חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
ד' כסלו תשע"ה, 26/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל), התשע"ג-2013 של חה"כ יוני שטבון, חה"כ יריב לוין, חה"כ נחמן שי. (פ/1133) - הכנה לקריאה ראשונה
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' כסלו תשע"ה, 25/11/2014 14:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין הצעה לדיון מהיר של ח"כ מירי רגב.
2.  אחוז נמוך עברו את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין הצעה לדיון מהיר של ח"כ אברהם מיכאלי.
3.  בחינות הסמכה ללשכת עורכי הדיו הצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי.
4.  בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין הצעה לדיון מהיר של ח"כ אורי מקלב.
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' כסלו תשע"ה, 25/11/2014 14:15 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  דיון מהיר בנושא: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ זהבה גלאון.
2.  דיון מהיר בנושא: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ איתן כבל.
3.  דיון מהיר בנושא: פסיקת הוצאות משפט דרקוניות ככלי להרתעת תובעים ועותרים ציבוריים מלממש את זכות הגישה לערכאות הצעה לדיון מהיר של ח"כ יצחק וקנין. - אישור המסקנות
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' כסלו תשע"ה, 25/11/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק האזנת סתר (תיקון מס'' 6), התש"ע-2009 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
ג' כסלו תשע"ה, 25/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'' 70) (הטלת התחייבות להימנע מעבירה לאחר ביטול הרשעה), התשע"ד-2013 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
ב' כסלו תשע"ה, 24/11/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
א' כסלו תשע"ה, 23/11/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ו חשון תשע"ה, 19/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס'' 2), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ה חשון תשע"ה, 18/11/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
כ"ה חשון תשע"ה, 18/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.  הצעת חוק להסדרת התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ עליזה לביא. (פ/2046)
3.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/2049)
4.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ יריב לוין. (פ/2555) - הכנה לקריאה ראשונה
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ד חשון תשע"ה, 17/11/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014
כ"ג חשון תשע"ה, 16/11/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט פרסומים על החלטה לחלוקת בונוסים מופרזים בחברה לאיתור והשבת נכסי שואה הצעה לדיון מהיר של ח"כ מרב מיכאלי.
הפרוטוקול טרם פורסם
י"ט חשון תשע"ה, 12/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס'' 4), התשע"א-2010 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
י"ח חשון תשע"ה, 11/11/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ח חשון תשע"ה, 11/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014
י"ז חשון תשע"ה, 10/11/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ט"ז חשון תשע"ה, 09/11/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014
י"ב חשון תשע"ה, 05/11/2014 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון מס'' 26) (הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת), התשע"ד-2014 של חה"כ עדי קול, חה"כ יריב לוין. (פ/2357) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ב חשון תשע"ה, 05/11/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק העונשין (תיקון מס'' 118) (איסור על צריכת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"א חשון תשע"ה, 04/11/2014 14:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום - בהמשך להחלטת הממשלה מיום 23/03/2014 להציע לכנסת להכריז לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה, על מצב חירום לתקופה של שנה אחת
הפרוטוקול טרם פורסם
12345678910...