מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
מונחון לביאור מושגי התקציב...
 
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול -...
 
סקירת מצב מפוני גוש קטיף וצפון השומרון...
 
שנת שירות הסדרה ותקצוב...
 
המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל...
 
השירות בקווי התחבורה הציבורית לצפת...
 
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות...
 
מדיניות ציבורית בתחום החינוך בגיל הרך -...
 
השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה...
 
נתונים על עובדים ערבים, דרוזים וצ`רקסים...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
מונחון לביאור מושגי התקציב
 
שנת שירות הסדרה ותקצוב
 
מערכת החינוך בישראל –סוגיות נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור