הישיבה המאתיים ועשרים וחמש של הכנסת החמש עשרה יום רביעי, כ"ז בתמוז התשס"א (‎18 ביולי ‎2001)
ירושלים, הכנסת, שעה ‎11:03
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות), התש"ס-‎2000
‎נספחות.
(הצעת חבר הכנסת א' זנדברג)

היו"ר מ' נודלמן:
אנחנו עוברים להצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות), התש"ס-‎2000, של חבר הכנסת מודי זנדברג; מס' פ/‎1779. בבקשה.

אליעזר זנדברג (שינוי):
אדוני היושב ראש, רבותי חברי הכנסת, אנו עדים בשנים האחרונות, בעיקר בערבו של מופע גדול או אירוע ספורטיבי חשוב, לתופעה של ספסרות, שמתבטאת בכך שאנשים בודדים באים ורוכשים כמות גדולה של כרטיסים לאירוע, וכתוצאה מכך אין עוד כרטיסים בשוק. ומאחר שיש ביקוש עצום, מוכרים את הכרטיסים למופע - בדרך כלל אלה מופעי ספורט, אבל גם מופעים אמנותיים - במחיר מופקע. הרווח הולך לכיסם, ואני לא משוכנע שהם משלמים על זה מס הכנסה, בעצם אני בטוח שלא.

רחמים מלול (ש"ס):
לא קיים חוק שאוסר ספסרות?

אליעזר זנדברג (שינוי):
מסתבר שלא, חבר הכנסת מלול. לעניין הזה יש תופעות לוואי שליליות, לא רק הספסרות לשמה אלא בלגן ודוחק. באחד מהדיונים של הוועדה בראשות חבר הכנסת אבו וילן, בעניין האלימות בספורט, דיברו גם על העניין הזה, ותת ניצב קניאק ממשטרת ישראל ציין, שהעניין הזה בטיפול אבל הוא בעייתי. אני בדקתי ומתברר שבמדינת ישראל אין חוק שאוסר את פעולת הספסרות. מתברר שמותר לך להיות ספסר. אני סבור שצריך לקבוע בחוק שהדבר אסור.

שר המשפטים - אני מצטער שהוא לא כאן, כי קיוויתי שנוכל לקדם את זה בסוג של דיאלוג. הוא הצביע על בעיית ההגדרה של אדם שמוכר כרטיס יחיד כספסר. אם מדובר בעניין הזה, לאחר שהחוק יעבור בקריאה טרומית, אני מסכים לתיקון שיבהיר שאנחנו רוצים למנוע את הספסרות המקצועית, ולא ספסרות של אדם בודד אחד או מקרה של כרטיס בודד אחד שבו מספסרים. בכפוף לכך, צריך שבחוק העונשין תהיה הוראה שאוסרת ספסרות.
זאת הצעתי. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בה.


היו"ר מ' נודלמן:
צריך להשיב שר המשפטים. הוא הגיע? בבקשה, השר נוה, אתה תמיד יכול לעלות.

השר ד' נוה:
כל אחד עושה את מלאכתו, אז בהיעדרו של שר המשפטים, אדוני היושב ראש, שעסוק בפרשה אחרת שכנראה מעוררת התרגשות ברגעים אלה, אני אומר שאין לי עמדתו המפורטת והמנומקת של משרד המשפטים בעניין הזה, אבל ועדת השרים לחקיקה החליטה להתנגד להצעת החוק שלך לעגן בחוק את האיסור לעסוק בספסרות, חבר הכנסת זנדברג.

יוסף לפיד (שינוי):
הממשלה היא בעד ספסרות? זאת הודעה רשמית?

השר ד' נוה:
זו הודעה רשמית שהממשלה מתנגדת - - -

יעקב ליצמן (יהדות התורה):
פעם אחת שינוי מגישה הצעת חוק - - -


השר ד' נוה:
האמת היא, שרק האחדות הנפלאה הזאת בינך לבין חבר הכנסת טומי לפיד, חבר הכנסת ליצמן, מעוררת בי הרהורי חרטה באשר לעמדת הממשלה. חזיון אחרית הימים הזה שאני רואה כאן מול עיני - - -

אליעזר זנדברג (שינוי):
אדוני השר, אני מתחייב לשקול את ההערות שיש לממשלה ולקדם את החקיקה בהתאם לזה.

השר ד' נוה:
חבר הכנסת זנדברג, אם היית מגיע לאיזה סיכום מראש בעניין הזה עם שר המשפטים, אפשר היה אולי לבחון את הדבר הזה. בהעדר סיכום מראש כזה בינך לבין שר המשפטים, לצערי הרב אין באפשרותי להסכים להצעתך. חבל שלא נעשתה הידברות מוקדמת נוספת - - -

אליעזר זנדברג (שינוי):
דיברתי אתו, אבל הוא לא היה מוכן להכניס - - -

השר ד' נוה:
אם תוכל בדקה או השתיים הקרובות להשיג את הסכמתו של שר המשפטים לעניין הזה, אני בוודאי לא אעמוד לך למכשול. אבל כל עוד אין לך כאן הסכמה של שר המשפטים, אני לא אוכל להסכים לעניין. חבל, כי אני בהחלט מסכים שזה אולי מסוג הצעות החוק שלפעמים, בהידברות מוקדמת בין חבר הכנסת המציע לבין משרד המשפטים אפשר להגיע להסכמה.

יוסף פריצקי (שינוי):
- - - שוועתו של אדוני - - -

השר ד' נוה:
תשמע, נאלצתי לנטוש את ארוחת הצהריים שלי, ואני מצפה שחברי הכנסת יזכרו שתפקידם קודם כול לשבת במליאה ולא במזנון, ולהצביע על הצעות החוק.

יוסף לפיד (שינוי):
אני מוכן להתערב שאתה לא יודע לנמק מדוע אתה נגד.

השר ד' נוה:
לא, אני דווקא יודע לנמק, אבל זה דבר ששר המשפטים היה אמור לעשות, חבר הכנסת לפיד. במסגרת תפקידי כמקשר בין הממשלה לכנסת, אני חושב שראוי שאייצג כאן את הממשלה לצורך העניין הזה. חברי הכנסת אט אט גם נכנסים למלא את תפקידם.

יוסף פריצקי (שינוי):
ייצגת בכבוד, אין ספק.

השר ד' נוה:
חבר הכנסת פריצקי יודע מהופעותיו בבית המשפט שלעתים זה גם חלק מהחיים.

סגן השר רביץ רוצה להפנות אלי שאלה.

אברהם רביץ (יהדות התורה):
הצעה. אני מציע לדחות את ההצבעה בשבוע.

השר ד' נוה:
אני לא יכול להסכים לדחיית ההצבעה, אדוני, משום שפה היתה החלטה של ועדת שרים לחקיקה. כמו שאמרתי לחבר הכנסת זנדברג, בכל מה שנוגע להבנות או לסיכום מוקדם, זה מסוג הדברים שהיה צריך להגיע להידברות מוקדמת לגביהם עם שר המשפטים. אני חייב לומר שאני נתקל בלא מעט הצעות חוק פרטיות מהקואליציה ומהאופוזיציה שלפעמים רק הידברות מתאימה עם משרד המשפטים יכולה להביא לזה שהממשלה לא תתנגד. לפעמים חוסר הכנה מספקת, חוסר הידברות מספקת, גורמים לכך שאנחנו במצב שבו הממשלה נאלצת להתנגד
- כתוצאה מחוסר הידברות מספקת. לפיכך, אדוני, אין לי ברירה, אלא לעמוד מאחורי החלטת ועדת שרים לחקיקה ועמדת שר המשפטים ולבקש מהכנסת להסיר את הצעת החוק הזאת.

היו"ר מ' נודלמן:
חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

הצבעה מס' ‎8

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה - ‎13
בעד ההצעה להסיר מסדר היום את הצעת החוק - ‎12
נמנעים - ‎1
ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות), התש"ס-‎2000,
לדיון מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

היו"ר מ' נודלמן:
ברוב של ‎13, נגד - ‎12, נמנע אחד, החוק עבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.