חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט הפרוטוקולים מוצגים בסדר כרונולוגי יורד.
מתאריך: 3 אפשרויות להורדת קבצי פרוטוקולים:
עד תאריך:
word icon = rtf  
נושא: attach icon = קישור למסמך רקע שהוכן במרכז למחקר ומידע (ממ"מ) של הכנסת

תאריך ועדה נושאי הדיון
ג' ניסן תשע"ד, 03/04/2014 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - בקשה לרביזיה - הצבעה
י"ז אדר ב תשע"ד, 19/03/2014 12:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס'' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ דוד צור, חה"כ דב ליפמן, חה"כ עליזה לביא. (פ/795) - הכנה לקריאה שניה ושלישית - המשך הצבעות
י"ז אדר ב תשע"ד, 19/03/2014 10:15 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון מס'' 18) (קרן לתועלת הציבור והוראות לעניין חברה לתועלת הציבור), התשע"ב-2012 - החלק הנותר - בקשה לריביזיה
י"ז אדר ב תשע"ד, 19/03/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס'' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ דוד צור, חה"כ דב ליפמן, חה"כ עליזה לביא. (פ/795) - הכנה לקריאה שניה ושלישית - הצבעות בלבד - כוולל הצבעה בבקשה לרביזיה לסעיף ההגדרות
י"ז אדר ב תשע"ד, 19/03/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
ט"ז אדר ב תשע"ד, 18/03/2014 11:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ג-2013 - בקשה לריביזיה - הצבעה
ט"ז אדר ב תשע"ד, 18/03/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס'' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ דוד צור, חה"כ דב ליפמן, חה"כ עליזה לביא. (פ/795) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ט"ז אדר ב תשע"ד, 18/03/2014 08:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ג-2013
ח' אדר ב תשע"ד, 10/03/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ג-2013 - דיון
ז' אדר ב תשע"ד, 09/03/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס'' 3), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.  הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון - העלאת הסיוע לניצולים והגבלת איתור נכסים ויורשים), התשע"ג-2013 של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ גילה גמליאל, חה"כ דוד צור, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ משה גפני, חה"כ איציק שמולי, חה"כ דב חנין, חה"כ אילן גילאון, חה"כ דוד רותם. (פ/1646)
3.  הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון - העלאת הסיוע לניצולים, הקדמת פירוק החברה והעברת נכסיה לסיוע לניצולים), התשע"ד-2013 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב חנין, חה"כ יפעת קריב, חה"כ עפר שלח, חה"כ יריב לוין, חה"כ עליזה לביא, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ ראובן ריבלין, חה"כ דב ליפמן, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ יצחק כהן, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ יואל רזבוזוב. (פ/1976) - הכנה לקריאה ראשונה ישיבה ארוכה מאוד
ג' אדר ב תשע"ד, 05/03/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס'' 6) (התיישנות ממועד זכות התביעה), התשע"ד-2014 של חה"כ מאיר שטרית. (פ/70) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ג' אדר ב תשע"ד, 05/03/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מס'' 8) (הקצבה לזכאי למזונות), התשע"ד-2014 של חה"כ קארין אלהרר, חה"כ עדי קול, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ דב ליפמן, חה"כ איתן כבל, חה"כ עליזה לביא. (פ/1472) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ב' אדר ב תשע"ד, 04/03/2014 12:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת הנפגע (תיקון - חיסיון חוות דעת מומחה), התשע"ג-2013 של חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/1486) - הכנה לקריאה ראשונה
א' אדר ב תשע"ד, 03/03/2014 15:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160)
2.  הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'' 62), התשע"ד-2014 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160)
א' אדר ב תשע"ד, 03/03/2014 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'' 62), התשע"ד-2014 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160)
2.  הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160) - הצבעות בלבד
ל' אדר א תשע"ד, 02/03/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון) (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ג-2013 - הצעה לפיצול התיקונים בחוק איסור הלבנת הון והמרכז לגביית קנסות מהצעת החוק
ל' אדר א תשע"ד, 02/03/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון) (הגברת המשילות) של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160)
2.  הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס'' 61) (העלאת אחוז החסימה והגברת המשילות), התשע"ג-2013 של חה"כ דוד רותם, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן. (פ/1160) - הנמקת הסתייגויות
כ"ו אדר א תשע"ד, 26/02/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס'' 25), התשע"ג-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ה אדר א תשע"ד, 25/02/2014 14:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט ליקויים חמורים במערכת דיווח נפגעי עבירה (מנ"ע) שגורמים נזק ומפח נפש למשפחות נפגעי עבירה הצעה לדיון מהיר של ח"כ אברהם מיכאלי.
כ"ה אדר א תשע"ד, 25/02/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק העונשין (תיקון מס'' 117), התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ יוני שטבון, חה"כ יריב לוין, חה"כ ראובן ריבלין, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דוד רותם. (פ/1495) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
12345678910...