מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
מונחון לביאור מושגי התקציב...
 
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול -...
 
סקירת מצב מפוני גוש קטיף וצפון השומרון...
 
שנת שירות הסדרה ותקצוב...
 
המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל...
 
השירות בקווי התחבורה הציבורית לצפת...
 
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות...
 
מדיניות ציבורית בתחום החינוך בגיל הרך -...
 
השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה...
 
נתונים על עובדים ערבים, דרוזים וצ`רקסים...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
מונחון לביאור מושגי התקציב
 
תיאור שוק כרטיסי האשראי וניתוח הממשקים בין חברות כרטיסי האשראי לבין הבנקים

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2016-2015

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור