מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
נתונים על העסקת מלוות אישיות לתלמידים...
 
ועדות ערר על ועדות רפואיות במשרדי...
 
סוגיות בהעסקת עובדי סיעוד זרים על ידי...
 
יום עיון - דוח פני החברה בישראל...
 
תיאור וניתוח יישום תוכנית מענק עבודה...
 
תיאור וניתוח הצעת חוק שכר מינימום...
 
תוכנה חופשית במערכת החינוך...
 
זרקור בחירות - לקראת הבחירות לכנסת...
 
פרוטוקול יום עיון: פני החברה בישראל ,...
 
חיסון מבוגרים ועובדים נגד טטנוס...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
השתלבות מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
 
העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים - מסמך עדכון
 
השתלבות יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים -מסמך עדכון -
 
איסור כהונה כפולה בפרלמנט ובממשלה ושיטת חבר פרלמנט מחליף (”החוק הנורבגי”) –היבטים של ההסדרה בארבעה פרלמנטים
 
סימולציה: הפעלת חוק חבר הכנסת החלופי (”החוק הנורווגי”) בכנסת ה-15 ובכנסת ה-16

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור