חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
ה' חשון תשע"ה, 29/10/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון - פיצוי לניזוק מעבירה שהיה קטין בעת שנפגע מהעבירה), התשע"ד-2014 של חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ אורית סטרוק. (פ/2126) - הכנה לקריאה ראשונה
ה' חשון תשע"ה, 29/10/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס'' 12) (סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין, במקום עבודתם), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.  הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - סיוע משפטי לחושפי מעשי שחיתות, עבירות, פגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין במקום עבודם), התשע"ד- 2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ משה מזרחי. (פ/2171) - הכנה לקריאה ראשונה
ד' חשון תשע"ה, 28/10/2014 14:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשע"ד-2014
הפרוטוקול טרם פורסם
ד' חשון תשע"ה, 28/10/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  דיון מהיר בנושא: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ זהבה גלאון.
2.  דיון מהיר בנושא: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ איתן כבל.
3.  דיון מהיר בנושא: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ יצחק וקנין.
הפרוטוקול טרם פורסם
ד' חשון תשע"ה, 28/10/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' חשון תשע"ה, 27/10/2014 13:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס'' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ דוד צור, חה"כ דב ליפמן, חה"כ עליזה לביא. (פ/795) - בקשות לרביזיה - הצבעות בלבד
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' חשון תשע"ה, 27/10/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס'' 10) (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' חשון תשע"ה, 27/10/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס'' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ דוד צור, חה"כ דב ליפמן, חה"כ עליזה לביא. (פ/795) - ריביזיות
הפרוטוקול טרם פורסם
ז' תשרי תשע"ה, 01/10/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) (תיקון מס'' 2), תשע"ד-2014
כ"ז אלול תשע"ד, 22/09/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס'' 10) (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ז אלול תשע"ד, 22/09/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס'' 14) (אסיר עולם שהורשע ברצח חריג בחומרתו), התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ דוד צור, חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ מרדכי יוגב. (פ/2113) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ד אלול תשע"ד, 09/09/2014 13:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט כללי לשכת עורכי הדין (מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים), התשע"ד-2014
י"ד אלול תשע"ד, 09/09/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ד-2014
ח' אלול תשע"ד, 03/09/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ג' אב תשע"ד, 30/07/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
ב' אב תשע"ד, 29/07/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013 של חה"כ חנא סוייד, חה"כ מוחמד ברכה, חה"כ דב חנין, חה"כ עפו אגבאריה. (פ/728) - הכנה לקריאה ראשונה
ב' אב תשע"ד, 29/07/2014 09:15 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 11:45 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון מס'' 25), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס'' 10) (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס'' 3) של חה"כ משה מזרחי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ איציק שמולי, חה"כ דוד צור, חה"כ איתן כבל, חה"כ מיקי רוזנטל. (פ/1742) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
12345678910...