מה חדש
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בזמן האחרון
 
תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה...
 
תיאור וניתוח הצעת תקציב המדינה לשנים...
 
תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד הכלכלה...
 
מונחון לביאור מושגי התקציב...
 
תהליך אישור תקציב הביטחון והפיקוח עליו...
 
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול -...
 
סקירת מצב מפוני גוש קטיף וצפון השומרון...
 
העסקת עובדים זרים ועובדים פלסטינים בענף...
 
שנת שירות הסדרה ותקצוב...
 
שנת התנדבות בגרמניה...
סוגיות נבחרות בתחומי עיסוקן של ועדות הכנסת - מסמך מבוא לכנסת ה-20
על סדר יום הציבורי
מסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע בנושאים שבכותרות
 
תיאור וניתוח תחזית והרכב הכנסות המדינה לשנים 2016-2015
 
נתונים על מספר ימי החופשה השנתית במדינות ה- OECD
 
נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות
 
ימי חופשה בבתי-ספר יסודיים לעומת ימי חופשה במשק – סקירה משווה –

מסמכי הממ״מ בתרגום לערבית

מסמכי תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2016-2015

RSS
לקבלת המסמכים החדשים ב-RSS

סמל המדינה - מנורה ועלי זית
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: mmm@knesset.gov.il
© 2015 כל הזכויות שמורות, מדינת ישראל-הכנסת או לצדדים שלישיים כמפורט בקישור