מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
תיאור וניתוח תקציב משרד הרווחה...
 
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנת...
 
מונחון לביאור מושגי התקציב...
 
נתונים על עולים השוהים במרכזי קליטה...
 
התפתחות תקציב הביטחון בשנים 2014-2009...
 
נתונים על יוקר המחייה בישראל בהשוואה...
 
קבורה אזרחית בישראל - מסמך עדכון...
 
קשיים במיפוי היקף ההעסקה הלא-ישירה...
 
השירות הלאומי אזרחי בישראל...
 
איסוף מידע על תופעות לוואי שהתרחשו...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
הפיצוי הממשלתי שניתן באירלנד, קנדה ובריטניה לנשאי הפטיטיס C שנדבקו בנגיף עקב קבלת שירותים ממערך הדם הלאומי

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2015

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור