מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה...
 
יישום החוק המחייב גופים המחזיקים ציי...
 
ניתוח תקציב משלחות הרכש, הנספחויות...
 
פשיעה מדווחת של זרים ובהם מסתננים...
 
מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי...
 
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים...
 
תוכניות חינוך חיצוניות במערכת החינוך...
 
תיאור וניתוח השלכות הצעת חוק מס ערך...
 
הכנסת טכנולוגיות חדשות לסל שירותי...
 
תנאי שכר, החזרי הוצאות ושירותים נוספים...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה בשנים 2011 עד 2014
 
ניתוח תקציב משלחות הרכש, הנספחויות והנציגויות של משרדי הממשלה בחו”ל
 
מדיניות כלפי מבקשי מקלט באיחוד האירופי ובמדינות מרכזיות בו - סקירה משווה
 
אובדנות בצה”ל וסקירת הפעילות של משרד ההגנה האמריקני למניעת התאבדויות בצבא ארה”ב

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2013-2014

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור