מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים...
 
הנגשת מערכת המשפט לקבוצות אוכלוסייה...
 
ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי...
 
סוגיות בהעסקת עובדי סיעוד זרים על ידי...
 
יום עיון - דוח פני החברה בישראל...
 
תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודה...
 
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום...
 
תוכנה חופשית במערכת החינוך...
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת...
 
פרוטוקול יום עיון: פני החברה בישראל ,...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
מידע לקראת דיון בנושא ”בריונות ברשת והשימוש באפליקציית `סיקרט`”

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור