מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
יום עיון - דוח פני החברה בישראל...
 
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום...
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת...
 
חיסון מבוגרים ועובדים נגד טטנוס...
 
ניתוח ההשלכות האפשריות של חרם כלכלי על...
 
תופעת ”הקווים המדלגים” – קווי אוטובוס...
 
ועדות חקירה של האו”ם העוסקות בישראל...
 
תוכניות לאומיות למניעת הפטיטיס ...
 
תיאור וניתוח כלכלי של משק המים העירוני...
 
סוגיות בתחום הבריאות שנסקרו בדוחות מבקר...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
השפעת הפקת הגז הטבעי ומחירו על המשק והתעשייה
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת העשרים

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור