מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
זרקור אלימות כלפי נשים 2015...
 
אלימות כלפי נשים - ריכוז נתונים לשנת...
 
תיאור וניתוח השינויים ביצוא הסחורות...
 
התעשייה המסורתית בישראל - מצגת...
 
תיאור וניתוח התעשייה המסורתית בישראל...
 
אומדן שכר חברי הכנסת בחודש ינואר 2016...
 
שכר הח”כים, השינויים בשכר הממוצע והשפעת...
 
שוק הדיור: התפתחות המחירים גורמי הביקוש...
 
תיאור וניתוח הצעת תקציב המשרד לביטחון...
 
חובת דיווח בעת שימוש בחוות דעת של גורם...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
זרקור אלימות כלפי נשים 2015
 
אלימות כלפי נשים - ריכוז נתונים לשנת 2015
 
השירות הלאומי אזרחי בישראל
 
יישום חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (חוק טל)

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2016-2015

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור