חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
ו' אב תשנ"ט, 19/07/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט בחירת יושב-ראש הוועדה
א' חשון תש"ס, 11/10/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תיקון טעות בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (סמכויות שיפוט והוראות אחרות) (תיקוני חקיקה), התשנ”ו-‎1996
ל' חשון תש"ס, 09/11/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות החברות (מיזוג), התש”ס-‎1999
ו' כסלו תש"ס, 15/11/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש”ס-1999 – אישור הצו.
כ"ט כסלו תש"ס, 08/12/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק להגנת מעגלים משולבים, התש”ס1999- אישור לקריאה שנייה ושלישית – הצבעה
ה' טבת תש"ס, 14/12/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש”ס-1999
ה' שבט תש"ס, 12/01/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (דחיית תחילה), התש”ס-2000
א' אדר א תש"ס, 07/02/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, התש”ס-1999
י' אדר א תש"ס, 16/02/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, התש”ס-1999
י"ב ניסן תש"ס, 17/04/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות החברות.
ב' אייר תש"ס, 07/05/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיווח המפקחת על שוק ההון והביטוח על-פי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת והסדרים לתקופת מעבר) – המשך דיון
י"א אייר תש"ס, 16/05/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – הזכות להיבחר) – אישור לקריאה ראשונה –הצבעה.
י"א סיון תש"ס, 14/06/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואים וגירושין) (תיקון סמכויות שיפוט בעניינים אחרים), התש”ס-
ז' תמוז תש"ס, 10/07/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ”ט-1999 - אישור הנוסח שהוכן בוועדת המשנה לקריאה שנייה ושלישית
ו' אלול תש"ס, 06/09/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות) (תיקון מס` 3) (דרכי דיון וצווי עזר), התש”ס-2000
ח' חשון תשס"א, 06/11/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות האזנת סתר (תיקון), התש”ס-2000
י"ד חשון תשס"א, 12/11/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון-רשות עיון לראשי עיריות), התש”ס- ‏2000, של חבר הכנסת ראובן ריבלין.
ח' כסלו תשס"א, 05/12/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק יסוד: איכות הסביבה, של חה”כ מיכאל נודלמן (פ/259) –אישור לקריאה ראשונה – הצבעה.
י"ד כסלו תשס"א, 11/12/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט מישיבה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת הכלכלה - הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ”ח-1997
י"ז כסלו תשס"א, 14/12/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון – בחירות מיוחדות) – ח”כ נסים זאב.
12345678910...