חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
ט"ו סיון תשע"ה, 01/06/2015 19:10 ועדת החוקה, חוק ומשפט בחירת יושב-ראש הוועדה
הפרוטוקול טרם פורסם
י' אדר תשע"ה, 01/03/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א-2011 - למחצית הראשונה של שנת 2014
2.  הערכת מצב לגבי המאגר הביומטרי
כ"ט שבט תשע"ה, 18/02/2015 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה) (תיקון מס'' 2), התשע"ה - 2014 - אישור התקנות
ז' שבט תשע"ה, 27/01/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ט טבת תשע"ה, 20/01/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית ישיבה ארוכה
כ"ב טבת תשע"ה, 13/01/2015 10:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית ישיבה ארוכה
ו' טבת תשע"ה, 28/12/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס'' 20) (הגבלת שכר טרחה בטיפול בתביעה לקביעת זכאות לתגמולים לפי החלטה מינהלית), התשע"ה-2014 של חה"כ יצחק כהן, חה"כ יריב לוין, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ משה זלמן פייגלין, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ בועז טופורובסקי, חה"כ יוני שטבון, חה"כ יפעת קריב, חה"כ יעקב אשר, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב חנין, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ משה גפני, חה"כ ישראל אייכלר, חה"כ מאיר פרוש. (פ/2619) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ח כסלו תשע"ה, 10/12/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס'' 11), התשע"ה-2014 של חה"כ יפעת קריב, חה"כ דוד צור, חה"כ משה מזרחי. (פ/2402) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ז כסלו תשע"ה, 09/12/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ז כסלו תשע"ה, 09/12/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס'' 20) (הגבלת שכר טרחה בטיפול בתביעה לקביעת זכאות לתגמולים לפי החלטה מינהלית), התשע"ה-2014 של חה"כ יצחק כהן, חה"כ יריב לוין, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ משה זלמן פייגלין, חה"כ יחיאל חיליק בר, חה"כ יעקב מרגי, חה"כ בועז טופורובסקי, חה"כ יוני שטבון, חה"כ יפעת קריב, חה"כ יעקב אשר, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב חנין, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ משה גפני, חה"כ ישראל אייכלר, חה"כ מאיר פרוש. (פ/2619) - הכנה לקריאה ראשונה
י"ז כסלו תשע"ה, 09/12/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 של חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ דב ליפמן, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דוד צור, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן, חה"כ יואל רזבוזוב, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ יריב לוין, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ משה גפני, חה"כ מאיר פרוש, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ מירי רגב, חה"כ בועז טופורובסקי. (פ/1515)
2.  הצעת חוק הגנת סמלים (תיקון - פגיעה בזיכרון השואה), התשע"ג-2013 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דוד צור, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ חמד עמאר, חה"כ רונן הופמן, חה"כ יואל רזבוזוב, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ דב ליפמן, חה"כ יריב לוין, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ משה גפני, חה"כ מאיר פרוש, חה"כ יצחק וקנין, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ מירי רגב. (פ/1544) - הכנה לקריאה ראשונה
י"ז כסלו תשע"ה, 09/12/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס'' 9) (זכותו של נפגע עבירת מין לבחירת מין החוקר), התשע"ה-2014 של חה"כ יפעת קריב, חה"כ דוד צור, חה"כ משה מזרחי. (פ/2402) - הכנה לקריאה ראשונה
ט"ז כסלו תשע"ה, 08/12/2014 12:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס'' 16), התשע"ה-2014 של חה"כ מרדכי יוגב, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ אורית סטרוק. (פ/2126) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ט"ז כסלו תשע"ה, 08/12/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק הבחירות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014
ט"ו כסלו תשע"ה, 07/12/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד-2014
2.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/2049)
3.  הצעת חוק להסדרת התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ עליזה לביא. (פ/2046)
4.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ יריב לוין. (פ/2555) - הכנה לקריאה שניה ושלישית ישיבה ארוכה מהרגיל
ט"ו כסלו תשע"ה, 07/12/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד-2014
2.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ שולי מועלם-רפאלי. (פ/2049)
3.  הצעת חוק להסדרת התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ עליזה לביא. (פ/2046)
4.  הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד-2014 של חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ יריב לוין. (פ/2555) - הכנה לקריאה שניה ושלישית ישיבה ארוכה מהרגיל
י"א כסלו תשע"ה, 03/12/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק העונשין (תיקון מס'' 120) (יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר), התשע"ה-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.  הצעת חוק העונשין (תיקון - סיכון חיי אנשים באמצעות יידוי אבן או חפץ אחר), התשע"ה-2014 של חה"כ מירי רגב, חה"כ דוד אזולאי. (פ/2783) - הכנה לקריאה ראשונה
י' כסלו תשע"ה, 02/12/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י' כסלו תשע"ה, 02/12/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  צו העיריות (עבירות קנס)(תיקון מס'' ), התשע"ד-2014 - קריית גת
2.  צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס'' ), התשע"ד-2014 - כרמיאל
3.  צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס'' ), התשע"ד-2014 - באר שבע
4.  צו העיריות (עבירות קנס)(תיקון), התשע"ד-2014 - חדרה
5.  צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ד - 2014 - מועצה מקומית אזור
ט' כסלו תשע"ה, 01/12/2014 12:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון), התשע"ד-2014
12345678910...