מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
נתונים על יוקר המחייה בישראל בהשוואה...
 
קבורה אזרחית בישראל - מסמך עדכון...
 
תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה...
 
יישום החוק המחייב גופים המחזיקים ציי...
 
ניתוח תקציב משלחות הרכש, הנספחויות...
 
תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים...
 
פשיעה מדווחת של זרים ובהם מסתננים...
 
מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי...
 
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים...
 
תוכניות חינוך חיצוניות במערכת החינוך...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים והמשטרה באלימות חמורה בחברה הערבית ובמניעתה
 
המיון בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה וסוגיית הבחינה הפסיכומטרית
 
השימוש בתרופת הריטלין בקרב תלמידים במערכת החינוך
 
שימוש ברמקולים לשידור קריאת המואזין- סקירה משווה

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2013-2014

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור