חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט הפרוטוקולים מוצגים בסדר כרונולוגי יורד.
מתאריך: 3 אפשרויות להורדת קבצי פרוטוקולים:
עד תאריך:
word icon = rtf  
נושא: attach icon = קישור למסמך רקע שהוכן במרכז למחקר ומידע (ממ"מ) של הכנסת

תאריך ועדה נושאי הדיון
ג' אב תשע"ד, 30/07/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
ב' אב תשע"ד, 29/07/2014 09:15 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 11:45 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון מס'' 25), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס'' 3) של חה"כ משה מזרחי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ איציק שמולי, חה"כ דוד צור, חה"כ איתן כבל, חה"כ מיקי רוזנטל. (פ/1742) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ה תמוז תשע"ד, 23/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון - הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת), התשע"ד-2014 של חה"כ עדי קול, חה"כ יריב לוין. (פ/2357) - הכנה לקריאה ראשונה
כ"ה תמוז תשע"ד, 23/07/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014
כ"ד תמוז תשע"ד, 22/07/2014 14:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א-2011
2.  צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ד-2014
כ"ד תמוז תשע"ד, 22/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (הסתייעות ברשמי הוצאה לפועל), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה שלישית
כ"ג תמוז תשע"ד, 21/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ח תמוז תשע"ד, 16/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ח תמוז תשע"ד, 16/07/2014 08:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - איסור שחרור רוצחים) של חה"כ איילת שקד, חה"כ דוד צור, חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ מרדכי יוגב. (פ/2113) - הכנה לקריאה ראשונה
י"ז תמוז תשע"ד, 15/07/2014 14:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס'' 76) (איסור פרסום פרטים מזהים בהליך שבו נחשף מידע רפואי), התשע"ד-2014 של חה"כ עדי קול. (פ/2007) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ז תמוז תשע"ד, 15/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014
ט"ז תמוז תשע"ד, 14/07/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין בישראל הצעה לדיון מהיר של ח"כ מרב מיכאלי.
ט"ז תמוז תשע"ד, 14/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2011 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"א תמוז תשע"ד, 09/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (חקירת חשודים לפי חוק השיפוט הצבאי), התשע"ד-2014
י"א תמוז תשע"ד, 09/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון - תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ג-2013 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה ראשונה
י' תמוז תשע"ד, 08/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ט' תמוז תשע"ד, 07/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ד' תמוז תשע"ד, 02/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס'' 76), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
12345678910...