מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
סקירת מצב מפוני גוש קטיף וצפון השומרון...
 
תיאור וניתוח שוק ההלוואות החוץ בנקאיות...
 
מדיניות ציבורית בתחום החינוך בגיל הרך -...
 
השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה...
 
נתונים על עובדים ערבים, דרוזים וצ`רקסים...
 
השפעת השינוי בהוצאה לפרסום על כלי...
 
סמים ואלכוהול בישראל: נתוני רקע, חקיקה,...
 
סוגיות בהעסקה של זרים בישראל...
 
מעקב אחרי יישום חוק קידום התחרות בענף...
 
נתונים אחדים על דואר ישראל...

על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
סקירת מצב מפוני גוש קטיף וצפון השומרון וטיפול הרשויות בהם בחלוף עשר שנים מביצוע תכנית ההתנתקות

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2013 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור