חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
י"ד תמוז תשע"ה, 01/07/2015 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)(תנאי החזקה במעצר)(תיקון), התשע''''ה - 2015
הפרוטוקול טרם פורסם
י"ג תמוז תשע"ה, 30/06/2015 12:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ה - 2015
הפרוטוקול טרם פורסם
י"ג תמוז תשע"ה, 30/06/2015 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לחולון), התשע"ה-2015
2.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לאזור), התשע"ה-2014
3.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לסביון), התשע"ה-2015
4.  סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לכפר שמריהו), התשע"ה-2015
5.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לבאר טוביה), התשע"ה-2015
6.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר ללב השרון), התשע"ה-2015
7.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לפרדס חנה - כרכור ), התשע"ה-2015
8.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לאור עקיבא), התשע"ה - 2015
9.  צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - חוקי עזר לחיפה), התשע"ה-2015
הפרוטוקול טרם פורסם
י"ג תמוז תשע"ה, 30/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (קביעת קרן), התשע"ה - 2015
הפרוטוקול טרם פורסם
י"ב תמוז תשע"ה, 29/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס'' 24 - הוראת שעה) (העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון והמשרד לביטחון הפנים), התשע"ה–2015 של חה"כ שלי יחימוביץ'', חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ משה גפני, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ מאיר כהן. (פ/488)
הפרוטוקול טרם פורסם
ז' תמוז תשע"ה, 24/06/2015 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט יישום חוק חופש המידע - המצוי והרצוי
הפרוטוקול טרם פורסם
ו' תמוז תשע"ה, 23/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס'' 7) (הארכת תוקף של הוראת שעה לעניין חקירת חשוד בעבירת ביטחון), התשע"ה-2015 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
ה' תמוז תשע"ה, 22/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט טענות לאי תקינות מכרזים בשירות המדינה - דיון בהשתתפות נציב שירות המדינה
כ"ט סיון תשע"ה, 16/06/2015 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  מדיניות גורמי האכיפה בישראל כלפי משתמשי קנאביס הצעה לדיון מהיר של ח"כ עליזה לביא. - דיון
2.  מדיניות גורמי האכיפה בישראל כלפי משתמשי קנאביס הצעה לדיון מהיר של ח"כ תמר זנדברג. - דיון
כ"ט סיון תשע"ה, 16/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון מעקב לבחינת יישום הרפורמות במערכת ההוצאה לפועל (כולל מסלול מקוצר ומסלול מזונות)
כ"ח סיון תשע"ה, 15/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ה-2015
כ"ג סיון תשע"ה, 10/06/2015 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעה לסדר-היום בנושא: "איבוד אמון הציבור במערכת המשפט בעקבות פרשת השחיתות בפרקליטות"הצעה לסדר היום: של ח"כ רויטל סויד, ח"כ יעקב מרגי, ח"כ אורי מקלב.
2.  שביתת הפרקליטים ונציבות הביקורת על מערך התביעה
כ"ב סיון תשע"ה, 09/06/2015 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט מעקב אחר יישומו של חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס'' 2), התשע"ד - 2013 - פתיחת איזורי רישום לנישואין
כ"ב סיון תשע"ה, 09/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון מעקב ליישומו של חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'' 66), התשע"ב - 2012 - סגירת תיק בהסדר
כ"א סיון תשע"ה, 08/06/2015 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה), תשע"ה-2015 - אישור התקנות
ט"ו סיון תשע"ה, 01/06/2015 19:10 ועדת החוקה, חוק ומשפט בחירת יושב-ראש הוועדה
י' אדר תשע"ה, 01/03/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א-2011 - למחצית הראשונה של שנת 2014
2.  הערכת מצב לגבי המאגר הביומטרי
כ"ט שבט תשע"ה, 18/02/2015 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (תיקון מס'' 2), התשע"ה - 2014 - אישור התקנות
ז' שבט תשע"ה, 27/01/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ט טבת תשע"ה, 20/01/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית ישיבה ארוכה
12345678910...