מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
נתונים על הרוגים בתאונות עבודה בענף...
 
תכנון כוח האדם לשוק העבודה העתידי ...
 
תשתיות אנטנות הסלולר בישראל...
 
נתונים על שירותי דת בבתי-חולים לבריאות...
 
אסדרת גידול של קנבוס לשימוש תעשייתי...
 
מידע על סגירת סניפי בנקים וצמצום...
 
מצגת מיום העיון ”תעסוקה בעולם משתנה” -...
 
מצגת מיום העיון ”תעסוקה בעולם משתנה” -...
 
מצגת מיום העיון ”תעסוקה בעולם משתנה” -...
 
מצגת מיום העיון ”תעסוקה בעולם משתנה” -...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
יתרונות וחסרונות באימוץ תקציב דו-שנתי – מעודכן
 
תקציבים דו-שנתיים – הניסיון בעולם

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית


RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור