מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סוגיות בהעסקה של זרים בישראל...
 
מעקב אחרי יישום חוק קידום התחרות בענף...
 
סוגיות בתחומי עלייה, קליטה והתפוצות...
 
תכניות ממשלתיות לעידוד למידה לאורך...
 
סוגיות בנושא ביטחון הפנים...
 
מערכת החינוך בישראל –סוגיות נבחרות...
 
גופי ממשל העוסקים בעיצוב מדיניות בכלים...
 
תנאי ההעסקה של העובדים הסוציאליים...
 
נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים...
 
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ושמירת המידע הביומטרי במאגרי מידע ממשלתיים – תמונת מצב
 
סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור