מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
תיאור וניתוח השלכות הצעת חוק מס ערך...
 
שירותי תחבורה ציבורית ביישובים כפריים...
 
הכנסת טכנולוגיות חדשות לסל שירותי...
 
נתונים על בוגרי פרויקט ”מסע” שעלו לישראל...
 
הטיפול במכורים לסמים הסובלים ממחלת נפש...
 
העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים -...
 
הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בסופי שבוע...
 
תחבורה ציבורית עבור האוכלוסייה הערבית –...
 
תמ”א 38 שינוי 2 (הריסה-בינוי): תכנון...
 
אלימות כלפי מורים בישראל...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
ניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה לשנים 2013 ו-2014 – מעודכן
 
התמורות בדיור הציבורי בישראל 2011-1998

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2013-2014

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור