מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
שירותי תחבורה ציבורית ביישובים כפריים...
 
העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים -...
 
תחבורה ציבורית עבור האוכלוסייה הערבית –...
 
נתונים על העסקה ישירה של עולים בשירות...
 
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי...
 
נתונים על קבוצות הזכאות המרכזיות לסיוע...
 
סקירת מדיניות צעירים בישראל ובמדינות...
 
ניתוח השינויים בתקציב המדינה בשנים...
 
נתונים על שירותי חינוך לקטינים במסגרות...
 
תיאור וניתוח של שוק הגפ”מ (גז בישול)...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
שירותי תחבורה ציבורית ביישובים כפריים ובחינת מצב השירות בחמש מועצות אזוריות
 
העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים - מסמך עדכון
 
עליית יהודים להר הבית
 
אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי המנוחה על ידי הרשויות המקומיות
 
קייטנות הקיץ

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2013-2014

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור