חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט הפרוטוקולים מוצגים בסדר כרונולוגי יורד.
מתאריך: 3 אפשרויות להורדת קבצי פרוטוקולים:
עד תאריך:
word icon = rtf  
נושא: attach icon = קישור למסמך רקע שהוכן במרכז למחקר ומידע (ממ"מ) של הכנסת

תאריך ועדה נושאי הדיון
י"א תמוז תשע"ד, 09/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון - תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ג-2013 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה ראשונה
ד' תמוז תשע"ד, 02/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון) של חה"כ משה מזרחי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ איציק שמולי, חה"כ דוד צור, חה"כ איתן כבל, חה"כ מיקי רוזנטל. (פ/1742) - הכנה לקריאה ראשונה
ג' תמוז תשע"ד, 01/07/2014 11:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לקרית גת), התשע"ד-2014
2.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לגבעתיים), התשע"ד-2013
3.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר למגדל העמק), התשע"ד-2014
4.  צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון מס'' ), התשע"ד-2014 - כרמיאל
5.  צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס'' ), התשע"ד-2014 - כרמיאל
ב' תמוז תשע"ד, 30/06/2014 11:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - איסור שחרור רוצחים) של חה"כ איילת שקד, חה"כ דוד צור, חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ מרדכי יוגב. (פ/2113) - הכנה לקריאה ראשונה
כ"ז סיון תשע"ד, 25/06/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון), התשע"ד-2013
כ"ה סיון תשע"ד, 23/06/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ' סיון תשע"ד, 18/06/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - צמצום סמכות של פקידי סעד וגורמים אחרים להכריע בעניין קטין), התשע"ג-2013 של חה"כ דוד אזולאי, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ יצחק וקנין. (פ/1568) - הכנה לקריאה ראשונה
כ' סיון תשע"ד, 18/06/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - איסור פרסום שם בהליך החושף מידע רפואי), התשע"ד-2013 של חה"כ עדי קול. (פ/2007) - הכנה לקריאה ראשונה
י"ט סיון תשע"ד, 17/06/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ט סיון תשע"ד, 17/06/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ח סיון תשע"ד, 16/06/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ג סיון תשע"ד, 11/06/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס'' 15), התשע"ד-2014 של חה"כ דוד צור, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ נחמן שי, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ עדי קול, חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ יצחק הרצוג. (פ/1384) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ג סיון תשע"ד, 11/06/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - משקאות משכרים), התשע"ד - 2013
י"א סיון תשע"ד, 09/06/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ד' סיון תשע"ד, 02/06/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט מפגש עם ועדת החוקה של הפרלמנט הצ''כי
ד' סיון תשע"ד, 02/06/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'' 69) (תשלום בהסדר לוועדות מקומיות), התשע"ג-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ז אייר תשע"ד, 27/05/2014 11:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו האפוטרופוס הכללי (ניהול ללא צו ניהול)(ביטול), התשע"ד-2014
כ"ז אייר תשע"ד, 27/05/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה)(תיקון), התשע"ד-2014
כ"ז אייר תשע"ד, 27/05/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ב-2012
כ"ו אייר תשע"ד, 26/05/2014 11:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס'' 9)(צו זמני), התשע"ג-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
12345678910...