מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה...
 
יישום החוק המחייב גופים המחזיקים ציי...
 
ניתוח תקציב משלחות הרכש, הנספחויות...
 
פשיעה מדווחת של זרים ובהם מסתננים...
 
מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי...
 
מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים...
 
תוכניות חינוך חיצוניות במערכת החינוך...
 
תיאור וניתוח השלכות הצעת חוק מס ערך...
 
ניתוח מרכיבי מודל ה- Flexicurity בשוק...
 
שירות התחבורה הציבורית בישראל – היקף...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
ניתוח עליית מחירי מוצרי המזון ובחינת הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ג – 2013

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2013-2014

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור