חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
ז' תשרי תשע"ה, 01/10/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) (תיקון מס'' 2), תשע"ד-2014
כ"ז אלול תשע"ד, 22/09/2014 12:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס'' 10) (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ז אלול תשע"ד, 22/09/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס'' 14) (אסיר עולם שהורשע ברצח חריג בחומרתו), התשע"ד-2014 של חה"כ איילת שקד, חה"כ דוד צור, חה"כ יריב לוין, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ שולי מועלם-רפאלי, חה"כ מרדכי יוגב. (פ/2113) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
י"ד אלול תשע"ד, 09/09/2014 13:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט כללי לשכת עורכי הדין (מתן סעד משפטי למעוטי אמצעים), התשע"ד-2014
י"ד אלול תשע"ד, 09/09/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין), התשע"ד-2014
ח' אלול תשע"ד, 03/09/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
ג' אב תשע"ד, 30/07/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט כללי לשכת עורכי הדין (התמחות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014
ב' אב תשע"ד, 29/07/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל של החלטות של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לפי חוק התכנון והבנייה), התשע"ג-2013 של חה"כ חנא סוייד, חה"כ מוחמד ברכה, חה"כ דב חנין, חה"כ עפו אגבאריה. (פ/728) - הכנה לקריאה ראשונה
הפרוטוקול טרם פורסם
ב' אב תשע"ד, 29/07/2014 09:15 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס'' 5) (ממשל תאגידי בשותפות מוגבלת ציבורית), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 11:45 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון מס'' 25), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה ושלישית
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק חופש המידע (תיקון מס'' 10) (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2014 של חה"כ מיקי רוזנטל, חה"כ עפר שלח, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מיכל רוזין. (פ/1465) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
הפרוטוקול טרם פורסם
א' אב תשע"ד, 28/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס'' 3) של חה"כ משה מזרחי, חה"כ עמר בר-לב, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ איציק שמולי, חה"כ דוד צור, חה"כ איתן כבל, חה"כ מיקי רוזנטל. (פ/1742) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
כ"ה תמוז תשע"ד, 23/07/2014 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות (תיקון - הליך מינוי דירקטורים חיצוניים לכהונה נוספת), התשע"ד-2014 של חה"כ עדי קול, חה"כ יריב לוין. (פ/2357) - הכנה לקריאה ראשונה
כ"ה תמוז תשע"ד, 23/07/2014 09:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014
כ"ה תמוז תשע"ד, 23/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ד-2014
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ד תמוז תשע"ד, 22/07/2014 14:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  דין וחשבון תקופתי בהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"א-2011
2.  צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ד-2014
כ"ד תמוז תשע"ד, 22/07/2014 11:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט
1.  הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התשע”ג-2013 של חה”כ ניצן הורוביץ, חה”כ תמר זנדברג, חה”כ אילן גילאון, חה”כ מיכל רוזין, חה”כ זהבה גלאון. (פ/751) - הכנה לקריאה ראשונה
2.  הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע”ד-2013 של חה”כ עפר שלח, חה”כ בועז טופורובסקי, חה”כ עליזה לביא, חה”כ אלעזר שטרן, חה”כ רוברט אילטוב, חה”כ פנינה תמנו-שטה, חה”כ אורלי לוי אבקסיס, חה”כ מאיר שטרית, חה”כ דוד צור, חה”כ מירי רגב. (פ/1741)
הפרוטוקול טרם פורסם
כ"ד תמוז תשע"ד, 22/07/2014 09:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (הסתייעות ברשמי הוצאה לפועל), התשע"ד-2014 - הכנה לקריאה שניה שלישית
כ"ג תמוז תשע"ד, 21/07/2014 12:45 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012 - בקשה לרביזיה - הצבעה
כ"ג תמוז תשע"ד, 21/07/2014 12:30 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (מס'' 3) (מערך הגיור ובתי דין לגיור), התשע"ד-2014 של חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ עמרם מצנע, חה"כ מאיר שטרית, חה"כ דוד צור, חה"כ דב ליפמן, חה"כ עליזה לביא. (פ/795) - בקשה לריביזיה - הצבעות
הפרוטוקול טרם פורסם
12345678910...