חיפוש מידע בפרוטוקולים של הוועדות
 

חיפוש בפרוטוקולי הוועדות

וועדה
כנסת
מתאריך עד תאריך
מילה מנושא
לצפייה בכל הישיבות (כולל ישיבות ללא פרוטוקול)

לפי הנתונים הבאים:
וועדה: ועדת החוקה, חוק ומשפט
מתאריך:
עד תאריך:
נושא:

תאריך ועדה נושאי הדיון
כ"ו תשרי תש"ס, 06/10/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) (תיקון), התשנ”ט‎1999-
ב' חשון תש"ס, 12/10/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני – התאמה להוראות הסכם הטריפס, התשנ”ט-1999 – אישור לקריאה שניה ושלישית.
כ"ב חשון תש"ס, 01/11/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט ישיבת ועדת משנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון- הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ”ט-‎1999
א' כסלו תש"ס, 10/11/1999 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (ביטול ההגנה המיוחדת על תקיפת קטין), התשנ”ט - ‎1999 הכנה לקריאה ראשונה - הצבעה - ח”כ ענת מאור
א' כסלו תש"ס, 10/11/1999 10:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התש"ס - 1999 - עירית הוד השרון אישור הצו
כ"ו טבת תש"ס, 04/01/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט שפיטת נאשמים ועצורים ללא ייצוג עורך-דין
ג' שבט תש"ס, 10/01/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון ביוזמת הוועדה לחקיקת חוק-יסוד: חקיקת חוקי-יסוד
כ"ו שבט תש"ס, 02/02/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס` 26), התש”ס-1999
ב' אדר א תש"ס, 08/02/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט ועדת המשנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון - הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ”ט-1999
כ"ה אדר א תש"ס, 02/03/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק שמאי מקרקעין, התשנ”ח - 1997
כ"ח אדר א תש"ס, 05/03/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס` 5) (אגרת רישום מאגרי מידע), התש”ס-2000, אישור לקריאה שנייה ושלישית – הצבעה.
א' אדר ב תש"ס, 08/03/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון ביוזמת הוועדה לחקיקת חוק יסוד: חקיקת חוקי יסוד – בקשה לרוויזיה
ד' ניסן תש"ס, 09/04/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט ישיבת ועדת משנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון- הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ”ט-‎1999
ג' אייר תש"ס, 08/05/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט ישיבת ועדת משנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון- הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ”ט-‎1999
כ"ו אייר תש"ס, 31/05/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק העונשין (תיקון מס` 55) (החלת עונש מזערי בחבלה בכוונה מחמירה של בן משפחה), התש”ס-2000.
כ"ט סיון תש"ס, 02/07/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון בפרמטרים לקביעת תעריף ביטוח רכב חובה
ב' תמוז תש"ס, 05/07/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 26) (זכות השימוע), התשנ”ט1999-, של חה”כ אמנון רובינשטיין - אישור לקריאה שניה ושלישית - הצבעה
כ"ח תמוז תש"ס, 31/07/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית), התש”ס-1999, של חברי הכנסת משה גפני ויובל שטייניץ (פ/751)
ד' תשרי תשס"א, 03/10/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ”ח-1998 - המועצות הדתיות
ג' חשון תשס"א, 01/11/2000 00:00 ועדת החוקה, חוק ומשפט תקנות הגנת הפרטיות (אגרות), התש”ס-2000
12345678910...