מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סיכום פעילות ה-מממ לשנת 2015 בערבית
 
השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג...
 
פשיעה חקלאית בישראל – נתונים ופעולות...
 
תשלומי הורים במערכת החינוך...
 
הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי...
 
שהיית מסתננים בשכונות דרום תל-אביב...
 
הצעת חוק התקנים )תיקון-מעבדה מוסמכת...
 
סיוע במגורים בשכירות ובדיור ציבורי...
 
תקן ישראלי למוצרי האכלה לפעוטות...
 
מדיניות ממשלתית בנושא התייעלות אנרגטית...
 
תיאור וניתוח תקופת ימי אשראי בישראל...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
אחריות חברות הסיעוד והלשכות הפרטיות לסיעוד למניעת התעללות של מטפלי סיעוד זרים בזקנים
 
תמיכה כלכלית ולא כלכלית בהורים קשישים
 
תוכניות במדינות שונות להגברת הביטחון האישי של קשישים מפני פשיעה מצד אנשים הזרים להם
 
דרכים להשתלבותם של מבוגרים בשוק העבודה בכמה מדינות מערביות
 
לימודי הליבה במוסדות הפטור בחינוך החרדי

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור