מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום...
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת...
 
ניתוח ההשלכות האפשריות של חרם כלכלי על...
 
ועדות חקירה של האו”ם העוסקות בישראל...
 
תוכניות לאומיות למניעת הפטיטיס ...
 
תיאור וניתוח כלכלי של משק המים העירוני...
 
סוגיות בתחום הבריאות שנסקרו בדוחות מבקר...
 
שפת הלימוד וההוראה באוניברסיטאות בישראל...
 
תיאור וניתוח תקציב המשרד לאזרחים ותיקים...
 
השתלבות מורים יוצאי אתיופיה במערכת...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
ועדות חקירה של האו”ם העוסקות בישראל
 
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום הוראת שעה), התשע”ה 2015
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת העשרים

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2015

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור