מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
הקמת שני נמלי ים בהפעלה פרטית: תיאור,...
 
תוכניות לאומיות למניעת הפטיטיס ...
 
תיאור וניתוח תקציב המשרד לאזרחים ותיקים...
 
השתלבות מורים יוצאי אתיופיה במערכת...
 
תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד התיירות...
 
ניתוח הצעת תקציב משרד הבריאות...
 
תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה...
 
תיאור וניתוח תקציב משרד הרווחה...
 
השירות לצרכנים בתחום הגפ”מ (גז בישול)...
 
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנת...
 
תוכניות לאומיות למניעת הפטיטיס...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
שכר ותנאים נלווים של חברי פרלמנט במדינות מפותחות מעודכן
 
ניתוח מרכיבי מודל ה- Flexicurity בשוק העבודה בדנמרק, בשבדיה ובפינלנד בהשוואה לישראל
 
סוגיית מתן דפו - פרוברה לנשים יוצאות אתיופיה
 
השתלבות אנשים עם מוגבלות בעבודה -מסמך עדכון-
 
סכנת זיהום ים במפרץ אילת בעקבות הגברת פעילות קצא”א
 
מימון מערכות בחירות של מועמדים

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2015

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור