חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
ג' חשון תש"ס, 13/10/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות העברת אסירים לארצותיהם (תיקון ), התשנ”ט-‎1999
כ"ט חשון תש"ס, 08/11/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מכירת סכין או אולר למי שטרם מלאו לו שמונה-עשרה שנים), התשנ”ט-‎1999, של חבר הכנסת יורי שטרן
כ"ח כסלו תש"ס, 07/12/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון ביוזמת הוועדה לחקיקת חוק יסוד: משאל ע
ד' טבת תש"ס, 13/12/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס),התשנ”ט-1999 – חלוקת החוק
כ"ז טבת תש"ס, 05/01/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ”ט- 1999-- החלק הנותר
ד' שבט תש"ס, 11/01/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט ועדת המשנה (של ועדת החוקה,חוק ומשפט) לתקנות לפי חוק החברות - תקנות החברות (חברות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התש”ס - 2000.
כ"ט אדר א תש"ס, 06/03/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק ההסגרה (תיקון – תושבות קבע כסייג להסגרה אזרחית), התשנ”ט-1999, של חבר הכנסת אמנון רובינשטיין
י' סיון תש"ס, 13/06/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק שירות המדינה (סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) (תיקון – חברות בגוף בוחר), התשנ”ט-1999
ל' סיון תש"ס, 03/07/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ”ט – 1999
ט' תמוז תש"ס, 12/07/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק זכויות קורבנות עבירה, התש”ס-1999- דיון
ה' אלול תש"ס, 05/09/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון דיני הקניין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ”ט-1999 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הצבעה
י"ח אלול תש"ס, 18/09/2000 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט פרוטוקול 181 תקנות החברות
י"א תשרי תשס"א, 10/10/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998 - מועצות דתיות
י' חשון תשס"א, 08/11/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תיקונים בחוקי הבחירות
ז' כסלו תשס"א, 04/12/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט מעצר קטינים עד תום ההליכים
י"ג כסלו תשס"א, 10/12/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשס”א-2000.
י"ג טבת תשס"א, 08/01/2001 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט המשא והמתן המדיני המתקיים עם הפלסטינים - הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת: מ` קליינר, ש` יהלום, י` שטרן, מ` פרוש, מ` כנעאן וע` בשארה
ו' אדר תשס"א, 01/03/2001 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק הכנסת (תיקון מס/ 15) (נציב הדורות הבאים לכנסת),התשס”א - 2000, של חברי הכנסת: יוסף לפיד, ויקטורבריילובסקי, אליעזר זנדברג, יהודית נאות, אברהם פורז, יוסף יצחק פריצקי, – אישור לקריאה שנייה ושליש
י"ב אדר תשס"א, 07/03/2001 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת הזהות) (תיקון), התשס”א-2001 – אישור התקנות.
י"ד אייר תשס"א, 07/05/2001 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס”א-2001
12345678910...