מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
פשיעה מדווחת של זרים ובהם מסתננים...
 
מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי...
 
תיאור וניתוח השלכות הצעת חוק מס ערך...
 
שירותי תחבורה ציבורית ביישובים כפריים...
 
הכנסת טכנולוגיות חדשות לסל שירותי...
 
תנאי שכר, החזרי הוצאות ושירותים נוספים...
 
שירות התחבורה הציבורית בישראל – היקף...
 
נתונים על בוגרי פרויקט ”מסע” שעלו לישראל...
 
הטיפול במכורים לסמים הסובלים ממחלת נפש...
 
העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים -...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
תיאור וניתוח השלכות הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע”ד-2014
 
אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי המנוחה על ידי הרשויות המקומיות
 
קבורה אזרחית בישראל

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2013-2014

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור