מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
הערכת הכנסות המדינה מאי הכרה בהוצאות...
 
צרכים ומענים לציבור העולים הקשישים...
 
נתונים על תעסוקת חרדים...
 
נתונים על לשכת הפרסום הממשלתית (לפ”מ)...
 
תחושת הביטחון האנושי של נשים בישראל...
 
הכשרת בעלי מקצועות הבריאות והרווחה...
 
נתונים על שיעורי ההצלחה בבחינת הרישוי...
 
הסרת חסמים במקצועות הרישוי והרישום...
 
מרכז המחקר והמידע של הכנסת: סיכום שנת...
 
שיעורי הפריון הכולל בישראל לפי דת ולפי...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
תזונה במערכת החינוך
 
שעות הפעילות בפרלמנטים
 
העסקת חברות גבייה פרטיות ברשויות המקומיות
 
הסדרים לאיזון עבודה – חיים אישיים במדינות שונות
 
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
 
הפללת לקוחות הזנות: סוגיות מרכזיות
 
מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור