מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים...
 
ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי...
 
סוגיות בהעסקת עובדי סיעוד זרים על ידי...
 
יום עיון - דוח פני החברה בישראל...
 
תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודה...
 
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום...
 
תוכנה חופשית במערכת החינוך...
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת...
 
פרוטוקול יום עיון: פני החברה בישראל ,...
 
חיסון מבוגרים ועובדים נגד טטנוס...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
מידע בנושא פונדקאות לזוגות חד-מיניים בישראל
 
פונדקאות בישראל ופונדקאות של ישראלים בחו”ל: המצב הקיים והצגת המלצות ועדה ציבורית לשינויו
 
דחיית גיל הפרישה לנשים – נתוני רקע והשלכות

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור