ועדת החינוך והתרבות - סיכום מושב
 

ועדת החינוך והתרבות - סיכום כנסת


בפתח החוברת,

ועדת החינוך והתרבות סיימה מושב מרתק ומעניין במיוחד. מערכת החינוך עמדה על סדר היום הלאומי ונושאים רבים זכו לקבל תשומת לב והתעניינות מקצועית וציבורית.

ועדת החינוך והתרבות השתדלה לפעול במלוא קשת סמכויותיה ואחריותה הן בתחום קידום החקיקה, הן בתחום הפיקוח הצמוד על עבודת משרדי החינוך והמדע, התרבות והספורט והן בתחום העלאת נושאים שונים לסדר היום החינוכי, התרבותי והלאומי ומיצוי השפעתה של הכנסת על הרשות המבצעת.

חוברת זו משקפת נאמנה את העבודה הקשה שנעשתה בוועדה ואני מבקש להודות לחברי הכנסת, חברי הוועדה ולעובדות הוועדה המסורים על עזרתם ותמיכתם.

חשוב במיוחד לציין, כי מאז ראשית הכנסת ה-15 זכתה הוועדה לתגבור מקצועי משמעותי הן בעוזרי מחקר והן ביועצים מקצועיים, וכן יש לציין גם את תמיכת ה-מ.מ.מ. - מרכז מחקר ומידע, וכל אלה יבורכו.

אני מקווה ומאמין שהעבודה הקשה שנעשתה תתרום לביסוסה של מערכת החינוך והתרבות, שיפור איכויותיה וחיזוק מעמדה הראוי בסדר היום הלאומי.


ב ב ר כ ה,

ח"כ זבולון אורלב


חברי ועדת החינוך והתרבות

ח"כ זבולון אורלב - יו"ר הוועדה
ח"כ קולט אביטל*
ח"כ יולי-יואל אדלשטיין*
ח"כ עזמי בשארה
ח"כ חוסניה ג'בארה
ח"כ שמואל הלפרט
ח"כ מוחמד כנעאן
ח"כ לימור לבנת
ח"כ רחמים מלול*
ח"כ יהודית נאות
ח"כ משולם נהרי*
ח"כ מיכאל נודלמן
ח"כ אוריאל סביר
ח"כ סילבן שלום
נציג האיחוד הלאומי

חילופין בחברי הוועדה:
ח"כ רחמים מלול החליף את ח"כ יצחק סבן
ח"כ קולט אביטל החליפה את ח"כ סופה לנדבר
ח"כ יולי אדלשטיין החליף את ח"כ גנדי ריגר
ח"כ משולם נהרי החליף את ח"כ דוד אזולאי


צוות הוועדה
מנהלת הוועדה - יהודית גידלי
מזכירת הוועדה - דלית אזולאי
מזכירה בוועדה - חנה יוסף

יועץ משפטי - עו"ד משה בוטון (פרש לגמלאות)
עו"ד מרים פרנקל שור
עו"ד מירב ישראלי

עוזרי מחקר - הדס וסרמן
הדס שטובר
אריאל רסניק
ירון פישמן
אודי שפיגל
שירה פירסטנברג בן ששון

עוזרים פרלמנטרים - אריה חיון
רבקה מור
דבי קליין
איתן זליגר
שני גיא


ישיבה מס' 1 - בחירת יו"ר הוועדה

בתאריך: ו' באב התשנ"ט, 19.7.99.
בהשתתפות: יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת הכנסת, מזכיר הכנסת וחברי הוועדה.
החלטה: ח"כ זבולון אורלב נבחר ליו"ר הוועדה.

ישיבה מס' 2 - הערכות משרד החינוך לשנה"ל התש"ס - בינוי בתי ספר

בתאריך: ח' באב התשנ"ט, 21.7.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, מרכז השלטון המקומי, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, ועדת המעקב לחינוך הערבי ומועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בדאגה רבה את האיחור בהשלמת הבינוי, ההתאמה והשיפוצים של מבני החינוך בהיקף של מאות כיתות, לקראת פתיחת שנת-הלימודים התש"ס. הוועדה קוראת למשרד החינוך, התרבות והספורט והשלטון המקומי להכין תכנית חירום לזרוז השלמת מבני החינוך תוך מתן תשומת לב ראויה למגזר הערבי. הוועדה תעקוב אחר הכנת התכנית וביצועה.
2. על משרד החינוך, התרבות והספורט להביא לידיעת כל גורמי החינוך (הורים ומורים) את תכנית החירום.
3. הוועדה קוראת לשר החינוך, התרבות והספורט וליו"ר מרכז השלטון המקומי להכנס למשא ומתן דחוף כדי לסכם את מימון ההסעות ולהסיר את איום השביתה בפתיחת שנת הלימודים - הוועדה תעקוב אחר המו"מ ותטיל את כובד משקלה עד שגורמי הרשות המבצעת יגיעו ביניהם להסדר כספי.
4. הוועדה תקיים ישיבת מעקב לגבי פתיחת שנת-הלימודים כדי להיות מעודכנת בביצוע ההכנות לשנה"ל תש"ס.


ישיבה מס' 3 - אלימות בבתי-הספר

בתאריך: י"ג באב התשנ"ט, 26.7.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יו"ר הוועדה לבדיקת אלימות - ח"כ מתן וילנאי, נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, המשרד לבטחון פנים, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מצילה, ונוספים.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שתופעת האלימות במוסדות החינוך, לכל סוגיה, היא קשה ביותר, ומימדיה הנרחבים מהווים סיכון לקיום שגרת לימודים וחינוך בבתי הספר. חינוך ואלימות אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. על משרד החינוך, התרבות והספורט ויתר משרדי הממשלה הנוגעים בדבר להגדיר את בעיית האלימות בעדיפות גבוהה ביותר לטיפול, ולהקצות לצורך זה את המשאבים הדרושים.
2. הוועדה קובעת שאף שהאלימות היא תופעה חברתית מורכבת בכלל החברה והטיפול בה צריך להיות מערכתי (חינוך, רווחה, אכיפה, שפיטה וכו'), מוטלת על מערכת החינוך, על כל מרכיביה, חובה לראות את עצמה כסוכנת החברתית העיקרית להתמודדות עם תופעת האלימות ועל משרד החינוך, התרבות והספורט לראות עצמו כאחראי המוביל את הפתרונות.
3. הוועדה מברכת את עבודת "ועדת וילנאי" לצמצום תופעת האלימות ומצפה שמסקנותיה יהיו מקיפות ויסודיות ויתנו כיוונים, מגמות ותכניות לצמצום התופעה.
4. הוועדה לא תסיר את הנושא מסדר יומה, תמשיך לעודד את חשיפת הבעיה ותקיים מעקב קבוע אחר הטיפול בצמצום תופעת האלימות.


ישיבה מס' 4 - אישור תשלומי הורים
בטיחות בבתי-הספר
בתאריך: י"ד באב התשנ"ט, 27.7.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבריאות, מרכז שלטון מקומי, המועצה לשלום הילד, ארגון הורים ארצי, הרשות להגנת הצרכן, מכון התקנים, ועדת המעקב לחינוך הערבי, יו"ר הועדה לבדיקת נוהלים וחקיקה בנושא בטיחות במוסדות חינוך מטעם משרד החינוך - רפי אלול.
החלטות הוועדה:
אישור תשלומי הורים
1. הוועדה אישרה תשלומי חובה בבתיה"ס לתש"ס - ביטוח תאונות אישיות - 27 ₪ - הקפאת המחיר כפי שהיה בשנה שעברה בתנאי שתתקיים תוספת כיסוי פוליסה ממה שהיה בעבר ושההורים יקבלו הודעה מתאימה על עיקרי הפוליסה. שירותי בריאות השן - 27 ₪ שירות בסיסי ו-53 ₪ שירות מקיף, התשלום ייגבה רק ברשויות מקומיות בהן ניתן השירות בפועל ובכפוף להקמת ועדה מקומית בהשתתפות השלטון המקומי וההורים לפיקוח על השירות.
2. הוועדה תפנה לועדת העבודה והרווחה לכלול השירות הבסיסי במסגרת סל השירותים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. בחוזר להורים יפורט מה כולל השירות הבסיסי ומהו השירות המקיף. כן תפורסם רשימה של הרשויות המקומיות הנותנות שירות זה.
3. הוועדה החזירה למשרד החינוך, התרבות והספורט את בקשתו ליתר תשלומי החובה. הוועדה לא הסכימה לאשר העלאת תשלומים עבור ערכות טכנולוגיה ב-13% מהשנה שעברה כפי שביקש המשרד.
החלטות הוועדה:
בטיחות בבתי-הספר
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שיש לעשות "רשימת חיים" - בתי"ס בהם יש מפגעי בטיחות ולתקנם.
2. הוועדה לא תאשר ולא תסכים לפתוח שנת הלימודים בבתי"ס עם מפגעי בטיחות.
3. יש להחליט כי בכסף שיש לבי"ס, דבר ראשון יתוקנו מפגעי בטיחות ורק אח"כ יטופלו כל יתר הבעיות.


ישיבה מס' 5 - שינוי סדרי עדיפויות בחינוך
החזר שעות למערכת
סקירת תכניות לימודים
יום חינוך ארוך - אישור רשימת בתי הספר
חוק לימוד חובה חינם מגיל 3 - קביעת גני הילדים
אישור תשלומי הורים

בתאריך: ט"ו באב התשנ"ט, 28.7.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, ועדת המעקב לחינוך הערבי, המועצה לשלום הילד, התנועה לאיכות השלטון, הרשות להגנת הצרכן ונוספים - שתיל, הילה וכו'.

החלטות הוועדה:
הוועדה אישרה תשלומים עבור חומרים וערכות להוראת הטכנולוגיה והשאלת ספרי לימוד.

הוועדה הוסיפה ישובים ערבים לרשימת הישובים בהם יחול פטור משכר-לימוד בגני הילדים בגיל 4-3. שאר הרשימה לא שונתה ונשארו כל הישובים שאושרו בכנסת ה-14.

הוועדה לא אישרה רשימת בתי"ס ליום חינוך ארוך לתש"ס מכיוון שמשרד החינוך, התרבות והספורט לא הביא רשימה לאישור ולפיכך יוח"א בתש"ס יחול רק באותם בתי"ס בהם הוא חל בתשנ"ט.


ישיבה מס' 6 - דיווח המועצה להשכלה גבוהה על פעילותה בנושא פעילות שלוחות זרות בארץ

בתאריך: ל' באב התשנ"ט, 12.8.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, נציגי שלוחות אוניברסיטאות מחו"ל, נציגי סטודנטים.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה כי ראשי המוסדות הזרים להשכלה גבוהה הפועלים בארץ יוזמנו לדיון במועצה להשכלה גבוהה להבהיר אי ההבנות ואי הבהירויות ביניהם בכל הקשור ביישום חוק המל"ג (תיקון מס' 11).
2. הוועדה רושמת לפניה שהמוסדות הזרים להשכלה גבוהה שהגישו בקשות למל"ג ושהבדיקה לגביהם לא הסתיימה יכולים להמשיך בפעולתם עד למתן תשובה בעניינם. כל הסטודנטים שהתחילו ללמוד במוסדות אלה יוכלו להמשיך ולסיים לימודיהם.
3. על המל"ג לסרב להעניק רשיון פעולה למוסדות זרים להשכלה גבוהה שהמל"ג רואה מלכתחילה כי אינם מסוגלים לעמוד בדרישות החוק. על המל"ג, להודיע על כך מיד למוסדות אלה ולפרסם הודעה מתאימה לציבור.
4. תוך כחדשיים מהיום תתכנס הוועדה ותקיים דיון מקיף נוסף בנדון ובכך תקיים חובתה לעקוב ולפקח אחר ביצוע החוק.
5. הוועדה מוצאת כי ראוי למל"ג לשקול ולהבהיר נושא הכללים לביצוע החוק למען הסר ספקות בביצוע.


ישיבה מס' 7 - אישור תשלומי הורים - טיולים ומסיבות

בתאריך: ד' באלול התשנ"ט, 16.8.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, צח"י.
החלטות הוועדה:
הוועדה אישרה תשלומי רשות לשנה"ל תש"ס - סל תרבות, מסיבות סיום, השאלת ספרי עיון, מסיבות כיתתיות וחגיגות, תשלום לארגון הורים ארצי ולוועד ההורים הישובי/מקומי, עלות שעה שבועית בתכנית לימודים נוספת. בנושא מחירי הטיולים - הוסכם להחזיר הנושא לדיון נוסף בין משרד החינוך וארגון ההורים הארצי במטרה לבדוק כיצד ניתן להפחיתם.


ישיבה מס' 8 - הערכות משרד החינוך - בינוי בתי-ספר
הסעות - הסכסוך עם מרכז השלטון המקומי
בטיחות בבתי-הספר
החזר שעות למערכת - כולל שעות תל"י
תכניות ויוזמות פדגוגיות חדשות
אישור תשלומי הורים - טיולים

בתאריך: י"ג באלול התשנ"ט, 25.8.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, מכון התקנים, איגוד המנהלים העל-יסודיים, קרן תל"י, שתיל.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את מיליון וחצי תלמידי ישראל ואת רבבות עובדי ההוראה ומאחלת להם שנת לימודים פוריה, בטוחה ומוצלחת, וכן את משרד החינוך, התרבות והספורט ובראשו השר, סגן השר והמנכ"לית הפועלים כראוי להשגת מטרה זו.
2. מתוך דאגה ללימודיהם וחינוכם של ילדי ישראל וראיית טובתם בעדיפות ראשונה, קובעת הוועדה שיש צורך וחובה ששנת הלימודים התש"ס תפתח כתקנה וכסדרה, בחגיגיות ובבטיחות, וקוראת לארגוני המורים, מרכז השלטון המקומי, ארגון ההורים הארצי ולכל יתר ארגוני החינוך וביניהם: ועדי הורים מקמיים ורשויות מקומיות להסיר לאלתר את כל הספקות והתנאים לפתיחת שנת-הלימודים.
3. הוועדה משוכנעת שמערכת החינוך זקוקה באופן מיידי לתגבור ותוספת משאבים כדי להבטיח רמת לימודים וחינוך סבירים ושיפור מעמד המורים. לכן, אין כל מקום ואפשרות לקיצוץ בתקציב החינוך. חברי הוועדה יפעלו באמצעים פרלמנטריים וציבוריים כדי לסכל החלטה על קיצוץ בחינוך, אם וכאשר תתקבל החלטת ממשלה שכזו ויפעלו להגדיל את תקציב החינוך.
4. הוועדה מחליטה להנחות את משרד החינוך, התרבות והספורט ואת מרכז השלטון המקומי לא להכניס תלמידים למבנים מסוכנים, במידה ויש כאלה, ולהפנות אותם לאתרי לימוד חלופיים זמניים עד לתיקון הליקויים הבטיחותיים. הוועדה תובעת ממשרד החינוך להציג בפניה תכנית לפתרונות בעיות הבטיחות וכן תכנית לעמוד בתקנים של רעידות אדמה.
5. הוועדה תובעת ממשרד החינוך, התרבות והספורט לדאוג להחזר כל שעות ההוראה בהיקף שלא יפחת משנה"ל התשנ"ט ולמנוע כל קיצוץ שהוא בשעות ההוראה.
6. הוועדה רושמת לפניה בסיפוק את דיווח משרד החינוך, התרבות והספורט ומרכז השלטון המקומי את הודעותיהם בדבר הסדר מוסכם להסעות תלמידים.
7. הוועדה מברכת את משרד החינוך, התרבות והספורט שהודיע על מדיניות של העדפה מתקנת כלפי מגזרי אוכלוסיה הזכאים לכך כגון: המגזר הערבי, החינוך המיוחד, תלמידים עולים ועוד.


ישיבה מס' 9 - אבטחת מוסדות חינוך
ישיבה משותפת עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה

בתאריך: כ"ד באלול התשנ"ט, 5.9.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: משרד החינוך, התרבות והספורט, המשרד לבטחון פנים, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה קובעות כי אין לבצע קיצוץ כלשהוא בתקציב אבטחת מוסדות חינוך באשר הוא עלול לסכן את התלמידים ולחשוף אותם לאלימות ולמפיצי סמים בבתי הספר.
2. הוועדות קובעות כי כל חלופות הקיצוץ באבטחת מוסדות חינוך אינן מקובלות עליהן והן הוצעו לא משיקולי בטחון אלא משיקולי קיצוץ בתקציב. אשר על כן, דורשות הוועדות מהמשרד לבטחון פנים שלא לקצץ כלל מקציב אבטחת מוסדות חינוך.
3. הוועדות קובעות כי אם המשרד לבטחון פנים יחליט בכל זאת לבצע קיצוץ באבטחת מוסדות חינוך יש להחזיר את האחריות לאבטחת מוסדות חינוך למשרד החינוך, לרבות התקציב במלואו לנושא זה כפי שהיה בשנת התקציב 1999.
4. הוועדות רשמו לפניהן את הודעת המשטרה לפיה המשטרה תמשיך לתקצב את אבטחת מוסדות החינוך מבלי לפגוע בהסכמים וחוזים חתומים בשלטון המקומי.
5. הוועדות מציינות את החלטתן מהישיבה ביום כ"ד באלול התשנ"ט (5.9.99) ודורשות מהמשרד לבטחון פנים להקים הוועדה הממשלתית המשותפת ולהגיש להן המלצותיה תוך 60 יום.


ישיבה מס' 10 - ביצוע תכניות החומש במגזר הערבי והבדואי

בתאריך: כ"ד בתשרי התש"ס, 4.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר החינוך, התרבות והספורט יוסי שריד ונציגי משרדו, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ועדת המעקב לחינוך הערבי, התאחדות ההורים הארצית, ועד הורים לחינוך מיוחד בנגב ונוספים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דו"ח שר החינוך, התרבות והספורט, לפיו תינתן עדיפות בהקצאת מקורות ומשאבים לביצוע תכניות החומש במגזר הערבי והבדואי.
2. הוועדה קובעת כי כדי לדעת את המצב לאשורו, על המשרד לדווח לוועדה תוך חודש ימים על תכנית ביצוע תכניות החומד לפי פירוט הסעיפים, כפי שמופיעים בתכניות החומש.
3. יו"ר הוועדה הודיע כי בדעתו להקים ועדת משנה מיוחדת שמתפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע תכניות החומש במגזר הערבי והבדואי.


ישיבה מס' 11 - מדיניות תרבות לקראת תקציב 2000

בתאריך: כ"ה בתשרי התש"ס, 5.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יושב ראש הכנסת ח"כ אברהם בורג, מנכ"ל משרד המדע, נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, מנכ"ל אמנות לעם, יו"ר איגוד אמני ישראל, אשכולות, התזמורת הפילהרמונית, האופרה הישראלית, התזמורת הסימפונית, להקת בת-שבע, הבלט הישראלי, להקת המחול הקיבוצי, מנהלי תאטרונים גדולים, מנהלי מוזיאונים, עיריית תל-אביב, ארגון המורים העל-יסודיים, אנשי קולנוע ונוספים.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה את יו"ר הכנסת, אנשי מינהל התרבות וראשי מוסדות התרבות ותקיים דיונים נוספים בנושא, בין במסגרת הוועדה, ובין במסגרות ציבוריות אחרות, לצורך גיבוש מדיניות תרבות בישראל.
2. הוועדה תפעל למנוע את הקיצוצים בתרבות ובכלל זה לסכל את ביטול סעיף 11 בחוק הקולנוע באמצעות חוק ההסדרים במשק. לדעת הוועדה, מהלך זה אינו תקין מבחינת הליכי החקיקה בכנסת.
3. הוועדה תעודד קידום הצעת חוק הקמת רשות תרבות סטאטוטורית.


ישיבה מס' 12 - החלטת הממשלה לבטל בחוק ההסדרים במשק

את תיקון מס' 11 לחוק המל"ג (שלוחות זרות)
בתאריך: כ"ו בתשרי התש"ס, 6.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, איגוד לשכות המסחר, נציגי שלוחות זרות מחו"ל.
החלטות הוועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מתנגדת ורואה בחומרה כל נסיון של האוצר והממשלה לבטל את תיקון מס' 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (שלוחות זרות), או לעקב אותו ממהותו, ותפעל בכל כוחה לסכלו.
2. הוועדה קובעת כי הליך החקיקה של תיקון מס' 11 בוצע לאחר דיון ושיקול דעת, וניתן לשקול ביצוע תיקונים בחוק, אם תבקש זאת הממשלה שלא באמצעות חוק ההסדרים.
3. ועדת החינוך והתרבות תמשיך במדיניותה ועמדתה שאין לאפשר זילות של ההשכלה האקדמית או מכירת תארים, ויש להמשיך ולהקפיד על יישומו של תיקון מס' 11 לחוק המל"ג.


ישיבה מס' 13 - עלויות החינוך (ציוד, ספרי לימוד וחומרי עזר)
נטל על השכבות החלשות - הצל"ס של חברי הכנסת זבולון אורלב, בנימין אלון, תאופיק חטיב, ענת מאור, עסאם מח'ול, יהודית נאות, משולם נהרי, מיכאל נודלמן ורובי ריבלין

בתאריך: א' בחשון התש"ס, 11.10.99.
בהשתתפות: סגן שר החינוך, התרבות והספורט חה"כ משולם נהרי ונציגי משרדו, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, חברת המתנ"סים, הרשות להגנת הצרכן, מועצת הנוער העירונית ראשל"צ.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה את הודעת משרד החינוך, התרבות והספורט כי החל מתשס"א, תוך 3 שנים, יושלם פרוייקט השאלת הספרים בכל בתיה"ס בארץ המעוניינים בכך. המשרד אחראי להקצות לכך התקציב הדרוש.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד החינוך, התרבות והספורט שמעתה ואילך, לא יאשר המשרד הוצאת חוברות עבודה וספרים חד-פעמיים. במהלך 3 השנים הקרובות יופסק השימוש בהם לחלוטין.
3. הוועדה שוללת את ההצעה לאשר מהדורות זמניות של מו"לים פרטיים כיוון שאלה עלולות לגרום לתקלות חינוכיות ולהוצאות כספיות מיותרות להורים. הוועדה מעודדת מהדורות זמניות של הגורמים המשרדיים ובלבד שמהדורה זו תהיה בתוקף למשך 5 שנים.
4. הוועדה תובעת מהמשרד להסדיר פיקוח יעיל כדי למנוע מבתיה"ס לכלול ברשימות הספרים, ספרי לימוד בלתי מאושרים. הוועדה מבקשת מהמשרד להציג לה את תכנית הפיקוח תוך שלושה חודשים.
5. הוועדה תובעת מהמשרד להסדיר פיקוח יעיל על תקני ספרי הלימוד בהתאם לאמור בדו"ח ועדת גולדברגר משנת 1992.
6. הוועדה מבקשת מהמשרד לבדוק מחדש את עלויות אגרת השאלת ספרים באופן שהאגרה לא תעלה על 30% מעלות רכישת ספרים חדשים באותה כתה.
7. הוועדה מבקשת מהמשרד לבדוק חובת הפעלת אגרת ספרי לימוד במקומות בהם יוחלט הדבר, בדומה לאגרת השן.
8. הוועדה רשמה לפניה הודעת המשרד לפיה יעביר המשרד חוב של 1.5 מיליון ₪ לשלטון המקומי בזמן הקרוב ומבקשת דיווח על כך תוך שבועיים.
9. הוועדה מבקשת מהמשרד להציג לפניה תכנית כיצד תטופל בעיית התלמידים שאין באפשרות הוריהם לממן את אגרת השאלת ספרי הלימוד.
10. הוועדה תתכנס שנית בנדון באמצע חודש ינואר 2000.


ישיבה מס' 14 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)

(טיפול בכלבים למטרות נוי),התשנ"ט - 1999
בתאריך: ב' בחשון התש"ס, 12.10.99.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות, משרד המשפטים, המשרד לאיכות הסביבה, השירותים הוטרינריים, הסתדרות הרופאים הוטרינריים, ההתאחדות הישראלית לכלבנות, עמותת הרופאים הוטרינריים, "תנו לחיות לחיות", עמותת "נח".
החלטות הועדה:
התקנות לא אושרו ונקבע שתתקיים ישיבה נוספת לאחר כשבועיים.


ישיבה מס' 15 - מבנה לבית ספר תיכון וסמינר למורות "דרכי רחל" בירושלים

בתאריך: ב' בחשון התש"ס, 12.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, עיריית ירושלים, הנהלת ביה"ס התיכון והסמינר "דרכי רחל".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קוראת לעיריית ירושלים להפגש עם הנהלת ביה"ס "דרכי רחל", עוד היום, למציאת פתרונות לכלל בעיות ביה"ס, כולל מציאת פתרון ל-6 כתות חסרות.
2. הוועדה מבקשת מהנהלת ביה"ס להחזיר מיד התלמידות ללימודים סדירים.


ישיבה מס' 16 - קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך

בתאריך: ג' בחשון התש"ס, 13.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, המשרד לקליטת עליה, מרכז השלטון המקומי, ארגון ההורים הארצי, ג'וינט, ארגוני עולי אתיופיה, מוזמנים נוספים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווחי נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט שכללו הישגים ההולכים ומשתפרים בכל הקשור: לאחוזי הנשירה: לשילוב תלמידים ובזכאות לתעודות בגרות.
2. הועדה מודאגת מהבעיות אשר טרם באו על פתרונן. בכללן: סוגיית ריכוז תלמידים אתיופים בבתי-ספר: אי קליטת תלמידים עולים בבתי-ספר יוקרתיים: סוגיית החינוך המיוחד: סוגיית מגמות הלימוד בחינוך העל-יסודי: תשלומי הורים: קיצוצים בתקציבי הרשויות המקומיות וקיצוץ בהקצאת שעות.
3. הועדה רשמה לפניה את הדו"חות שהוגשו לה ע"י נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט ונציגי הקואליציה לקידום חינוכי של יוצאי אתיופיה, ופונה למשרד החינוך ליישם הדו"חות בהקפדה.
4. הועדה תחזור ותקיים דיון מעקב בנושא בעוד שלושה חודשים.


ישיבה מס' 17 - סגירת הספריה המרכזית לעוורים בנתניה

בתאריך: ח' בחשון התש"ס, 18.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, משרד החינוך, התרבות והספורט, נציגי הספריה המרכזית לעוורים, עמותת על"ה, עמותת צח"י, מועצת תלמידים ונוער כפר-סבא.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מכירה בצורך לדון בעדכון תקציב הספריה לעיוורים עפ"י הצרכים המשתנים של השנים האחרונות וקרואת לממשלה להקים ועדת שרים מיוחדת כדי לקיים הדיון על סוף שנת התקציב 1999, ולתקצב תקציב הספריה בבסיס התקציב לשנת 2000 עפ"י הצרכים המעודכנים.
2. הועדה רושמת לפניה את נכונות שר החינוך, התרבות והספורט להוסיף לספריה לתקציב 1999, 650 אלף ₪ ומברכת את השר על החלטתו.
3. הועדה קוראת לספריה להגיש בדחיפות תקציב מאוזן משנת 1999 על יסוד תוספת התקציב של 650 אלף הש"ח. תקציב הספריה יהיה מבוסס, לפיכך, על 3.2 מיליון ₪ ממשרד החינוך לשנת 1999.
4. הועדה מבקשת ממשרד החינוך לזמן מחדש את ועדת התמיכות ולאשר התמיכה של 3.2 מיליון ₪ לשנת התקציב 1999.
5. על יסוד הנ"ל מבקשת הוועדה מהנהלת הספריה לפתוח אותה מחדש מחר בבוקר לשירות ציבור המשתמשים.
6. הועדה תעקוב אחר ביצוע ההחלטות הנ"ל ותקיים ישיבת מעקב על ביצוע ההחלטות, תוך חודש.


ישיבה מס' 18 - הכנות לאולימפיאדת סידני 2000

בתאריך: ט' בחשון התש"ס, 19.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, משרד האוצר, הוועד האולימפי, האגודה לקידום הספורט בישראל, עמותת ספורטאים "אולימפוס", מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח הוועד האולימפי על ההכנות לאולימפיאדת סידני 2000. הוועדה מחזקת את ידי המשלחת האולימפית (שתכלול כ-30 ספורטאים) הספורטאים, המאמנים ואנשי הועד האולימפי להמשיך בכל המאמצים להשלים ההכנות ולשפר הסיכויים להישגים ראויים באולימפיאדה.
2. הוועדה תומכת בפניית הוועד האולימפי להסדיר לו תקציב של 15 מיליון ₪ בתקציב 2000 ובהסדרת העברת התשלומים עפ"י הצרכים המקצועיים שעיקרם הוא בשליש הראשון של השנה.
3. הוועדה תקיים ישיבות מעקב נוספות שתכלולנה גם ביקור בוועד האולימפי ואצל הספורטאים בתיאום ובהזמנת הוועד האולימפי.


ישיבה מס' 19 - כוונת שר החינוך לסגור את המועצה להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון

בתאריך: י' בחשון התש"ס, 20.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבטחון, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, מכללת יהודה ושומרון, מכללת אורות ישראל, מכללת הרצוג ומל"ג יו"ש.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי קיימת חובה בסיסית של מדינת ישראל לדאוג להכרה ישראלית בתארים של המכללות האקדמיות הישראליות ביהודה ושומרון.
2. לאור הדיווח המשפטי, קובעת הוועדה, כי יש רק שתי דרכים לכך:
א. במישרין ע"י מל"ג יו"ש, שהוא המצב החוקי כיום.
ב. הרחבת סמכויות המל"ג (בישראל) לצורך מתן הכרה במוסדות ובתארים של המוסדות הישראלים להשכלה גבוהה, ביו"ש.
הוועדה תומכת בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל.

ישיבה מס' 20 - החלטת שר החינוך לציין את אירועי כפר קאסם - הצל"ס של חברי הכנסת עזמי בשארה, זהבה גלאון, עבד-אלמאלכ דהאמשה, ניסים זאב, רחבעם זאבי ורובי ריבלין

בתאריך: ט"ו בחשון התש"ס, 25.10.99.
בהשתתפות: יוסי שריד, שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל יסודיים, ראש המועצה המקומית כפר קאסם ומוזמנים נוספים.
החלטות הועדה:
לא התקבלו החלטות.


ישיבה מס' 21 - חינוך מיוחד

בתאריך: ט"ז בחשון התש"ס, 26.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, איגוד ישראלי לילדים נפגעים, צח"י, ארגון ביח"ד, ניצ"ן, בזכות, שתיל, ית"ד, ארגון הילה, בי"ס לחינוך מיוחד "ארזים", אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, עמותת עלמי"א.
החלטות הועדה:
לא התקבלו החלטות.


ישיבה מס' 22 - אי-תשלום משכורות למורים בחינוך העל-יסודי בת-ים

בתאריך: י"ז בחשון התש"ס, 27.10.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, עיריית בת-ים, יו"ר ועד הורים בת-ים.
החלטות הועדה:
1. חשב משרד החינוך, התרבות והספורט יעביר הכסף המגיע לעיריית בת-ים עד מחר (28.10.99).
2. המורים יקבלו 80%-70% משכר חודש ספטמבר עד יום א' הקרוב.
3. משכורת חודש אוקטובר תשולם במלואה עד ה- 9.11 לכל המאוחר.
4. עד לתשלום חודש נובמבר תושלם תכנית ההבראה של העירייה.
5. ועדת החינוך והתרבות קוראת למורים לחזור לעבודתם מיד.

יו"ר הוועדה החליט לקיים דיון נוסף בשבוע הבא כדי לגבש פתרון מערכתי וכולל לבעיית שיבוש משכורות המורים בשלטון המקומי. נציגי הממשלה יביאו הצעות להסדר.

רן ארז יו"ר ארגון המורים העל-יסודיים הודיע לח"כ זבולון אורלב יו"ר הוועדה כי באופן עקרוני הוא נענה לפניית הוועדה ומיד עם קבלת התשלום החלקי הצפוי עם סוף שבוע זה או עד תחילת שבוע הבא, תפסק השביתה באופן מיידי.


ישיבה מס' 23 - ביצוע "מחר-98" - לימודים מדעיים טכנולוגיים בבתי-הספר

בתאריך: כ"ב בחשון התש"ס, 1.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, צה"ל, המועצה להשכלה גבוהה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן-גוריון, יו"ר עמל, עירית חולון, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, ארגון הילה, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. החינוך המדעי-טכנולוגי הוא נדבך חיוני במערכת החינוך, מהווה צורך קיומי למדינת ישראל ואזרחיה, וראוי למתן סדר עדיפות גבוה.
2. ועדת החינוך והתרבות שמעה בדאגה רבה כי משרד החינוך, התרבות והספורט לא השלים את תכנית החומש מחר-98 מחוסר תקציב ויש אחוז בלתי מבוטל של בתי-ספר וגני ילדים שלא הושלמה בהם התכנית החדשה במדע וטכנולוגיה.
3. הוועדה מתנגדת לקיצוץ כל שהוא בחינוך המדעי-טכנולוגי וסבורה שראוי שתחום זה יזכה לגיבוי תקציבי ראוי והולם את הצרכים.
4. הוועדה תמשיך את דיוניה בנושא מתוך מגמה שמערכת החינוך תבנה תכנית אב חדשה ומעודכנת לחינוך מדעי טכנולוגי ותפעל שיועמדו לרשותה המשאבים הדרושים כדי להשלים את התכנית תוך שנתיים.


ישיבה מס' 24 - שילוב אומנויות בחינוך - יצירתיות בחינוך על-ידי שילוב אומנויות

בתאריך: כ"ד בחשון התש"ס, 3.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד המדע, ארגון בתי הספר העל-יסודיים, הסתדרות המורים, קבוצת קידום, נשיא ברטון הול קולג' באוניברסיטת לידס בבריטניה, מוזמנים נוספים.
החלטות הועדה:
לא התקבלו החלטות.


ישיבה מס' 25 - המגמות הפוסט-ציונית בספרי הלימוד החדשים בספרי ההיסטוריה

בתאריך: ל' בחשון התש"ס, 9.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת ת"א, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי ואנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
יקוים יום עיון משותף בנושא למשרד החינוך ולוועדת החינוך והתרבות. בסוף יום העיון תצא חוברת עם הדעות השונות בנושא ותופץ במוסדות החינוך.


ישיבה מס' 26 - סגירת הספריה המרכזית לעיוורים בנתניה

בתאריך: ל' בחשון התש"ס, 9.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד המדע, הספריה המרכזית לעיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קיבלה על עצמה התחייבות לפיה חברי הוועדה יגישו הסתייגות לתקציב המדינה כדי להגדיל בסיס תקציב הספריה לעיוורים לשנת 2000 בדרך שתענה על הצרכים.
2. משרד המדע, התרבות והספורט יעשה בדיקת צרכים של הספריה לעיוורים לתקציב שנת 2000 ואילך.
3. הוועדה רשמה לפניה כי משרד החינוך יעביר מיידית כ-650 אלף ₪, יתרת התקציב לשעת 1999.
4. עם קבלת תקציב 1999 כולו - 3.2 מיליון ₪ - ממשרד החינוך, התרבות והספורט תתכנס ההנהלה הציבורית של הספריה להחליט על פתיחת הספריה. לישיבה זו יוזמנו ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת החינוך והתרבות, ונציג של שר החינוך, התרבות והספורט.


ישיבה מס' 27 - הסדר למניעת שיבושים בתשלומי משכורות המורים בשלטון המקומי

בתאריך: א' בכסלו התש"ס, 10.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הפנים, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, עיריית בת-ים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מחליטה להטיל על משרד החינוך, התרבות והספורט לרכז ועדה בינמשרדית. בוועדה ישתתפו: משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הפנים, משרד האוצר, המרכז לשלטון מקומי. הוועדה תתייעץ עם ארגוני המורים כדי להציע הסדר קבע לפתרון תשלומי משכורות המורים בשלטון המקומי, לרבות הפרשות סוציאליות. על ועדה זו להגיש מסקנותיה לועדת החינוך והתרבות תוך חודש.
2. אם לא יימצא פתרון ע"י הוועדה הבינמשרדית, יש בכוונת ועדת החינוך והתרבות להציע הצעת חוק בנדון.


ישיבה מס' 28 - דיווח המועצה להשכלה גבוהה - על פעילותה בנושא שלוחות זרות בארץ

בתאריך: ו' בכסלו התש"ס, 15.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, מכללת אשקלון, איגוד לשכות מסחר, שגרירות ארה"ב, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, ארגון המורים העל-יסודיים, ההסתדרות הכללית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה כי המוסדות הזרים להשכלה גבוהה שהגישו בקשה למועצה להשכלה גבוהה, ואשר הבדיקה לגביהם לא נסתיימה, יכולים להמשיך בפעולתם עד למתן תשובה בעניינם, והכל במסגרת הוראות החוק.
2. הוועדה רושמת לפניה את הודעת המועצה להשכלה גבוהה כי כל הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשלוחות, כאשר אלה היו רשאיות לרשום תלמידים חדשים, יוכלו להמשיך ולסיים את לימודיהם.
3. הוועדה רשמה לפניה את דיווח הות"ת על יישום תיקון מס' 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (שלוחות זרות).
4. הועדה מודאגת משיבוש לוח הזמנים שנקבע בחוק כתוצאה מאיחור בהגשת הבקשות, הגורם לאי יציבות במערכת.
5. הוועדה קובעת כי על הות"ת לקבוע דרכי פרסום על סטאטוס השלוחות כדי שתהיה לציבור אפשרות לקבל המידע באופן זמין.
6. הוועדה מבקשת לקבל מידע מלא על השלוחות הזרות הגורמות לזילות בתואר אקדמי, במידה ויש כאלה, ומודיעה כי תפרסם זאת ברבים.
7. הוועדה תקיים בקרוב דון על כלל ההשכלה הגבוהה בישראל.


ישיבה מס' 29 - הספריות הציבוריות

בתאריך: ז' בכסלו התש"ס, 16.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד המדע, מרכז שלטון מקומי, המועצה לספריות ציבוריות, אוניברסיטת בר-אילן, ארגון ספרני ישראל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בספריות הציבוריות תשתית תרבותית חשובה ונחוצה, המשרתת בעיקר את ציבור התלמידים (55% מהמשתמשים) וכן משרתת קשישים, עולים ועוד. בסה"כ כ- 20% מהאוכלוסיה.
2. הוועדה דורשת ממשרד המדע להמשיך ולפתח הספריות הציבוריות ולהביא לכך שתהיה ספריה ציבורית בכל הרשויות המקומיות.
3. הוועדה קובעת כי מצב תקציבי הספריות הציבוריות הוא בלתי נסבל ועלול להביא לקריסת המערכת ובכך ייפגעו הקוראים. על משרד המדע, התרבות והספורט לטפל, באופן דחוף, בתיקון התקציב ולהגדילו באופן שהשתתפות הממשלה תהיה 50% מעלות הספריה כפי שהיה בעת חקיקת חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975.
4. הוועדה דורשת מהרשויות המקומיות לשמור על חוק הספריות הציבוריות ולהפסיק לאלתר גביית כספים עבור השימוש בספריה, אשר בנוסף על היותה עבירה על החוק גם גורמת להפחתה של כ-50% בהיקף המנויים והקוראים בספריות וגם אינה פוטרת הבעיות התקציביות. יש להדגיש כי הגביה פוגעת באוכלוסיות חלשות ובתלמידים נזקקים.
5. הוועדה מבקשת ממשרד המדע לדווח לה, תוך חודש, על הערכות המשרד לתקציב 2000 לפתרון הבעיות התקציביות של הספריות הציבוריות.
6. ח"כ אורלב יגיש הסתייגות לתקציב בסעיף הספריות הציבוריות באופן שהתקציב יוגדל כאמור לעיל. (להסתייגות יצטרפו חברי הכנסת חוסניה ג'בארה ומוחמד כנעאן).
7. הוועדה מודיעה כי תמשיך בזירוז חקיקת חוק הספריות הציבוריות שהוגש בכנסת ה-14 ע"י ח"כ ואליד צאדק ושהוגש מחדש בכנסת זו ח"כ נעמי חזן וח"כים נוספים.
8. הוועדה מעריכה עבודת המחלקה לספריות ציבוריות במשרד המדע ותרומתה המקצועית לקידום הספריות הציבוריות. כן מביעה הוועדה הוקרה והערכה לספריות הציבוריות: למנהליהן ועובדיהן על עבודתם החשובה והמסורה.


ישיבה מס' 30 - יום חינוך ארוך - תש"ס

בתאריך: ח' בכסלו התש"ס, 17.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל- יסודיים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. חוק יום חינוך ארוך הוא אחד החוקים החינוכיים והחברתיים החשובים ביותר, במיוחד לרפורמה ולסגירת פערי העוני.
2. ועדת החינוך והתרבות התרשמה כי ביצוע חוק יום חינוך ארוך נתקל בבעיות קשות וחמורות בתחום החינוכי והפיסי ודורשת ממשרד החינוך לגבש תכנית יישום חדשה.
3. הוועדה קובעת שאין מקובל עליה שביצוע החוק לא יבוצע כל שנה בשלב נוסף, ובהדרגה, גם בתשס"א. לדעת הוועדה קיימת חובה חוקית ומהותית לקדם ביצוע החוק מדי שנה,
4. על דעת הוועדה הכנסת גורמי חינוך חיצוניים כפתרון מרכזי עליו ישען ביצוע יוח"א - אינה מקובלת. התכנית צריכה להשען על מורים וכוחות הוראה מקצועיים.
5. הוועדה קובעת כי האמור בדברי ההסבר לתקציב משרד החינוך לשנת 2000 (עמוד 41 פסקה 5) - "יום חינוך ארוך ייועד למתן שירותי עזר והעשרה תוך התמקדות בתלמידים מתקשים" - אינו עולה בקנה אחד עם האמור בחוק.
6. הוועדה דורשת ממשרד החינוך, התרבות והספורט להקים ועדה משותפת: למשרד החינוך, התרבות והספורט, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, ארגוני המורים, ארגון ההורים הארצי וגורמים נוספים כדי לגבש תכנית לביצוע יוח"א.
7. ועדת החינוך והתרבות תתכנס בתוך 60 יום לקבלת דיווח על המלצות הוועדה הנ"ל.


ישיבה מס' 31 - מועצת תלמידים ונוער ארצית - מפגש היכרות

בתאריך: י"ג בכסלו התש"ס, 22.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מקדמת בברכה את מועצת התלמידים והנוער הארצית ואת מועצות התלמידים הבית-ספריות, המקומיות והמחוזיות, ורואה בחיוב רב את פעולותיהן לקידום התלמידים והחינוך. הוועדה דורשת ממשרד החינוך, התרבות והספורט שיראה במועצת תלמידים מרכיב הכרחי בתהליך החינוכי ובקבלת ההחלטות החינוכיות העקרוניות ועיצוב המדיניות החינוכית, הן ברמת המשרד והן ברמת בית-הספר.
2. הוועדה ממליצה למשרד החינוך, התרבות והספורט להעניק תגמול למוסדות חינוך בעלי הישגים חינוכיים-חברתיים המקיימים פעילות חברתית וקהילתית של בית-הספר ומועצת התלמידים, במקביל לתגמול הניתן לבתי-ספר בעלי הישגים לימודיים.
3. הוועדה קוראת למנהלים ולמחנכים לאפשר למועצות התלמידים לפעול במסגרת המקובלת של אמנת מועצות התלמידים ולקיים בחירות דמוקרטיות לבחירת המועצות. בכל מוסדות החינוך ובכל המגזרים, שתעשיינה עד לבתאריך מוגדר ומחייב בראשית שנת הלימודים.
4. הוועדה קוראת למועצות התלמידים להגביר את פעולותיהן לצמצום פערים חברתיים, לצמצום האלימות וצריכת הסמים, להדברות בין כל חלקי העם ואזרחי המדינה. למעורבות קהילתית ולהיות חלוצים בהחלצות למשימות לאומיות.
5. הוועדה תקיים דיון ותשקול קידום הצעת חוק צעירים ונוער שיגדיר את זכויות וחובות התלמידים במוסדות החינוך ובכל הקשור לאורח חייהם, בשיתוף עם מועצת תלמידים ארצית.


ישיבה מס' 32 - החלת דין רציפות - הצ"ח חינוך ממלכתי (תיקון מס' 7)
(מטרות החינוך הממלכתי), התשנ"ט-1998-ח"כ אמנון רובינשטיין
(פ/1358) - החלת דין רציפות

בתאריך: י"ד בכסלו התש"ס, 23.11.99.
בהשתתפות: משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד המשפטים.
החלטות הועדה:
הוחלט על החלת רציפות.


ישיבה מס' 33 - סמים בבתי הספר

בתאריך: י"ד בכסלו התש"ס, 23.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבריאות, המשרד לבטחון פנים, עיריית קרית ים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, הרשות למלחמה בסמים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות הצטערה לחשוף היום מחדל חמור בטיפול מערכת החינוך במניעת סמים בבתי-הספר, הנובע בעיקרו בגלל תקציב העומד על פחות משקל אחד לתלמיד לשנה למניעת סמים בבית-הספר. הוועדה קובעת כי בתקציב זה אין כל סיכוי להצליח במלחמה בסמים בקרב תלמידים.
2. הוועדה קובעת כי מנקודת המבט הלאומית, החינוכית והמקצועית, שלב בית הספר הוא השלב היעיל והמועיל ביותר מכל בחינה למלחמה בסמים. כמו כן בעיית הסמים היא אם כל חטאת לבעיות האלימות, העבריינות, הנשירה מבתי-ספר וכל יתר הבעיות. אשר על כן על הממשלה והרשות למלחמה בסמים לתת עדיפות תקציבית למלחמה בסמים בבתי-הספר.
3. הוועדה דורשת משר החינוך, התרבות והספורט ליזום תכנית חומש בין משרדית למניעת סמים בבתי-הספר, שתגובש תוך שלושה חודשים ושבמסגרתה יאושר גם תקציב ראוי לנושא ושלא יפחת מתקציב שאושר בוועדת שרים בנושא בשנת 1995.
4. הוועדה מחזקת את ידי היחידה הממונה על תכניות למניעת סמים במוסדות החינוך בשקידתה ובטיפולה בתחום, ומברכת על שיתוף הפעולה בנושא זה עם הרשות למלחמה בסמים והמשטרה.


פרוטוקול מס' 34 - הקיצוצים בחינוך הממלכתי דתי, הצל"ס של ח"כ אורלב

בתאריך: ט"ו בכסלו התש"ס, 24.11.99.
בהשתתפות: סגן שר החינוך, התרבות והספורט, ח"כ שאול יהלום ונציגי משרדו, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון ההורים הארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית ומוזמנים נוספים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי בראשית שנת הלימודים התש"ס נערכו קיצוצים ניכרים בתקציבי החינוך הממלכתי דתי, בהשוואה לשנה"ל התשנ"ט, כדלהלן: סל החינוך הדתי (רבני בתי-ספר, הפרדה מינית, חמד"ת ועוד) - כ-45%, חינוך דתי בלתי פורמלי במדרשות כ-66%, שכר לימוד על יסודי דיפרנציאלי בישיבות התיכוניות כ-33%, גרעיני מורים תורניים בעיירות פיתוח כ-100%.
2. הוועדה קובעת כי היקף הקיצוץ בחינוך הממלכתי דתי אין לו אח ורע בתחומים פדגוגיים אחרים והוא חסר כל יחס לקיצוצים אחרים במשרד, כמו-כן מהווים הקיצוצים פגיעה קשה וממשית באופי, ביחודיות ובזהות החינוכית של החינוך הממלכתי דתי וכן פוגעים בעיקר בתלמידים הבאים ממשפחות עם רקע חברתי כלכלי חדש.
3. הוועדה דורשת ממשרד החינוך, התרבות והספורט לבדוק מחדש את הצורך לבטל את הקיצוצים בחינוך הדתי ושהקיצוץ לא יהיה יותר מאחוז הקיצוץ הממוצע במשרד, ושהחינוך הממלכתי-דתי ישא בנטל שווה בקיצוצים.
על המשרד לעדכן את הוועדה תוך חודשיים על תכניותיו כאמור לעיל, לשנת הלימודים התש"ס ושנת הלימודים התשס"א. בכל מקרה תקציב החינוך הממלכתי דתי לתשס"א צריך להיות ביחס לתקציב תשנ"ט ולא תש"ס.
4. הוועדה ממליצה למשרד להשאיר את סל החמ"ד במתכונת שפעלה 40 שנה עד תשנ"ט, וזאת כדי להבטיח את ההקצאה עפ"י צרכים במיפוי ארצי.
5. הוועדה ממליצה למשרד למצוא פתרון מיידי לקיצוץ 100% בגרעיני המורים לעיירות הפיתוח ומתריעה כי קריסת הגרעינים מחוסר תקציב תהווה פגיעה חמורה בתלמידים נזקקים וחלשים בעיירות פיתוח.
6. הוועדה דורשת מהמשרד להמשיך ולדאוג כי תלמידים זכאי הסעות עפ"י הנחיות המשרד לא ידרש מהוריהם תשלום עבור ההסעות. הוועדה ביקשה מיועציה המשפטיים לברר את המצב המשפטי והודיעה כי אם יתברר שאין לכך חובה חוקית יציע יו"ר הוועדה הצעת חוק שתסדיר שהסעות עפ"י קריטריונים לתלמידי חובה חינם יינתנו בחינם מבלי לדרוש השתתפות ההורים.
בכל מקרה דורשת הוועדה מהמשרד להמשיך את ההסדרים הקיימים למשך חצי שנה עד שיוסדר המצב המשפטי.
7. הוועדה תקיים דיון מעקב בעוד חודשיים.


ישיבה מס' 35 - ביצוע תכניות החומש במגזר הערבי ובמגזר הבדואי

בתאריך: כ' בכסלו התש"ס, 29.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, שתי"ל, בזכות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה בקורת רוח את תכנית משרד החינוך, התרבות והספורט לקידום מערכת החינוך הערבית והדרוזית לשנת הלימודים תש"ס-תשס"א בהיקף של 50 מיליון ₪ לשנה ובבנייה של 479 כיתות לשנה.
2. הוועדה עומדת על כך שתכנית החומש היא המסגרת הראויה והמחייבת את קידום החינוך הערבי והדרוזי. אין כל מניעה שהמשרד יבצע תכניות נוספות על תכניות החומש ולא במקומן.
3. הוועדה מבקשת מהמשרד להגיש לה דו"ח מעודכן, תוך חודשיים, על תכניות הביצוע של תכניות החומש - הערבי, הבדואי והדרוזי - בהתייחס לכל המלצה והמלצה ולכל דו"ח בנפרד.


ישיבה מס' 36 - האירועים שקדמו למשחק הכדורגל ישראל-דנמרק

תאריך: כ"א בכסלו התש"ס, 30.11.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מתן וילנאי שר המדע ונציגי משרדו, ההתאחדות לכדורגל, נציגי חברת החקירות "מודיעין אזרחי", איגוד שחקני הכדורגל, מכללת וינגייט להכשרת מורים לחינוך גופני, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הוועדה:
1. נבחרת ישראל בכדורגל היא מקור לגאווה לכלל אזרחי המדינה והוועדה מברכת אותה על הישגיה בעשור האחרון, ולכן כשלונה במשחקיה מול דנמרק הוא מקור אכזבה לכולם.
2. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה שההתאחדות לכדורגל החליטה למצות את כל ההליכים, באורח כן ואמיתי, לבדיקת האירועים שקדמו למשחק עם דנמרק. זאת, במטרה להגיע במהירות לחקר האמת ולעדכן בכך את הוועדה.
3. הוועדה דורשת מההתאחדות לעדכן ולבדוק כללי ההתנהגות הנאותים (קוד אתי) לשחקני הנבחרת ולגבש תהליך של הפקת לקחים והסקת מסקנות מהאירועים שקדמו למשחק נגד דנמרק, כדי שבעתיד לא יועלו ספקות באשר לשמירת כללי התנהגות הולמים. כל אלו: מיצוי הליכי החקירה ועדכון כללי הקוד האתי, ייעשו על ידי ועדה ציבורית בלתי תלויה שתוקם ע"י ההתאחדות. ועדה זו גם תבדוק את ההכנות הניהוליות לקראת המשחק, על כל ההיבטים, על-מנת לבחון האם לא היה כאן כשלון ניהולי. ועדה זו תפקח על השלמת מיצוי החקירה לבדיקת האירועים על-מנת להבטיח גם למראית עין שהבדיקה תהיה בפיקוח חיצוני.
4. הוועדה קוראת לראשי ההתאחדות ולשר המדע להסדיר את מערכת היחסים ביניהם ולהביא להדברות קבועה ולשיתוף פעולה.
5. הוועדה מבקשת לעודד ולחזק את נבחרת ישראל ולאחל לה הצלחה רבה במבחניה הרבים.


ישיבה מס' 37 - קידום נערות ללימודים ותעסוקה בתחומים עתירי ידע במערכת החינוך
ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד האשה

בתאריך: כ"א בכסלו התש"ס, 30.11.99.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבטחון, צה"ל, משרד העבודה והרווחה, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, רשת אורט, אמי"ת, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון, טכניון, מכללת יהודה ושומרון, מועצת ארגוני נשים, התאחדות התעשיינים, נעמ"ת.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות והוועדה לקידום מעמד האשה מברכות את שר החינוך, התרבות והספורט על מתן תשומת לב מוגברת ומואצת לחינוך לשוויון בין המינים בכל הגילים. שוויון בין המינים וביטול סטריאוטיפים יביאו גם לשינוי דפוסי בחירה מקצועית של בנות לכיוון המדעי טכנולוגי.
2. הוועדות קוראות למשרד החינוך, התרבות והספורט לתגבר ולתקצב את החינוך לשוויון בין המינים, לתת חיזוק לבנות בנקודות מעבר בהן מספרן נופל בתחומי החינוך המדעי הטכנולוגי. שילוב בין מערכת החינוך לזרמיה, החינוך הטכנולוגי, צה"ל, התעשייה והאקדמיה יצור מסלול מתמשך, מתומרץ, כדאי ומתוגמל לעידוד בנות לבחור במסלולים טכנולוגיים מדעיים.


ישיבה מס' 38 - 1. תלמידים עם הפרעות בקשב, ריכוז והתנהגות - ADHD
2. תלמידים לקויי למידה

בתאריך: כ"ב בכסלו התש"ס, 1.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבריאות, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, ביחד, צח"י, בזכות, ניצ"ן, הילל, ההסתדרות הרפואית, אוניברסיטת תל-אביב, האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
החלטות הוועדה
תלמידים עם הפרעות בקשב, ריכוז והתנהגות - ADHD
1. ועדת החינוך והתרבות השתכנעה שיש יסודות רציניים לעמדה הקובעת כי בעיית קשב וריכוז - ADHD - ראויה להכרה קטגורית בפני עצמה.
2. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לקיים הדיונים המקצועיים הדרושים, עם כל הגופים הנוגעים בדבר, כדי לגבש עמדתה המקצועית בנושא זה, תוך חודשיים, ולא יאוחר משלושה חודשים.
3. הוועדה ממליצה למשרד החינוך לגבש המלצות באופן שיתנו מענה מקצועי הולם לבעיית ADHD.

תלמידים לקויי למידה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה בסיפוק עבודת "ועדת מרגלית".
2. הוועדה רשמה לפניה כי משרד החינוך קיבל על עצמו לבצע המלצות "ועדת מרגלית".
3. הוועדה מבקשת להכיר בלקות למידה כתחום הזכאי למשאבים.
4. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להביא לה, תוך חודשיים, דו"ח על ביצוע ויישום ועדת מרגלית.


ישיבה מס' 39 - פעולות חינוכיות למניעת איידס

בתאריך: כ"ב בכסלו התש"ס, 1.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד הבריאות, משרד הבטחון, מכון ברוקדייל, , בית חולים מאיר בכפר סבא, חברת תרופות MSD, הוועדה למלחמה באיידס.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות ממליצה למשרד החינוך, התרבות והספורט לשקול בחיוב הפעלת דגמים שונים של הסברה, במתכונת ניסויית מבוקרת, בהשתתפות הגורמים השונים המטפלים בבעיה זו.
2. ועדת החינוך והתרבות מבקשת מהמשרד להקצות משאבי מחקר, משוב ומעקב, לבחינת תכליתיות התכניות החינוכיות למלחמה באיידס.
3. הוועדה מבקשת מהמשרד להקדיש משאבים יעילים למלחמה באיידס.


ישיבה מס' 40 - לימוד נושא השואה בבתי-הספר

בתאריך: כ"ז בכסלו התש"ס, 6.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, יד ושם, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את "יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה" על פתיחת ביה"ס המרכזי להוראת השואה ומאמינה שבית ספר זה ירחיב, באופן משמעותי, את היקף לימודי השואה יחד עם העמקת הידע המקצועי בקרב המורים.
2. הוועדה קובעת כי על משרד החינוך, התרבות והספורט לדון בדרכים להגברת לימודי השואה הואיל והשואה הינה מרכיב חינוכי חיוני בעיצוב הזהות היהודית והישראלית של תלמידי ישראל.
3. הוועדה מבקשת מהמשרד לבדוק שבתי הספר יקצו השעות הדרושות ללימודי השואה, אשר בכל מקרה לא יפחתו מ-30 שעות.
4. הוועדה מבקשת מהמשרד להבטיח שכל בית ספר היוצא למסע לפולין, גם במסגרת עצמאית, יצא לשם רק לאחר הכנה חינוכית קפדנית ראויה ולא יאפשר יציאת בית ספר ללא הכנה כזו.
5. הוועדה מבקשת מהמשרד לבדוק בחיוב האפשרות להחיל על בתי הספר היוצאים באופן עצמאי, ושההכנה בהם נעשתה כראוי, את זכות השימוש בקרן המלגות על-מנת לאפשר למירב התלמידים להשתתף במסעות לפולין.
6. הוועדה פונה לוועדת העזבונות בהמלצה חמה להיענות לפניית משרד החינוך, התרבות והספורט ולהקצות למטרת קרן המלגות, תקציב ראוי.
7. הוועדה מבקשת מהמשרד לקבוע גורם אחראי כדי להבטיח שכל תלמיד יבקר, לפחות פעם אחת במסגרת לימודיו ב"יד ושם" וזאת, כיוון שלביקור ב"יד ושם" יש לפחות תרומה חינוכית משמעותית לזכרון השואה והגבורה.
8. הוועדה מברכת את "יד ושם" ואת מחנכי ומורי ההסטוריה על פעילותם החינוכית החשובה.


ישיבה מס' 41 - עמדת שר החינוך בנושא המינהל לחינוך ערכי, הצל"ס של חברי הכנסת נעמי חזן, דוד טל, ציפי לבני ונחום לנגנטל,
בתאריך: כ"ט בכסלו התש"ס, 8.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדו, רשתות עמל ואמי"ת, האגודה לזכויות האזרח, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת שר החינוך, התרבות והספורט לפיה לא רק שהרמה והיקף הפעילות והתקציב בתחום החינוך הערכי יישמרו אלא אף יעצימו.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת המשרד שטרם השלים את ההערכות החדשה בתחום החינוך הערכי אלא רק ציין מגמות וכיוונים ראשונים, לפיה תעבור האחריות לחינוך הערכי למזכירות הפדגוגית, לכן לא נחה דעתה של הוועדה באשר למימוש שמירת רמת הפעילות בחינוך הערכי.
3. הוועדה תעקוב אחר הנעשה בתחום זה ומבקשת מהמשרד לדווח לה תוך שלושה חודשים על ההערכות המפורטת של המשרד בחינוך הערכי.
ההחלטות התקבלו פה אחד ע"י חברי הוועדה. ח"כ נעמי חזן שאינה חברת הוועדה ביקשה להסתייג מהסיפא של סעיף 2.


ישיבה מס' 42 - החינוך היהודי בתפוצות

בתאריך: ד' בטבת התש"ס, 13.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: סגן שר החינוך, התרבות והספורט ח"כ שאול יהלום ונציגי משרדו, משרד האוצר, הסוכנות היהודית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי למדינת ישראל יחד עם הסוכנות היהודית יש אחריות לגורלו של העם היהודי ולכן יש לממשלה מחוייבות לשותפות ומעורבות פעילה בחינוך היהודי בתפוצות, ולהבטיח את שימורו והמשכו של העם היהודי בתפוצות, בתאום עם הסוכנות היהודית.
2. הוועדה שמעה בדאגה רבה כי רק כ-25% מהילדים היהודים לומדים בחינוך יהודי לימודים יומיים או שבועיים ועוד כ-15% שומרים על קשר כלשהוא עם החינוך היהודי. כמו כן מודאגת הוועדה מהדיווח שכ-80% מכוחות ההוראה ליהדות ועברית בתפוצות לא הוכשרו באופן מקצועי לעבודתם. הוועדה התרשמה כי בצד ההתבוללות והניכור יש תחיה יהודית בקהילות יהודיות הבאה לידי ביטוי בפתיחת בתי-ספר, קליטת בנות שירות לאומי בחינוך המשלים ובפריסת כוללים ציוניים.
3. הוועדה רואה החינוך היהודי בתפוצות כבולם תהליכי התבוללות ונישואי תערובת וכאמצעי העיקרי לחיזוק הזהות היהודית, קיום הזיקה הציונית והקשרים של יהודי התפוצות עם מדינת ישראל.
4. הוועדה מחייבת לחזק את שיתוף הפעולה התקציבי, הארגוני והחינוכי בין משרד החינוך לבין הסוכנות היהודית בכל הקשור לחינוך היהודי.
5. הוועדה מחייבת סיוע של משרד החינוך, התרבות והספורט לחינוך היהודי בתפוצות בעיקר בהכשרת כוחות הוראה לתפוצות ובהשתלמותם, בעידוד שליחים - מורים ליציאה להוראה בתפוצות לתקופות קצובות, לפיתוח משאבי למידה, אמצעי הוראה ותכניות לימודים. הוועדה מברכת את המשרד על הקמת האגף לחינוך יהודי בתפוצות ודורשת להעמיד לרשותו את המשאבים הדרושים.
6. הוועדה קוראת לממשלה ולסוכנות היהודית להקים ועדה ממלכתית-סוכנותית בדרג גבוה ביותר לגיבוש תכנית חומש לאומית-יהודית שתגדיר יעדים, דרכי פעולה ומשאבים לחינוך היהודי ציוני בתפוצות ובעיקר להעמיד את הנושא על סדר היום הלאומי היהודי במקום חשוב וראוי.
7. מערכת החינוך בישראל צריכה לחנך שתלמיד יהודי צריך ללמוד את היותו בן לעם היהודי בארץ ובתפוצות, ואת האחריות והערבות ההדדית לכל יהודי באשר הוא.
8. הוועדה רשמה לפניה את הסקירות הממצות של שאול יהלום, סגן שר החינוך, התרבות והספורט, של עמוס חרמון, יו"ר הוועדה לחינוך בסוכנות היהודית ושל אליעזר שפר, יו"ר המועצה העולמית לחינוך תורני בגולה.


ישיבה מס' 43 - חפירות הווקף בהר הבית

בתאריך: ה' בטבת התש"ס, 14.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: השר לענייני ירושלים חיים רמון ונציגי משרד ראש הממשלה, נציגי המשרד לבטחון פנים, משרד המשפטים, משרד הדתות, רשות העתיקות, המועצה לארכיאולוגיה, עיריית ירושלים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את: דיווחי השר חיים רמון - השר הממונה על ירושלים, ניצב יאיר יצחקי - מפקד מחוז ירושלים, אמיר דרורי - מנהל רשות העתיקות, עו"ד עוזי פוגלמן - נציג היועץ המשפטי לממשלה ועו"ד אסא אליאב - היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, לפיהם הותר לוואקף ולתנועה האיסלאמית בישראל לפתוח פתח חירום באורוות שלמה בה מתקיימות תפילות בחודש הרמדן בהיקף של כ-15,000 איש, בהדברות ובתיאום עם הרשויות הסטטוטוריות. נציגי הממשלה דיווחו שעצרו את הרחבת העבודות מעבר למה שהותר לצורך פתח החירום.
2. הוועדה קובעת כי העבודות לא נעשו בתיאום עם רשות העתיקות ועיריית ירושלים כמתחייב מהחוק, מהחלטות הממשלה וראש הממשלה וכן כי נגרם נזק ארכיאולוגי שלא ניתן לתיקון. לטענת השר רמון, המצב הנוכחי שאינו תקין הוא כתוצאה מהמצב שנוצר מאז 1996 בה הופסק שיתוף הפעולה והתיאום בהר הבית שהיה בין הוואקף ובין רשות העתיקות.
3. הוועדה רשמה לפניה, בקורת רוח, את הודעת השר רמון לפיה הוא מעריך שתוך 6-4 חודשים יחזור מצב התיאום הארכיאולוגי לקדמותו, כפי שהיה לפני 1996, והממשלה פועלת נמרצות לממש ולהשיג מטרה זו.
4. הוועדה קובעת כי תקיים מעקב להחזרת המצב בהר-הבית לקדמותו בכל הקשור לחפירות ארכיאולוגיות.


ישיבה מס' 44 - תכנית ראש הממשלה לשימור אתרים-הקסטל ואום רשרש

בתאריך: ו' בטבת התש"ס, 15.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד ראש הממשלה, משרד המדע, המועצה לשימור אתרים, רשות הגנים הלאומיים, קרן קיימת לישראל, עיריית אילת, מועצה מקומית מבשרת ציון, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה כי עפ"י הודעת משרד האוצר פרוייקט ראש הממשלה לשימור אתרים יימשך גם בשנת 2000 והוקצבו לכך 10 מיליון ₪ בתקציב 2000 מסעיף הרזרבה הכללית, כמובטח.
2. הוועדה ממליצה לשקם את אתר הקסטל בחלוקה התקציבית הבאה: שליש ע"י הקרן הקיימת לישראל, שליש ע"י המועצה לשימור אתרים ושליש ע"י הרשות המקומית מבשרת ציון.
3. הוועדה ממליצה לשקם את אתר אום רשרש בחלוקה התקציבית הבאה: שליש ע"י הקרן הקיימת לישראל, שליש ע"י המועצה לשימור אתרים ושליש ע"י עיריית אילת.


ישיבה מס' 45 - תקציב משרד המדע, תרבות וספורט

בתאריך: י"א בטבת התש"ס, 20.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע ונציגי משרדו, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הבימה, מוזיאון ישראל, התזמורת הפילהרמונית, להקת בת-שבע, קרן הקולנוע הישראלי, ההסתדרות הכללית, ארגון המורים העל-יסודיים, האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח המנכ"ל ומנהל מינהל התרבות והאמנות במשרד המדע בדבר קיצוץ בבסיס תקציב 2000 של 3.4% בתרבות ו-8.1% בספורט.
2. הוועדה קובעת כי מעבר לכך הקיצוץ הריאלי מגיע לסדר גודל של 20% בתרבות בגלל הקיצוצים ברשויות המקומיות, ההסתדרות הכללית, הסוכנות היהודית והתנועה הקיבוצית, ושל כ-35% בתקציבי הספורט מאותן סיבות.
3. הוועדה קובעת כי קיצוצים בסדר גודל שכאלה הם בלתי סבירים ובלתי קבילים ועל הממשלה להסדיר את התקציב באופן שתשמר לפחות רמת התמיכה הממשלתית במוסדות התרבות והספורט והוועדה תשתמש במשקלה הפוליטי והציבורי כדי לסייע בתיקון תקציבי התרבות והספורט.


ישיבה מס' 46 - תקצוב המועצה להשכלה גבוהה

בתאריך: י"ב בטבת התש"ס, 21.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, יו"ר ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה.
החלטות הועדה:
ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את מודל תקצוב המוסדות להשכלה גבוהה ותמשיך לדון בנושא.


ישיבה מס' 47 - "חשוב תעשייה"-תכנית לקשרי גומלין ובין החינוך לתעשייה

בתאריך: י"ב בטבת התש"ס, 21.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדה, משרד המסחר והתעשייה, עמותת "חשוב תעשייה", הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
לא התקבלו החלטות.


ישיבה מס' 48 - תקציב משרד החינוך

בתאריך: י"ג בטבת התש"ס, 22.12.99.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך, התרבות והספורט ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, שתי"ל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה דיווח משרד החינוך, התרבות והספורט על תקציב המשרד לשנת 2000.
2. הוועדה קובעת כי בהסתמך על הדיווחים יש קיצוץ ריאלי של כ-180 מיליון ₪ ו-100 מיליון ₪ נוספים קיצוץ בשינויים פנימיים.
3. הוועדה אינה מקבלת העובדה שבתקציב אין פתרונות ליישום החוקים: יום חינוך ארוך, גני ילדים חינם לגילאי 4-3 והחינוך המיוחד.
4. הוועדה קובעת כי משנת 1996 ועד תקציב 2000 יש קיצוץ ריאלי של כ-10% בתקציב המשרד.
5. הוועדה קובעת כי אין בתקציב פתרון להפחתת תשלומי ההורים, עובדה העומדת בניגוד לכוונת הוועדה לפטור ההורים מתשלומי חובה לקראת שנת הלימודים תשס"א.
6. הוועדה מודאגת מאי יכולת התקציב להתמודד עם הסוגיה של צמצום פערים חברתיים וזאת מתוך אמונה כי החינוך הוא המכשיר החברתי העיקרי לצמצום פערים.
7. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך, התרבות והספורט לשקול מחדש, לקראת שנת הלימודים תשס"א, תכנית שתדגיש יותר הצורך בצמצום הפערים ותקצה בהתאם לכך משאבים.


ישיבה מס' 49 - ילדים בישראל-שנתון 1999

ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד הילד ועם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
בתאריך: י"ט בטבת התש"ס, 28.12.99.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: ח"כ אברהם בורג יו"ר הכנסת, נציגי משרד החינוך, התרבות והספורט, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, המשרד לבטחון פנים, המועצה לשלום הילד, המוסד לביטוח לאומי, אגודת קורצ'אק, מכון ברוקדייל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, צח"י.
החלטות הועדה:
לא התקבלו החלטות.


ישיבה מס' 50 - מכלול בעיות הפנימיות
ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד הילד

בתאריך: כ"ה בטבת התש"ס, 3.1.00.
ביוזמה משותפת
בתאריך: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, אמי"ת, נעמ"ת, אמונה, הסוכנות היהודית, האגודה לקידום החינוך, איגוד הבעלויות של כפרי הנוער והפנימיות, המועצה לילד החוסה, המפעל להכשרת ילדי ישראל, ועד מנהלי הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות, ארגון הישיבות התיכוניות, הוועדה לעליית הנוער הדתית, האוניברסיטה העברית, אגודה למען יהודי אתיופיה, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. הוועדה המשותפת תובעת מהממשלה להקים ועדה בינמשרדית למשרדים: חינוך, עבודה ורווחה, בריאות, פנים, משפטים ואוצר, למצוא פתרון לבעיית הפנימיות על כל היבטיה. אם ועדה כזו לא תוקם תשקול הוועדה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא.
2. הוועדה תובעת משר החינוך לתת מענה לקיצוץ שנעשה במודרכות בכפרי הנוער וכן תובעת ממשרד האוצר לקיים ההבטחה ולבטל הקיצוץ כפי שהובטח בערב קבלת התקציב.
3. הוועדה פונה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה לקידום מעמד הילד להמשיך לדון בנושא הפנימיות בנושאים הנוגעים להן. במקביל, תמשיך ועדת החינוך והתרבות לדון בנושא בהיבטים הנוגעים לה.
4. הוועדה פונה לשר האוצר ולשר העבודה והרווחה להגדיל המכסות ב-500 תקנים לפנימיות.
5. ועדת החינוך והתרבות יחד עם הוועדה לקידום מעמד הילד ישלימו החקיקה של חוק הפיקוח על המעונות.


ישיבה מס' 51 - שילוב האינטרנט בחינוך

בתאריך: כ"ו בטבת התש"ס, 4.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, אנשי אקדמיה, הרשות למלחמה בסמים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שמערכת החינוך אינה עומדת בקצב התעשיה על אף שיש פרוייקטים חדשניים ובעלי פוטנציאל, אך אלה הם רק טיפה בים ויש להחליט על תנופה מאוד גדולה.
2. חובה להגביר, באופן משמעותי, השימוש בכל טכנולוגיות המידע המתקדמות ולשפר בכך האיכויות, התוצאות וההישגים הלימודיים.
3. הוועדה קובעת שעל משרד החינוך לתת לנושא האינטרנט עדיפות, כאחד משלושת הנושאים החשובים ביותר במשרד בכל התחומים - תשתיות פיזיות, הכשרת מורים, השתלמויות מורים וכו'.
4. יש לדאוג שבמהלך התקדמות בתחום, לנצל הטכנולוגיה לצמצם הפערים בחינוך ולא להגדיל אותם.
5. הוועדה תקיים דיון מקצועי לקידום נושא האינטרנט עם כל הגורמים הנוגעים בדבר כדי להביא המהלך קדימה.
6. הוועדה תציע הצעת חוק להוזלת השימוש בקווי תקשורת לאינטרנט לשימוש במוסדות החינוך.


ישיבה מס' 52 - החלטה הממשלה על ביטול מימון השיטור במגרשי הכדורגל והכדורסל

בתאריך: כ"ז בטבת התש"ס, 5.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, המשרד לבטחון פנים, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל, המועצה להסדר ההימורים בספורט.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שהשיטור במשחקי הכדורגל והכדורסל הינו נחוץ לקיום פעילות ספורט תקינה תוך שמירה על הסדר הציבורי.
2. הוועדה תובעת שמימון הוצאות השיטור ייעשה עפ"י המלצות ועדת גינת מ-1999, דהיינו מתקציב המדינה, כפי שהיה עד היום.
3. הוועדה מציינת שעפ"י החלטת המשטרה, הפסקת מימון השיטור במשחקי ספורט פירושה הפסקה לאלתר של משחקי הכדורגל והכדורסל כבר החל מסוף שבוע זה.
4. הוועדה תובעת משר המדע, התרבות והספורט ומשר האוצר להמשיך במימון השיטור במגרשי הספורט עד סוף עונת 2000.
5. הוועדה מפנה את תשומת לבו של שר האוצר למכתבו כמרכז האופוזיציה של ועדת הכספים בנדון מנובמבר 1998.
6. הוועדה קוראת לכל הגורמים, הממשלתיים והציבוריים, להתכנס לאלתר כדי למצוא פתרון קבוע לבעיה כואבת זו וכן קוראת למשטרה שלא להפסיק באופן חד צדדי השיטור במגרשים. והכל במסגרת החוק.
7. הוועדה קוראת למשטרה, בכל מקרה, לאפשר קיום משחקים ללא קהל.


ישיבה מס' 53 - הריסת אתר פרה היסטורי בגשר בנות יעקב

בתאריך: ד' בשבט התש"ס, 11.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות, רשות העתיקות, רשות הניקוז כנרת, הרשות להגנת הטבע, האוניברסיטה העברית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בחומרה רבה את הנעשה באתר גשר בנות יעקב.
2. הוועדה תקיים דיון נוסף בנושא בהשתתפות שר החקלאות.


ישיבה מס' 54 - פרסומות ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

בתאריך: ה' בשבט התש"ס, 12.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, הרשות להגנת הצרכן, המועצה לצרכנות, המועצה לשלום הילד, איגוד המפרסמים, האיגוד הישראלי לפרסום, האיגוד הבינלאומי לפרסום, המועצה לשידורי כבלים, רשת, קשת, האגודה לזכות הציבור לדעת.
החלטות הועדה:
בוועדה הגיעו להסכמה שיש מקום לבקרה עצמית, לשיפור, אך מצד שני צריך גם לשמור על החופש ועל זכות הציבור לדעת.

לוועדה נודע כי באירופה ובארצות סקנדינביה ישנם גופים ציבוריים שהסכימו וולונטרית לבדיקה עצמית בשידור ונציגי הפרסומאים בישיבה הודיעו כי מוכנים להקמת גוף כזה גם בישראל.


ישיבה מס' 55 - כללי הזיכיון לרדיו אזורי

בתאריך: ה' בשבט התש"ס, 12.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד התקשורת, רשות השידור, התאחדות תחנות הרדיו האזורי.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבת ועדה נוספת בנדון.


ישיבה מס' 56 - שביתת המורים

בתאריך: י' בשבט התש"ס, 17.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך ונציגי משרדו, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בדאגה רבה את המצב לפיו הושבתו מלימודיהם כמיליון תלמידים.
2. הוועדה קוראת לראש הממשלה לכנס דיון ממשלתי דחוף מיוחד, עוד היום, בהשתתפות שר האוצר ושר החינוך כדי לגבש הסכמה דחופה עם ארגוני המורים באשר לתביעותיהם.
3. הוועדה תובעת מהאוצר שעד להשגת ההסכם עם המורים ישלם האוצר מקדמה על חשבון ההסכם הקרוב, ותובעת מהסתדרות המורים לחזור מיד לעבודה עם קבלת מקדמה זו. (בסיס המקדמה צריך להיות פסיקת הבוררים 1.2% לשנת 1995, תקופת המקדמה צריכה להיות עד 1999).
4. הוועדה תובעת ממשרד האוצר להעמיד לאלתר לרשות משרד החינוך וארגוני המורים את קובץ הנתונים לצורך ביצוע ההשוואה בין המהנדסים למורים. במקביל תובעת הוועדה להעביר גם אליה את קובץ הנתונים.
5. הוועדה תמשיך למלא תפקיד פעיל להביא את המשלה והסתדרות המורים למשא ומתן מזורז עד לסיומו הטוב.


ישיבה מס' 57 -
1.תכנית ראש הממשלה לסיוע לסטודנטים

2. הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל נודלמן (פ/1956) - החלת דין רציפות

בתאריך: י"א בשבט התש"ס, 18.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"ל משרד ראש הממשלה ונציגי משרדו, משרד החינוך, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, התאחדות הסטודנטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, ההסתדרות הכללית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בביטול שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה יעד אסטרטגי חינוכי ראוי למערכת החינוך במדינת ישראל.
2. הוועדה קיבלה דיווח על הסיוע הנוסף המוצע לסטודנטים. הוועדה התרשמה שאין עדיין בידי ועדת מנכ"ל משרד ראש הממשלה פתרונות הולמים בהיקף ראוי להפחתת שכר-לימוד וסיוע לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה עפ"י הציפיות שנוצרו בעקבות ההבטחות. הוועדה קוראת לוועדת מנכ"ל משרד ראש הממשלה להמשיך במשא ומתן עם הסטודנטים ולהגיע, תוך חודש, להסכמה על הסיוע לסטודנטים, והפחתת שכר הלימוד, גם אם בצורה הדרגתית.
3. הוועדה קוראת לועדת מנכ"ל משרד ראש הממשלה להגיע להסכמה עם הסטודנטים, בהקדם, על הקמת ועדה ציבורית שתקבל, בין היתר, החלטות על הפחתת שכר הלימוד.

הדיון בהחלת הרציפות על הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999 - נדחה.


ישיבה מס' 58 - ביטול תכנית האקטואליה הדתית ביומן "מורשת" ברשת א'
הצעת ח"כ משה גפני לדיון מהיר

בתאריך: י"א בשבט התש"ס, 18.1.00.
בהשתתפות: נציגי רשות השידור, האגודה לזכות הציבור לדעת, ישיבה תיכונית "תורה ומדע".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה בתשומת לב את אנשי רשות השידור אשר פרטו הרקע והנימוקים שהביאו להחלטת הפסקת האקטואליה הפוליטית ביומן מורשת.
2. הוועדה פונה להנהלת רשות השידור והרדיו לחדש לאלתר שידורי האקטואליה ביומן מורשת, הואיל ולדעתה יש לרשות השידור כל האפשרויות להבטיח שהתכנית תעמוד בכל הכללים המקובלים ברשות השידור ביחס לתכניות אקטואליה.
3. הוועדה סבורה שהחזרת האקטואליה ליומן מורשת היא הכרחית כדי למלא זכויותיהם של המאזינים הדתיים והחרדים וכל יתר המעוניינים והמתעניינים בסדר היום הדתי על הנעשה בחברה ובמדינה.
4. הוועדה מבקשת מרשות השידור להודיע לה, תוך שבועיים, החלטתה בנדון.


ישיבה מס' 59 - יריד השירות הלאומי
ישיבה שהתקיימה בבנייני האומה

בתאריך: י"א בשבט התש"ס, 18.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, האגודה להתנדבות בעם, "בת עמי", "שלומית".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שולחת ברכות לאלפי המתנדבות בשירות הלאומי, מוסרת להן את ההוקרה הרבה על פעילותן, על תרומתן החשובה למערכות החינוך, למערכות הבריאות, למערכות הרווחה וליתר המערכות שבהן הן פועלות ומעריכה מאוד את מסירותן ואת השירות ההתנדבותי שבא מתוך צו מצפון ומתוך מערכת ערכים נעלה של תרומה לחברה.
2. הוועדה קובעת שהחברה טרם מיצתה את יכולת התרומה של הבנות בשירות הלאומי. יש עדיין יכולות נוספות של בנות נוספות לתקופות נוספות היכולות לתרום למערכות החברתיות השונות.
3. הוועדה קובעת כי צריכה להמצא דרך להעמיד לרשות העמותות התקנים הדרושים כדי למצות התרומה היחודית של השירות הלאומי שיש בו תרומה מקצועית מעולה בעלות יחסית נמוכה. הוועדה תפנה למשרדי הממשלה הנוגעים בדבר לצורך כך.
4. אין זה מתקבל על הדעת שתתקיים אפליה בין המשרתות בשירות לאומי ובין המשרתות בצה"ל. הוועדה פונה למשרד החינוך ולעמותות השירות הלאומי להכין לה מסמך, תוך חודש, על התחומים בהן מופלות עדיין בנות השירות הלאומי לרעה.
5. הוועדה קוראת למשרדי הממשלה לחזק מאוד השירות הלאומי.


ישיבה מס' 60 - בטיחות בבתי הספר

בתאריך: י"ז בשבט התש"ס, 24.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: רפי אלול יו"ר הוועדה לבדיקת בטיחות מבני חינוך, נציגי משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, מכון התקנים, אברהם כהן-אביה של אמיליה כהן ז"ל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה באכזבה רבה שחרף אימוץ שר החינוך ומרכז השלטון המקומי את דו"ח ועדת אלול והמלצת מכון התקנים, טרם הוחל בביצוע מזורז של ההמלצות.
2. כן התאכזבה הוועדה שטרם בוצע סקר מיפוי בעיות בטיחות במוסדות החינוך ורק הוחל בסקר מצומצם באשקלון.
3. כן התאכזבה הוועדה לשמוע שטרם הוחלט על הגדרת תקציב בטיחות לבתי-ספר.
4. הוועדה תקיים דיון מעקב נוסף בסוף חודש אפריל. הוועדה תובעת כי עד למועד זה יבצע משרד החינוך הדברים הבאים: א. להוציא חוזר מנכ"ל בנושא הבטיחות המבוסס על דו"ח ועדת אלול והמלצת מכון התקנים (הוועדה ממליצה שלפני פרסום החוזר הוא יוצג למר אברהם כהן, אביה של אמיליה ז"ל, על-מנת שיוכל להביע טענותיו).
ב. להשלים סקר בטיחות מבני חינוך.
ג. להגדיר תקציב בטיחות לקראת שנת הלימודים תשס"א.
ד. להוציא מסמך משפטי שיבהיר את סוגיית הנשיאה באחריות בנושא הבטיחות: מי אחראי - המנהל, הרשות המקומית ויתר בעלי התפקידים. (אין מניעה שמסמך זה יהיה חלק מחוזר המנכ"ל).
5. הוועדה פונה לשר החינוך ומבקשת לבצע בדיקת בטיחות מוסדות חינוך בבאר-שבע, תוך שבועיים, על-מנת לבדוק התרעות חמורות קשות שהועלו ע"י נציגי ההורים שם.
6. הוועדה סבורה שממצאי הסקר הן בבאר-שבע והן הארצי צריכים להיות גלויים לציבור.


ישיבה מס' 61 - שביתת המורים

בתאריך: י"ח בשבט התש"ס, 25.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר האוצר אברהם בייגה שוחט ונציגי משרדו, משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בדאגה רבה את המשך שביתת המורים הנמשכת זה היום התשיעי ופונה לראש הממשלה, שר האוצר ושר החינוך להמשיך את המשא ומתן עם ארגוני המורים ללא הפסקה כדי להגיע להסכם בהקדם האפשרי.
2. הוועדה תומכת בהצעה לסיום השביתה המבוססת על מתן מקדמה או הסדר כספי אחר מוסכם ועל הקמת צוות מומחים מוסכם (אחד מורים אחד אוצר) בראשות שופט בדימוס שיבדוק את השחיקה עד לשנת 1998 כולל, עפ"י נוסחת בדיקת השחיקה של הבוררים.
3. הוועדה ממליצה שגובה המקדמה או ההסדר הכספי האחר המוסכם יהיה מבוסס על ממצאי הבוררים - 1.2% לשנת 95, בהתחשב בשנות השחיקה עד 98, וכן לכלול במקדמה או בהסדר הכספי המוסכם את בעיית האינפלציה בהסכם לשנת 1998.
4. הוועדה תומכת בהצעת ארגון המורים העל-יסודיים והסתדרות המורים כי בהסכם 2000-1999 ידונו הצעות לארגון מחדש וקידום של שכר המורים ותפקודם.
5. הוועדה רואה כמובן מאליו שהסכם שכר יהיה עם שני ארגוני המורים כאחד.
6. הוועדה מטילה על יו"ר הוועדה להיות מעורב במשא ומתן כדי להביא לסיומו.


ישיבה מס' 62 - אולימפיאדת הנכים-הכנות ותקצוב

בתאריך: י"ח בשבט התש"ס, 25.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, הוועד האולימפי, ההתאחדות הישראלית לספורט נכים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות התרשמה מדיווח נציגי ההתאחדות הישראלית לספורט נכים על ההכנות לאולימפיאדת הנכים שתערך בסידני, בסיום המשחקים האולימפיים, בספטמבר 2000.
2. הוועדה התרשמה שיש צורך לסייע להתאחדות בתקצוב ראוי בשל ההכנות האולימפיות ומבקשת ממשרד המדע, התרבות והספורט לתקצב כ-50% מתקציב ההכנות האולימפיות.
3. הוועדה תפנה למועצת ההימורים בספורט ולגורמים ממשלתיים וציבוריים אחרים כדי לבדוק בחיוב האפשרות להשיג מימון נוסף לצורך ההכנות האולימפיות.
4. הוועדה רואה בחיוב רב את הקשר המתגבש והולך בין ההתאחדות הישראלית לספורט נכים ובין היחידה לספורט הישגי ורואה בהידוק הקשר ברכה רבה לספורט הישגי של הנכים.
5. הוועדה התרשמה שתקציבי ספורט הנכים נשחקו מאוד בשנים האחרונות בגלל קיצוצים בתקציבי המדינה, בתקציבי הרשויות המקומיות ויתר הגופים הציבוריים. מאידך גיסא, קיבלה הוועדה מידע שבעולם כולו תקציבים לספורט נכים גדלים והולכים. לכן, מבקשת הוועדה ממשרד המדע, התרבות והספורט להקים ועדה ציבורית לבחינת תקצוב ספורט נכים בישראל כדי לבחון: מצב ספורט הנכים, אמות מידה ורמות תקצוב וכן לקבוע את מקורות התקציב. מומלץ, שהוועדה תסיים עבודתה תוך 6 חודשים. אם המשרד, משיקוליו, לא יקים ועדה ציבורית כזו תשקול ועדת החינוך והתרבות להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא זה.
6. הוועדה מברכת את ספורט הנכים ומאחלת למשלחת האולימפית המשך הצלחה בתחרויות אשר יביאו כבוד רב למדינה.


ישיבה מס' 63 - חינוך לתיירות בישראל

בתאריך: כ"ד בשבט התש"ס, 31.1.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התיירות, התאחדות המלונות, מרכז השלטון המקומי, אגודת מורי הדרך, אנשי חינוך, אנשי אקדמיה ותלמידים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שהואיל ומדינת ישראל היא גם מדינת תיירות, יש צורך שמשרד החינוך בשיתוף עם משרד התיירות יקצה משאבים ויפתח בעדיפות גבוהה יותר תכניות לימודים רב תחומיות בתיירות, המשולבת גם במקצועות ההוראה, בכל רמות החינוך, ובגישה מערכתית כוללת, ויתן עדיפות להפעלת התכניות בישובים שהם ישובי תיירות.
2. הוועדה פונה למועצה להשכלה גבוהה כדי לבדוק פיתוח נוסף של התחום האקדמי בתיירות ומבקשת דיווח על כך תוך 6 חודשים.
3. הוועדה מברכת את התכניות החינוכיות הניסוייות המופעלות בירושלים, רעננה, דלית אל כרמל, אילת, עכו וטבריה שהן ביוזמת ובמימון משרד התיירות ובחלקן גם במימון משרד החינוך. הוועדה ממליצה לערוך משוב על תכניות אלה.
4. הוועדה ממליצה למשרד החינוך לתת ביטוי הולם לתיירות באחד מהנושאים המרכזים בשנים הקרובות.


ישיבה מס' 64 - סגירת בית ספר תיכון אורט גאולה בתל-אביב

בתאריך: כ"ה בשבט התש"ס, 1.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, עיריית תל-אביב, מנכ"ל רשת "אורט", ארגון הילה, המועצה לשלום הילד, הורים ותלמידים מבית ספר אורט גאולה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את רשת אורט, הנהלתה והצוות החינוכי של אורט גאולה על ההישגים החינוכיים והלימודיים הטובים של ביה"ס כפי שנשמעו ממשרד החינוך, ההורים והתלמידים.
2. הוועדה התרשמה מאוד מהנימוקים החינוכיים הגורסים את המשך קיום ביה"ס שעיקרם מבוסס על יכולת ביה"ס להתאים עצמו לצרכים החינוכיים של התלמידים.
3. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך, מעיריית ת"א-יפו ומרשת אורט לקיים דיון חוזר באשר לעתיד ביה"ס ולהמציא לה סיכום הדיון תוך שלושים יום.


ישיבה מס' 65 - סכנה לסגירת תיאטרון ביממ"א

בתאריך: כ"ה בשבט התש"ס, 1.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, תיאטרון ביממ"א.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה בדאגה רבה על סכנת סגירת תיאטרון ביממ"א, שיש לו זכויות רבות בתחום התיאטרון לילדים ולנוער.
2. הוועדה מבקשת משר המדע, התרבות והספורט לקיים דיון דחוף (תוך שבועיים) כדי לנסות ולגבש תכנית הבראה שתבטיח המשך קיום התיאטרון.
3. אם השר יגיע למסקנה אחרת, מבקשת הוועדה לדווח לה על כך לפני ביצוע ההחלטה כדי שניתן יהיה לקיים על כך דיון נוסף בוועדה, במידת הצורך.
4. הוועדה תפנה לוועדת הכספים ולוועדה לענייני ביקורת המדינה כדי לקיים בהן דיון דחוף עם רשם העמותות והחשב הכללי כדי להבטיח שהנחיות הממשלה לא תגרומנה לעיכוב ביצוע ההקצבות לגופים הנתמכים.


ישיבה מס' 66 - יום חינוך ארוך - דיווח תש"ס

בתאריך: כ"ו בשבט התש"ס, 2.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מנהלות בתי-ספר, תלמידים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי היא רואה בחשיבות רבה ובסדר עדיפות גבוה המשך ביצוע חוק יום חינוך ארוך בשנה"ל התשס"א כאשר ביצוע החוק ממלא היעדים הבאים:
א. שיפור ההישגים הלימודיים והחינוכיים.
ב. צמצום הפערים הלימודיים.
ג. טיפוח העשרה וחיזוק מרכיבים חינוכיים שנחלשו בשנים האחרונות (חינוך חברתי, אמנויות, ספורט וכד').
2. הוועדה קובעת כי יש להגיע להסכם דחוף עם ארגוני המורים באופן שתנתן בו תשובה הולמת לבעיות המיוחדות של המורים העובדים ביום חינוך ארוך.
3. הוועדה תובעת ממשרד האוצר, ממשרד החינוך ומהרשויות המקומיות לפתור לאלתר את בעיית התאמת הסביבה הלימודית (של התלמידים ושל המורים) ביום חינוך ארוך - הוועדה לא שוללת את הצעתו של פרופ' ויקטור לביא שביה"ס יורשה להמיר בשתי השנים הראשונות של הפעלת יוח"א, עד 3 שעות לכתה (מתוך 41 ) לצורך גיוס משאבים שיופנו לשיפור התשתיות הדרושות ליוח"א.
4. הוועדה תובעת מאותן הרשויות המקומיות שטרם העבירו את התקציבים להפעלת יוח"א - להעביר לאלתר לביה"ס בתכנית יוח"א את התקציבים המוסכמים.
5. הוועדה תומכת בגישה שיוח"א צריך להיות לכלל התלמידים ובמסגרת זו צריך לחזק את הטיפול בתלמידים חלשים. הוועדה תובעת ממשרד החינוך לוודא שתוספת יוח"א לא תהיה על חשבון שעות רוחב ופרוייקטים מיוחדים שניתנו בעבר בעיקר כדי לקדם תלמידים חלשים.
6. הוועדה תקיים דיון מעקב נוסף תוך 60 יום.


ישיבה מס' 67 - מדיניות תרבות במאה ה-21

בתאריך: א' באדר א' התש"ס, 7.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מתן וילנאי שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, אשכולות, הבלט הישראלי, להקת המחול הקיבוצי, מוזיאון ישראל, המועצה לספריות ציבוריות, מועצת תלמידים ונוער ארצית ומחברי דו"ח תעודת תרבות חזון 2000.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את שר המדע, התרבות והספורט על היוזמה להקמת הוועדה הציבורית "תעודת תרבות חזון 2000" ואת הוועדה בראשות פרופ' זהר שביט וחבריה על דו"ח העמדה על מדיניות התרבות של מדינת ישראל במאה ה-21.
2. הוועדה רואה בו מסמך חשוב (להבדיל מהסכמה על כל חלקיו) המאפשר דיון מסודר במדיניות התרבות ופונה לשר לקיים דיונים ציבוריים רחבים עם היוצרים, אנשי התרבות והציבור הרחב כדי לגבש הסכמה רחבה באשר למדיניות התרבות. הוועדה תקיים מעקב אחר הדיונים.
3. הוועדה רואה בחיוב קידום חקיקת תרבות גם מתוך הידיעה שאין בהכרח בחקיקה זו כדי לפתור את בעיות התקציב של התרבות אלא לקבוע נורמה ומעמד לתרבות.
4. הוועדה חוזרת ופונה לממשלה להקצות משאבים רבים יותר לקידום וחיזוק התרבות.
5. הוועדה ממליצה לקיים יום תרבות בכנסת שיסייע לקדם את נושא התרבות בסדר היום הלאומי.
6. הוועדה תקיים דיונים מיוחדים בנושאים: מעמד היוצר והאמן, התקציב, התרבות בפריפריה והתרבות הערבית.


ישיבה מס' 68 - ביטול אבטחת מוסדות חינוך
ישיבה משותפת עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה

בתאריך: א' באדר א' התש"ס, 7.2.00.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, המשרד לבטחון פנים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה קובעות כי אין לבצע קיצוץ כלשהוא בתקציב אבטחת מוסדות חינוך באשר הוא עלול לסכן את התלמידים ולחשוף אותם לאלימות ולמפיצי סמים בבתי הספר.
2. הוועדות קובעות כי כל חלופות הקיצוץ באבטחת מוסדות חינוך אינן מקובלות עליהן והן הוצעו לא משיקולי בטחון אלא משיקולי קיצוץ בתקציב. אשר על כן, דורשות הוועדות מהמשרד לבטחון פנים שלא לקצץ כלל מתקציב אבטחת מוסדות חינוך.
3. הוועדות קובעות כי אם המשרד לבטחון פנים יחליט בכל זאת לבצע קיצוץ באבטחת מוסדות חינוך יש להחזיר את האחריות לאבטחת מוסדות חינוך למשרד החינוך, לרבות התקציב במלואו לנושא זה כפי שהיה בשנת התקציב 1999.
4. הוועדות רשמו לפניהן את הודעת המשטרה לפיה המשטרה תמשיך לתקצב את אבטחת מוסדות חינוך מבלי לפגוע בהסכמים וחוזים חתומים בשלטון המקומי.
5. הוועדות מציינות את החלטתן מישיבתן ביום כ"ד באלול תשנ"ט (5.9.99) ודורשות מהמשרד לבטחון פנים להקים הוועדה הממשלתית המשותפת ולהגיש להן המלצותיה תוך 60 יום.


ישיבה מס' 69 - הצעת חוק הספורט (תיקון-העברת ספורטאים קטינים), התשנ"ט-1999, של ח"כ רובי ריבלין (פ/424) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ב' באדר א' התש"ס, 8.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל, איגוד שחקני כדורגל וועד הורים למען קידום הספורט לילדינו.
החלטות הועדה:
הוחלט להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה במליאה. לאחר הקריאה הראשונה אם האיגודים וההתאחדויות יבצעו השינויים לשביעות רצון הוועדה, תשקול בחיוב רב את הקפאת החקיקה.


ישיבה מס' 70 - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים
(פ/791) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התשנ"ט-1999, של קבוצת ח"כים (פ/906) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל קליינר (פ/538) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ב' באדר א' התש"ס, 8.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד העבודה והרווחה, הסתדרות המורים, המועצה לצרכנות, הוצאות לאור של ספרי לימוד.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנדון.


ישיבה מס' 71 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 7) (מטרות החינוך הממלכתי), התשנ"ט-1998, ח"כ אמנון רובינשטיין וקב' ח"כים

בתאריך: ב' באדר א' התש"ס, 8.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, יו"ר ועדת המעקב לחינוך הערבי, תלמידי בי"ס לוינסון קרית-ים.
החלטות הוועדה ועדת החינוך והתרבות הצביעה, ברוב דעות, להעברת הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית תוך קבלת הצעתו של ח"כ עזמי בשארה להוסיף לימוד ההסטוריה של האוכלוסיה הערבית בנוסף ללימוד ההסטוריה והמורשת של אוכלוסיות נוספות.


ישיבה מס' 72 - תלמידים ערבים לקויי למידה

בתאריך: ג' באדר א' התש"ס, 9.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, ועדת המעקב לחינוך הערבי, ניצ"ן, צח"י, בזכות, הסתדרות המורים, אנשי אקדמיה, נציגי ועדי הורים.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת משרד החינוך שהשר יגביר המודעות לקידום הטיפול בלקויי הלמידה ועל התכניות והמשאבים שיוקצו לעניין זה.
2. הוועדה קוראת למשרד החינוך ולכלל הרשויות והגופים הציבוריים והוולונטריים הפועלים במערכת לפעול להגברת המודעות לבעיה זו בקרב ההורים, המורים ומנהלי בתי-הספר תוך אבחנה ברורה בטיפול בין לקויי הלמידה ובין החינוך המיוחד.
3. הוועדה קוראת למשרד החינוך לשתף פעולה עם הגופים הקיימים בשטח: ועדי הורים, מכוני מחקר ומרכזי מחקר ואבחון, תוך הקצאת משאבים לפיתוח כלי אבחון מהימנים ומתוקננים.
4. הוועדה קוראת להתמודד עם בעיית המחסור במאבחנים ומטפלים במגזר הערבי ע"י השתלמויות מורים, מלגות לסטודנטים ערבים ובחינת פתיחת מסלול מיוחד להכשרת מאבחנים באחד או יותר מהמוסדות השונים להשכלה הגבוהה.
5. הוועדה קוראת למשרד החינוך לספק אמצעי למידה מתאימים לטיפול בנושא.
6. הוועדה פונה למשרד החינוך לשקול מינוי במשרד של מומחה לליקויי למידה לקידום הנושא במגזר הערבי.
7. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להודיע למנהלי בתיה"ס במגזר הערבי על האפשרויות ודרך הטיפול בפניות לקבלת התאמות בבחינות בגרות ללקויי למידה.


ישיבה מס' 73 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ח' באדר א' התש"ס, 14.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הוועדה תוקם ועדת משנה שתטפל בהצעת החוק. כל הגופים יעבירו, תוך שלושה שבועות, הערותיהם להצעת החוק.


ישיבה מס' 74 - נוער בסיכון - המאבק כנגד הסמים במערכת החינוך
ישיבה משותפת עם הוועדה למאבק בנגע הסמים

בתאריך: ט' באדר א' התש"ס, 15.2.00.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך ונציגי משרדו, הרשות למלחמה בסמים, משטרת ישראל, הסתדרות המורים, על"ם, המועצה לשלום הילד, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, עמיתים פעילים במניעת שימוש בסמים במשולש.
החלטות הוועדה
1. הוועדות לא שמעו ממשרד החינוך שיש לו תכנית מפורטת להתמודדות יעילה עם בעיות הסמים בבתי הספר, תוך ניצול מירבי של המשאבים הקיימים - בבתי הספר, המורים והתלמידים.
2. הוועדות מברכות את משרד החינוך, הרשות למלחמה בסמים והתלמידים על עבודתם הברוכה בנושא. ואולם, עליהם להכית תכנית רב שנתית לטיפול בבעית הסמים. זו בעיה חמורה שאי אפשר לטפל בה ע"י טלאי על טלאי.
3. הוועדות מברכות על שיתוף הפעולה בין משרד החינוך והמשטרה בנדון.
4. הוועדות אינן מרוצות מפעילות משרד החינוך בנושא במגזר הערבי. הוועדות קוראות למשרד החינוך לדווח להן בישיבות הבאות בנושא על פעולתו הנמרצת במגזר - פיקוח ארצי, תכניות בבתי ספר ועוד.
5. הוועדות החליטו שמר ביאדרי ילווה הנושא במגזר הערבי, יעקוב אחריו וידווח.
6. הוועדות יתכנסו לדיון מעקב תוך חודשיים.


ישיבה מס' 75 - בחינות בגרות

בתאריך: ט' באדר א' התש"ס, 15.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך ונציגי משרדו, ארגון הורים ארצי, ועד ראשי האוניברסיטאות, ארגון המורים העל-יסודיים, רשת עמל, רשת אמי"ת, רשת אורט, אנשי אקדמיה ורוח, התאגדות המנהלים, בי"ס "אליאנס" בתל-אביב, מנהלי בתי ספר.
החלטות הוועדה הוועדה תתכנס לדון בנושא שנית, תוך כשבועיים.


ישיבה מס' 76- החינוך היהודי בתפוצות - במדינות חבר העמים

בתאריך: י' באדר א' התש"ס, 16.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שאול יהלום סגן שר החינוך ונציגי משרדו, משרד האוצר, הסוכנות היהודית, לשכת הקשר, מועצת תלמידים ונוער ארצית ונעל"ה.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות מעריכה ומוקירה את התכניות הרבות שהוצגו בפניה, הן על ידי משרד החינוך, הן על ידי הסוכנות היהודית והן על ידי לשכת הקשר ואת כל אלה שפועלים במסירות.
2. הוועדה רואה בחשיבות רבה את פיתוח התכניות לזהות יהודית ומברכת עליהן וקוראת למשרד החינוך, הסוכנות היהודית, לשכת הקשר והג'וינט להגביר את שיתוף הפעולה והתיאום ביניהם.
3. הוועדה מבקשת מהסוכנות וממשרדי הממשלה לבדוק הדרך לנסות להרחיב את הפעולה ככל האפשר ולהעמיק אותה, כדי להגביר החינוך היהודי שהוא יסוד בסיסי לעלייה לארץ ישראל.
4. הוועדה קובעת שקיום בית הספר הישראלי במוסקבה חיוני ופונה למשרד החינוך לפעול להמשך קיומו.
5. הוועדה פונה לסגן שר החינוך להוביל הנושא ולדווח לה על הפעולות, בעוד 3 חודשים.


ישיבה מס' 77 - מכללות אקדמיות-תקציב

בתאריך: ט"ו באדר א' התש"ס, 21.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מועצת ראשי המכללות האקדמיות לחינוך.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת חשב משרד החינוך לפיה תועבר מקדמה מתאימה למכללות להכשרת מורים, עד מחר. וכן שבמהלך שנת 2000 לא צפוי עיכוב כלשהו בהעברת כספים.
2. הוועדה השתכנעה שמשרד החינוך צריך לגבש פתרון מנהלי ומשפטי על-מנת להסדיר ההקצבות למכללות באופן שיענה על צרכיהן בתחום: השכר, האחזקה והבינוי.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת סמנכ"ל בכיר לכלכלה ותקציבים לפיה עוסק המשרד, ברמת ההנהלה, בגיבוש פתרון. הוועדה מבקשת לקבל דיווח על הפתרון המתגבש תוך חמישה חודשים.


ישיבה מס' 78 - אי הקצאת משאבים לטיפול פרטני לתלמידי החינוך המוכר שאינו רשמי, הצעת ח"כ משה גפני לדיון מהיר

בתאריך: ט"ו באדר א' התש"ס, 21.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, המועצה לשלום הילד, עמותת "אהל שרה".
החלטות הועדה:
1. על פניו, נראה שיש חוסר שוויון בתקצוב שעות שילוב לחינוך הממלכתי ולחינוך המוכר שאינו רשמי ועל כן מבקשת הוועדה ממשרד החינוך לבדוק הנושא ולהשיב לה בנדון. תוך חודש ימים, בהתייחס לחינוך המוכר שאינו רשמי - החינוך העצמאי ומעין החינוך החרדי.
2. באשר לתלמיד מ.מ. מת"א, הגב' לבנה אברמוביץ, מנהלת האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי, תבדוק הבעיה ותודיע לוועדה תשובתה בכתב תוך שבועיים, לכל המאוחר.
3. משרד החינוך יעביר לוועדה תשובתו, תוך חודש, לסיכום דיון עם המועצה המקומית ירוחם מיום 15.11.99 (במיוחד בהתייחס לסעיפים 5 ו-6 לסיכום).


ישיבה מס' 79 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון-ילדים בעלי צרכים מיוחדים), התשנ"ט-1999, של ח"כ נעמי חזן (פ/153) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ט"ז באדר א' התש"ס, 22.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, ניצ"ן, צח"י, ית"ד, ביח"ד, הפורום לקידום ילדים ובוגרים בעלי לקויות למידה וצרכים מיוחדים, צב"י - צרכני בריאות ישראל.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 80 - משמרות הבטיחות בירושלים, הצעת ח"כ אופיר פינס-פז לדיון מהיר

בתאריך: כ"ב באדר א' התש"ס, 28.2.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לבטחון פנים, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, אנשי אקדמיה, מורים מבתי"ס שונים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שלמשמרות הזה"ב (זהירות בדרכים) במערכת החינוך יש ערך בטיחותי ראשון במעלה ובנוסף לכך, ערכים חינוכיים וחברתיים חשובים ביותר. לכן, קובעת הוועדה, שמפעל חינוכי זה חייב להמשיך ולהתבסס.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת הסתדרות המורים שאיום ההשבתה נדחה עד סוף שנת-הלימודים ויחד עם זאת מבקשת הוועדה מהסתדרות המורים להסיר מיד את נושא איום השבתת משמרות הזה"ב.
3. הוועדה התרשמה שתלמידי כתות ו' ראויים למלא את תפקידם במשמרות הזה"ב, גם בלי ליווי מבוגרים, לאחר שיעברו ההכשרה הדרושה.
4. הוועדה תומכת ומבקשת מהסתדרות המורים להגדיר את תפקידי המנהל ואחריותו בסוגיית משמרות הזה"ב וכן לבדוק את נושא הביטוח כהבנה בין משרד החינוך והסתדרות המורים. המשרד יגיש מסקנותיו עד יוני 2000.


ישיבה מס' 81 - מעמדם של בתי הספר התיכוניים באור-יהודה,
הצעה לסדר היום של ח"כ זבולון אורלב

בתאריך: כ"ב באדר א' התש"ס, 28.2.00.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד הפנים, מרכז שלטון מקומי, עיריית אור יהודה, הסתדרות המורים, נציגי ועד הורים עירוני אור-יהודה, תלמידים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מבקשת לשבח את משרד החינוך, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, עיריית אור-יהודה וארגון המורים שגיבשו הכנה והסדר במשבר צו הפירוק של מוסדות החינוך באור יהודה.
2. הוועדה מקווה שכבוד השופט ישי לויט, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, יאשר מחר ההסדר.
3. הוועדה קובעת, שבכל מקרה היא תתן גיבוי למשרד החינוך ולכל יתר הגורמים (מסעיף 1) כדי לבצע ההסדר, לממש זכויות המורים ולהמשיך בלימודים סדירים באור יהודה.
4. הוועדה פונה בקריאה נמרצת לארגוני המורים ולוועדי ההורים, שלא להשבית הלימודים באור יהודה ולהמשיך ולקיימם כסדרם, תוך הבטחה שדלתה של הוועדה פתוחה, בכל עת, כדי לסייע במימוש הסדר ההבנה.
5. הוועדה תמשיך ותקיים מעקב אחר הנעשה במערכת החינוך באור יהודה ומבקשת ממשרד החינוך לעדכן אותה בהתפתחויות.
6. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לקים בדיקה בכל חברות מוסדות החינוך בע"מ ולעדכן הוועדה, תוך 60 יום, על בעיות סכנת פירוק או השבתה.
7. הוועדה חוזרת וקובעת שהפתרון למניעת משברים ושיבושים במשכורות המורים במוסדות החינוך העל-יסודיים שבבעלות הרשויות המקומיות הוא לזרז, ככל האפשר, את חקיקת החוק, החתום ע"י כל חברי ועדת החינוך והתרבות, לפיו תהיה כל רשות מקומית חייבת לפתוח חשבון בנק מיוחד למטרות חינוך. לחשבון זה יוזרמו הכספים המתקבלים ממשרד החינוך ותהיה לו הגנה מפני עיקולים. כן יהיה אסור להוציא מחשבון זה כספים אלא למטרות אליהן התקבלו.


ישיבה מס' 82 - תפקודה של רשות השידור

בתאריך: כ"ג באדר א' התש"ס, 29.2.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מזכיר הממשלה ונציגי משרד ראש הממשלה, רשות השידור, אגודת העתונאים, ההסתדרות הכללית, פורום היוצרים והמפיקים, זכות הציבור לדעת.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הדיווח על דו"ח תפקוד רשות השידור שנמסר לה ע"י מזכיר הממשלה וע"י עורך הדו"ח אלוף (מיל.) רפאל ורדי. כן שמעה הוועדה את תגובות יו"ר הוועד המנהל של הרשות ושל המנכ"ל. כמו כן רשמה הוועדה את הודעת מזכיר הממשלה על הקמת צוות יישום לדו"ח.
2. הוועדה מבקשת מצוות יישום הדו"ח לדווח לה, תוך חודשיים, ולא יאוחר משלושה חודשים על כוונתה ודרכי התארגנותה לביצוע הדו"ח.
3. הוועדה מבקשת מצוות היישום לתת דעתו ל-3 בעיות שהועלו בה: בעיית הפוליטיזציה של שלב הביניים; בעיית הרכב המועצה; הבעייה של ההערה הגורפת בדו"ח לפיטורי עובדים ברשות.
4. הוועדה קובעת כי המצב ברשות מחייב רפורמה יסודית החייבת לכלול גם שינוי מקיף בחוק רשות השידור.


ישיבה מס' 83 - בחינות הבגרות

בתאריך: כ"ט באדר א' התש"ס, 6.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך ונציגי משרדו, יו"ר ועדת המקוצע להוראת האזרחות, ועד ראשי האוניברסיטאות, מרכז ארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, רשת "אורט", מנהלי בתי-ספר, אנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
הוועדה תדון שוב בנושא לאחר שמשרד החינוך יגבש ההסכמות עם כל הצדדים.


ישיבה מס' 84 - ניצול שעות התקן

בתאריך: א' באדר ב' התש"ס, 8.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, התאגדות מנהלי בתי-הספר העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בחיוב רב את המשך תהליך בקרת ניצול שעות ההוראה כדי להבטיח ששעות ההוראה ינוצלו עפ"י ייעודן.
2. ממצאים מלמדים כי יש אחוז בלתי מבוטל של שעות הוראה שהוקצו לצורך הוראה ישירה לתלמידים ואינן מנוצלות למטרה זו, אלא למטרות חינוכיות אחרות (כגון: גמולים למורים).
3. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע שימוש בלתי ראוי בשעות הוראה שניתנו לתלמידים ונוצלו למטרות אחרות.
4. הוועדה קובעת כי כדי לייעל את ניצול השעות על משרד החינוך להתאים את יעדי הקצאת השעות בהתחשב בצרכים, בבעיות ובמציאות החינוכית הקיימת במוסדות החינוך.
5. הוועדה תקיים דיון ממצה על יעדי ההקצאה: צרכיה, שיטותיה ומועדיה, בחודש מאי שנה זו במסגרת דיוני ההערכות לשנה"ל התשס"א.


ישיבה מס' 85 - תכנית הלימודים החדשה בספרות

בתאריך: ו' באדר ב' התש"ס, 13.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, אגודה הסופרים, תלמידי בית ספר בויאר בירושלים.
החלטות הועדה:
הוועדה תקיים דיון נוסף כדי לדון בתכנית הלימודים החדשה.


ישיבה מס' 86 - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים
(פ/906) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים (פ/791) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל קליינר (פ/791) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ז' באדר ב' התש"ס, 14.3.00.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, משרד המשפטים, חברת המתנ"סים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, הוצאות לאור של ספרי לימוד.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 87 - חינוך משלים בחינוך ההתיישבותי

בתאריך: ח' באדר ב' התש"ס, 15.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז המועצות האזוריות, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, ראש מחלקת החינוך של התק"ם.
החלטות הועדה:
ועדת החינוך והתרבות קוראת למשרד החינוך לבדוק הנושא שנית ולהודיעה, תוך שלושה חודשים, אפשרויות לפתרון הבעיה. הוועדה תקיים על כך ישיבת מעקב.


ישיבה מס' 88 - קיצוץ במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

בתאריך: ח' באדר ב' התש"ס, 15.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז המועצות האזוריות, תנועת הקיבוצים, הסתדרות המורים, מרכז איגוד מוסדות חקלאיים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה היום שמכלול הקיצוצים והכוונות לקיצוצים מהווה איום ממשי ומיידי על עצם קיומו של החינוך ההתיישבותי ועליית הנוער.
2. הוועדה סבורה שהחינוך ההתיישבותי מבטא תפקיד ומטרות חינוכיות, ראשונות במעלה, הן בטיפול בנוער שאין לו חלופות חינוכיות אחרות, הן בקידום החלק הערכי של ההתיישבות והן בקליטת עליה.
3. הוועדה פונה לשר החינוך כדי שיעכב לאלתר כל ההליכים הקשורים בקיצוצים בחינוך ההתיישבותי.
4. הוועדה תקיים דיון דחוף בהשתתפות שר החינוך על מעמד החינוך ההתיישבותי והצורך להסדיר את תקצובו הראוי.


ישיבה מס' 89 - סכנה לסגירת בתי ספר של "אורט"

בתאריך: י"ג באדר ב' התש"ס, 20.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, רשת "אורט", ראש עיריית הרצליה, מנהלת המחלקה לחינוך על-יסודי בעיריית תל-אביב, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, אגודת החרשים, ועד הורים בית ספר "אורט" גאולה, ועד הורים בית ספר "יד גיורא" בהרצליה.
החלטות הועדה:
בנושא "אורט" גאולה בתל-אביב
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה שבבית הספר "אורט" גאולה מתקיימת עבודה חינוכית שלא תוכל להתקיים במקום ובבי"ס אחר. אין הוועדה רואה צורך אמיתי להביא לסגירה הדרגתית של בית הספר ועל כן קוראת להמשיך ולקיימו במתכונתו הנוכחית.
2. הוועדה קוראת למשרד החינוך, עיריית ת"א-יפו, הנהלת "אורט", המורים וההורים לקיים דיון חוזר בעניין.
3. הוועדה מבקשת כי הדיון יתקיים בהקדם האפשרי כיוון שההרשמה לשנת הלימודים הבאה כבר החלה.

בנושא "אורט יד גיורא" בהרצליה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את תכנית הארגון מחדש של החינוך העל-יסודי בהרצליה.
2. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך ללוות התכנית כדי להבטיח, ככל הניתן, כל פגיעה אפשרית בתלמידים הלומדים עתה בביה"ס יד גיורא.
3. הוועדה קוראת לכל הצדדים לסיים הסכסוך ולהביא לחידוש הלימודים כבר ביום ה' הקרוב.
4. יו"ר הוועדה ח"כ זבולון אורלב ביקש ממנהל אגף כ"א בהוראה במשרד החינוך להודיעו ביום רביעי על סיום הסכסוך.


ישיבה מס' 90 - אלימות בבתי-הספר

בתאריך: כ' באדר ב' התש"ס, 27.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, המשרד לבטחון פנים, משרד העבודה והרווחה, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, ועדת המעקב לחינוך הערבי, מ.פ.ג.ש, בי"ס עמל טייבה, מועצת קציר-חריש, תלמידים מבי"ס גבעת גונן.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך על יישום דו"ח וילנאי לצמצום האלימות במוסדות החינוך.
2. יחד עם התכניות החדשות החשובות, וההערכות המשמעותית בנושא זה, יש עדיין פער בין התעצמות תופעת האלימות במוסדות החינוך ובין הצורך להגביר מאוד התכניות למניעת תופעת האלימות.
3. הוועדה ממשיכה להמליץ על פתרון מערכתי כולל בין כל הגורמים ומברכת על הפעולות שכבר נעשו בתחום זה.
4. הוועדה ממליצה לתת תשומת לב למגזרים בהם קיימת אלימות מוגברת (כמו המגזר הלא יהודי) כדי שעוצמת הטיפול תתאם לעוצמת התופעה.
5. הוועדה תקיים ישיבת מעקב בנדון לפני פתיחת שנה"ל הבאה.


ישיבה מס' 91 - הבחינות הפסיכומטריות
תקפות הבחינה הפסיכומטרית לערבים

בתאריך: כ"א באדר ב' התש"ס, 28.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ועד ראשי האוניברסיטאות, מרכז ארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, אנשי אקדמיה, מכונים להכנה לבחינה הפסיכומטרית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת, שמדיניות הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה הנהוגה כיום אינה עולה בקנה אחד עם היעדים החברתיים לצמצום פערים חברתיים ושוויון הזדמנויות ראוי של כל חלקי אוכלוסיית אזרחי המדינה.
2. הוועדה מבקשת משר החינוך, מהמועצה להשכלה גבוהה ומראשי המוסדות להשכלה גבוהה לדון ולגבש מדיניות חדשה, תוך חצי שנה, שתביא לידי ביטוי הולם מדיניות חברתית הרואה בחינוך ובהשכלה הגבוהה גם כלי לצמצום פערים בחברה ולהציגה בפני ועדת החינוך והתרבות.


ישיבה מס' 92 - בחינות קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה

בתאריך: כ"א באדר ב' התש"ס, 28.3.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ועד ראשי האוניברסיטאות, מרכז ארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה מנציגי ראשי החוגים לפסיכולוגיה את הנימוקים לקיום בחינת מעבר ארצית לתואר שני בפסיכולוגיה, את נציג השר שדיווח על פניית השר לרקטורים לשקול מחדש את הנושא וכן שמעה את נציגי הסטודנטים שנימקו מדוע אין הצדקה לקיום הבחינה.
2. הוועדה קובעת כי עפ"י המידע והעמדות שהוצגו בפניה חסרונות הבחינה עולים על יתרונותיה ולכן היא פונה לרקטורים ולראשי המחלקות בפסיכולוגיה שישקלו מחדש את הצורך בקיום הבחינה תוך מתן שימת לב ראויה לעמדת ועדת החינוך והתרבות.
3. הוועדה מבקשת לקבל את עמדתה המעודכנת של ור"ה בנושא זה תוך ששה חודשים.


ישיבה מס' 93 - אישור תשלומי הורים לשנת הלימודים תשס"א

בתאריך: י' באייר התש"ס, 15.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, מרכז השלטון המקומי, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, ההסתדרות הכללית, התאגדות מנהלי בתי-הספר העל-יסודיים, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי האכיפה למניעת תשלומים חריגים ובלתי חוקיים של תשלומי הורים במערכת החינוך - לקויה.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד החינוך לפיה המשרד פועל, וימשיך ויפעל, ככל יכולתו, לאכוף ההנחיות המחייבות בנושא תשלומי ההורים, לרבות מציאת פתרונות משפטיים וזאת בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר.
3. הוועדה סבורה כי הפתרון היסודי לנושא התשלומים החריגים הוא חקיקת חוק מיוחד שיגדיר תשלומים חריגים כתשלומים בלתי חוקיים. כמו כן קובעת הוועדה שראוי להסדיר כל נושא תשלומי ההורים בחוק מיוחד שיפטור ההורים מכל תשלומי הרשות ויטיל זאת על הציבור כולו עפ"י המלצות ועדת לנגרמן.
4. הוועדה מחליטה כי בשנה"ל תשס"א יבוטלו אגרות החובה לכתות ז'-י"ב עבור חומרים וערכות להוראת הטכנולוגיה (ליתר הכיתות בוטלה אגרה זו כבר בעבר). כמו כן תבוטל אגרת שירותי בריאות השן.
5. הוועדה תפנה לשר הבריאות בתביעה להפעיל את שירותי בריאות השן במסגרת חוק הבריאות הממלכתי הקובע, בין היתר, שירות רפואת שיניים מונעת לילדים.
6. הוועדה מבטלת האגרה בגין ספרי עיון.
7. הוועדה תובעת משר החינוך להסדיר את המשך קיום שירות ספרי עיון ואספקת חומרים וערכות להוראת הטכנולוגיה, ללא תשלומי ההורים.
8. הוועדה מאשרת, עפ"י בקשת ארגון ההורים הארצי, גביית אגרת ביטוח תאונות אישיות בגובה של עד 22 ₪ לתלמיד. הוועדה מבקשת לכלול בפוליסת הביטוח גם ביטוח לחברי ועדי הורים מוסדיים וכיתתיים.
9. הוועדה מאשרת בקשת משרד החינוך לגביית אגרת השאלת ספרי לימוד: כיתות א'-ג' - 206 בתשס"א (במקום 203 בתש"ס)
כיתות ד'-ו' - 219 בתשס"א (במקום 216 בתש"ס)
כיתות ז'-ט' - 234 בתשס"א (במקום 230 בתש"ס)
כיתות י'-י"ב - 264 בתשס"א (במקום 260 בתש"ס)
התשלומים מהווים עדכון בשיעור של 1.6% מהשנה שעברה.
10. הוועדה תקיים דיון נפרד בנושא תשלומי הורים לטיולים וזאת ולאחר שהמשרד יניח על שולחן הוועדה הצעתו לגובה אגרות הרשות כולן לתשס"א - כולל מסיבות, סל תרבות וכו'. הדיון ייערך תוך 10 ימים לכל המאוחר.
11. משרד החינוך יציג בפני הוועדה גובה אגרות מיוחד לשירותי חינוך באילת, הואיל וקיים שם פטור ממע"מ.


ישיבה מס' 94 - שינויים במועצה להשכלה גבוהה של יהודה ושומרון

בתאריך: י"ב באייר התש"ס, 17.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבטחון, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, מכללת יהודה ושומרון, מכללת אורות ישראל, מכללת הרצוג, יו"ר מועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת ומאשרת את החלטתה מישיבתה מבתאריך 20.10.99 בנושא כוונת שר החינוך לסגור המועצה להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון:
א. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי קיימת חובה בסיסית של מדינת ישראל לדאוג להכרה ישראלית בתארים של המכללות האקדמיות הישראליות ביהודה ושומרון.
ב. לאור הדיווח המשפטי, קובעת הוועדה, כי יש רק שתי דרכים לכך:
1. במישרין ע"י מל"ג יו"ש, שהוא המצב החוקי כיום.
2. הרחבת סמכויות המל"ג (בישראל) לצורך מתן הכרה במוסדות ובתארים של המוסדות הישראלים להשכלה גבוהה, ביו"ש.
2. בנוסף לאמור לעיל, מסכימה הוועדה שיש גם אפשרות לפתרונות משפטיים נוספים. אם וכאשר יגובשו פתרונות אלה, ובטרם קבלת החלטה בנדון, הם יובאו לדיון בוועדה.


ישיבה מס' 95 - אנטישמיות בתכניות הלימודים ברשות הפלשתינאית בארצות ערב

בתאריך: י"ז באייר התש"ס, 22.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, יד ושם, המרכז למעקב אחר השפעות השלום, האוניברסיטה העברית, הליגה נגד השמצה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה דו"ח מחקר של "המרכז למעקב אחר השפעות השלום" על גילויי אנטישמיות וגזענות בספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית, סוריה וירדן.
הוועדה מגנה פה אחד את הגילויים החמורים ביותר של אנטישמיות, הכחשת השואה, ההסתה והשנאה כלפי יהודים וציונות שנחשפו בספרי הלימוד.
2. הוועדה קובעת כי אי אפשר לבנות שלום של אמת כאשר האנטישמיות והכחשת השואה ממשיכים להוות תוכן לימודים לדור הבא. על כן החליטה הוועדה לבקש מראש הממשלה לפנות ליו"ר הרשות הפלסטינית ולממשלת ירדן ולתבוע שינוי מיידי בספרי הלימוד. כמו-כן ממליצה הוועדה לפנות לאונסק"ו ולמדינות התומכות בתהליך השלום, בתביעה כי תתקיים פעולה מקבילה מצידם.
3. הוועדה תובעת מראש הממשלה להורות על חידוש לאלתר של דיוני הוועדה הטרילטרלית למניעת הסתה כדי לקיים דיון בנושא ההסתה בספרי הלימוד ולתבוע מהרשות הפלסטינית שינוי יסודי בספרי הלימוד.


ישיבה מס' 96 - ישיבת היכרות ועבודה עם חברי ועדת החינוך, המדע, התרבות והבריאות של הפרלמנט הסיני
ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

בתאריך: י"ח באייר התש"ס, 23.5.00.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, יו"ר ועדת החינוך, מדע, תרבות ובריאות בפרלמנט הסיני ונציגי הוועדה, נציג משרד התרבות הסיני.
החלטות הועדה:
1. הוועדות מברכות את הנציגים הפרלמנטרים מסין על ביקורם בארץ, על שיתוף הפעולה בין הפרלמנט הסיני ובין הכנסת הישראלית ועל קשרי העבודה בין שתי הוועדות הפרלמנטריות.
2. ועדת החינוך והתרבות מודה על ההזמנה לבקר ביקור גומלין בסין ומקווה שהביקור ייצא לפועל, בסתיו הקרוב.


ישיבה מס' 97 - היערכות מערכת החינוך בצפון

בתאריך: י"ט באייר התש"ס, 24.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ראש מחלקת החינוך של התק"ם.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מחזקת את ידי המנהלים והמורים בקו העימות, בגבול הלבנון, אשר עושים מלאכתם באמונה, גם בימים קשים אלה.
2. הוועדה שולחת ברכה לתלמידים בקו גבול הלבנון ומאחלת להם שצליחו בלימודיהם, מתוך שלווה ורגיעה. במיוחד היא מאחלת הצלחה בבחינות הבגרות לתלמידים העושים את הבחינות בתנאים קשים יותר.
3. הוועדה שמעה סקירה ודיווח מפורטים מנציגי משרד החינוך על היערכות מערכת החינוך בקו העימות בגבול לבנון, במגוון תחומי האחריות של המשרד והתרשמה מההיערכות המקיפה.
4. הוועדה ביקשה ממשרד החינוך לשקול אפשרויות נוספות להקלות ולסיוע בגבול הצפון ובכלל זה צמצום תחום אי הוודאות בתחומים השונים שמופקד עליהם המשרד.
5. הוועדה תחזור לקיים מעקב אחר פעולות מערכת החינוך בגבול הצפון.


ישיבה מס' 98 - היערכות מערכת החינוך בצפון
הישיבה התקיימה בקרית שמונה

בתאריך: כ' באייר התש"ס, 25.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: ראש עיריית קרית שמונה ונציגי העירייה, אנשי קרית שמונה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מודה לכל כוחות ההוראה והמורים, העושים מלארת קודש לקברניטי העיר, לראשי הרשויות המקומיות בצפון, ולעובדי הרשויות המקומיות, לאנשי המקצוע, למורים ולתלמידים.
2. הוועדה תעביר רשמיה מהביקור, על כל הבעיות שהועלו בפניה, לאנשי המשרדים המתאימים.


ישיבה מס' 99 - היערכות משרד החינוך לתשס"א - בינוי ושיפוצים, הסעות ובטיחות

בתאריך: כ"ד באייר התש"ס, 29.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
בטיחות:
1. ועדת החינוך והתרבות מציינת בהערכה את עבודת משרד החינוך בהכנת טיוטת חוזר מנכ"ל בנושא הבטיחות. כן רשמה לפניה שהחוזר צפוי לצאת לא יאוחר מה-1.7.00 , וזאת לאחר התייעצות עם השלטון המקומי, ארגון ההורים הארצי וארגוני המורים.
2. הוועדה מצטערת לקבוע שעדיין לא הושלם המיפוי הארצי של בעיות הבטיחות וכן אין תקציב, שנראה על פניו, ראוי כדי לתת מענה הולם לבעיות.
3. הוועדה שמעה בדאגה כי ההרשאות לשיפוצים, התאמות ובטיחות טרם הגיעו והן נמצאות בדיון והחלטות בוועדת הכספים של הכנסת.
4. הוועדה הצטערה לדעת שטרם אושרו 60 תקנים לקציני הבטיחות, כפי שנקבע בדו"ח אלול, לרשויות המקומיות, בנוסף ל-180 התקנים הקיימים.
5. הוועדה הצטערה להוודע שמשרד החינוך הפסיק ההתקשרות להעסקת כ-12 יועצי בטיחות במוסדות חינוך מחודש ינואר 2000. הוועדה רשמה לפניה הודעת נציג המשרד, שההתקשרות תחודש ב-1.7.00.
6. הוועדה מתריעה בפני משרד החינוך כי היא תצא בפניה להורים לא לשלוח ילדיהם ב-1.9.00 למוסדות חינוך לפני שיהיה בידיהם אישור מוסמך, שהמבנה נבדק ע"י מי שהוסמך לכך ונמצא ראוי מבחינה בטיחותית.
7. הוועדה תחזור לדון בנושא הבטיחות בישיבת הערכות נוספת שתערוך בחודש יולי.

הסעות:
1. הוועדה שמעה בדאגה כי טרם מולאה הבטחת שר החינוך לרשויות המקומיות של העברת כ-115 מיליון ₪ לשנה להסעות וכי בעיה זו עלולה להביא השלטון המקומי להפסקת ההסעות ב-1.9.00.
2. הוועדה פונה לשר החינוך להכנס לעובי הקורה ולהגיע להסדר בנדון בהקדם עם השלטון המקומי.

בינוי:
1. הוועדה שמעה בקורת רוח שהמשרד השלים בינוי 1216 כיתות לקראת פתיחת שנה"ל תשס"א ובשלב זה אין ידועות בעיות מיוחדות של קורת גג מלבד העיר מודיעין ומערכת החינוך הערבית בעכו.
2. הוועדה מבקשת להגיש לה דו"ח על בעיות כל קורות הגג עד 15.7.00.

מבנים דליקים:
1. הוועדה רשמה לפניה כי מתוך 196 כיתות דליקות הידועות למשרד החינוך עפ"י הפרוגרמות, תקציב 2000 כולל תקציב ל-70 כיתות.


ישיבה מס' 100 - הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל נודלמן (פ/1956) - החלת דין רציפות
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים (פ/791) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים (פ/906) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל קליינר (פ/538) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ה באייר התש"ס, 30.5.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, חברת המתנ"סים, המועצה להשכלה גבוהה, הוצאות לאור של ספרי לימוד, בית ספר למנהיגות חינוכית.
החלטות הועדה:
הבקשה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999 התקבלה.
יתקיים דיון מחודש, בעוד כשלושה שבועות, בהצעות חוק השאלת ספרי לימוד.


ישיבה מס' 101 - צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)
(תיקון), התש"ס-2000

בתאריך: כ"ה באייר התש"ס, 30.5.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי.
החלטות הועדה:
הצו לא אושר ויתקיים דיון נוסף בנושא.


ישיבה מס' 102 - קיצוץ במינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער

בתאריך: כ"ה באייר התש"ס, 30.5.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יוסי שריד שר החינוך ונציגי משרדו, משרד האוצר, הסוכנות היהודית, ברית התנועה הקיבוצית, תק"ם, איגוד הבעלויות, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, בית ספר למנהיגות חינוכית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה סיכום הדיון שהתקיים במשרד החינוך ב-24.5.00 בעניין הקיצוצים בחינוך ההתיישבותי. הקיצוצים בחינוך ההתיישבותי נעשו בהסכמה עם החינוך ההתיישבותי וכפי שנעשו ביתר מגזרי החינוך בארץ, באופן יחסי. כן רשמה לפניה הוועדה כי בסעיף 5 לסיכום הסכים שר החינוך לשינוי האומר כי התכנית החדשה לרפורמה בבחינות הבגרות תבדק תוך כדי התחשבות מרבית בייחודיות של חוקת הזכאות בחינוך ההתיישבותי.
2. הוועדה רשמה לפניה הודעת השר לפיה ימשיך במאמציו להחזיר עוד 10 מיליון ₪ שקוצצו בכפרי הנוער מתוך 20 מיליון ₪ הקיצוץ, ולאחר ש-10 מליון ₪ כבר הוחזרו.
3. הוועדה רשמה לפניה הודעת השר שיש הכרח להכניס בבסיס תקציב שנת 2001 המודרכות בכפרי הנוער.
4. על דעת הוועדה והמשרד הוסכם שאין לקצץ במספר התלמידים בכפרי הנוער. באשר להפחתה הנתבעת ע"י משרד האוצר, הוטל על ראש אגף התקציבים במשרד החינוך להודיע לשר ולוועדה על מועד תחולת הקיצוץ ובהתאם לכך, יתואם הטיפול עם השר והוועדה.
5. באשר לסל הטיפוח, הוסכם על הקמת ועדה משותפת, בראשות ח"כ ענת מאור, לתנועה הקיבוצית, למשרד החינוך ולוועדת החינוך והתרבות, אשר תבוא בדברים עם המוסד לביטוח לאומי לגיבוש פתרון הולם מתשס"א ואילך. הפתרון יהיה מבוסס על הכללים והקריטריונים הנהוגים על יתר התלמידים במערכת החינוך.
6. הוועדה רשמה לפניה את הסכמת השר לדון, באופן פרטני, במספר מוסדות בודדים בחינוך ההתיישבותי שהחלטת הקיצוץ גרמה להם להתמודד עם בעיות מיוחדות.


ישיבה מס' 103 - הצורך להסיק מסקנות דחופות מהופעת נציגי ישראל באירוויזיון,
הצעה לסדר של חברי הכנסת זבולון אורלב, עופר חוגי ויובל שטייניץ

בתאריך: כ"ו באייר התש"ס, 31.5.00.
בהשתתפות: נציגי רשות השידור, תלמידים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שהופעת להקת פינג פונג באירוויזון 2000 ביזתה את מדינת ישראל, רשות השידור והתרבות הישראלית.
2. הוועדה שמעה את דיווח ראשי רשות השידור והיא מחזקת החלטות הרשות לפיהן מעתה ואילך יבחר השיר המייצג את ישראל ע"י הציבור וכן יוסדר חוזה מחייב עם מבצעי השיר כדי להבטיח שיעמדו בכל כללי התקנון.
3. הוועדה רשמה לפניה שרשות השידור בודקת הליכים משפטיים כלפי הלהקה להחזר ההוצאות.


ישיבה מס' 104 - אישור תשלומי הורים-תשלומי רשות-טיולים

בתאריך: ב' בסיון התש"ס, 5.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית, הרשות להגנת הצרכן, אגודת אכסניות הנוער, החברה להגנת הטבע, האגודה לקידום החינוך לידיעת הארץ ומנהלת שיווק אתר ראש הנקרה.
החלטות הועדה:
מחירי הטיולים ייקבעו בישיבה נוספת שתערך בוועדה תוך שבועיים.


ישיבה מס' 105 - אישור תשלומי הורים - רשות

בתאריך: ב' בסיון התש"ס, 5.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית והרשות להגנת הצרכן.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות בישיבתה ב-15.5.00 ביטלה אגרת השאלת ספרי עיון. עם זאת, ישקול היו"ר קיום דיון נוסף אם יגיש לו המשרד מידע מפורט בנושא זה, הכולל: הגדרות מחייבות לספריות עיון בבתיה"ס; תיאור כולל לספרים ומספרם; שעות פתיחה; תקן כח אדם והערכת עלויות.
2. פרסום בקשות תשלומי רשות מההורים ייעשה במתכונת אחידה שיקבע משרד החינוך ובתוספת דברי הסבר מפורטים לתשלומים בדומה למתכונת שנעשתה, עפ"י דרישת הוועדה, לקראת שנה"ל תש"ס.
3. יש בתי"ס הגובים תשלומים בלתי חוקיים מההורים. הוועדה קובעת כי אכיפת משרד החינוך למניעת תשלומי הורים בלתי חוקיים אלה (שלא אושרו ע"י ועדת החינוך והתרבות) הינה לקויה ביותר וכמעט אינה קיימת. הוועדה דורשת מהמשרד להציג בפניה תכנית אכיפה, עד לחודש יולי שנה זו כדי שניתן יהיה לבצעה בשנה"ל תשס"א.
4. מחירי הטיולים ייקבעו בישיבה נוספת שתערך בוועדה תוך שבועיים.


ישיבה מס' 106 - חינוך והשכלה בפריפריה
התקיימה במכללת שער הנגב במסגרת יום ועדות בנגב

בתאריך: ג' בסיון התש"ס, 6.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מכללת הנגב, סגן ראש מועצת רהט, מנהלת המתנ"ס ומחלקת החינוך, הסוכנות היהודית, שתיל, קואליציית החינוך של הישובים הבדואים, ועד ההורים-החינוך המיוחד, מועצת הורים ארצית, נציגי אגודת הסטודנטים של מכללת שער הנגב, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות בביקורה בנגב התרשמה מאוד מאיכותם של מוסדות החינוך ההתיישבותיים בקרית החינוך שער הנגב (ביה"ס היסודי, בית החינוך התיכוני והמכללה האקדמית).
2. הוועדה סבורה שיש לחזק ולטפח את מערכת החינוך ההתיישבותית בפריפריה ויחסי הגומלין והשיתוף שלה עם עיירות הפיתוח, כדי לענות על צרכים לאומיים של פיזור האוכלוסיה וחיזוקה של ההתיישבות, כמו גם את חיזוקם של עיירות הפיתוח. הוועדה קוראת למשרד החינוך לשמור על מעמדו המיוחד של החינוך ההתיישבותי ולא לקצץ בו מעבר לשינויים היחסיים בתקציב המשרד.
3. הוועדה סבורה שיש לשקול את סוגיית הקצאת משאבי המועצה להשכלה גבוהה למכללות בפריפריה כדי לעודד קבלת סטודנטים מעיירות הפיתוח שיש להשקיע בהם יותר מהעלות הממוצעת של סטודנט במרכז הארץ.
4. הוועדה התרשמה שפתרונות מערכת החינוך הבלתי פורמלית אינם הולמים את הצרכים ועל המשרד לשקוד על מענה תקציבי ראוי שיאפשר לתלמיד בפריפריה שוויון הזדמנות כפי שיש לתלמיד בעיר.
5. הוועדה קובעת כי הפער בחינוך הבדואי מחייב ביצוע עקבי של תכנית החומש (דו"ח כץ) והיא תעקוב שמשרד החינוך יישם את הדו"ח ויצמצם הפער.
6. הוועדה מבקשת להודות על קבלת הפנים והאירוח ומברכת את המועצה האזורית שער הנגב ואת העומד בראשה, ואת ראשי מערכת החינוך באזור, על שהשכילו לאחד תחת קורת גג אחת את כל מוסדות החינוך, דבר שנתן להם ייחודיות מוצלחת הראויה לחיקוי.


ישיבה מס' 107 - הצעת חוק הקולנוע (תיקון-תקציב הקולנוע), התש"ס-2000,
של קבוצת ח"כים (פ/1315) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ד' בסיון התש"ס, 7.6.00.
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד התעשייה והמסחר, משרד התקשורת, האקדמיה הישראלית לקולנוע, איגוד הבמאים, המועצה לתרבות ואמנות, אקו"ם, הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה, אגודת המוסיקאים, הקרן לעידוד הפקות מקור בכבלים, מנהלת התכניות בתבל.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 108 - הערכות משרד החינוך לתשס"א - הקצאת שעות לימוד

בתאריך: ט' בסיון התש"ס, 12.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, התאגדות מנהלי בתיה"ס העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מתנגדת לכל קיצוץ של שעות בשעות התקן. שעות הוראה והדרכה צריכים להיות קודש לתלמידים ואין לקצץ בהם.
2. תיקון עוולות העבר ושינוי סדרי עדיפויות צריכים להיות על חשבון כלל הציבור. במקום שהיה עוול יש לתקן ע"י הוספה שם ולא ע"י הורדה במקום אחר.
3. הוועדה נשארת בדעתה שבלית ברירה, אפשר לקצץ גם בחינוך ההתיישבותי אבל אין לקצץ שם יותר מהקיצוץ שנעשה במגזרים אחרים.
4. הוועדה רושמת לפניה בסיפוק שהחינוך המיוחד לא יפגע.
5. אם יחליט שר החינוך להאבק על תקציב נוסף למשרדו, תתמוך בו ועדת החינוך והתרבות במאבק זה.


ישיבה מס' 109 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י' בסיון התש"ס, 13.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, מנהל בית ספר דנמרק.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת כדי לאשר את החוק לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 110 - תקציב "יד יצחק בן צבי"

בתאריך: י"א בסיון התש"ס, 14.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, משרד האוצר, יד יצחק בן צבי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את יד יצחק בן צבי על היותו המוסד הממלכתי-תרבותי-מקצועי החשוב ביותר בתחומו ועל פעולותיו הברוכות.
2. הוועדה קובעת, בצער רב, כי תקציב המדינה ליד יצחק בן צבי בשנת התקציב 2000 הוא תקציב חסר ובלתי ראוי, שאינו עונה על מטרות החוק שלשמו הוקם המוסד.
3. הוועדה תובעת ממשרדי הממשלה: האוצר; המשפטים; המדע, תרבות וספורט והחינוך לגבש פתרון, תוך שלושה שבועות, ולא יאוחר מחודש ימים, ולהציגו בפני הוועדה.
4. בישיבת הוועדה הועלו הצעות לכלול בחוק את גובה תקציב יד יצחק בן צבי. הוועדה החליטה לדון בהצעות אלה באם לא יימצא פתרון ראוי.


ישיבה מס' 111 - אישור תשלומי הורים - תשלומי רשות-טיולים

בתאריך: ט"ז בסיון התש"ס, 19.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, הרשות להגנת הצרכן, אגודת אכסניות הנוער, החברה להגנת הטבע, ועדת המעקב לחינוך הערבי, טיולי כנרת, חברת הטיולים "צבעוני", אתר ראש הנקרה.
החלטות הועדה:
טבלת התשלומים שהציע משרד החינוך אושרה.


ישיבה מס' 112 - חוק לימוד חובה חינם מגיל 3 - קביעת גני ילדים לשנת תשס"א
יום חינוך ארוך - אישור רשימת בתי הספר לשנת תשס"א

בתאריך: ט"ז בסיון התש"ס, 19.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, הרשות להגנת הצרכן, ועדת המעקב לחינוך הערבי, "מעורבות".
החלטות הועדה:
חוק לימוד חובה חינם מגיל 3
1. ועדת החינוך והתרבות תובעת ליישם את החוק במלואו באותן רשויות שעליהן הוחל הצו.
2. הוועדה הצטערה להיוודע, שחרף הצו, מספר לא מבוטל של תלמידים לא קיבלו את המגיע להם ממספר לא מבוטל של רשויות אשר לא ביצעו את הנדרש מהם על פי החוק.
3. הוועדה מבקשת להביא בפניה את הרחבת הצו, שתכלול לפחות את אשכול 1, אשכול 2, כיתות הגן בפזורה הבדואית וכן אשכול 3.
4. כמו כן, הוועדה דורשת להעביר בדחיפות לרשויו תהמקומיות את מה שהובטח להן בגין הביצוע לשנת תש"ס.

יום חינוך ארוך - אישור רשימת בתי הספר לשנת תשס"א

1. ועדת החינוך והתרבות החליטה שאין זה מקובל עליה, שאין תקציב להרחבת יום חינוך ארוך במוסדות החינוך בתשס"א וזאת לאחר שגם בשנת הלימודים תש"ס לא הורחבה תכנית של יום חינוך ארוך.
2. הוועדה תובעת מהממשלה למצוא את המקורות התקציביים ולהגיש לוועדה צו הרחבה של מוסדות חינוך בהם חיחול יום חינוך ארוך בשנת הלימודים תשס"א.
3. הוועדה הצטערה להיוודע, שעדיין אין הסדר בין הממשלה לבין הסתדרות המורים באשר להפעלת יום חינוך ארוך והיא תובעת מהממשלה ומהסתדרות המורים לסיים את המשא ומתן בתוך זמן קצר ולא יאוחר משבועיים ימים, הואיל ושנת הלימודים בפתחנו. הוועדה מבקשת להציג את ההסדר בפניה.
4. הוועדה תתעקש ותתבע שהממשלה תבצע את החוק, תמצא מקורות תקציביים ושתלמידי ישראל יוכלו לקבל יותר חינוך.
5. הוועדה תובעת שבמסגרת הרחבת צו יום חינוך ארוך, יחול הצו המורחב על קו העימות בשלמותו, גם על בתי הספר וגם על גני הילדים שכן הממשלה הכריזה על הטבות לקו העימות ואנו צריכים לדאוג ולהבטיח שההבטחות האלה תבוצענה.


ישיבה מס' 113 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - קריאה ראשונה - הצבעה

בתאריך: ט"ז בסיון התש"ס, 19.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, הרשות להגנת הצרכן, מנהל בית ספר דנמרק.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בוועדה.


ישיבה מס' 114 - הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים, התש"ס-1999,
של ח"כ עוזי לנדאו (פ/686) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ז בסיון התש"ס, 20.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, האגודה למלחמה בסרטן, תללי"ם, ועד מנהלות בתיה"ס של בתי חולים, מנהל מחלקה לכירורגית ילדים בבית חולים הר הצופים, מנהל בית חולים שניידר, יו"ר עמותת "קו אור".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את עמותת תללי"ם שמזה כעשר שנים מקיימת בהצלחה הוראה, לימוד וחינוך לילדים חולים.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציג המשרד, שלפיה ימשיך המשרד להפעיל שעות הוראה לילדים חולים באמצעות העמותה בתשס"א.
3. הוועדה רשמה לפניה שהמשרד עומד להשלים את התבחינים שלפיהם עמותות המטפלות בעניין ילדים חולים יוכלו להיעזר בתקציבים.
4. הואיל והוועדה מטפלת בחוק המסדיר את חינוכם של ילדים חולים, תעקוב הוועדה במסגרת דיוני החוק כדי להבטיח שהשירות לילדים חולים יינתן כראוי.
5. הוועדה ממליצה בפני המשרד להשתמש בניסיונה העשיר של העמותה ולראות איך ניתן לשלבה גם בהיערכות החדשה.


ישיבה מס' 115 - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים
(פ/791) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים (פ/906) - הכנה לקריאה ראשונה
הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התשנ"ו-1999, שלח"כ מיכאל קליינר (פ/538) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ז בסיון התש"ס, 20.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, חברת המתנ"סים, ארגון המנהלים היסודיים, יו"ר המחלקה לפדגוגיה.
החלטות הועדה:
הצעות החוק אוחדו ואושרו לקריאה ראשונה בוועדה.


ישיבה מס' 116 - צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)
(תיקון), התש"ס-2000

בתאריך: י"ז בסיון התש"ס, 20.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, החברה להגנת הטבע, חברת המתנ"סים.
החלטות הוועדה
משרד החינוך ומשרד הפנים משכו את הצו לשנה זו.


ישיבה מס' 117 - הצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון פרטים), התש"ס-1999,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/925) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ז בסיון התש"ס, 20.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, ארכיון המדינה, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ספרית הכנסת, ארכיון הכנסת.
החלטות הוועדה
הצעת החוק אושרה בוועדה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 118 - הספריה המרכזית לעיוורים בנתניה

בתאריך: י"ח בסיון התש"ס, 21.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד הפנים, הספריה המרכזית לעיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה שמשרד המדע, התרבות והספורט הקים ועדה ציבורית לבדיקת תקציב הספריה לעיוורים בנתניה בראשות דוד סעד, מנהל הספריה העירונית בבאר-שבע. יתר חברי הוועדה הם: ד"ר סנונית שוהם, ראש המחלקה ללימודי מידע וספרנות באוניברסיטת בר-אילן; תמי ויצמן, מחלקת תכנון ותקצוב במשרד החינוך; יוסי קורסיה, ממונה על השירותים לעיוורים במשרד העבודה והרווחה; רו"ח שמוליק דואניס, משרד רואה חשבון יצחק עזר ושות' ויוסף עוזיאל, איש ציבור, כלכלן וגזבר עיריית ירושלים לשעבר.
2. הוועדה רשמה לפניה את הסכמת הספריה לעיוורים בנתניה להעמיד לרשות הוועדה הציבורית כל המידע שנדרשה לתת במסמכים שהופנו אליה ב-27.1.00 וב-30.1.00. (מסמך שמואל דואניס). הוועדה סבורה שאין צורך להעביר לוועדה הציבורית הרשימה השמית של המנויים. הובטח ע"י הספריה שהנתונים יועברו תוך שלושה שבועות וכן כל מידע נוסף שידרש.
3. הוועדה רשמה לפניה את נכונות הוועדה הציבורית לקבל כל מידע נוסף וכן לשמוע מומחים כפי שתתבקש ע"י הספריה לעיוורים.
4. הוועדה מבקשת מהוועדה הציבורית כי טיוטת הדו"ח תועבר לספריה לעיוורים להערות, בטרם פרסומה.
5. הוועדה מבקשת מהוועדה הציבורית להגיש המלצותיה למשרד תוך 60 יום.


ישיבה מס' 119 - הצעת חוק סיווג וסימון שידורים, התש"ס-1999,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/1019) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ג בסיון התש"ס, 26.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התקשורת, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים, רשת, קשת, האגודה לזכות הציבור לדעת, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
יתקיים דיון נוסף בנושא.


ישיבה מס' 120 - הצעת חוק מרשם מלגות (תיקון-חובת פרסום), התש"ס-1999,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/1004) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ג בסיון התש"ס, 26.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, נציגי אוניברסיטאות, טורו קולג', ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
הצעת החוק התקבלה בוועדה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 121 - הזמר העברי

בתאריך: כ"ד בסיון התש"ס, 27.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, צה"ל, מרכז שלטון מקומי, העמותה לשבוע הזמר העברי, המועצה הציבורית לזמר העברי, איגוד אמני ישראל, אקו"ם, אשכולות, הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, התאחדות הרדיו האזורי, אגודת המוסיקאים עיל"ם, עמותת עזי"ת, אמנות לעם, הליקון, אן.אם.סי, איגוד מנהלי התרבות, הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית, מית"ר, זמרים ואמנים.
החלטות הועדה:
1. לרגל יום הזמר העברי בכנסת מברכת ועדת החינוך והתרבות את היוצרים - המשוררים, המלחינים, המעבדים והמבצעים ומאחלת להם המשך יצירה לקידום הזמר העברי במדינת ישראל. הועדה רואה בזמר העברי מאבני היסוד של תרבות ישראל הראוי לעידוד ממלכתי, בהיותו תחום אמנות ויצירה המביא לידי ביטוי את קשת הסגנונות המוסיקליים הקיימים בעדות ובגילאים השונים ומהווה גורם מאחד ומלכד את העם.
2. הוועדה תובעת ממשרד המדע, תרבות וספורט להקצות המשאבים הראויים להתפתחותו וביסוסו של הזמר העברי ולהקים מדור זמר עברי במועצה לתרבות ואמנות. הוועדה תובעת מרשויות, מוסדות וארגונים להעדיף ולקדם את הזמר העברי באירועים ובתכניות הרגילות.
3. הוועדה תובעת ממערכת החינוך להחזיר שיעורי הזמר העברי לתכנית הלימודים, לעודד מקהלות ולשלב הזמר העברי בסל התרבות.
4. הוועדה תובעת מהרדיו והטלויזיה להעדיף את שילובו של הזמר העברי בכל התכניות.
5. נוכח התופעה הרווחת של גניבת זכויות יוצרים וקנין רוחני ואזלת היד של רשויות אכיפת החוק בתחום זה תובעת הוועדה מרשויות האכיפה להגן כראוי על היוצרים והמבצעים ולהקדיש יותר כח אדם לנושא זה בפרקליטות ובמשטרה.
6. הוועדה תתמוך בקידום חקיקה לעידוד הזמר העברי בתחומי שמירת זכויות יצירה ומעמדם התרבותי והכלכלי של הזמר העברי, היוצרים והמבצעים.
7. הוועדה מודה ומברכת את עמותת שבוע הזמר העברי על ארגון שבוע הזמר העברי ויום הזמר העברי בכנסת.
8. הוועדה תתבע דיווחים ועדכונים על ביצוע החלטותיה ותקיים דיוני מעקב בנושא זה.


ישיבה מס' 122 - תקציב משרד המדע, התרבות והספורט - הקיצוץ בתקציב התרבות

בתאריך: כ"ה בסיון התש"ס, 28.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מתן וילנאי שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד האוצר, התזמורת הסימפונית ירושלים, להקת בת שבע, להקת המחול הקיבוצית, תיאטרון הקאמרי, מוזיאון ישראל, מוזיאון בית התפוצות, מוזיאון ארץ ישראל, מוזיאון לוחמי הגיטאות, מ.ר.א.ה, תיאטרון באר שבע, נציגי שלטון מקומי מהצפון.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות תומכת בהחלטת משרד המדע, התרבות והספורט לעידוד והגדלת התמיכה לתקציבי התרבות בקו העימות ומברכת על כך.
2. הוועדה תובעת כי יוקצה למפעלי תרבות בצפון תקציב גם מתקציב הממשלה המיוחד שהוקצב לקו העימות.
3. הוועדה מבקשת ממשרד המדע, התרבות והספורט להתייעץ ולשתף פעולה עם מוסדות התרבות כדי לגבש את ההסדר באשר לשינוי סדרי העדיפויות בתקציב לתגבור התרבות בקו העימות.
4. הוועדה חוזרת על דאגתה משחיקת תקציבי התרבות וקוראת לממשלה לתגבר באופן הולם את תקציבי התרבות בשנת התקציב 2001.


ישיבה מס' 123 - מוזיאון הרצל

בתאריך: כ"ה בסיון התש"ס, 28.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, הסוכנות היהודית.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות מבקשת להודות לתקשורת שהביאה לידיעת הציבור סוגיית סגירת מוזיאון הרצל.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת מנהל המחלקה לפעילות ציונית בהסתדרות הציונית העולמית, כי על פי התכניות יפתח המוזיאון לציבור לא יאוחר מאוקטובר 2000 לאחר השלמת השיפוץ במקום. כך גם דווח לוועדת הביקורת בהסתדרות הציונית העולמית.
3. הוועדה קובעת כי המוזיאון חייב להפתח כשהוא עומד בכל אמות המידה של חוק המוזיאונים ועל הממשלה להשתתף באחזקתו עפ"י המצב המשפטי.
4. לצורך כך יתקיימו פגישות בין מינהל התרבות במשרד המדע, התרבות והספורט לבין המחלקה לפעילות ציונית בהסתדרות הציונית כדי לגבש תכנית עבודה משותפת לפתיחת המוזיאון עפ"י כללי חוק המוזיאונים.
5. הוועדה מבקשת לקבל דיווח על השלמת השיפוצים והמועד המדויק לפתיחת המוזיאון וזאת לא יאוחר מחודש ימים מעתה.


ישיבה מס' 124 - אירוח הסופר איסמאיל קדארה מאלבניה

בתאריך: כ"ה בסיון התש"ס, 28.6.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, מוזמנים נוספים.


ישיבה מס' 125 - שינוי באמות המידה לתקצוב מעיין החינוך התורני

בתאריך: ל' בסיון התש"ס, 3.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: משולם נהרי סגן שר החינוך ונציגי משרדו, ארגון המורים העל-יסודיים, רשת אל המעיין, מנהל אגף החינוך בעיריית אופקים, יו"ר ועד הורים הגנים בקרית גת.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קיבלה דיווח כללי מנציגי משרד החינוך ורשת החינוך "מעיין החינוך התורני" על הנושאים הנדונים כדי להביא להסכם הבראה מעודכן.
2. הוועדה מביעה צער שהמשרד לא הציג נתונים באשר לשוויון בהקצאת התקציבים לכלל מערכת החינוך.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי המשרד והרשת לפיה הסכם ההבראה המעודכן יהיה על בסיס קריטריונים אחידים ושוויוניים המקובלים במערכת החינוך ומתוך שקיפות מלאה. הנציגים הבהירו שאין מדובר בשינוי קריטריונים המיועד רק לרשת החינוך.
4. הוועדה תדון במידת הצורך בנושא אם וכאשר יהיה הסכם הבראה מעודכן, ודורשת מהמשרד להציג בדיון זה נתונים מלאים.


ישיבה מס' 126 - הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום לימודים ארוך,
התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1256) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: א' בתמוז התש"ס, 4.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, הסתדרות המורים, התאחדות הסטודנטים, התאחדות סטודנטים ממכללות: המכללה למינהל, מכללת בית ברל, המכללה האקדמית תל-אביב-יפו, מנהל פרוייקט "גם אני אהיה סטודנט".
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנושא.


ישיבה מס' 127 - הצעת חוק סיווג וסימון שידורים, התש"ס-1999,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/1019) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: א' בתמוז התש"ס, 4.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התקשורת, הטלוויזיה החינוכית, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין, רשת, קשת, YES - טלוויזיה בלווין, האגודה לזכות הציבור לדעת, האיגוד הישראלי לפרסום, איגוד המפרסמים, האיגוד הבינלאומי לפרסום.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בוועדה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 128 - "עוז לתמורה" - תכנית ארגון המורים לשינוי במערכת החינוך

בתאריך: ב' בתמוז התש"ס, 5.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת על התכנית "עוז לתמורה במערכת החינוך" - תכנית ארגון המורים העל-יסודיים לשינוי ערכי ומבני במערכת החינוך.
2. הוועדה תומכת בביצוע ניסוי התכנית בשנה"ל תשס"א ומבקשת לעדכן אותה על תוצאותיו.
3. הוועדה תיזום דיון משותף עם ועדת הכספים בהשתתפות שרי החינוך והאוצר לדיון מקיף על מעמד המורה על בסיס תכנית זו.


ישיבה מס' 129 - מכללות להכשרת מורים ופתיחת תכניות לתואר שני בחינוך

בתאריך: ז' בתמוז התש"ס, 10.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, הסתדרות המורים, ראש מכללת אורות ישראל, אנשי אקדמיה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בברכה רבה קידום מסלולי תואר שני במכללות האקדמיות להכשרת מורים שיש בהם כדי לקדם את האקדמיזציה וההתמקצעות של מקצועות ההוראה.
2. הוועדה רשמה לפניה את החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום כ"ה באייר תשנ"ט (11 במאי 99) המאפשרת הענקת תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.
3. הוועדה קוראת למשרד החינוך, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה וארגוני המורים לסיים, תוך שלושה חודשים, את הדיונים ביניהם על מנת לגבש את ההסדרים להפעלת הנושא לרבות תקצובו ותגמול חברי סגל בכיר, ולעדכן על כך את הוועדה. משרד החינוך אחראי לביצוע החלטה זו.
4. הוועדה תחזור לעקוב אחר הנושא כדי להבטיח שתכנית תואר שני במכללות להכשרת מורים תתקיים לרבות התגמול הראוי לסגל האקדמי.


ישיבה מס' 130 - תקציב אולפני הגיור

בתאריך: ז' בתמוז התש"ס, 10.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שאול יהלום סגן שר החינוך ונציגי משרדו, משרד האוצר, המשרד לקליטת עליה, בתי דין רבניים, מכון "שבות ציון", "מכנף דרום לציון", המרכז לפלורליזם יהודי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי אולפני היהדות לגיור לעולי אתיופיה טעוני הגיור ולעולי חבר העמים, שהופעלו ומומנו על ידי משרד החינוך בחמש השנים האחרונות הם ביטוי לצורך לאומי חיוני שאינו שנוי במחלוקת ומהווה מילוי התחייבות ערכית ומוסרית כלפי העולים.
2. הוועדה קובעת כי הפסקת האולפנים לגיור ע"י משרד החינוך גורמת עוול ונזק מהותי לעולים טעוני הגיור מאתיופיה ועולי חבר העמים ולכן דורשת הוועדה ממשרד החינוך למצוא פתרון תקציבי להמשך תיקצוב ומימון האולפנים עד למציאת פתרון תקציבי חלופי.
3. הוועדה דורשת מראש הממשלה ושר החינוך להכנס לעובי הקורה ולמצוא פתרון תקציבי של קבע לאולפני הגיור, תוך שלושה חודשים, ולדון על כך במידת הצורך בוועדת השרים לענייני גיור.
4. הוועדה מבקשת לקבל דיווח על פתרון הקבע.


ישיבה מס' 131 - זכיית בית הספר באלקנה באליפות העולם בשחמט

בתאריך: ז' בתמוז התש"ס, 10.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שאול יהלום סגן שר החינוך ונציגי משרדו, איגוד השחמט, ראש מועצת אלקנה, מנהל בית הספר היסודי אלקנה, נציגי נבחרת בית הספר.


ישיבה מס' 132 - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
(תיקון-איסור חיתוך ברקמה חיה), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1717) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ח' בתמוז התש"ס, 11.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, הסתדרות הרופאים הוטרינריים, ההתאחדות הישראלית לכלבנות, "תנו לחיות לחיות".
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בוועדה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 133 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 5)
(ילדים בעלי צרכים מיוחדים), התש"ס-‏2000, של ח"כ נעמי חזן (פ/153) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ח' בתמוז התש"ס, 11.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, צח"י, פורום הורים עם נכויות רב תחומיות, ועד הורים מרכזי במחוז ירושלים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בוועדה לקריאה שניה ושלישית ללא הסתייגויות.


ישיבה מס' 134 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999,
של ח"כ סילבן שלום (פ/1039) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ח' בתמוז התש"ס, 11.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, צח"י.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת והצבעה.


ישיבה מס' 135 - הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 2)
(תקציב הקולנוע), התש"ס-2000, של ח"כ יורי שטרן וקבוצת ח"כים (פ/1315) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ח' בתמוז התש"ס, 11.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד המסחר והתעשייה, משרד התקשורת, מועצת הקולנוע, מרכז הסרט הישראלי.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בוועדה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 136 - קיצוץ במספר תלמידי הטכנולוגיה

בתאריך: ט' בתמוז התש"ס, 12.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, צה"ל, המועצה להשכלה גבוהה, מרכז שלטון מקומי, רשת "אורט", רשת "עמל", רשת "אמי"ת", הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי מערכת החינוך לטכנאים והנדסאים בכיתות י"ג-י"ד ממלאת צורך לאומי חיוני לקידום המדע והטכנולוגיה, למילוי צרכי צה"ל, התעשיה והמשק ובעיקר בהיותה מסלול קידום חינוכי והשכלתי לתלמידים בפריפריה, בעיירות הפיתוח, בשכונות המצוקה, במגזר הערבי ולתלמידים חסרי תעודת בגרות.
2. אשר על כן מתנגדת הוועדה באופן נחרץ לכל קיצוץ שהוא בכיתות י"ג-י"ד. הוועדה דורשת לבטל את הקיצוץ הרטרואקטיבי שהוא מעוות ושאין לו כל בסיס משפטי או מוסרי.
3. הוועדה תמנה בודק בלתי תלוי להכנת דו"ח כלכלי-חינוכי על משמעויות הקיצוץ של 25% במסלול י"ג-י"ד (במימון הרשתות) ובכפוף לתוצאות הבדיקה תיזום הוועדה פניה של הכנסת לממשלה לערוך שינוי בהחלטת הממשלה בנושא ולבטל את הקיצוץ לחלוטין.
4. הוועדה פונה למשרד החינוך לממש את הודעת השר בוועדת החינוך והתרבות ולתת פתרונות נקודתיים לכיתות ט' בבתי ספר ארבע שנתיים - תיכוניים טכנולוגיים.


ישיבה מס' 137 - סגירת גני ילדים ממ"ד ביבנה

בתאריך: ט' בתמוז התש"ס, 12.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המרכז לחינוך דתי, ארגון הורים ארצי, ועד הורים גן סנונית, רכז המחוז, פעיל בשכונות ביבנה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מגנה בכל לשון של גינוי את ראש עיריית יבנה על התנהגותו המזלזלת בכנסת בכך שלא נענה להזמנת ועדת החינוך והתרבות להשתתף בדיון על גן סנונית, בשד' העצמאות ביבנה, לא שלח נציג ואף לא טרח להודיע לוועדה על העדרותו.
2. הוועדה רשמה לפניה את הנתונים שהוצגו לה ע"י הפיקוח על גני הילדים במחוז המרכז, לפיהם עולה כי מספר הילדים שנרשמו בשכונה עולה על אכלוס תיקני של 3 כיתות גן. כמו-כן נמסר לוועדה כי בעיר יבנה מטפלת העירייה בגילאי 3.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת הפיקוח על גנ"י במחוז המרכז, כי לאור נתוני הרישום הנ"ל יפתח המחוז בהליכים לאישור תקן נוסף כדי לאפשר פתיחת 4 גנ"י ממ"ד בשכונה.
4. אשר על כן, דורשת הוועדה ממשרד החינוך ועיריית יבנה לממש את רצונם החוקי של ההורים ללמוד בגן ממ"ד, להמשיך ולקיים את גן סנונית לגילאי 4-3 בתשס"א ולדווח על כך לוועדה תוך שבועיים.
5. אם וכאשר לא יפתח הגן כאמור לעיל תשקול הוועדה לקיים דיון נוסף בנושא.


ישיבה מס' 138 - רמת קרינה מסוכנת בתוך בית ספר יסודי בישוב צורן, הצעה לסדר היום של ח"כ עוזי ברעם

בתאריך: י' בתמוז התש"ס, 13.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התקשורת, רשות השידור, בזק, ראש המועצה המקומית צורן, ועד פעולה בצורן, , נחל שורק, פורום המשק והכלכלה למען איכות הסביבה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שוכנעה כי רמת הקרינה האלקטרומגנטית מתחנת "הלל" שליד ביה"ס הממלכתי בצורן מגיעה עד כדי עשרות אחוזים מהתקן המותר (עד כדי 70 וולט למטר מול תקן של 87 וולט למטר), ובאופן בולט מעל ומעבר לרמת הקרינה האופיינית לאזור מיושב.
2. הוועדה שוכנעה שראויה מידת זהירות מונעת להתרחק מקרינה שכזו בעיקר כשמדובר בילדים ובתלמידים ולכן סבורה הוועדה שלאור נתונים אלה יש להרחיק את התלמידים מהקרינה או להרחיק את הקרינה מהתלמידים.
3. הוועדה קובעת כי הואיל והעתקת תחנת "הלל" אם וכאשר, ואם בכלל, יוחלט על כך, תארך שנים ספורות, על משרד החינוך להשתמש בתקציב של 2.5 מליון ₪ שנועד להרחבת ביה"ס, וליעד אותו להקמת בי"ס זמני בקצה השני של הישוב, כבר לקראת שנה"ל תשס"א.
4. אם הקמת בי"ס זמני, כאמור לעיל, לא יהיה בר ביצוע, פונה הוועדה למשרד לאיכות הסביבה שיפעיל סמכויותיו ויגביל ההיתרים להפעלת תחנת "הלל" ברמת קרינה לאתרי השידור רק בגבולות הרמה האופיינית לאזור מיושב ובמידת הזהירות המונעת. כל זאת באופן זמני עד לגיבוש פתרון קבע כאמור בסעיף 7 להלן.
5. הוועדה מציינת כי השרה לאיכות הסביבה משמשת כיום גם כשרת החינוך ופונה אליה, במיוחד, להעדיף את החלטת הוועדה באשר לפתרון הקמת בי"ס זמני.
6. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לעכב פרסום חוזר המנכ"ל בדבר מיקום מוסדות חינוך בקרבת מוקדי קרינה, עד אשר יקוים דיון עם כל אנשי המקצוע הנוגעים בדבר ובהשתתפות ארגונים ציבוריים, ארגון ההורים הארצי, מרכז השלטון המקומי וארגוני המורים.
7. הוועדה פונה לראש הממשלה ושר הבטחון, הממונה גם על רשות השידור לזמן דיון שרים דחוף ומיוחד בהשתתפות שר התקשורת הממונה על בזק, שר החינוך, שר התשתיות הממונה על מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים הממונה על התכנון, כדי לגבש פתרון קבע הולם למיקום תחנת "הלל", שיענה הן על הצרכים הלאומיים אותם משרתת התחנה והן על הצורך לשמור על בריאותם של תלמידי ביה"ס במידת הזהירות המונעת ובמסגרת רמת הקרינה האופיינית לאזור מיושב. הוועדה מבקשת לקבל ממשרד ראש הממשלה דיווח על ההחלטה תוך חודש ימים.


ישיבה מס' 139 - הדרכים לצמצום פערים בחינוך

בתאריך: י"ד בתמוז התש"ס, 17.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, המועצה לשלום הילד, אנשי אקדמיה ורוח, ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, הרשת לקידום החינוך של יוצאי התיופיה, המועצה לילד החוסה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי צמצום פערים כלכליים, חברתיים וחינוכיים והפחתת הזיקה שבין מוצאו הכלכלי-חברתי של התלמיד, לבין הישגיו הלימודיים, צריכים להיות ממטרותיה החשובות ביותר של מערכת החינוך.קביעה זו מתבססת על ממצאי המחקרים המלמדים שחינוך והשכלה הם המכשירים החברתיים היעילים והמתאימים ביותר לצמצום פערים ואי השוויון.
2. הוועדה רשמה לפניה שיש גם ממצאים המלמדים, שבמערכת החינוך כפי שהיא פועלת כיום, הפערים הולכים ומתרחבים למרות מאמצי המשרד לצמצמם (דו"ח פרופ' ויקטור לביא בכנס "קיסריה" באשקלון).
3. הוועדה קובעת כי כדי לשנות את המגמה ולהפוך את מערכת החינוך למצמצמת פערים יש צורך לאמץ את העקרונות כדלהלן:
(1) להגדיל את המשאבים הדיפרנציאלים לצמצום פערים כדי להגיע למסה קריטית משפיעה, בכל שלבי החינוך. הגדלת המשאבים צריכה לבוא הן מהוספת תקציב לחינוך והן משינוי סדרי עדיפויות בחלוקת המשאבים בתוך מערכת החינוך.
(2) לאגם את המשאבים הדיפרנציאלים לצמצום פערים במוקדים מצומצמים ולזמן נתון.
(3) לגבש שיטות בדיקת משוב ארצית לבחינה מתמדת של נתוני צמצום הפערים בחינוך, ופרסומם.
4. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להקים ועדת מומחים במינוי השר, לצורך גיבוש תכנית רב שנתית שתביא לצמצום הפערים בחינוך. בוועדה צריכים להשתתף מומחים מהמשרד, מהאקדמיה, וכן נציגים מקהילית החינוך: ארגוני המורים, השלטון המקומי, ארגוני הורים, ארגוני חינוך וארגונים ציבוריים. יש להעמיד בראש הוועדה אישיות ציבורית בלתי תלויה. הוועדה מבקשת להגיש את ההמלצות תוך חצי שנה.
5. הוועדה מציעה לראש הממשלה לשקול הקמת ועדה ממלכתית חדשה (במתכונת ועדת כץ משנת 1973) לבחינת צמצום פערים בקרב ילדים ונוער, שמתפקידה יהיה לבחון ולהציע דרכים לצמצום פערים בכל קשת תחומי החיים החוצים משרדי ממשלה רבים.


ישיבה מס' 140 - הדרדרות הבנת הנקרא בבתי הספר,
הצעה לסדר היום של ח"כ זבולון אורלב ובקשה לדיון מהיר של ח"כ אופיר פינס-פז

בתאריך: י"ד בתמוז התש"ס, 17.7.00.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, הסתדרות המורים, המרכז הארצי לבחינות והערכה, אנשי אקדמיה ורוח, מנהלי בתי-ספר, מפקחים, מורים ותלמידים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה שאין מספיק נתונים בדוקים על היקף בעיית הקריאה. מתקבל רושם שאחוז הכשלון בקריאה עומד על 40%-30 בתחילת חטיבת הביניים. מול נתון זה אין הוועדה יכולה לעבור לסדר היום.
2. הוועדה רשמה לפניה כי שיטת השפה כמכלול לא נבדקה בארץ, וזאת על אף הרושם שיש לועדה כי זוהי גישת הקריאה הרווחת במערכת החינוך והיא טעונה מחקר ובדיקה.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת מנכ"לית משרד החינוך כי אין המשרד כופה על המורים והמנהלים להשתמש בשיטת השפה כמכלול כשיטת הקריאה בבתיה"ס. עם זאת, הוועדה התרשמה שזהו המסר שמועבר ע"י המשרד והעובדה היא שמנהלים סרבו היום להופיע בוועדה ולדווח על הכפיה שהם חשים בה. אי אפשר להתעלם מההרגשה שיש במערכת שיטת קריאה מועדפת, עם כל המשתמע מכך.
4. הוועדה קובעת כי יש להקים ועדת בדיקה לנושא. בוועדה ישתתפו אנשי ציבור, אנשי אקדמיה ופוליטיקאים. על הרכב הוועדה תחליט הוועדה בישיבתה הבאה בנושא.
5. הוועדה ממליצה בפני מנכ"לית משרד החינוך להעביר מסר מרגיע במערכת לפיו אין כפיה ואין שיטת קריאה מומלצת.


ישיבה מס' 141 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון-מטרת החינוך הממלכתי), התש"ס-1999, של קבוצת ח"כים (פ/1005) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ט"ו בתמוז התש"ס, 18.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים.
החלטות הועדה:
ח"כ אלסאנע יבוא בדברים עם המשרדים השונים וישקול האם לקיים ישיבה נוספת בנדון.


ישיבה מס' 142 - רשת "מסורת"
תכנית הרדיו "מי מפחד משירה", הצעת ח"כ יורי שטרן

בתאריך: ט"ו בתמוז התש"ס, 18.7.00.
בהשתתפות: נציגי רשות השידור.
החלטות הועדה:
הקמת רשת "מסורת"
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את ראשי רשות השידור על הקמת רשת "מסורת" כרשת ארצית לשידורי מורשת ויהדות, בתדר 104.7 מגה הרץ והאזינה בסיפוק במהלך ישיבת הוועדה לשידורי הניסיון. הוועדה רשמה לפניה החלטת הרשות להפעיל את הרשת לאחר ט' באב התש"ס בהדרגה ליום שידורים מלא.
2. הוועדה מקווה ומצפה שרשת "מסורת" תתן מענה ראוי לצרכי הציבור הדתי והמסורתי וכלל האוכלוסיה המעוניינת בתכנים אלה וההולם את אורח חייו ואמונתו של אותו ציבור.
3. הוועדה פונה לשר התקשורת בתביעה להסדיר לאלתר אישור התדר הארצי לרשת "מסורת", ותעקוב אחר הסדרת הנושא.
תכנית הרדיו "מי מפחד משירה"
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את שיקולי רשות השידור בהפסקת התכנית "מי מפחד משירה" ואת נכונות רשות השידור לשקול מתכונת אחרת שתשמור על קרוב ציבור המאזינים לשירה ישראלית.
2. הוועדה מבקשת עדכון באשר להחלטות רשות השידור בנושא.


ישיבה מס' 143 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-‏2000, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ט"ו בתמוז התש"ס, 18.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, צח"י.
החלטות הועדה:
הצעת החוק התקבלה בוועדה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 144 - מעמד הסטודנטים במכללות הזרות

בתאריך: ט"ו בתמוז התש"ס, 18.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד החוץ, משרד התעשייה והמסחר, משרד המדע, התרבות והספורט, נציבות שירות המדינה, המועצה להשכלה גבוהה, נציגי שלוחות מחו"ל, ארגון המורים העל-יסודיים, הסתדרות המורים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, בשער.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מוחה על פרסום משרד החינוך בעתונות מתאריך 4.7.00 לפיו בוגרי מוסדות בחו"ל או שלוחותיהם בארץ, שיחלו לימודיהם בתחילת תשס"א, יחוייבו, ע"י משרד החינוך, לעמוד במבחנים בתחומים דיסיפלינריים.
2. הוועדה רשמה לפניה בסיפוק את הודעת מנכ"לית משרד החינוך לפיה היא דוחה החלת המבחנים והם יחולו על הסטודנטים שיחלו לימודיהם בפברואר 2001.
3. הוועדה מייעצת לכל הגורמים: משרד החינוך; משרד המשפטים; משרד האוצר ומשרד החוץ לדון בנושא לאור ההערות שהושמעו בדיון ולחזור לוועדה בתחילת נובמבר שנה זו. עם קבלת הסיכום תדון בו הוועדה.


ישיבה מס' 145 -
1. הערכות משרד החינוך לתשס"א - הקצאת שעות לימוד, חינוך חינם בגני ילדים 4-3, יום חינוך ארוך, תכניות פדגוגיות, בינוי, שיפוצים, בטיחות, הסעות.
2. אישור תשלומי הורים - בקשת משרד החינוך לדיון חוזר באגרה לספרי עיון
3. הדרדרות הבנת הנקרא בבתי הספר - הקמת ועדה לבדיקת נושא הקריאה בבתי-הספר

בתאריך: כ"א בתמוז התש"ס, 24.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, משרד הבריאות, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, ועדת המעקב לחינוך הערבי, שתיל, ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה.
החלטות הועדה:
הערכות לפתיחת שנת הלימודים
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שתקציב חסר (כחצי מיליארד ₪ לשנה"ל תשס"א) עלול לשבש את פתיחת שנה"ל והמשך ניהולה בתחומים הבאים: ביצוע הדרגתי נוסף של חוק חינוך חובה לגילאי 4-3; ביצוע הדרגתי נוסף של חוק יום חינוך ארוך; ביצוע חוק החינוך המיוחד; קיצוץ שעות הוראה; העדר תקצוב במקום ביטול אגרות חובה של תשלומי הורים ואגרת ספרי עיון; קו העימות; העדפה מתקנת למגזר הערבי; ביטול הקיצוץ בחינוך ההתיישבותי ובהכשרת הנדסאים וטכנאים; פיתוח תכניות חינוכיות לצמצום פערים בחינוך; ביצוע בדיקות בטיחות ועבודות הבטיחות הדרושות.
2. הוועדה תומכת בדרישת משרד החינוך להשלמת התקציבים הדרושים לפתיחת שנה"ל תשס"א וניהולה התקין. הוועדה דורשת מהממשלה להקצות את התקציב הדרוש למשרד החינוך מהרזרבות שגדלו בזכות הגידול בהכנסות המדינה.
3. הוועדה דורשת ממשרדי האוצר והחינוך להסדיר את הבעיות עם ארגוני המורים באשר לביצוע חוק יום חינוך ארוך ופיטורי מורים, כדי למנוע שיבושים, עיצומים ושביתות מורים בפתיחת שנה"ל.
4. הוועדה שמעה בדאגה את הודעת השלטון המקומי שבמצב הקיים היא רואה קושי בפתיחת שנה"ל ולכן דורשת הוועדה ממשרדי האוצר והחינוך להסדיר את הבעיות עם מרכז השלטון המקומי באשר לתקצוב שירותי החינוך הניתנים באמצעותו.
5. הוועדה דורשת ממשרד החינוך והשלטון המקומי להשלים את כל הדרוש בנושא הבטיחות כדי למנוע סיכון תלמידים. הוועדה מבקשת לעדכן ועד הורים המעוניין בכך שבית הספר עבר בדיקת בטיחות והתבצעו בו עבודות הבטיחות ההכרחיות לשמירת שלום התלמידים. ההודעות ימסרו להורים לפי הנחיות חוזר מנכ"ל שיצא בנושא זה.
6. ועדת החינוך קוראת למשרד האוצר ולמשרד החינוך להקציב לקראת שנת הלימודים תשס"א את המשאבים ולפעול למען גישור הפערים בין המגזר היהודי והערבי עפ"י תכניות החומש.
7. הוועדה תחזור לדון ולעקוב אחר ההערכות לפתיחת שנה"ל ותקיים ישיבת סיכום לפני פתיחת שנה"ל תשס"א.
הקמת ועדה ציבורית לבחינת נושא הקריאה
1. ועדת החינוך והתרבות מחליטה להקים ועדה ציבורית משותפת לוועדה ולמשרד החינוך, לגיבוש המדיניות החינוכית להוראת הקריאה והכתיבה על כל היבטיה, בהשתתפות מומחים מהאקדמיה, ממשרד החינוך ואישי ציבור ולהסמיך את יו"ר הוועדה ומנכ"לית המשרד להרכיב את הוועדה ולמנותה.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת מנכ"לית משרד החינוך שהצוות הפנים משרדי שמינתה בנושא זה יפעל בתאום מלא עם הוועדה הציבורית.


ישיבה מס' 146 - אליפות ישראל בשחיה בשבת

בתאריך: כ"א בתמוז התש"ס, 24.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, איגוד השחיה, עיריית מעלה אדומים, הורי שחיינים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה את הודעת משרד המדע, התרבות והספורט כי עקרונית לא יתקיימו אליפויות ישראל בשחיה בשבת.
2. משרד המדע, התרבות והספורט ואיגוד השחיה בישראל הסכימו שהאיגוד יעשה כל המאמצים כדי לקיים אליפות ישראל בשחיה בימי חול. אם יתברר שיש בכך קושי יחזור איגוד השחיה בישראל לוועדת החינוך והתרבות ויודיע לה על כך.


ישיבה מס' 147 - תשלום שכר לימוד בגני ילדים - ויצ"ו

בתאריך: כ"א בתמוז התש"ס, 24.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, ויצ"ו.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות פונה למשרד העבודה והרווחה להחיל צו חוק חינוך חובה חינם על ילדים הלומדים במעונות, באותם מקומות בהם חל הצו.
2. הוועדה פונה למשרד העבודה והרווחה להביא לוועדת ההנחות הבקשה לפטור אותו מאותו חודש תשלום, על יסוד הזכאות שלו לחוק חינוך חינם.
3. הוועדה מבקשת לבדוק מבחינת טובת הילד שיהיה מנגנון העברה מסודר להעביר אותו למוסד אחר ושההורים ידעו על מנגנון זה.


ישיבה מס' 148 - הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום לימודים ארוך, התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1256) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בתמוז התש"ס, 25.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לקליטת עליה, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בוועדה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 149 - חינוך לילדי צד"ל

בתאריך: כ"ב בתמוז התש"ס, 25.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: השר חיים רמון, נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, האגודה למען החייל, המינהלה הבטחונית לסיוע, סגנית ראש עיריית נהריה, נציגי צד"ל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה הודעת משרד החינוך כי ב-1.8.00 יתחילו קייטנות לילדי צד"ל לגילאי 18-4 וכן יפתחו אולפנים ללימוד עברית.
2. הוועדה קובעת שעפ"י המידע שנמסר לה יש לה יסוד לדאגה ששנת הלימודים לא תפתח ב-1.9.00 ועל כן פונה הוועדה לשר האוצר, שר החינוך, לשר רמון ולמינהלת כדי להשלים הדיונים בנדון ולדווח לה על ההערכות לפתיחת שנת הלימודים, תוך 10 ימים.


ישיבה מס' 150 - חפירות הווקף בהר הבית

בתאריך: כ"ב בתמוז התש"ס, 25.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: חיים רמון השר הממונה על ירושלים, המשרד לבטחון פנים, משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד הדתות, רשות העתיקות, עיריית ירושלים, הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, המועצה לארכיאולוגיה, אנשי ארכיאולוגיה.
החלטות הועדה:
1. נוכח העבודות המתמשכות בהר הבית, מקום בית המקדש, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, קוראת ועדת החינוך והתרבות לממשלה להמשיך בפעולותיה כדי למנוע פגיעה בלתי הפיכה בעתיקות ובשרידים ארכיאולוגיים.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת השר רמון, מנהל רשות העתיקות, ומפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל לפיה הפיקוח על העבודות בהר הבית טוב יותר היום מבעבר, ומגמה זו תמשך.
3. הוועדה תמשיך לקיים ישיבת מעקב בנושא.


ישיבה מס' 151 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - מניעת הנשרת תלמידים וחובת דיווח על נשירה), התש"ס-1999, של ח"כ רחבעם זאבי (פ/1054) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בתמוז התש"ס, 25.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
יתקיים דיון נוסף בנושא זה.


ישיבה מס' 152 - התאמות לסטודנטים לקויי למידה

בתאריך: כ"ג בתמוז התש"ס, 26.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, מרכז ארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, ניצ"ן, אנשי אקדמיה ורוח, מכללת תל חי, שדולת הנשים, קרן לקליטת חיילים משוחררים, סטודנטים עם לקויות למידה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את מערכת ההשכלה הגבוהה (המועצה להשכלה גבוהה, ות"ת, ור"ה) על ההתקדמות הרבה בטיפול בסוגית הסטודנטים לקויי הלמידה ומשבחת את שיתוף הפעולה והתרומה של עמותות ניצ"ן ולשם.
2. הוועדה התרשמה כי מערכת האבחון טעונה הסדר הכרה ורישוי ופונה למשרד החינוך להוביל ועדה בין משרדית בהשתתפות המשרדים: חינוך, עבודה ורווחה, בריאות ומשפטים להסדרת נושא החקיקה. במקביל, תבדוק הוועדה הצעת חוק בנושא זה מטעמה.
3. הוועדה התרשמה שבהעדר מערך אבחון יעיל ואמין, ראוי לשקול מתן פטור לסטודנטים לקויי למידה ממבחנים פסיכומטריים ולראות במבחני סוף שנה א' מבחני כניסה. כמו כן, פונה הוועדה לאוניברסיטאות שלא לבקש מסטודנטים אלה לערוך אבחונים נוספים על אלה שעברו לצורך הבחינה הפסיכומטרית.
4. הוועדה תבקש ממרכז המחקר והמידע בכנסת לערוך מחקר משווה על הפתרונות המקובלים לסטודנטים אלה בעולם.
5. הוועדה תבקש מות"ת לבדוק מחדש התקצוב והטיפול לסטודנטים אלה (כ-700 ₪ לסטודנט לשנה) כדי לעודד המוסדות לקליטת סטודנטים אלה.
6. הוועדה רשמה לפניה כי המרכז להכשרה טכנולוגית יקיים דיון עם עמותת לשם לגיבוש טיפול בסטודנטים אלה.
7. הוועדה רשמה לפניה שמשרד החינוך יקיים דיון באשר לקליטת סטודנטים לקויי למידה במכללות להכשרת מורים.
8. הוועדה פונה לות"ת להמשיך ולקיים הדיונים בנושא עם כל הנוגעים בדבר, לקידום הטיפול בסטודנטים לקויי למידה.


ישיבה מס' 153 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-2000, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - רביזיה

בתאריך: כ"ג בתמוז התש"ס, 26.7.00.
בהשתתפות: חברי הוועדה
החלטות הועדה:
הוחלט לאשר צירוף הסתייגות של ח"כ משה גפני.


ישיבה מס' 154 - שיפוצים בחינוך העצמאי

בתאריך: כ"ח בתמוז התש"ס, 31.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז החינוך העצמאי.
החלטות הועדה:
הוועדה תקיים דיון בנושא הבטיחות בחינוך העצמאי וברשת אל המעיין.


ישיבה מס' 155 - תכנית הבראה ותקצוב לתיאטרון "הבימה"

בתאריך: כ"ח בתמוז התש"ס, 31.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, "הבימה" - מנהלים ושחקנים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי יש צורך לשקול בחיוב שינוי תכנית ההבראה כדי לאפשר לתיאטרון "הבימה" תקציב ראוי יותר לפעולותיו.
2. הוועדה מקימה ועדת משנה בת ארבעה איש בהרכב: ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת החינוך והתרבות - יו"ר, ח"כ רובי ריבלין, ח"כ אלי גולדשמידט, יו"ר ועדת הכספים וח"כ אברהם פורז, יו"ר ועדת הכלכלה. הוועדה תשתדל לסיים עבודתה תוך כחודש.


ישיבה מס' 156 - אישור תשלומי הורים - בקשת משרד החינוך לדיון חוזר בעניין אגרת ספרי עיון

בתאריך: כ"ח בתמוז התש"ס, 31.7.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
הבקשה לא אושרה.


ישיבה מס' 157 - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ"ט בתמוז התש"ס, 1.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, הרשות להגנת הצרכן, התאחדות הוצאות ספרים בישראל, אקו"ם.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 158 - הצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון פרטים), התש"ס-‏2000,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/925) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ"ט בתמוז התש"ס, 1.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, גנזך המדינה, התאחדות הוצאות ספרים בישראל, הרשות להגנת הצרכן, אקו"ם, פדרציה בינלאומית לתקליטים, הסתדרות המורים, מנהלת ספרית הכנסת, מנהלת ארכיון הכנסת.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 159 - המבנה הפיזי של בתי הספר בחינוך העצמאי

בתאריך: א' באב התש"ס, 2.8.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז החינוך העצמאי, רשת אל המעיין.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה בצער רב כי הובאו לידיעת המשרד רשימת צרכים לפתרון בעיות בטיחות הכרחיות במוסדות חינוך בהיקף של כ-220 מיליון ₪ וזאת בשעה שלמשרד יש תקציב רק של 17.5 מיליון ₪ לצורך זה.
2. הוועדה דורשת מהמשרד פתרון בעיות הבטיחות תוך כדי הודעה לוועדי ההורים על מצב בטיחות בתיה"ס.
3. הוועדה התרשמה כי תקצוב פתרון בעיות בטיחות לרשתות "החינוך העצמאי" ו"המעיין" בסך של 1.5 מיליון ₪ (מתוך כ-20 מיליון ₪) אינו עונה על הצרכים גם בהתחשב בכך שתקציב הבטיחות ברשתות אלה דרוש לצרכי רישוי ואין השתתפות של הרשויות המקומיות כמקובל בחינוך הרשמי. לכן ממליצה הוועדה למשרד החינוך להוסיף 1 מיליון ₪ לתקציב הבטיחות לרשתות אלה.


ישיבה מס' 160 - הצעת חוק השאלת ספרי לימוד, התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: א' באב התש"ס, 2.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הוצאות לאור של ספרי לימוד.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 161 - היערכות משרד החינוך לתשס"א - אבטחה ובטיחות,
בינוי ושיפוצים, הסעות, יום חינוך ארוך, גני ילדים 4-3

בתאריך: כ"ב באב התש"ס, 23.8.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, ארגוני המורים וההורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית והרשות להגנת הצרכן.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות קוראת לראש הממשלה למנות שר חינוך במשרה מלאה נוכח הקשיים והבעיות הקשות בפניהם ניצבת מערכת החינוך כדי להבטיח את הצלחתה במבחנה העליון בפתיחת שנת הלימודים התשס"א.
2. הוועדה קוראת לראש הממשלה להוסיף לתקציב החינוך בשנת 2001 שני מיליארד ₪, על מנת ליישם: חוק חינוך חובה חינם לגילאי 4-3; חוק יום חינוך ארוך; חוק החינוך המיוחד; תכנית החומש למגזר הערבי והבדואי; תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך; החלפת מבנים מסוכנים; קידום תכניות חינוכיות ולימודיות; צמצום האלימות והמאבק בסמים; ביצוע תכניות בתחום הטכנולוגיה, המדעים והמחשבים וביטול תשלומי הורים.


ישיבה מס' 162 - בית ספר חב"ד ברחובות

בתאריך: כ"ב באב התש"ס, 23.8.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, עיריית רחובות, מוסדות חב"ד, נציגי הורים בי"ס חב"ד, ועד הורים בי"ס שז"ר.
החלטות הוועדה
1. בי"ס ממ"ד חב"ד ברחובות הוא בי"ס קהילתי בעיקרו ולכן, ממליצה הוועדה שפתרון הקבע שלו יהיה בשכונת דניה או בסמוך לה.
2. הוועדה תומכת בהמלצות המפשר השופט דב לוין.
3. אם משרד החינוך אינו מקבל ההמלצות ממליצה הוועדה לבנות רק את בי"ס חב"ד, במקומו המקורי, בשכונת היובל.
4. עד להשלמת הקמת מבנה בי"ס חדש לבי"ס חב"ד, ממליצה הוועדה להעביר את ביה"ס חב"ד למבנה הקטן של בי"ס שז"ר לתקופה זמנית וקצובה עד להשלמת מבנה הקבע לביה"ס.


פרוטוקול מס' 163 - הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל, התש"ס-2000,
של ח"כ מאיר שטרית (פ/1246) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז באב התש"ס, 28.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, התאחדות הסטודנטים.
החלטות הוועדה יתקיים דיון נוסף בהצעת החוק.


ישיבה מס' 164 -
1. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון-עידוד הקמת מכללות ושלוחות באזורי ספר), התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1810) - הכנה לקריאה ראשונה
2. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון-עידוד הקמת מכללות ושלוחות באזורי ספר), התש"ס-2000, של ח"כ גדעון עזרא (פ/1980) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז באב התש"ס, 28.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, יו"ר ות"ת ונציגי המועצה להשכלה גבוהה, התאגדות המכללות האזוריות.
החלטות הוועדה המועצה להשכלה גבוהה תגיש נייר עמדה עד חודש דצמבר שנה זו ויתקיים דיון נוסף בהצעות חוק אלו.


ישיבה מס' 165 - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהלי רשות החינוך ברשות המקומית), התש"ס-2000, של חברי הכנסת זבולון אורלב ודוד אזולאי (פ/1304) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ח באב התש"ס, 29.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד הפנים, מרכז שלטון מקומי, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.
החלטות הוועדה משרדי הממשלה ישלחו הערות ואם יהיו מחלוקות תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 166 -
סכנה לסגירת ישיבת "בני חיל" בשומרון
סכנה לסגירת ישיבת "חיצים" באיתמר
סכנה לסגירת ישיבת "דורשי יחודך" ביצהר

בתאריך: כ"ח באב התש"ס, 29.8.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מועצה אזורית שומרון, מועצה אזורית קדומים, ישיבת "בני חיל" שומרון, ישיבת חיצים "איתמר", ישיבת "דורשי יחודך".
החלטות הועדה:
סכנה לסגירת ישיבת "בני חיל" בשומרון
1. בתשס"א יפתח בית הספר בבית ספר רגיל.
2. בעל יסודי - תלמידים הזכאים לתקציב מיוחד - יקבלו אותו. יתר התלמידים - יקבלו תקציב רגיל.
3. כתות ז'-ח' - יתוקצבו על-פי תלמידים של חינוך מוכר שאינו רשמי.
4. הסעות - תשובה ממשרד החינוך תנתן תוך חודש.
5. ינתן פתרון ל-3 מורים שצריכים לעבור בעלות.
סכנה לסגירת ישיבת "חיצים" באיתמר
בית הספר יקבל רשיון לשנה אחת ולבדוק הנושא שנית בעוד שנה.
סכנה לסגירת ישיבת "דורשי יחודך" ביצהר
משרד החינוך ישקול מתן רשיון זמני לשנה אחת תשס"א ולא תהיה בזאת התחייבות לתשס"ב.


ישיבה מס' 167 - תקצוב עמותת "האגודה לטיפוח חברה ותרבות"

בתאריך: כ"ח באב התש"ס, 29.8.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ראש מינהל תרבות ואמנויות במשרד המדע, התרבות והספורט, מרכז המועצות האזוריות, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי על פי אופי פעולות העמותה לטיפוח חברה ותרבות, ראוי שהחל משנת 2001 ייעשה התקצוב באמצעות מינהל תרבות ואמנות שבמשרד המדע, התרבות והספורט, ולא באמצעות המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, כפי שנהגו עד כה.
2. הוועדה מבקשת ממשרד המדע, התרבות והספורט לבחון בחיוב את האפשרות להסדיר את התקציב על פי הקריטריונים באופן שתישמר רמת התקצוב של העמותה כפי שהייתה בשנים האחרונות. מינהל תרבות ואמנות יבחן וילמד את פעולות האגודה כדי להבטיח תקצוב ראוי והולם.
3. הוועדה קובעת כי התמיכה בשנת התקציב 2000 צריכה להיעשות על ידי משרד החינוך. לצורך זה יפנה יושב ראש הוועדה למנכ"לית המשרד כדי להסדיר את הנושא.


ישיבה מס' 168 - הסכנה לאי פתיחת שנת הלימודים תשס"א

בתאריך: ל' באב התש"ס, 31.8.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מביעה מחאה חריפה כלפי משרד האוצר על התנהלות המשא ומתן בין משרד האוצר ובין ארגוני המורים. משרד האוצר קיבל ההחלטות האסטרטגיות ובהן הענות חיובית לתביעות המורים כמו: תמיכה בפיצוי; תמיכה בניסוי החינוכי והצורך להגיע לפשרה עם המורים, רק בימים האחרונים. לו התקבלו החלטות אלו במועד מוקדם יותר, ניתן היה למנוע המחזה המביש, החוזר על עצמו, מדי שנה, ערב פתיחת שנת הלימודים.
2. הוועדה קוראת לראש הממשלה ושר החינוך ולמשרד האוצר להשלים המשא ומתן עם המורים ולהגיע להסכם, עוד היום, כדי להבטיח פתיחת שנת לימודים סדירה מחר - 1.9.00.
3. הוועדה נחושה בדעתה ופונה לארגוני המורים בפניה נמרצת לפתוח את שנת הלימודים כתקנה אף אם המשא ומתן לא יסתיים. אסור שבגלל מחדלי משרד האוצר תושבת חגיגת פתיחת שנת הלימודים. הוועדה תמשיך לעמוד לימין התביעות הצודקות של ארגוני המורים.
4. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לאכוף ביעילות איסור גביית תשלומי ההורים שלא אושרו ע"י ועדת החינוך והתרבות. הוועדה דורשת מהמשרד לנקוט בצעדים חריפים כלפי הגובים גביה בלתי חוקית של תשלומי ההורים.


ישיבה מס' 169 - הצעת חוק הנצחת זכרם ומורשתם של גדולי התרבות הישראלית, התש"ס-2000, של ח"כ צחי הנגבי (פ/1368) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י' באלול התש"ס, 10.9.00.
בהשתתפות: ראש מינהל תרבות ואמנויות במשרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ארכיון המדינה, אגודת הסופרים העבריים, אקו"ם ואיגוד אמני ישראל.
החלטות הועדה:
המשתתפים בישיבה מתבקשים להעביר הערות לגבי נוסח הצעת החוק ליועצת המשפטית של הוועדה ובעוד כחודש יתקיים דיון נוסף בנושא.


ישיבה מס' 170 - הצעת חוק מוסד ביאליק, התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים
(פ/1539) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י' באלול התש"ס, 10.9.00.
בהשתתפות: ראש מינהל תרבות ואמנויות במשרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד האוצר, משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה, הסוכנות היהודית, מוסד ביאליק ואקו"ם.
החלטות הועדה:
ניתנה לממשלה ארכה של חודש להציע פתרון לנושא ובינתיים משתתפים יכולים להעביר הערות ליועצת המשפטית של הוועדה. בעוד כחודש - או שיהיה הסדר לשביעות רצון הוועדה או שהוועדה תצביע על הצעת החוק לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 171 - שחקני בוסמן בכדורסל

בתאריך: י' באלול התש"ס, 10.9.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: רשות הספורט במשרד המדע, התרבות והספורט, משרד העבודה והרווחה, איגוד הכדורסל, ארגון שחקני כדורסל, ההסתדרות הכללית.
החלטות הועדה:
הוועדה מבקשת מהצדדים לשבת למשא ומתן ולנסות להגיע להבנה.


ישיבה מס' 172 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-2000, של ח"כ סילבן שלום (פ/1039) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: י' באלול התש"ס, 10.9.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד ומרכז החינוך העצמאי.
החלטות הועדה:
היועצת המשפטית לוועדה תזמן דיון לסיים כל חילוקי הדעות. דיונים אלה יסתיימו עד תחילת מושב החורף.


ישיבה מס' 173 - מעמד שלוחות זרות - דירוג ושכר

בתאריך: י"ז באלול התש"ס, 17.9.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד החוץ, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ארגון המורים העל-יסודיים, נציגי שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מביעה תמיהה ומחאה שהצוות הבינמשרדי בדבר קביעת כללים להערכת תארים אקדמיים מחו"ל בראשות יובל רכלבסקי פרסם הכללים על אף שחברים לא מעטים בצוות ידעו כי על שולחן ועדת החינוך והתרבות מצוי הנושא בדיון.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת יועץ שר החינוך להשכלה גבוהה, לפיה יפרסם הודעת תיקון להודעת משרד החינוך בעתונות מתאריך 4.7.00, תוך ימים ספורים. (ההודעה נוגעת לחיוב במבחן למורה בוגר מוסד שאינו ישראלי שיחל לימודיו בשנת 2001).
3. הוועדה רואה בחומרה את אי נכונות המועצה להשכלה גבוהה ומשרדי הממשלה להתמודד עם תיקון מס' 11 לחוק המל"ג כפי שחוקק ע"י הכנסת. המל"ג ומשרדי הממשלה מבקשים לרוקן החוק מתוכנו ע"י שימוש באמצעים אשר יורו למעשה, לכל אדם הנזקק להשתמש בשירות שלוחות זרות מחו"ל לא לעשות כן כיוון שאין בלימודיהם קבלת תואר אקדמי לצורך דרוג ושכר.
4. הוועדה פונה לממונה על השכר להקפיא תוקף החוזר שפורסם על ידו ב-20.8.00 בדבר כללים להערכת תארים אקדמיים מחו"ל לצורך דרוג ושכר. אם יעשה כן, תתכנס הוועדה לישיבה עניינית כדי להבטיח שהכללים יעלו בקנה אחד עם תיקון מס' 11 לחוק המל"ג. אם לא יעשה כן, תיזום הוועדה תיקון לחוק המל"ג שיבטיח שקילת תארים שוויונית לצורך דרוג ושכר של בוגרי מוסדות אקדמיים מחו"ל לבוגרי מוסדות אקדמיים ישראלים.


ישיבה מס' 174 -
1. קיצוץ תקציבים לחינוך פנימייתי של עולים מאתיופיה
2. העברת ביצוע תקציב הישיבות ממשרד הדתות למשרד החינוך
בתאריך: י"ב בתשרי התשס"א, 11.10.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הדתות, משרד המשפטים, המשרד לענייני חברה ותפוצות, הסוכנות היהודית, איגודי עולים, מכנף דרום לציון, מכון שבות עם ונציגי תלמידים מפנימיית בויאר.
החלטות הועדה:
קיצוץ תקציבים לחינוך פנימייתי של עולים מאתיופיה
1. ועדת החינוך והתרבות הצטערה להיתוודע לעובדה שיש כ-100 תלמידים, עולים חדשים מאתיופיה, שטרם נמצא להם פתרון תקציבי לקליטתם בחינוך הפנימייתי. הועדה רואה בכך שחיקה מדאיגה של הערך החשוב של קליטת עליה שהוא מיסודות הציונות ומאושיות ערכי המדינה. דאגה זו של הועדה גוברת גם נוכח מראית עין של אפליה מול המשאבים המופנים לקליטת עליה מארצות אחרות.
2. הועדה קובעת כי מכתבו של מר אלקלעי מהסוכנות היהודית בדבר רישום למוסדות פנימייתיים מיום א' בסיון התש"ס, 4.6.00, אינו ראוי ואינו הולם, ומוטב שלא היה נכתב.
3. הועדה דורשת שמשרד החינוך ייתן פתרון תקציבי מיידי (כ-1.8 מיליון ₪ לשנה"ל). הועדה תובעת ממשרד האוצר להסדיר לאלתר את תיקצוב הנושא, כבעבר.
4. הועדה דורשת, כיוון שיש תחזית להיתגברות קצב העליה של העולים מאתיופיה להסדיר, באופן עקרוני, את תקציב קליטת הילדים מאתיופיה בפנימיות.
5. הועדה תפנה לחברי הכנסת, חברי ועדת הכספים, לעכב העברות תקציביות הקשורה למשרד החינוך, כדי להבטיח מילוי מלא של החלטות ועדת החינוך והתרבות בנושא זה.

העברת ביצוע תקציב הישיבות ממשרד הדתות למשרד החינוך
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי קיום מוסדות התורה והישיבות היא מיסודותיה ואושיותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. מחויבותה של המדינה למוסדות אלה צריכה להיות יציבה ובלתי ניתנת לערעור, בכל משרד שייקבע. לכן קובעת הועדה כי העברת מוסדות התורה והישיבות ממשרד הדתות, עליו החליטה הממשלה לפרקו, למשרד החינוך או למשרד אחר דורשת בדיקה מעמיקה וזהירה כדי להבטיח שהמוסדות לא ייפגעו. החיפזון, קיצורי דרך וקביעת תאריכי יעד בלתי אפשריים הם מתכונת לכישלון.
2. הועדה קובעת כי עפ"י המידע שנמסר לה לא נעשו כל ההכנות המקצועיות הדרושות ולא הושלמה ההערכות המתאימה וטרם נבדקו כל הבדיקות המשפטיות ולא נעשו כל הבירורים הראויים להיעשות טרם ביצוע מהלך כה מכריע.
3. לאור האמור לעיל, ומאחר שימים אלה אינם מתאימים למחלוקות פוליטיות ולמהלכים מעוררי מחלוקת, ולאור מצב הלחימה ביהודה שומרון ועזה והמהומות בתוך המדינה, פונה הועדה לממשלה לדחות את תאריך היעד 11.10.00 עד להשגת הרגיעה, ולאחר שתתקבל החלטת ממשלה וכנסת שתבטיח אי פגיעה בישיבות.


ישיבה מס' 175 - הצעת חוק הרשות השלישית לטלוויזיה, התש"ס-2000,
של ח"כ מאיר שטרית (פ/1244) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ד בתשרי התשס"א, 23.10.00.
בהשתתפות: השרה הממונה על רשות השידור, מנכ"ל רשות השידור ונציגי הרשות, מנכ"ל משרד התקשורת ונציגי המשרד, משרד המשפטים, משרד האוצר, יו"ר ומנכ"ל הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ונציגי הרשות השניה, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין ונציגי המועצה, נציג זכייניות - רשת, קשת וטלעד, yes, האגודה לזכות הציבור לדעת.
החלטות הועדה:
הוועדה ביקשה מח"כ שטרית (מציע הצעת החוק) לבוא בדברים עם השרה דליה איציק ועם היועצת המשפטית לוועדה, לניסוח חדש של החוק עפ"י העקרונות שקבע יו"ר הוועדה, אשר התקבלו על דעת כל חברי הכנסת.


ישיבה מס' 176 - אבטחת מוסדות חינוך לאור המצב הבטחוני המיוחד

בתאריך: א' בחשון התשס"א, 30.10.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, משרד ראש הממשלה-ראש המטה ללוחמה בטרור וחבר במטה, המשרד לבטחון פנים, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, מנהל מנח"י בעיריית ירושלים, מנהל בית הספר המקיף גילה ותלמידים מבית הספר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מודאגת מהשאננות, שוויון הנפש וחוסר התיאום בכל היחס לאבטחת מוסדות חינוך וביצוע טיולים במערכת החינוך.
2. הוועדה קובעת בדאגה רבה כי משטרת ישראל לא נערכה כראוי לעבות את מערך אבטחת מוסדות חינוך לאור השינוי במצב הבטחון. אין תוספת ניידות יעודיות, אין הארכת שעות שמירה במוסדות חינוך שמלמדים מעבר ל-7 שעות, אין תוספת שומרים במקומות ובמוסדות במקומות רגישים, כ-600 מוסדות חינוך קטנים ללא שמירה קבועה.
3. הוועדה דורשת עיבוי מיידי בכל מרכיבי האבטחה בהתאם להערכת המצב על איומי הייחוס.
4. הוועדה קובעת כי אין תיאום ראוי בין המשטרה למשרד החינוך באשר לביצוע טיולים ויציאות לפעילויות חינוכיות מחוץ לביה"ס ודורשת לבצע תיאום זה לאלתר ולפרסמו מיידית למורים, להורים ולתלמידים. הוועדה דורשת שהנחיות המשטרה ייעשו במפורש ובכתב כדי למנוע אי הבנות בין המשטרה למשרד החינוך.
5. הוועדה חוזרת ודורשת לכלול את מאבטח מוסדות חינוך במקצועות המועדפים למשוחררי צה"ל.
6. הוועדה חוזרת ודורשת להחזיר את אחריות האבטחה הישירה של מוסדות החינוך לידי משרד החינוך.
7. הוועדה קוראת למערכת החינוך ולהורים לבצע את תכניות הטיולים ולא לבטלן, תוך הקפדה על הוראות הבטחון.
8. הוועדה דורשת ממשרד החינוך והמשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל דיווח על ביצוע החלטותיה לא יאוחר משבוע ימים.


ישיבה מס' 177 - תפקוד מערכת החינוך לאור המצב הבטחוני -
תכניות דו קיום, טיפול בחרדות תלמידים

בתאריך: א' בחשון התשס"א, 30.10.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, מרכז שלטון מקומי, תלמידים מבית ספר מקיף מקומי בגילה, מבי"ס באבו גוש ומבי"ס באלקנה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווחי משרד החינוך על היערכות מערכת החינוך לאור המצב הבטחוני, בכל הקשור בטיפול החינוכי, הפסיכולוגי-ייעוצי והחברתי, לחזק את המחנכים.
2. הוועדה שותפה, יחד עם המשרד, להשקפה ולדעה, שמוטלת על מערכת החינוך חובה להתייחס במישרין לגורמים ולסיבות ולנסיבות של מערכת היחסים בין המגזר הערבי לבין המדינה, ובין המגזר היהודי לבין המגזר הערבי.
3. הוועדה רשמה לפניה דיווח המנכ"לית, שתציע להקים ועדה שתבחן את הסוגיות שהתעוררו, לאור כל האירועים. הוועדה תברך הקמת ועדה כזאת ובלבד שכתב הסמכות שלה יהיה רחב, שיוכל להפוך כל אבן ולראות מה קרה, מה אירע וכיצד ניתן להתמודד באופן ראוי, שמדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, תוכל להתייחס לכל אזרחיה בשווין מוחלט, וכל אזרחיה יוכלו להתייחס אל המדינה בנאמנות מוחלטת.


ישיבה מס' 178 - תפקוד מערכת החינוך ביש"ע לאור המצב הבטחוני

בתאריך: א' בחשון התשס"א, 30.10.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, משרד הבטחון, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון ההורים הארצי, ראש מועצה אזורית חוף עזה ונציגי המועצה, ראש מועצה אזורית שומרון, תלמידים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה הערכות משרד החינוך למתן פתרונות למערכת החינוך ביהודה, שומרון וחבל עזה על רקע המצב הבטחוני המיוחד.
2. הוועדה מחזקת ידי המורים, ההורים והתלמידים יחד עם המועצות האזוריות ומשרד החינוך על מאמציהם וקיום מערכת החינוך חרף התנאים הקשים.
3. על משרד החינוך להגיע להגדרות מדוייקות של המשאבים, לתת תשובות מה ניתן ולקבוע לוח זמנים, בפרק זמן סביר של שבועיים-שלושה.
4. משרד החינוך צריך לתכנן פתרונות ארוכי טווח למקרה שהמצב הבטחוני יארך ולתת תשומת לב מיוחדת לפתרונות לגבי החינוך המיוחד.
5. הוועדה תעמוד לימין משרד החינוך כדי שינתנו הפתרונות התקציביים הראויים למערכת החינוך ביש"ע שעומדת במצב לחימה ישיר.


ישיבה מס' 179 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)
(הלעטת אווזים), התש"ס-2000

בתאריך: ב' בחשון התשס"א, 31.10.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, המועצה לענף הלול, סקצית מגדלי האווזים, עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים, תנו לחיות לחיות, "נח", עמותה למען חיות משק, דוברת האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים.
החלטות הועדה:
התקנות כפי שהן לא יאושרו בוועדה ולכן מוצע להגיש לוועדה תיקונים לתקנות אלו לקראת הישיבה הבאה.


ישיבה מס' 180 - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל רשות החינוך ברשות המקומית), התשס"א-2000, של חברי הכנסת זבולון אורלב ודוד אזולאי (פ/1304) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ב' בחשון התשס"א, 31.10.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, מרכז שלטון מקומי, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 181 - הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, התש"ס-2000, של קבוצת חכי"ם (פ/1730) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ב' בחשון התשס"א, 31.10.00.
בהשתתפות: פרופ' מלכה מרגלית מאוניברסיטת ת"א ונציגי אוניברסיטאות, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המועצה להשכלה גבוהה, מועצת הפסיכולוגים, השירותים הפסיכולוגים, המועצה לשלום הילד, ביח"ד, מרכז "אלהוני" לשיקום ילדים, עמותת "לשם", פורום ארגוני הורים לתלמידים לקויי למידה, הסתדרות המורים, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מקדמת בברכה את החוק.
2. ועדת החינוך תקים קבוצת עבודה בה יהיו ארבע חברות הכנסת המובילות את הצעת החוק - תמר גוז'נסקי, דליה רבין-פילוסוף, ענת מאור וחוסניה ג'בארה, יועצת משפטית של הוועדה, נציגי משרד החינוך - מהחינוך המיוחד, שפ"י והלשכה המשפטית, נציג לפורום ארגוני הורים, המועצה להשכלה גבוהה והסתדרות המורים.
3. לאחר סיום עבודת הוועדה, תוך שבועיים, תתכנס ועדת החינוך והתרבות לישיבה נוספת.


ישיבה מס' 182 - אי פיקוח משרד החינוך על גבייה בלתי חוקית של תשלומי הורים
ע"י בתי הספר

בתאריך: ג' בחשון התשס"א, 1.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, ועד הורים ראש העין, תלמידות מבית הספר טשרניחובסקי בנתניה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות התרשמה שקיימת תופעה נפוצה ביותר של גביה בלתי חוקית של תשלומי הורים שנעשית על-ידי מוסדות החינוך וקובעת שזו תופעה פסולה, מהווה עבירה על החוק וההוראות ומהווה גורם להגדלת הפערים בחברה.
2. הוועדה קובעת בצער שמשרד החינוך טרם נערך באופן רציני לאכוף את ההוראות בדבר גביה בלתי חוקית.
3. הוועדה רשמה לפניה כוונות משרד החינוך לטפל בנושא באופן רציני ותובעת אכיפה מיידית, לרבות תביעה להחזרת תשלומים בלתי חוקיים, מיצוי אמצעים משפטיים והוצאת חוזר מנכ"ל מיוחד שיבהיר המותר והאסור.
4. הוועדה תגיש הצעת חוק שתגדיר הגביות הבלתי חוקיות של תשלומי הורים במערכת החינוך כעבירה פלילית.


ישיבה מס' 183 - תעסוקת מאמנים בחינוך הגופני

בתאריך: ח' בחשון התשס"א, 6.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מנהל רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת מנהל המחלקה לקליטת מורים עולים במשרד החינוך לפיה לא קיימת מניעה תקציבית להעסקת מורים מאמנים עולים. כן רשמה לפניה את הודעת המשרד שהפיקוח בחינוך הגופני ימשיך, כבעבר, להיות הגורם המאשר את העסקת המורים המאמנים, אף על פי שאינם מועסקים במוסדות חינוך.
2. מנהל המחלקה לקליטת מורים עולים במשרד המדע, התרבות והספורט יעביר למפמ"ר על החינוך הגופני במשרד החינוך את הבקשות לאישור מורים מאמנים, תוך 48 שעות.
3. המפמ"ר על החינוך הגופני במשרד החינוך יבדוק ויאשר הזכאים להסדר זה, תוך 48 שעות, ויעביר הרשימה למנהל המחלקה לקליטת מורים עולים במשרד החינוך.
4. מנהל המחלקה למורים עולים במשרד החינוך יבדוק ויאשר הזכאים להסדר זה, עפ"י הכללים המקובלים, כבעבר, תוך 48 שעות.
5. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד המדע, התרבות והספורט ומשרד החינוך שמנהל המחלקה למורים מאמנים במשרד המדע, התרבות והספורט יהיה רשאי להעביר בקשות, במישרין, למפמ"ר במשרד החינוך.
6. הוועדה דרשה ממנהל רשות הספורט במשרד המדע, התרבות והספורט לכנס את כל הגורמים הנוגעים בדבר ולגבש פתרון קבע כדי להבטיח מניעת בעיות העסקה של מורים מאמנים עולים, בעתיד.
7. מנהל רשות הספורט במשרד המדע, התרבות והספורט התבקש לדווח לוועדה על פתרון הקבע, תוך שלושה חודשים. אם לא יתקבל דיווח שיניח את דעת הוועדה, תתכנס הוועדה למציאת פתרון קבע בנדון.


ישיבה מס' 184 - הצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התש"ס-2000,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/925) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ט' בחשון התשס"א, 7.11.00.
בהשתתפות: סגן מזכיר הכנסת, מנהלת ספריית הכנסת, משרד המשפטים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, גנזך המדינה.
החלטות הועדה:
דיון בנושא חובת הפקדת ספרים בספריית הכנסת.


ישיבה מס' 185 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-2000, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ט' בחשון התשס"א, 7.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, מרכז החינוך העצמאי ונציגי המרכז, לשכת עורכי הדין.
החלטות הועדה:
היועצת המשפטית של הוועדה תנסח מחדש סעיפים 7 ו-13 על פי האמור בישיבה. תתקיים הצבעה תוך עשרה ימים.


ישיבה מס' 186 - ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד הילד
הגנה על ילדים מפני תכני שידור מזיקים (אלימות ומין)

בתאריך: ט' בחשון התשס"א, 7.11.00.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד התקשורת, משרד המדע, התרבות והספורט, yes, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית, המועצה הישראלית לצרכנות, המועצה לשלום הילד, איגוד עובדים סוציאליים, ארגון הורים ארצי, מועצת ארגוני נשים, אוניברסיטת תל-אביב.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות והוועדה לקידום מעמד הילד שוכנעו שיש קשר ישיר והשפעה חד משמעית בין אלימות ופורנוגרפיה בתקשורת האלקטרונית ובין עבריינות ואלימות של ילדים ונוער.
2. הוועדות קוראות להורים ולילדים להגבלה עצמית של צפייה בתכניות אלימות.
3. הוועדות קוראות להמשך שיתוף פעולה של הוועדות בכנסת עם ועדת ההיגוי של משרד התקשורת בראשותה של עו"ד דורית ענבר.
4. הוועדות דורשות שיתקיימו כללים להסדרת שידור משדרים אלה והעובר עליהם יהיה צפוי לעונשים שיקבעו.
5. הוועדות תקיימנה דיון נוסף בנושא לגבי העתונות הכתובה.


ישיבה מס' 187 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - מניעת הנשרת תלמידים וחובת דיווח על נשירה), התשס"א-1999, של ח"כ רחבעם זאבי (פ/1054) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ט' בחשון התשס"א, 7.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
הוצע לאשר הצעת החוק לקריאה ראשונה ולהסמיך היועצת המשפטית של הוועדה לעבד הנוסח הסופי, בכפוף לאמור.


ישיבה מס' 188 - ניהול עצמי של בתי ספר

בתאריך: י' בחשון התשס"א, 8.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מכון סאלד, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי בתי-ספר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות סבורה שניהול עצמי כעקרון, כמודל תיאורטי, הוא חיובי.
2. הוועדה מבקשת לראות האם השימוש בכלי זה הוא שימוש נכון, ראוי והאם מנוצל למטרותיו הנכונות, האם מנצלים אותו והאם נתנו הדעת על כל ההשלכות שלא התכוונו אליהם: פרסומת מסחרית, הפרטה והגדלת פערים.
3. הוועדה תמשיך בדיון.


ישיבה מס' 189 - ביטול המקצועות תורה שבעל-פה ומחשבת ישראל
ואיחודם למקצוע תרבות עם ישראל

בתאריך: ט"ו בחשון התשס"א, 13.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יו"ר המזכירות הפדגוגית ויו"ר ועדת מקצוע תרבות ישראל במשרד החינוך ונציגי המשרד, אנשי אקדמיה מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת חיפה, תלמידות מבית ספר עין-כרם.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי החלטת משרד החינוך על ביטול ועדות המקצוע והוועדות לתכניות לימודים בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל לא היתה ראויה. הן מפני שיו"ר המזכירות הפדגוגית העיד בפני הוועדה כי שני המקצועות ימשיכו להתקיים גם בעתיד, והן מפני שההחלטה התקבלה לפני שהושלמו כל הדיונים בהשתתפות כל הגורמים המקצועיים והאקדמיים הנוגעים בדבר.
2. הוועדה מברכת את משרד החינוך על כוונתו לגבש תכנית לימודים בין תחומית לתרבות עם ישראל שתהווה יחידה אחת חובה לבחינות בגרות. אולם, קובעת הוועדה כי בכוונה זו אין משום עילה לביטול ועדות המקצוע והוועדות לתכניות לימודים בתורה שבע"פ ובמחשבת ישראל.
3. הוועדה שוכנעה כי עיקר הבעיה בהיקף המצומצם של לימודי היהדות נעוץ בהיעדר התייחסות וטיפול ראויים של המשרד ופיקוח יעיל ליישום הנחיותיו המחייבות הוראת מקצועות אלה בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי בחינוך הממלכתי.
4. לאחר שוועדת המקצוע החדשה לתרבות עם ישראל תסיים עבודתה ותשלים תכניותיה, תקיים ועדת החינוך והתרבות דיון בנושא הזיקה והקשר בין מקצוע זה ובין מקצועות תורה שבע"פ ומחשבת ישראל.
5. הוועדה תובעת ממשרד החינוך להיערך ליישום יעיל של הנחיותיו בנושא לימוד תורה שבע"פ ומחשבת ישראל, ולדווח לה על כך תוך חצי שנה.


ישיבה מס' 190 - תכניות "צוות היגוי לחינוך לשלום" במשרד החינוך

בתאריך: ט"ו בחשון התשס"א, 13.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת נציגת משרד החינוך לפיה צוות ההיגוי לחינוך לשלום הוקם אד-הוק ומשהגיש מסקנותיו ב-4.6.00, תם תפקידו.
2. ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת החינוך והתרבות, ביקש שאם וכאשר יחליט משרד החינוך על חידוש הטיפול בנושא, והוא ממליץ שכך ייעשה, ידווח על כך המשרד לוועדה ויוועץ עמה, כי גם לוועדה יש עניין בנושא.


ישיבה מס' 191 - הצעת חוק מוסד ביאליק, התשס"א-2000, של קבוצת ח"כים
(פ/1539) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ט"ז בחשון התשס"א, 14.11.00.
בהשתתפות: ראש מינהל תרבות ואמנויות במשרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד האוצר, משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה, הסוכנות היהודית, מוסד ביאליק, אקו"ם.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 192 - ספורט הנכים-הצעת ח"כ יורי שטרן לדיון מהיר

בתאריך: ט"ז בחשון התשס"א, 14.11.00.
בהשתתפות: מנהל המחלקה לספורט תחרותי במשרד המדע, התרבות והספורט, ארגון ספורט נכים, איל"ן, ספורטאים נכים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את משלחת הספורטאים הנכים לאולימפיאדת סידני 2000 על הישגיה המרשימים ומברכת את הספורטאים: קרן ליבוביץ' שזכתה ב-3 מדליות זהב בשחיה, זאב גליקמן - מדלית כסף בטניס שולחן, דורון שזירי - מדלית כסף בקליעה ויוגב קנזי - מדלית ארד בקפיצה למרחק. הישגים אלה הביאו כבוד גדול למדינת ישראל והם משקפים גם את נצחון הרוח.
2. הוועדה קובעת שלספורט נכים יש חשיבות רבה לא רק ככל יתר ענפי הספורט לבריאים אלא יש לו משמעות חשובה לשיקום ולהשתלבות הנכה במערכות החיים.
3. הוועדה קובעת, באופן חד משמעי, שעפ"י הנתונים שהוצגו בפניה, קיים פער גדול בתקצוב ספורט הנכים ע"י הממשלה, ע"י המועצה להסדר ההימורים בספורט וע"י הרשויות המקומיות בהשוואה לתקצוב הספורט הרגיל. הוועדה סבורה שפער זה אינו הגון ואינו צודק ומן הראוי שספורט הנכים יתוקצב לא רק באופן שוויוני לספורט הרגיל אלא גם בתקצוב יתר בהתחשב בצרכים המיוחדים הקשורים לספורט זה.
4. הוועדה חוזרת ודורשת משר המדע, התרבות והספורט להקים ועדה ציבורית, בלתי תלויה, בהשתתפות מומחים, שתבדוק ותגבש המלצות, תוך חודשיים, כיצד ניתן להגיע לשוויון בתקצוב ספורט הנכים מכל המקורות ואף לתת לו מקדם תקציבי שיתן מענה הולם לצרכים המיוחדים של הנכים.
5. הוועדה מחליטה שאם יחליט השר, מטעמים השמורים עמו, להמנע מלהקים ועדה ציבורית זו, תיזום ועדת החינוך והתרבות הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הנושא האמור בסעיף 4.
6. הוועדה מבקשת משר הפנים לבדוק ולדווח לה על מצב ביצוע החוק בכל הקשור לנגישות נכים למתקני ספורט.


ישיבה מס' 193 - ספרי הלימוד החדשים בהסטוריה הישראלית ותולדות עם ישראל

בתאריך: כ"ב בחשון התשס"א, 20.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: יו"ר המזכירות הפדגוגית ויו"ר ועדת המקצוע במשרד החינוך ונציגי המשרד, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מרכז שלם, יו"ר המועצה של יד ושם ונציגי יד ושם, אגודת הסופרים העבריים, מנכ"ל מוזיאון בית לוחמי הגטאות, ראש המכללה הקדם-צבאית נחשון, אנשי אקדמיה מהאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן גוריון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד מכשירים ואמצעים ליישם את מטרות החינוך כפי שבאו לידי ביטוי בחוק החינוך הממלכתי. ספרי הלימוד אינם מסמכים אקדמיים ומדעיים כשלעצמם אלא באים גם כדי לחנך את התלמידים לערכים, לעקרונות ולמטרות האמורות בחוק.
2. הוועדה שוכנעה כי בספר לימוד ההסטוריה החדש של המאה ה-20 "עולם של תמורות" לכתה ט', בהוצאת משרד החינוך, חסרים פרקים חשובים בתולדות העם היהודי, דתו ומורשתו; השואה; הציונות; יהדות התפוצות ומדינת ישראל. הוועדה מציינת כי פרקים אלה מופיעים במלואם בספרי ההסטוריה הקודמים משנות ה-80.
3. הוועדה קובעת כי השמטת פרקים אלה בספר ההסטוריה החדש אינה עולה בקנה אחד עם תיקון מס' 5 לחוק החינוך הממלכתי-מטרות החינוך, בסעיפים 4-1.
4. הוועדה מודאגת מההשלכות החינוכיות השליליות של ליקוי בסיסי זה בספר ולכן דורשת הוועדה ממשרד החינוך לעכב את השימוש בו כספר לימוד עד אשר ייערכו בו התיקונים וההשלמות כאמור בהחלטה זו.
5. הוועדה דוחה את הנסיונות לדה לגיטימציה של התערבותה בשימוש בספר לימוד ותכניות לימודים וקובעת כי היא רואה חובה לעצמה לפקח על יישום חוק החינוך הממלכתי, כדי להבטיח ביצוע תכניות לימודים וספרי למוד המשמשים את מטרות החינוך על-פי החוק.


ישיבה מס' 194 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999, של ח"כ סילבן שלום
(פ/1039) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ"ג בחשון התשס"א, 21.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית בכפוף לשינויים שהוסכם עליהם.


ישיבה מס' 195 -
1.
הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 3) (העברת ספורטאים קטינים), התש"ס-2000, של ח"כ רובי ריבלין (פ/424) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.
הצעת חוק הספורט (תיקון-מוסדות שיפוט פנימיים והעברת ספורטאים), התש"ס-2000, של ח"כ רובי ריבלין וח"כ זבולון אורלב (פ/1431) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ג בחשון התשס"א, 21.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל, מכבי, איגוד שחקני כדורגל, איגוד שחקני כדורסל, המועצה לשלום הילד, "עוצמה".
החלטות הועדה:
הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 3)(העברת ספורטאים קטינים), התשס"א-2000, של ח"כ רובי ריבלין אושרה לקריאה שניה ושלישית. יתקיים דיון נוסף בהצעת חוק הספורט (תיקון - מוסדות שיפוט פנימיים והעברת ספורטאים), התש"ס-2000, של חברי הכנסת רובי ריבלין וזבולון אורלב.


ישיבה מס' 196 - הצעת חוק המרכז להנצחת זכרו של משה שרת, התש"ס-2000,
של קבוצת ח"כים (פ/1568) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ג בחשון התשס"א, 21.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, משרד מבקר המדינה, גנזך המדינה, עמותה להנצחת משה שרת.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 197 - הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התש"ס-2000,
של קבוצת ח"כים (פ/1413) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ג בחשון התשס"א, 21.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 198 - צריכה ושימוש בסמים בקרב הנוער במוסדות חינוך

בתאריך: כ"ד בחשון התשס"א, 22.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לבטחון פנים, מרכז שלטון מקומי, הרשות למלחמה בסמים, מנכ"ל אל-סם, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת על החלטותיה מדיוניה הקודמים בנדון מתאריך י"ד בכסלו התש"ס, 23.11.99, ומתאריך י"ב בניסן התש"ס, 17.4.00.
2. הוועדה חוזרת ודורשת ממשרד החינוך לתכנן תכנית חומש בין-משרדית כהחלטתה בישיבותיה הקודמות. תכנית כזו יכולה לתרום מסה משמעותית (קריטית) היכולה להוות מפנה בטיפול בבני נוער משתמשי סמים. תכנית זו צריכה לכלול יעדים מספריים להפחתת השימוש והצריכה של סמים בקרב בני נוער ובמוסדות החינוך.
3. הוועדה רשמה לפניה את דיווחי הרשות למלחמה בסמים, המשטרה ומשרד החינוך והוועדה מברכת אותם על פעילותם ואת משרד החינוך אשר בתקציב המיועד ל-2001 שילש תקציבו לנושא זה, אם כי לא נחה דעת הוועדה כי על אף הגידול בתקציב אין בו כדי לתת מענה הולם לגידול בבעיה. כן מברכת הוועדה את המשטרה על הגידול שחל במשאביה לטיפול בנושא.
4. הוועדה ממליצה בפני משרד החינוך והרשות למלחמה בסמים לקדם דיונים כדי לבדוק בחיוב אפשרות קיום מעקב תכוף יותר (ולא רק אחת ל-3 שנים) כולל בגילאים נמוכים יותר של הנבדקים, המשתמשים בסמים.
5. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך ומהרשות למלחמה בסמים לגבש תכנית מחקר והערכה שתבדוק היעילות והתכליתיות של תכניות המניעה וההסברה לסוגיהן.
6. הוועדה תקיים ישיבת מעקב לנושא תוך חצי שנה כדי לבדוק ביצוע ההחלטות.


ישיבה מס' 199 - הכשרת מורים-תקציב עמותות הסמינרים, קיצוץ ובינוי

בתאריך: כ"ט בחשון התשס"א, 27.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראשי מכללות לחינוך, הסתדרות המורים, התאחדות הסטודנטים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שלמשרד החינוך אין שום נתונים והערכות באשר לתחזית צרכי כוחות הוראה. ולכן עליו לגבש תכנית אב, רב שנתית, שתגבש תחזית צרכי כוחות הוראה בחינוך, ארוכת טווח. על המשרד לדווח לוועדה על תהליך גיבוש תכנית זו תוך חצי שנה.
2. הואיל ובינתיים אין תחזית של כוחות ההוראה הנדרשים, לא מתקבל על הדעת לבצע קיצוץ נוסף בשנת 2001 של 3% בנוסף ל-3% שקוצצו בשנת 2000. קיצוץ כזה אינו ראוי שיעשה ע"י משרד החינוך במיוחד שלא נדרש קיצוץ כזה ע"י האוצר ועל כן פונה הוועדה למשרד החינוך לשקול לבטל קיצוץ זה.
3. תקציב המכללות להכשרת כוחות הוראה, שרובן אקדמיות, צריך להיות בהתחשב ובזיקה לתקציב המוסדות להשכלה הגבוהה ברמת התקצוב השוטף, הצטיידות ובינוי וזאת בכפוף לשינויים המהותיים שבין מוסד אקדמי ומוסד להכשרת מורים ולכן דורשת הוועדה מהמשרד לעבד הצעת תקציב כוללת שתתן מענה למכללות להכשרת עובדי הוראה.
4. הוועדה דורשת לחדש תכנית חומש לפיתוח ובינוי מכללות להכשרת מורים החל משנת 2000, שלא תפחת בהיקפה מתכנית החומש הקודמת.
5. הוועדה חוזרת ודורשת ממשרד החינוך (בהמשך לדרישתה בהחלטות הוועדה מתאריך 21.2.00) למצוא פתרון משפטי ומינהלי שיסדיר ההקצבות לעמותות המכללות להכשרת עובדי הוראה באופן שההקצבות יועברו אליהן באופן שוטף.
6. עד לגיבוש אותו הסדר מבקשת הוועדה להקדים את לוח הזמנים של הגשת הבקשות לתמיכה של העמותות להכשרת מורים והפעלת התהליך המחויב עפ"י סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.
7. הוועדה תקיים דיון נוסף בשאלות המהותיות של מעמד הכשרת מורים וצרכים אקדמיים של המכללות.


ישיבה מס' 200 - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 3)
(איסור חיתוך ברקמה חיה), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1717) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: א' בכסלו התשס"א, 28.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מנהל השירותים הוטרינריים, משרד החינוך, משרד המשפטים, המשרד לאיכות הסביבה, הסתדרות הרופאים הווטרינריים, ההתאחדות הישראלית לכלבנות, "נח", עמותת הרופאים הוטרינריים לחיות מחמד.
החלטות הוועדה הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.

ישיבה מס' 201 - פעולות חינוכיות למניעת איידס

בתאריך: א' בכסלו התשס"א, 28.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הבטחון, הועד למלחמה באיידס, עמותת פרוייקט איידס ירושלים, העמותה הערבית למאבק באיידס, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות מבקשת ממשרד החינוך שחומר ההסברה בבתי-הספר בנושא האיידס יצא ממשרד החינוך ובמימונו.
2. הוועדה תבדוק התקציב המיועד למלחמה באיידס בתקציב משרד החינוך ל-2001.
3. הוועדה ממליצה למשרד החינוך ומשרד הבריאות לערוך סקר בקרב בני נוער ולהעביר לה תוצאותיו.


ישיבה מס' 202 - הצעת חוק מאבחני לקויות למידה, התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1357) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: א' בכסלו התשס"א, 28.11.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, ניצ"ן, בזכות, הסתדרות הפסיכולוגים, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, השדולה למען הילד, התאחדות הסטודנטים, עמותת "לשם", עמותת מאבחני לקויות למידה, ועד מאבחנות במרכז חדד-אוניברסיטת בר אילן.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 203 - תפקוד מערכת החינוך ביש"ע לאור המצב הבטחוני-מעקב

בתאריך: ב' בכסלו התשס"א, 29.11.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבטחון, הסתדרות המורים, ראש מועצה אזורית שומרון ומנהל אגף החינוך במועצה.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך על הערכותו למתן פתרונות במערכת החינוך ביהודה שומרון ועזה למצב הביטחוני המיוחד.
2. הועדה מחזקת את ידי משרד החינוך, המועצות המקומיות הצוות החינוכי ההורים והתלמידים על קיום מערכת החינוך באופן תקין בימים אלה.
3. הועדה דורשת שמשרד החינוך ישא בהוצאות מיגון הסעות תלמידים לכל מוסדות החינוך ללא הבחנה בין מוסדות רשמיים, ומוסדות מוכרים לא רשמיים.
4. הועדה מזהירה מפני קריסת המועצות ביש"ע אם לא יועבר להן תקציב נוסף.
5. יו"ר הועדה ייפגש תוך שבוע עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפתרון הנושא התקציבי, אם לא יימצא עדיין הפתרון, תדון הועדה בנושא שוב בשבוע הבא.


ישיבה מס' 204 - תקציב משרד החינוך לשנת ‏2001

בתאריך: ז' בכסלו התשס"א, 4.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, עמותת אלאטרש לשלום, אחווה ודו קיום בישראל, מטה המאבק של הערבים הבדואים בנגב, אגודה ישראלת למען יהודי אתיופיה, שתי"ל, ועדת המעקב לחינוך הערבי.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך על השינויים והתקציבים לשנת 2001 (הפירוט מצ"ב).
2. הוועדה רשמה לפניה שהמשרד בודק מחדש את הפחתת התקציב בשיעור של 3% במכללות להכשרת מורים וקיצוץ של 750 תלמידים לשנה בפנימיות.
3. הוועדה קובעת כי בתקציב אין עדיין מענה הולם ליישום הדרגתי בתשס"א של החוקים: יום חינוך ארוך, החינוך המיוחד וחינוך חובה חינם לגילאי 4-3 (תשס"ב), ופונה לממשלה להקצות לכך את התקציב הראוי.
4. הוועדה ממליצה שהמשרד יגיש לה בקשה לאישור יישום הדרגתי בתשס"א של חוק חינוך חובה חינם לגילאי 4-3 באשכול ישובים 2-1 בהם מופעלת התכנית למעשה.
5. הוועדה פונה למשרד להשלים הדיונים עם השלטון המקומי באשר לשינויים בתקציב הקשורים בשלטון המקומי כדי להגיע להבנה והסכמה.
6. הוועדה קובעת כי קיימת עדיין בעיה של 20,000 שעות בבסיס התקציב שהיו אמורים לקצץ בשנה זו - תשס"א ושלא קוצצו. לפיכך, ב-1.9.2001 יצטרכו לקצץ 20,000 שעות עבור תשס"א ו-20,000 שעות עבור תשס"ב. הוועדה פונה למשרד בבקשה לקבל פתרון הולם כך שלא יקוצצו שעות הוראה לתלמידים.


ישיבה מס' 205 - הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל נודלמן (פ/1956) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ח' בכסלו התשס"א, 5.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לקליטת עליה, המועצה להשכלה גבוהה, ממונה על סיוע לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, מנכ"ל התאגדות המכללות האזוריות, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל.
החלטות הוועדה
1. יו"ר הוועדה יכתוב לשופט וינוגרד ויבקש שבמסגרת מסקנות הוועדה שעומד בראשה יקח בחשבון הצעת החוק הזו. הצעת החוק לא תובא לאישור בקריאה שניה ושלישית לפני פרסום מסקנות אלה ובלבד שיתפרסמו לא יאוחר מהשבוע הראשון של חודש ינואר.
2. היעוץ המשפטי של הוועדה ישב עם: משרד האוצר, משרד המשפטים והמועצה להשכלה גבוהה או כל גורם אחר שיש לו עניין על מנת למיין החוק כדי שאפשר יהיה בישיבה הבאה לקיים הדיון הענייני, לגופו.


ישיבה מס' 206 - הצעת חוק מירשם מלגות (תיקון)(חובת פרסום), התשס"א-2000,
של ח"כ זבולון אורלב (פ/1004) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ח' בכסלו התשס"א, 5.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 207 - הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך,
התשס"א-2000, של קבוצת חכי"ם (פ/1256) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ח' בכסלו התשס"א, 5.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד האוצר, המשרד לקליטת עליה, המועצה להשכלה גבוהה, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, פרוייקט פר"ח, יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת "אורנים".
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 208 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון-העברת תלמידים בין מוסדות שונים), התש"ס-1999, של ח"כ משה גפני (פ/677) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ח' בכסלו התשס"א, 5.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, מרכז החינוך העצמאי.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 209 - ציון יום הזכרון ליצחק רבין במוסדות החינוך ומורשת רבין

בתאריך: ט' בכסלו התשס"א, 6.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, מנכ"ל רשת "אורט", מנכ"ל מרכז ההסברה, תלמידים מבית ספר ע"ש רבין בכפר סבא.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שקיימת חובה וחשיבות גדולה לציין את יום הזכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל במערכת החינוך בו יש לציין היבטים חינוכיים וערכיים העולים מהרצח הנפשע ויש ללמד בו את ערכי הדמוקרטיה, תרבות המחלוקת והויכוח הציבורי.
2. הוועדה ממליצה כי יש להפריד בין העיסוק במשנתו הפוליטית של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל לבין ההיבטים החמורים של הרצח. משנתו הפוליטית של רבין ז"ל שנויה במחלוקת ואילו ההיבטים החינוכיים - הערכיים של הרצח הנפשע של ראש הממשלה, אינם שנויים במחלוקת כלל.
3. הוועדה רשמה לפניה את דיווח נציגי משרד החינוך לפיו אין כל התייחסות או כוונה לכפות על המורים לימוד חד צדדי של מורשתו הפוליטית של רבין וכן רשמה הוועדה לפניה את דיווח מרכז יצחק רבין לחקר ישראל על פעילותו.


ישיבה מס' 210 - אלימות בבתי הספר - דו"ח וילנאי

בתאריך: י"ד בכסלו התשס"א, 11.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות המשיכה הדיון ביישום מסקנות וועדת וילנאי לצמצום האלימות במוסדות החינוך בהמשך לדיוניה בנושא מ - 26.7.97 ומ- 26.7.2000. הועדה תמשיך לעקוב בעקביות אחר יישום ההמלצות במלואן.
2. הועדה רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך על יישום הדו"ח ומרכזו הוצאת חוזר מנכ"ל מקיף בנדון האמור להתפרסם תוך ימים ספורים (הטיוטא הונחה על שולחן הועדה). הועדה מציינת כי לחוזר מנכ"ל זה יש חשיבות משמעותית במאבק לצימצום האלימות ומברכת על כך את המשרד.
3. עם זאת מעירה הועדה כי לדעתה יש להחיל חובה מפורשת על בתי הספר להפעיל תוכניות התערבות חינוכיות לצמצום האלימות על פי שלבי הגיל. כמו כן, סבורה הועדה כי על המשרד להגדיר משאבים הן מתוך בית הספר והן מתקציב המשרד לצורך צמצום האלימות. כן סבורה הועדה כי יש להסדיר את איסוף נתוני האלימות וכן לשקול הטלת חובה למערכת הניטור של שפ"י.
4. הועדה מבקשת מהמשרד שבנוסף לחוזר המנכ"ל יגבש תוכנית ליישום דו"ח וילנאי באשר להמלצות שאינם קשורות לבית הספר.
5. הועדה מבקשת ממשרד החינוך למנות ועדת המשך לועדת וילנאי כדי לגבש המלצות בסוגיות שועדת וילנאי המליצה לדון בהן בועדת המשך, ובסוגיות נוספות הקשורות בנושא.


ישיבה מס' 211 - הצעת חוק הרשות השלישית לטלוויזיה, התש"ס-2000,
של ח"כ מאיר שטרית (פ/1244) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ד בכסלו התשס"א, 11.12.00.
בהשתתפות: השרה הממונה על רשות השידור, רשות השידור, משרד המשפטים, משרד התקשורת, משרד האוצר, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, רשת, האגודה לזכות הציבור לדעת, איגוד המפרסמים, האיגוד הישראלי לפרסום, האיגוד הבינלאומי לפרסום, אגודת העתונאים בירושלים, פורום היוצרים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת להצבעה על הצעת החוק.


ישיבה מס' 212 - הצעת חוק הרשות השלישית לטלוויזיה, התש"ס-2000, של ח"כ מאיר שטרית (פ/1244) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ט"ו בכסלו התשס"א, 12.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, מנכ"ל רשות השידור ונציגי הרשות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 213 - הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים, התש"ס-1999,
של ח"כ עוזי לנדאו (פ/686) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ט"ו בכסלו התשס"א, 12.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, המועצה לשלום הילד, תללי"ם, האוגדה למלחמה בסרטן, ועד מנהלות בתי ספר של בתי חולים, מנהל מחלקת הילדים בבית חולים "שערי צדק", "קו אור".
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 214 -
1.
הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1256) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.
הצעת חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/925) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: ט"ו בכסלו התשס"א, 12.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד המדע, התרבות והספורט, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, גנזך המדינה, מנהלת ספרית הכנסת.
החלטות הועדה:
הצעות החוק אושרו לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 215 -
1.
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון-עידוד הקמת מכללות ושלוחות באזורי ספר), התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1810) - הכנה לקריאה ראשונה
2.
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון-עידוד הקמת מכללות ושלוחות באזורי ספר), התש"ס-2000, של ח"כ גדעון עזרא (פ/1980) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט"ז בכסלו התשס"א, 13.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאגדות המכללות האזוריות, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
תורכב קבוצת עבודה שישתתפו בה: היועץ המשפטי של ועדת החינוך והתרבות, המועצה להשכלה גבוהה, נציגי משרד האוצר ומשרד המשפטים, נציג סטודנטים ונציג התאגדות המכללות האזוריות.


ישיבה מס' 216 -
1.
הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל, התש"ס-2000, של ח"כ מאיר שטרית (פ/1246) - הכנה לקריאה ראשונה
2.
הצעת חוק לעידוד ההשכלה הגבוהה בישראל, התש"ס-2000, של ח"כ לימור לבנת (פ/1374) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט"ז בכסלו התשס"א, 13.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, משרד המשפטים, משרד הפנים, המועצה להשכלה גבוהה, מרכז שלטון מקומי, התאגדות המכללות האזוריות, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
1. סעיף 2 - יהפוך לסעיף "מטרות".
2. סעיף 3 - "המכינות" - המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך יביאו נוסח לוועדה תוך 6 שבועות.
3. סעיף 4 - יאוחד עם הצעת החוק של ח"כ נודלמן - הלוואות לשכר לימוד.
4. סעיף 5 - "הארנונה" - יידון עם הצ"ח של ח"כ זנדברג אשר בוועדת הכספים.
5. סעיפים 6-7 יתקיים דיון נוסף.
6. יו"ר הוועדה יכתוב לשופט וינוגרד שיש רוב בוועדה לתמוך בהצעת החוק ושיביאו זאת בשיקוליהם בקבלם מסקנות.


ישיבה מס' 217 - אליפות ישראל בשחיה בשבת

בתאריך: כ"א בכסלו התשס"א, 18.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנהל המחלקה לספורט תחרותי במשרד המדע, התרבות והספורט, יו"ר ומנכ"ל איגוד השחיה, הורים לשחיינים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות סבורה כי, כעקרון, ראוי שאליפויות ישראל הרשמיות בספורט תתקיימנה בימי חול, כדי לאפשר גם לספורטאים דתיים הזדמנות שווה.
2. הוועדה חזרה ורשמה לפניה את הודעת משרד המדע, התרבות והספורט לפיה דורש המשרד מאיגוד השחיה שלא לקיים אליפויות ישראל בשחיה בשבתות וחגים, כדי לתת לשחיינים דתיים הזדמנות שווה.
3. הוועדה רשמה לפניה התנצלות יו"ר איגוד השחיה, שהאיגוד לא הודיע לוועדה, כפי שהתבקש בהחלטות הוועדה מיום 24.7.00, שאליפות ישראל בשחיה תתקיים בחודש פברואר 2001 בשבת, וזאת בגלל חילופי הנהלות.
4. על דעת משרד המדע, התרבות והספורט ואיגוד השחיה מוסכם כי בתוך שבועיים, תקוים בדיקה משותפת כדי לבדוק אפשרות קיום אליפות, עוד בשנה זו, בימי חול בלבד.
5. על דעת משרד המדע, התרבות והספורט ואיגוד השחיה הוסכם, שבכל מקרה, אליפות ישראל בשחיה בחורף של שנה הבאה - 2002 - תתקיים בימי חול בלבד. וזאת, במתכונת ניסוי תוך שמשרד המדע, התרבות והספורט הבטיח לתת גיבוי כספי לניסוי, במידת הצורך.


ישיבה מס' 218 -
1.
הצעת חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1019) - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2.
הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (תיקון-שידורי פרסומת לילדים), התש"ס-2000, של ח"כ משה רז (פ/1788) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"א בכסלו התשס"א, 18.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, המועצה לשלום הילד, yes, האגודה לזכות הציבור לדעת.
החלטות הועדה:
הצעת חוק סיווג וסימון שידורים, התשס"א-2000 עברה בקריאה שניה ושלישית. בהצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (תיקון-שידורי פרסומת לילדים), התש"ס-2000, תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 219 - הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"א-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1730) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בכסלו התשס"א, 19.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, הסתדרות הפסיכולוגים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, ניצ"ן, צח"י, בזכות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, עמותת מגן לזכויות אנוש, אורחים ממכללת ליפשיץ.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 220 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון-שילוב ילדים חריגים במסגרות רגילות), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1839) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בכסלו התשס"א, 19.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, צב"י, צח"י, ית"ד, יד לשילוב, בזכות, איל"ן, ביח"ד, אקי"ם, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אלו"ט, עמותת מגן לזכויות אנוש, אסט"י, פורום הורים לתסמונת טורט, , אופק לילדינו.
החלטות הועדה:
כל המשתתפים מוזמנים להעביר הערות ב-30 הימים הקרובים. לאחר מכן יתקיים דיון נוסף.


ישיבה מס' 221 - מצב הפעילויות החוץ בית ספריות לאור האירועים הבטחוניים

בתאריך: כ"ג בכסלו התשס"א, 20.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, החברה להגנת הטבע, הרשות לשמירת הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל, המועצה לשימור אתרים, איגוד המדרשות, חברת המתנ"סים, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת וקובעת כי לטיול יש ערך חינוכי, ערכי ולימודי משמעותי ביותר. צמצום ניכר ביותר בהיקף הטיולים נוכח המצב הבטחוני הוא פגיעה מהותית בהליכים החינוכיים והלימודיים במערכת החינוך.
2. הוועדה קובעת כי מהנתונים שהוצגו בפניה, קיים צמצום משמעותי ביותר של טיולי בתי הספר, בכל רחבי הארץ. לאחרונה, ניכרת עליה מסוימת בהיקף הטיולים.
3. הוועדה סבורה כי עיקר הבעיה לצמצום הטיולים היא תחושת חוסר הבטחון בקרב הורים, מורים ומנהלים. להוראות המשטרה על החמרת אמצעי הבטחון לטיולים יש תרומה מסוימת לתחושה זו. הוועדה ממליצה שמשרד החינוך ויתר הגופים ישקלו הדרך להתמודד עם סוגיה זו. כן ממליצה הוועדה לקיים בדיקה מקצועית לענות על הבעיה.
4. הוועדה רשמה לפניה את מבצע ההסברה של משרד החינוך בשיתוף גופים נוספים, את מבצע הקק"ל המכוון לעודד ילדי יש"ע וגילה וכן את מבצעי הגופים להציע מבצעי טיולים, בכל רחבי הארץ, כולל הנחה של עד 50% מהתעריף, ומברכת על כל היוזמות.
5. הוועדה רשמה לפניה כי אגף התקציבים במשרד האוצר נענה לפנייתה ויתגבר, בשנת התקציב 2001, את תקציבי החברה להגנת הטבע ואגודת אכסניות הנוער וכן תערך בדיקה לגבי תקציב המדרשות. וכל זאת נוכח הצורך לסייע לגופים אלה במשבר הכספי אליו נקלעו עקב צמצום הטיולים. כן פונה הוועדה למשרד האוצר להסדיר הגדלת תקציב גם לרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
6. הוועדה סבורה כי התכנית "להיות ציוני" של המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות ראויה מאוד להיות תכנית מובילה ולכן פונה הוועדה למשרד החינוך להביא לביצוע התכנית, בהקדם. יו"ר הוועדה דיווח כי הוא, יחד עם יו"ר ועדת הכספים, עומדים להפגש עם שר האוצר כדי לסייע להשגת תקציב למבצע זה.
7. הוועדה מגנה את משרד הבטחון ואת המשרד לבטחון פנים שלא מצאו לנכון להשתתף בדיון זה, אף שהבעיה המרכזית בסוגיה זו היא חוסר מעש של משרדים אלה עם התמודדות עם תחושת חוסר הבטחון של הורים, מורים ומנהלים.
8. הוועדה תקיים ישיבת מעקב בנושא וכן מבקשת הוועדה ממשרד החינוך לדווח לה דיווח חודשי, על-פי אזורים, על מצב היציאה לטיולים.


ישיבה מס' 222 - האם החינוך לזהות יהודית, דמוקרטיה וציונות במשבר?
דיון מיוחד שהתקיים באוניברסיטת בר אילן

בתאריך: כ"ז בכסלו התשס"א, 24.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, שרי חינוך לשעבר, אנשי אקדמיה.
החלטות הועדה:
יתקיים דיון המשך בנושא יישום הדו"חות בנושא היהדות ובנושא הדמוקרטיה.


ישיבה מס' 223 - הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 3) (העברת ספורטאים קטינים), התש"ס-2000, של ח"כ רובי ריבלין (פ/424) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ"ח בכסלו התשס"א, 25.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, ההתאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, איגוד שחקני כדורסל, איגוד השחיה, המועצה לשלום הילד, יושבי ראש קבוצות כדורגל.
החלטות הועדה:
1. כל הגופים יעבירו הערותיהם לוועדה בכתב, תוך שבועיים.
2. על-פי ההערות, תחליט הוועדה, האם לקיים דיון נוסף או לראות בנוסח הנוכחי נוסח סופי לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 224 - תקצוב ההשכלה הגבוהה

בתאריך: כ"ח בכסלו התשס"א, 25.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, יו"ר ועדת תכנון ותקצוב ונציגי המועצה להשכלה גבוהה.
החלטות הועדה:
1. הוועדה רשמה לפניה דיווח יו"ר ועדת תכנון ותקצוב על תקצוב ההשכלה הגבוהה.
2. הוועדה תקיים דיון נוסף בנושא השינויים בתקציב הות"ת.


ישיבה מס' 225 - הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (תיקון שידורי פרסומת לילדים), התש"ס-2000, של ח"כ משה רז (פ/1788) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ח בכסלו התשס"א, 25.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המסחר והתעשיה, משרד התקשורת, משרד המשפטים, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשלום הילד, קשת, האגודה לזכות הציבור לדעת, האיגוד הישראלי לפרסום, הטלוויזיה החינוכית.
החלטות הועדה:
לצדדים ינתנו שבועיים להגיש הערות ובעוד כחודש תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 226 - הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2000,
של ח"כ עוזי לנדאו (פ/686) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ"ט בכסלו התשס"א, 26.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הבריאות, המועצה לשלום הילד, תללי"ם, ועד מנהלות בתי ספר של בתי חולים, בית חולים הדסה הר הצופים-מנהל המחלקה לכירורגית ילדים, "קו אור למידה", הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 227 - שנתון סטטיסטי של המועצה הלאומית לשלום הילד
ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד הילד, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העליה, הקליטה והתפוצות

בתאריך: כ"ט בכסלו התשס"א, 26.12.00.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי המועצה הלאומית לשלום הילד, נשיא בתי המשפט לנוער, משרד החינוך, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, מנשטרת ישראל, אגודת יד אליאסף, בית הספר לבריאות הציבור בבית חולים הדסה, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה דו"ח המועצה הלאומית לשלום הילד על השנתון הסטטיסטי ל-1999.


ישיבה מס' 228 - כישלון תלמידי ישראל במבחני המתימטיקה העולמיים

בתאריך: א' בטבת התשס"א, 27.12.00.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ועד ראשי האוניברסיטאות, ארגון הורים ארצי, המרכז הישראלי לקידום מדעי המתימטיקה, אחראית מטעם הגוף הבינלאומי לניהול המחקר וד"ר תלמה גביש.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מודאגת מאוד מכשלון תלמידי ישראל במבחני המתימטיקה והמדעים של הארגון הבינלאומי להערכת הישגים לימודיים ורואה בו תמרור אזהרה למערכת החינוך.
2. ביחס למדעים, סבורה הוועדה כי אחת האפשרויות לכשלון יכולה להיות קשורה במעבר מתכנית לימודים אחת לתכנית לימודים חדשה ויש צורך לבדוק הנושא במועד מאוחר יותר. ובכלל זה, המשך פיתוח והטמעה של תכניות הלימודים, החזרת מספר השעות בחטיבות הביניים ל-6 שעות שבועיות, הצטיידות במעבדות.
3. באשר למתימטיקה, רשמה הוועדה לפניה את מינוי ועדת המומחים בראשות פרופ' נאוה בן צבי לבדיקת לימודי המתימטיקה, אשר מונתה ע"י מנכ"לית משרד החינוך. הוועדה מבקשת שהמלצות ועדת המומחים יובאו אליה לדיון.
4. הוועדה ממליצה כי המשרד ידון במסגרת ועדה זו בנושאים הבאים: 1. הגדרה של מורה מקצועי למתימטיקה בחינוך היסודי; 2. גיוס כח אדם ראוי להוראת המתימטיקה; 3. סוגיית התגמול הדיפרנציאלי להוראת מקצוע המתימטיקה וראייתו כמקצוע מועדף; 4. הגדרה מחייבת של שעות לימוד מתימטיקה בחינוך היסודי ובחטיבות ביניים.
5. הוועדה מברכת וקוראת לעידוד פרוייקטים מיוחדים להוראת המתימטיקה בכל שלבי החינוך ובכלל זה עידוד המגזרים שנכשלו יותר בבחינה העולמית: בנות, דתיים, ערבים ואוכלוסיות בלתי מבוססות.
6. הוועדה סבורה שיש צורך לקיים דיון מקיף בסוגיית מבחני המשוב, כדי לסייע למערכת החינוך לבדוק עצמה בתהליך רצוף וקבוע ותקיים על כך דיון נפרד.


ישיבה מס' 229 - אישור רשימת גני ילדים על פי חוק לימוד חובה חינם לגילאי 4-3

בתאריך: ו' בטבת התשס"א, 1.1.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך והסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
אושרה רשימת הישובים בהם יחול חוק חינוך חובה חינם לגילאי 4-3 בשנת הלימודים תשס"ב בישובים בהם יש ילדים רבים מתחת לקו העוני ובקו העימות: באזור עדיפות א', בקו העימות (גם לגילאי 3) ובגנים באשכול 1 ו-2. וזאת, בנוסף לגנים באזור עדיפות א', קו עימות (גיל 4) ושיקום שכונות, שם הוחל כבר החוק, בעבר.


ישיבה מס' 230 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון-מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים (פ/1352) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ו' בטבת התשס"א, 1.1.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, מוסדות חינוך מוכרים.
החלטות הועדה:
הוועדה מציעה לאנשי משרד החינוך לבוא בדברים עם הגופים ולראות האם ניתן לגבש הסכמה כלשהי על שיעור ההקצבה, ממליצים בפני הח"כ המציע ובפני המשרד לגבש הסכמה סביב הקצבה בשיעור 75%. המקור התקציבי לא יהיה מתוך מקורות המשרד אלא כתוספת מן האוצר.


ישיבה מס' 231 - הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התש"ס-2000,
של קבוצת ח"כים (פ/1413) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ו' בטבת התשס"א, 1.1.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, מגן דוד אדום.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנושא.


ישיבה מס' 232 - תקנות צער בעלי חיים (פיטום אווזים), התש"ס-2000

בתאריך: ז' בטבת התשס"א, 2.1.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות, משרד החינוך, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, המועצה לענף הלול, האוניברסיטה העברית, עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים, תנו לחיות לחיות, עמותת "נח", עמותה למען חיות משק, האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים.
החלטות הועדה:
ועדת החינוך והתרבות מאשרת התקנות לתקופה של 36 חודשים. אין באישור זה משום קביעת עמדה באשר למה שיהיה בתום 36 חודשים, כאשר אז רשאי משרד החקלאות לבקש מוועדת החינוך והתרבות אישור מחודש, כפי שימצא לנכון.


ישיבה מס' 233 - אישור תשלומי הורים-בריאות השן והשאלת ספרי עיון

בתאריך: ז' בטבת התשס"א, 2.1.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן.
החלטות הועדה:
אגרת בריאות השן
1. ועדת החינוך והתרבות החליטה ב-15.5.00 לא לאשר בקשת שר החינוך לאגרת שירות בריאות השן בעקבות מידע שנמסר לה ע"י הרשות להגנת הצרכן, לפיה יהיה בכך כפל תשלומים כיוון שהשירות מכוסה כבר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. לאחר טיפול ממושך הובאה בפני הוועדה חוות דעת משפטית של משרד הבריאות לפיה אין מדובר בכפל תשלומים - השירות אינו ממומן בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. גם היועצת המשפטית של משרד החינוך וגם היועצת המשפטית של הוועדה תמכו בחוות דעת זו. לפיכך, החליטה הוועדה לאשר גביית אגרת בריאות השן בגובה של 27 ₪ לשירות בסיסי ו-53 ₪ לשירות מקיף לתלמיד לשנה בישובים בהם ניתן השירות ובכפוף לאישור ועד ההורים הישובי. עם מתן אישור ועד ההורים הישובי לקבלת השירות, יהיה התשלום חובה ובכפוף להחלטת ועד ההורים בדבר שירות בסיסי ו/או שירות מקיף.
2. החלטת הוועדה נובעת מהדאגה לרווחת התלמידים בעיקר התלמידים הבאים משכבות חברתיות כלכליות לא מבוססות שיד הוריהם אינה משגת לתת לילדיהם טיפול שיניים בדרך אחרת.
3. הוועדה קובעת כי משרד הבריאות חייב לקיים פיקוח מקצועי על מתן השירות, על רמתו ואיכותו וידווח לוועדת החינוך והתרבות על הפיקוח, אחת ל-6 חודשים.
4. מודגש בזאת שאישור הוועדה הוא לשנת הלימודים הנוכחית בלבד. הואיל והוועדה רואה בשירות זה חלק בלתי נפרד מביטוח בריאות ממלכתי ועל כן, חוזרת הוועדה ודורשת ממשרד האוצר לתקצב שירות בריאות השן במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולבטל תשלום ההורים.
5. הוועדה מבקשת, כבעבר, שרשות מקומית הגובה תשלום עבור שירות בריאות השן תפרסם להורים חוזר מפורט בדבר השירותים להם זכאים ילדיהם.
השאלת ספרי עיון
1. בעקבות העבודה המקיפה שנעשתה ע"י משרד החינוך, שוכנעה ועדת החינוך והתרבות שספריה היא חלק חשוב, משמעותי ומהותי בתהליכים החינוכיים של בית הספר ויש צורך להמשיך ולטפח הספריות ולדאוג להמשך פיתוחן.
2. יחד עם זאת, סבורה הוועדה כי אין להטיל התשלום למימון הספריות על ההורים והואיל והספריה היא חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי אין הספריה שירות חינוכי נוסף. ולכן חוזרת הוועדה ומבקשת מהמשרד למצוא תקציבים נוספים למימון הספריות.
3. הוועדה מבקשת התייחסות המשרד, תוך 60 יום, באשר לתקצוב הספריות.


ישיבה מס' 234 - דו"ח מרגלית - יישום חוק החינוך המיוחד

בתאריך: ח' בטבת התשס"א, 3.1.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, ניצ"ן, צח"י, ית"ד, בזכות, אקי"ם, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, שתי"ל, ועד הורים לחינוך מיוחד בנגב, יד לשילוב, פרופ' מלכה מרגלית-ראש בית ספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב וכותבת הדו"ח.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את עיקרי המלצות דו"ח ועדת מרגלית לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד ומברכת את פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה והמלצותיה.
2. הוועדה רשמה לפניה כי משרד החינוך אימץ ההמלצות והקים שלוש ועדות יישום האמורות להגיש המלצותיהן בחודש פברואר 2001.
3. הוועדה רשמה לפניה שועדות היישום פועלות בשיתוף פעולה עם: מרכז השלטון המקומי; ארגוני המורים; ארגוני ההורים; הארגונים למיניהם ומשרדי הממשלה.
4. הוועדה סבורה כי יהיה צורך להסדיר סוגיה זו בחקיקה על-מנת להבטיח מימוש הזכויות בדרך ראויה ותוך מתן עדיפות מתקנת לאוכלוסיות מקופחות ולהסדיר תוספת המשאבים שצריך משרד החינוך לקבל בגין יישום החוק.
5. הוועדה תמשיך לקדם הצעות חוק הקשורות ביישום חוק החינוך המיוחד תוך מודעות שיהיה צורך לקיים דיון תיאום, במשך שלבי החקיקה, בין החוקים המוצעים ובין המלצות ועדת מרגלית.
6. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך יחד עם המלצות ועדות היישום לבנות מערכת מלווה, בלתי תלויה, של הערכה, מחקר ותיאום, כדי ללוות התהליכים.
7. הוועדה תקיים דיון יישום הדו"ח באפריל 2001 מתוך תקווה שעד אז לא רק יוגשו המלצות ועדות היישום אלא יהיה גם שר חינוך במשרד מלאה.


ישיבה מס' 235 - סכנת סגירת המועצה לחילופי נוער וצעירים

בתאריך: ח' בטבת התשס"א, 3.1.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מזכיר הכנסת, נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד החוץ, יו"ר המועצה לחילופי נוער וצעירים ונציגי המועצה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שיש חשיבות לאומית להמשך תפקודה התקין והסדיר של המעוצה לחילופי נוער הואיל והיא משרתת מטרות לאומיות חשובות בשם המדינה.
2. הועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד החינוך בדבר נכונות המשרד לפתור בעיית המועצה בלוח זמנים קצר.
3. הועדה סבורה שיש צורך לשנות את מעמד המועצה ולהפוך אותה לעמותה ממשלתית או תאגיד על פי חוק ובכך לשנות גם את כללי מימונה ומבקשת עמדת משרד החינוך על כך, תוך שלושה חודשים.
4. הועדה דורשת ממשרד החינוך להסדיר גובה תקציב המועצה באופן שלא יפחת מגובה התקציב הממוצע הריאלי שהיה בשנים 99-95, לרבות עדכוני תקציב.
5. הועדה מבקשת ממשרד החינוך דיווח על הפתרונות להמשך תקין של פעילות המועצה תוך עשרה ימים, ולא יאוחר משבועיים.
6. הועדה מברכת את המועצה לחילופי נוער, חבריה ועובדיה על עבודתם המסורה והטובה.


ועדות משנה
ועדת משנה לחוק זכויות התלמיד


ישיבה מס' 1 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999, ח"כ סילבן שלום

בתאריך: כ"ב באדר ב' התש"ס, 29.3.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנושא בוועדת המשנה.


ישיבה מס' 2 - הצעת חוק זכויות התלמיד, התש"ס-1999, ח"כ סילבן שלום

בתאריך: י"ח באייר התש"ס, 23.5.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ועדות מיוחדות
ועדה מיוחדת לטיפול בבעיות תלמידים לקויי שמיעה


ישיבה מס' 1 - פתרון בעיות תלמידים לקויי שמיעה

תאריך: ט"ז בכסלו התש"ס, 25.11.99.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, אגודת החרשים בישראל, מיח"א, פורום לקויי שמיעה, שמ"ע, "בקול", שתיל, צח"י, ארגון שמע קולנו, ארגון V.A בישראל, המכון לקידום החרש, ארגון ברק.
החלטות הועדה:
1. הוועדה תקדם הצעת חוק בנושא בנוסח שהובא לישיבה זו, מטעם 2 ועדות: ועדת החינוך והתרבות והוועדה למעמד הילד.
2. הצעת החוק תתייחס ותחליט בין שתי גישות - האם המערכת הנוכחית נותנת פתרונות ראויים לכולם; מידת מעורבות ההורים בטיפול בילדים אלה ובמתן פתרונות.
3. הצעת החוק תתייחס בנפרד למגזר הערבי, למתן העדפה מתקנת שם לילדים, למאבחנים ולקלינאי תקשורת.
4. הגופים המעוניינים, מתקבשים להגיש הסתייגויות לנוסח החוק שהוצע.

ועדות משותפות
ועדה משותפת לחוק ייחוד כספי הקצבות - עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה


ישיבה מס' 1 - הצעת חוק ייחוד הקצבות למטרות חינוך ברשויות המקומיות, התש"ס-2000

בתאריך: י"א באייר התש"ס, 16.5.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים,מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
יתקיים דיון נוסף בנושא זה.


ישיבה מס' 2 - הצעת חוק ייחוד הקצבות למטרות חינוך ברשויות המקומיות, התש"ס-2000

בתאריך: י"ח באייר התש"ס, 23.5.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 3 - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תקציב חינוך), התשנ"ט-1999, של קב' ח"כים

בתאריך: י' בסיון התש"ס, 13.6.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ואוחדה עם הצעת חוק ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך ברשויות המקומיות, התש"ס-2000.


ישיבה מס' 4 - הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך), התש"ס-2000

בתאריך: כ"ט בתמוז התש"ס, 1.8.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בוועדה לקריאה שניה ושלישית.


ועדה משותפת להפסקת פרוייקט מחשב לכל ילד - עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות


ישיבה מס' 1 - הפסקת פעילות הפרוייקט "מחשב לכל ילד",
הצעה לסדר היום של ח"כ מאיר שטרית

בתאריך: ט"ז בתמוז התש"ס, 19.7.00.
בהשתתפות: נציגי משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, משרד הבטחון, ארגון המורים העל-יסודיים, עמותת פרוייקט מחשב לכל ילד, נציגי ערים בהם חל פרוייקט מחשב לכל ילד.
החלטות הועדה:
1. הוועדה רשמה לפניה את דיווח משרד ראש הממשלה והעמותה כי פרוייקט מחשב לכל ילד חילק משנת 1997 ועד היום כ-10,000 מחשבים לילדים נזקקים. המחשבים ניתנו עם תוכנות וגובו בקורסי לימוד לשימוש בהם. בבדיקת אוכלוסית המשתמשים נמצא כי רוב מוחץ של התלמידים והמורים סבור שהפרוייקט הגדיל מאוד את ההנעה של התלמידים, שיפר את הישגיהם הלימודיים, שינה מהותית את בילוי שעות הפנאי והיווה גורם שינוי משמעותי במשפחות.
2. הוועדה קובעת בצער כי ביצוע פרוייקט מחשב לכל ילד הופסק בשנת 2000 ואין התחלת התחייבויות חדשות בשנה זו.
3. הוועדה קובעת כי על משרד ראש הממשלה להמשיך מיידית את פרוייקט מחשב לכל ילד, המיועד לילדים נזקקים, תוך ביצוע התחייבויות חדשות וכי אין להרשות שתלמידים יפלו בין הכסאות בויכוח בין הממשלה לעמותה. על משרד ראש הממשלה להסדיר ההפעלה בהתאם לחוק ולנהלים מבלי להפסיק את קיום הפרויקט.
4. הוועדה פונה למפעל הפיס להמשיך בהשתתפותו בפרוייקט זה ואף להגדיל תמיכתו בפרוייקט חשוב זה, אשר יתרום לצמצום הפער בין הקטבים בחברה הישראלית. הוועדה מוחה שמפעל הפיס, שהוזמן לדיון, נמנע מלהופיע.
5. הוועדה מודה לאנשי העמותה על תרומותיהם הכספיות והאחרות ולכל התורמים לפרוייקט חשוב זה ומחזקת ידיהם להמשיך בפעולה ברוכה זו.
6. הוועדה מבקשת שחלוקת המחשבים תחול עם כל מגזרי החינוך.
7. הוועדה דורשת ממשרד ראש הממשלה לדווח לה, תוך חודש, על המשך הפרוייקט ותמשיך ותעקוב אחר פעילות הממשלה כדי לוודא המשך הפרוייקט בהקדם.

ועדה משותפת עם הוועדה למלחמה בנגע הסמים
לנושא הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים, סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת לגיל 18), התש"ס-2000


ישיבה מס' 1 - הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים, סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת לגיל 18), התש"ס-2000, של ח"כ אלי בן מנחם (פ/1527) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בכסלו התשס"א, 19.12.00.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לבטחון פנים, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, הרשות למלחמה בסמים, עמותת מגן לזכויות אנוש, ועד ראשי האוניברסיטאות, הסתדרות רפואית, עמותת אור (ילדים נפגעי תרופות), נציג שכונות, יו"ר עמותה לקידום פנימיות טיפוליות ושיקומיות בישראל, המועצה לילד החוסה, ארגון הורים ארצי, ביח"ד, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מרכז אבחון לטיפול בקשיי למידה ותפקוד, בזכות, עמותת "לב אחים", עמותת הורים לילדים לקויי למידה, צב"י, שירותי בריאות כללית, מומחים ברפואת ילדים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנושא.


ישיבה מס' 236 - הצעת חוק מירשם מילגות (תיקון) (חובת פרסום), התשס"א-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1004) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ' בשבט התשס"א, 13.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, איגוד לשכות המסחר, ארגון המורים העל-יסודיים ונציגי שלוחות מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.
החלטות הוועדה הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 237 - ידע עם וארץ של פרחי הוראה - תכנית הטלוויזיה של אמנון לוי

בתאריך: כ"א בשבט התשס"א, 14.2.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, מכללות להכשרת מורים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, התאחדות הסטודנטים, נציגי סטודנטים מדוד ילין, סמינר הקיבוצים, מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת אפרתה ודב גלהר מהרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות צפתה בכתבתו של העיתונאי דב גילהר, בתכניתו של אמנון לוי (טלעד), בערוץ 2, ששודרה ביום ה', ט"ו בשבט התשס"א, 8.2.01, וגילתה דאגה עמוקה מהבורות המדהימה בתחומי ידע עם, ארץ ומולדת, וידע כללי שנחשפה בקרב פרחי הוראה. הוועדה רשמה לפניה את הודעת מנכ"לית משרד החינוך לפיה יבדוק המשרד את היקף הבעיה ומהותה.
2. הוועדה קובעת כי כוחות ההוראה הם השדרה העיקרית המעצבת את איכותה של מערכת החינוך ורמתה הלימודית והחינוכית ולכן יש לפעול לשינוי משמעותי ברמת הידיעה של פרחי ההוראה בתחומי מורשת העם והיהדות ובידיעת הארץ והמולדת, ובידע כללי ובמורשת העם הערבי והמגזר הערבי.
3. הוועדה קובעת שלמעמד המורה יש השפעה חשובה על פרחי ההוראה ולכן יש לפעול לשיפור שכרם של המורים ומעמדם החברתי. הוועדה קוראת לממשלה החדשה להעדיף בסדר הקדימות הלאומי את קידום המורים והחינוך.
4. הוועדה קובעת כי לשחיקה בלימודי היהדות, הציונות, הדמוקרטיה ולמודי ארץ ישראל המתרחשת בשנים האחרונות יש משקל בתופעת הבורות בתחומים אלה, ולכן חוזרת הוועדה על החלטותיה הקודמות בנושאים אלה ודורשת חיזוק והרחבת הלימוד והחינוך בתחומים אלה בבתיה"ס.
5. הוועדה מציעה לבחון חובת לימודים במכללות להכשרת מורים ובבתי ספר לחינוך באוניברסיטאות בידע עם, הארץ והמולדת, לרבות חובת בחינה בנושאים אלה לפני מתן רשיון הוראה.
6. הוועדה מציעה לבחון חובת השתלמות, גם בשנת שבתון, בתחומים אלה, ולהתנות מתן גמול השתלמות בחובת בחינה בתחומים אלה.
7. הוועדה מודה לעיתונאי דב גילהר, לתכניתו של אמנון לוי, לטלעד ולערוץ 2 על כתבתו, שהעלתה הנושא לסדר היום החינוכי.
8. הועדה חוזרת ודורשת לבטל הקיצוץ במכללות להכשרת מורים. הועדה סבורה כי לעת כזאת, יש לחזקן.


ישיבה מס' 238 - גבולות המותר והאסור בשידורי טלוויזיה - שידור האונס וההתאבדות

בתאריך: כ"ו בשבט התשס"א, 19.2.01
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הטלוויזיה החינוכית, רשות השידור, טלעד, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשלום הילד, הסתדרות הפסיכולוגים, ההסתדרות הכללית ונציגי תלמידים מחוות הנוער הציונית.
חלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות והוועדה לקידום מעמד האשה סבורות שלשידורי טלויזיה על אונס נשים, אלימות בכלל וכנגד נשים בפרט והתאבדות, יש השפעה על התנהגות בני נוער ומבוגרים - בצורת גירוי שלילי ומסוכן.
2. הוועדות קובעות כי שידור האונס (בערוץ 1) וההתאבדות (בערוץ 2) נכנסים לגדר שידורים אלה.
3. הוועדות רושמות הודעות הועד המנהל של רשות השידור ומנכ"ל רשות השידור על הסקת המסקנות הנחרצת והמהירה כנגד שידור האונס.
4. הוועדות קוראות לגופים המשדרים לגלות אחריות ושימת לב בכל הקשור לשידורים שכאלה.


ישיבה מס' 239 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - שילוב ילדים חריגים במסגרות רגילות), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1839) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ו בשבט התשס"א, 19.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, צח"י, בזכות, ביח"ד, אקי"ם, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, אופק לילדינו, אסטי והפורום הירושלמי למען לקויי שמיעה.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 240 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת, (פ/1352) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז בשבט התשס"א, 20.2.01
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים, נציגי ביה"ס הריאלי בחיפה, ישיבת חורב ירושלים, בי"ס נוצרי, בי"ס פרנציסקני ובתי ספר מוכרים שאינם רשמיים.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 241 - הצעת חוק הסעות לתלמידים, התש"ס-2000, של ח"כ עופר חוגי (פ/2120) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז בשבט התשס"א, 20.2.01
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים, רשת הארגונים לילדים בגיל הרך והמועצה לשלום הילד.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 242 - הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד: רבניה ומשורריה, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת, (פ/1877) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז בשבט התשס"א, 20.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, גנזך המדינה, המועצה הלאומית לתרבות הלדינו, יד יצחק בן צבי, הרבנות הראשית, המרכז למנהיגות יהודית חברתית.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 243 - איום השבתת בתי הספר על ידי ארגון המורים העל-יסודיים

בתאריך: כ"ז בשבט התשס"א, 20.2.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
ארגון המורים דחה את השביתה בשבוע. אם לא יפורסמו נתוני שחיקת שכר המורים במועד שהובטח - תתמוך הכנסת בהמשך המאבק של המורים - כולל השבתה.


ישיבה מס' 244 - ביצוע דו"ח שנהר (לימודי יהדות) ודו"ח קרמניצר (לימודי אזרחות)

בתאריך: כ"ח בשבט התשס"א, 21.2.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, הסוכנות היהודית, "מעיינות להשכלה", המרכז למנהיגות יהודית חברתית, המרכז למנהיגות יהודית "מזרח-שמש".
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנושא.


ישיבה מס' 245 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1352) - הכנה לקריאה

בתאריך: ג' באדר התשס"א, 26.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ארגון המורים העל-יסודיים, ישיבת "חורב" ירושלים, ביה"ס "הריאלי העברי" בחיפה, בית הספר "נזירות המושיע" נצרת.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 246 - הצעת חוק מרשם מלגות (תיקון) (חובת פרסום), התשס"א-2000, של ח"כ זבולון אורלב, (פ/1004) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ג' באדר התשס"א, 26.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 247 - הצעת חוק הנצחת זכרם ומורשתם של גדולי התרבות הישראלית, התש"ס-2000, של ח"כ צחי הנגבי, (פ/1368) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ד' באדר התשס"א, 27.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, אגודת הסופרים, איגוד אמני ישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 248 - הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 3) (העברת ספורטאים קטינים), התשס"א-2000, של ח"כ רובי ריבלין, (פ/424) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ד' באדר התשס"א, 27.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל, מכבי, איגוד שחקני כדורגל, איגוד שחקני כדורסל, המועצה לשלום הילד, איגוד השחיה, איגוד הקליעה.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 249 - מעקב ביצוע חוק חינוך חינם מגיל 3-4
ישיבה משותפת עם הוועדה לקידום מעמד הילד

בתאריך: ד' באדר התשס"א, 27.2.01.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, אמונה, ארגון גני ילדים פרטיים, המועצה לשלום הילד, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, מועצה אזורית כפרים לא מוכרים בנגב, מעורבות. שתי"ל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות והוועדה לקידום מעמד הילד רואות בדאגה את הסחבת ביישום מלא של חוק חינוך חינם מגיל 3 לגבי כל הילדים באשכולות 1-2. כ - 13 אלף ילדים בישובים אלה עדיין אינם לומדים בגנים ציבוריים, וכן מהעדר נתונים מלאים באשר ליישום החוק בכל יתר הישובים עליהם חל החוק.
2. הוועדות תובעות ממשרד החינוך:
א. להעביר לוועדות תוך חודש ימים תוכנית מפורטת לפי ישובים, לפתיחת הגנים החסרים ולהכללת כל הילדים באשכולות 1-2, וכן לגבי תגבור הפיקוח וההדרכה לגננות.
ב. להכין תוך חודש תוכנית מדויקת, כוללת עלות תקציבית לגבי יישום החוק לגבי הישובים באשכול 3, החל בשנת תשס"ב. הוועדה רשמה לפניה את תוכנית המשרד להכללת אשכול 3.
ג. להכין תוכנית להקמת גנים לגיל 3-4 בישובים הלא-מוכרים בשכונות המגורים ולא במרחק רב מהם.
3. הוועדות תובעות ממשרד האוצר להגיש מסמך מפורט על התקציב שהוצא ליישום חוק חינוך חינם מגיל 3, תוך פירוט ההוצאות לבניית גנים, לשכירת מבנים, לציוד ראשוני, לתשלום לגננות ועוד.
הוועדות תקיימנה ישיבות מעקב נוספות לפיקוח על ביצוע החוק.


ישיבה מס' 250 - איום ארגון המורים העל-יסודיים להשבית את הלימודים - הצעה לסדר היום של חה"כ יגאל ביבי (3837) ומשולם נהרי (3858)

בתאריך: ד' באדר התשס"א, 27.2.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ועדת בדיקת שכר המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות תומכת בקידום מעמד המורה ושיפור שכרו הואיל ומעמדו ושכרו גורלי לשיפור רמת ואיכות החינוך.
2. הוועדה מבקשת ופונה לארגוני המורים שלא לקיים שביתות ולקבל מסקנות הבוררות. אם יש בעיות בנדון על ארגוני המורים לפתוח בהדברות עם הממונה על השכר במשרד האוצר. אם יהיו חילוקי דעות ימונה בודאי שר חינוך תוך זמן קצר וגם דלתה של ועדת החינוך והתרבות פתוחה בפני הצדדים.
3. הוועדה פונה לממונה על השכר במשרד האוצר להשלים, בהקדם, הסכמי השכר מה-1.1.99 ועד היום, על מנת להבטיח רגיעה במערכת החינוך.


ישיבה מס' 251 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חובת הלימוד בכיתות של קבע), התש"ס-2000, של ח"כ יעקב ליצמן, (פ/1605) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ה' באדר התשס"א, 28.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 252 - הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2000, של ח"כ זבולון אורלב וח"כ דוד אזולאי, (פ/1304) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ה' באדר התשס"א, 28.2.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, משרד המשפטים, איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, מרכז השלטון המקומי, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק עברה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 253 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי-חיים), התש"ס-2000

בתאריך: י' באדר התשס"א, 5.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החינוך, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, ההתאחדות הישראלית לכלבנות, אגודת צער בעלי חיים בישראל, עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים, הסתדרות הרופאים הוטרינריים בישראל, אגודת s.o.s חיות, גן החיות התנ"כי, תלמיד מבי"ס אורט השומרון.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בתקנות.


ישיבה מס' 254 - ביצוע דו"ח קרמניצר (לימודי אזרחות)

בתאריך: י"א באדר התשס"א, 6.3.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, הסוכנות היהודית, הקרן החדשה לישראל, פרופ' מרדכי קרמניצר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בלימודי האזרחות את נשמת אפה של הדמוקרטיה במדינת ישראל ולכן היא מייחסת חשיבות רבה ליישום דו"ח הוועדה "להיות אזרחים" בראשות פרופ' קרמניצר, שהוגש למשרד החינוך בתשנ"ו 1996.
2. הוועדה מודאגת מתמונת המצב הקודרת של לימודי האזרחות והדמוקרטיה ומאי יישום המלצות הדו"ח. כמו כן, מודאגת הוועדה מחוסר נתונים עדכניים ושלמים במשרד החינוך על לימודי האזרחות ויישום הדו"ח.
3. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להציג בפניה תמונת מצב בצירוף נתונים מפורטים ותקיים על כך דיון נוסף תוך שלושה חודשים. לדיון הנוסף יוזמנו כל הגורמים המוזמנים בנושא לרבות הארגונים הוולונטריים.


ישיבה מס' 255 - הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התש"ס-2000, של קבוצת ח"כים, (פ/1413) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"א באדר התשס"א, 6.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים, מגן דוד אדום, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 256 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים), התש"ס-2000

בתאריך: י"ב באדר התשס"א, 7.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החינוך, רשות הטבע והגנים הלאומיים, ההתאחדות הישראלית לכלבנות, גן החיות התנ"כי, פארק הקופים.
החלטות הועדה:
התקנות אושרו וייכנסו לתוקף בעוד תשעים יום.


ישיבה מס' 257 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - יום לימודים ארוך בחופשת הקיץ), התשנ"ט-1999, של ח"כ אילן גילאון (פ/442) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ז באדר התשס"א, 12.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, ארגון הורים ארצי, אלו"ט, איל"ן, צח"י, חוג מעג"ל.
החלטות הועדה:
1. משרד החינוך יכין, תוך חודש, מסמך מפורט באשר לעלויות החוק, על המרכיבים והפריטים השונים הכרוכים בהיערכות: הוראה, שיפוצים, הזנה, כמויות וכדומה.
2. משרד החינוך צריך להכין, תוך חודש, מסמך היערכות לביצוע - אם וכאשר יתקבל החוק - איך הוא רואה את משך הזמן ואת שלבי ביצוע החוק.
3. תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק בתוך שישה שבועות.


ישיבה מס' 258 - חלוקת חלב לילדי בתי הספר - הצעת ח"כ משה גפני לדיון מהיר

בתאריך: י"ח באדר התשס"א, 13.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, תנובה, רשת "אל המעיין".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת משרד החינוך על היענותו ליוזמת "תנובה" לקיים פרוייקט ניסוי חלוקת חלב חינם לילדי בתי"ס בת"א ובאופקים - פרוייקט "הפסקת חלב", לבחינת היערכות תכנית זו בכל הארץ, תוך שילוב מערכי שיעור בנושא תזונה נכונה ואיכות סביבה כפי שנהוג ב-30 מדינות בעולם בחסות האו"ם.
2. הוועדה רשמה לפניה הודעת משרד החינוך ו"תנובה" כי כל בתיה"ס החרדיים באופקים ייכללו בפרוייקט זה במתכונת הלוגיסטית והחינוכית המופעלת שם כבר בבתיה"ס הממלכתיים והממלכתיים דתיים, בהתאמות לערכי החינוך החרדי. כן יתווסף לפרוייקט בי"ס חרדי בת"א.
3. הוועדה מביעה צער על השגיאה ושיקול הדעת המוטעה של משרד החינוך ועיריית אופקים, שלא כללו גם בתי ספר חרדיים באופקים, ומקווה שנכונות משרד החינוך ו"תנובה" להוסיף בתיה"ס החרדיים לפרוייקט, יחזירו השוויון בין התלמידים בישוב.
4. הוועדה מוחה כנגד עיריית אופקים שלא ראתה לנכון להיענות להזמנת הוועדה להשתתף בדיון ולתת הסבר על טענת משרד החינוך על בתיה"ס שנבחרו על ידה ללא הכללת בתיה"ס החרדיים.


ישיבה מס' 259 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - הכללת תולדות הפעילות למען העלייה לישראל מברית המועצות), התש"ס-2000 - של קבוצת ח"כים, (פ/1744) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ח באדר התשס"א, 13.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
משרד החינוך יגיש לוועדה, תוך חודש ימים, דו"ח בכתב על השאלות שנשאלו בישיבה. לאחר הגשת הדו"ח תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 260 - הצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (תיקון - שידורי פרסומת לילדים), התש"ס-2000, של ח"כ משה רז (פ/1788) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ח באדר התשס"א, 13.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התקשורת, משרד המשפטים, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים, קשת, המועצה לשלום הילד, האגודה לזכות הציבור לדעת, הסתדרות ההנדסאים במחוז ירושלים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 261 - "יום המדע" - חשיבות החינוך המדעי למקבלי ההחלטות במאה ה-21
ישיבה משותפת עם הוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי,
עם ועדת העליה, הקליטה והתפוצות ומשרד המדע, התרבות והספורט

בתאריך: י"ט באדר התשס"א, 14.3.01.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, המשרד לאיכות הסביבה, המשרד לתשתיות לאומיות, משרד האוצר, משרד הבטחון, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים, משרד התעשייה והמסחר, משרד התקשורת, משרד החקלאות, משרד התחבורה, המועצה להשכלה גבוהה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, אנשי אקדמיה, פורום מחקר ופיתוח רפואי, מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים, המוזיאון הלאומי למדע בחיפה, מוזמנים שונים.
החלטות הועדה:
1. הועדות וכל הגופים המשתתפים מתחייבים להמשיך ולתת למדע את מקומו הראוי.
2. הועדות וכל הגופים המשתתפים מתחייבים להמשיך ולהאבגק למען החינוך למדע
ולהשפיע על מקבלי ההחלטות.
3. הועדות וכל הגופים המשתתפים מתחייבים לקדם יישום מסקנות ההון לקידום המדע.


ישיבה מס' 262
א. פרידה משלומית עמיחי
ב. הצעת חוק שיעורי העזר לתלמידים עולים, התש"ס-2000, של ח"כ גנדי ריגר,
(פ/1435) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"א באדר התשס"א, 19.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הקליטה, משרד המשפטים, הסוכנות היהודית, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת התלמידים והנוער הארצית, האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה, המגבית בריטניה, ארגון היל"ה, שתי"ל, מכנף דרום לציון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מציעה פסק זמן למשך חודש ימים.
2. במשך הזמן הזה יבוא משרד החינוך ויגיש בכתב לועדת החינוך והתרבות ולח"כ ריגר - הח"כ המציע - מה המצב הקיים כיום וכיצד בדעתם לתגבר שעות עזר לעולים.
3. הועדה תשוב ותתכנס לאחר קבלת מתן תשובת משרד החינוך, בעוד חודש.


ישיבה מס' 263 - קיצוץ במספר תלמידי החינוך הטכנולוגי

בתאריך: כ"ד באדר התשס"א, 19.3.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לקליטת עליה, צה"ל, רשת אורט ישראל, רשת עמל, רשת אמי"ת, התאגדות המכללות האזוריות, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי, ארגון הל"ה, התאחדות התעשיינים, מרכז שלטון מקומי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה חשיבות לאומית בחינוך הטכנולוגי ובצורך בביסוסו ופיתוחו המתמידים. ולכן, הוועדה מתנגדת, בכל תוקף, לקיצוץ הפנימי שעשה המשרד בשיעור של כ-100 מיליון ₪ בחינוך הטכנולוגי בשנת 2001, בנוסף לקיצוצים הקודמים בלימודי הנדסאים וטכנאים וכיתות ט' שהסתכמו בכ-50 מיליון ₪ נוספים.
2. הוועדה שוכנעה שמשמעויות הקיצוץ בחינוך הטכנולוגי מהוות סכנה, עד כדי איום, על איכות החינוך הטכנולוגי והמשך קיומו.
3. הוועדה הביעה תמיהה שהקיצוץ נובע מרצונו של ראש הממשלה ושר החינוך הקודם לאגם 350 מיליון ₪ לצמצום פערים בה בשעה שהקיצוץ בחינוך הטכנולוגי מהווה הפגיעה הקשה ביותר וגורם משמעותי מאוד להרחבת פערים.
4. הוועדה רשמה לפניה הודעת שרת החינוך והתנצלותה על אי השתתפותה בישיבה. הוועדה תפנה אליה, בכל כובד משקלה, על מנת לבטל הקיצוץ הפנימי של המשרד בחינוך הטכנולוגי ולחפש דרך אף לחזקו.
5. הוועדה פונה לחברי הכנסת להגיש הסתייגויות לתקציב המדינה, על מנת להביא לשינוי תקציב 2001.
6. הוועדה מברכת את המרכז לשלטון מקומי, רשתות - אורט, עמל, אמי"ת ויתר בתי הספר הטכנולוגיים על החינוך הטכנולוגי ומקווה שיהיה בידיה לסייע להם בחיזוק החינוך הטכנולוגי.


ישיבה מס' 264 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - שילוב ילדים חריגים במסגרות רגילות), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1839) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ה באדר התשס"א, 20.3.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, צח"י, בזכות, אקי"ם, אלו"ט, שתי"ל, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 265 - חפירות הווקף בהר הבית

בתאריך: כ"ו באדר התשס"א, 21.3.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, סגן השר לבטחון פנים ונציגי המשרד, משרד המשפטים, משרד הדתות, משרד הפנים, הרבנות הראשית, רשות העתיקות, עיריית ירושלים, המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, שגרירות ארה"ב בישראל, הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שוכנעה, שוב, שבהר הבית נמשך הרס ארכיאולוגי חמור המתרחש ע"י הווקף ויש צורך לעצור זאת.
2. הוועדה רשמה לפניה בקשת נציגי הממשלה לאפשר לה פרק זמן כדי לגבש מדיניות באשר לצורך למנוע הרס העתיקות בהר הבית. הוועדה מבקשת מהממשלה דיווח בנושא, תוך שלושה חודשים.
3. הוועדה פונה למשרד החוץ שיפנה לאונסק"ו כדי להיאבק נגד הרס העתיקות.
4. הוועדה מברכת את הוועד הציבורי על פעילותו בנדון.


ישיבה מס' 266 - כללי הקולנוע (תנאים להכרה בסרט ישראלי), התשס"א-‏2001

בתאריך: ח' בניסן התשס"א, 1.4.01.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד המשפטים, איגוד אמני ישראל, פורום היוצרים והמפיקים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל, קרן הקולנוע הישראלי, קרן לעידוד קולנוע יהודי ישראלי, ההסתדרות הכללית, איגוד הבמאים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 267 - תנאי לימודים מיוחדים לסטודנטים במילואים

בתאריך: כ"ג בניסן התשס"א, 16.4.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבטחון, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, התאחדות הסטודנטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, פורום מג"דים ומח"טים במילואים, תנועת התעוררות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה שקיימות 3 בעיות בהסדרת תנאי לימודים מיוחדים לסטודנטים במילואים: א. בעיית ההרגשה - סטודנטים המשרתים במילואים מרגישים שמוסדות הלימודים אינם נותנים פתרונות ראויים, מעודכנים ומלאים לבעיותיהם. ב. הלימודים וההישגים - הוועדה התרשמה שעם כל המאמץ שקיים ע"י המוסדות האקדמיים, עדיין יש בעיות של שמירת איכויות הלימודים וההישגים הלימודיים. ג. תנאים כלכליים של סטודנטים משרתים כמו לימודים הנמשכים לשנה הרביעית, קורסי קיץ ובעיות של המוסדות המעוניינים לתת פתרונות לסטודנטים במילואים.
2. יש הסכמה רחבה שיש מצב חדש במדינה המחייב שינוי בתפיסת היחס לסטודנטים המשרתים במילואים ושינוי זה צריך לבוא לידי ביטוי מוחשי יותר במוסדות להשכלה גבוהה.
3. הוועדה קובעת שצריכה להיות תכנית לאומית אחידה ומחייבת שתונהג בכל המוסדות להשכלה גבוהה לסוגיהם, ללא יוצאי דופן. אין הדבר סותר שלכל מוסד גם יהיה מרחב תמרון משלו. צריך להיות תקנון אחיד, ברור וידוע לסטודנטים מהם התנאים המיוחדים להם הם זכאים ויש להטיל על המוסדות להשכלה גבוהה, מל"ג, משרד החינוך, צה"ל והסטודנטים לגבש תקנון כזה תוך חודש ימים.
4. הוועדה רשמה לפניה את הודעת צה"ל שנציגי המוסדות להשכלה גבוהה ונציגי ארגוני הסטודנטים יהיו חברים בוועדות ולת"ם של הסטודנטים.
5. הוועדה מברכת את שרת החינוך על הדיון שהיא עומדת לקיים היום ומבקשת להביא המלצותינו בפניה.
6. הוועדה תקיים ישיבת מעקב בעוד כחודש ימים.


ישיבה מס' 268 - הכוונה להשמיע את יצירות ואגנר בפסטיבל ישראל

בתאריך: ט"ו באייר התשס"א, 8.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד החוץ, משרד התיירות, הסוכנות היהודית, עיריית ירושלים, יד ושם, רשות השידור, פסטיבל ישראל, האופרה הישראלית, מרכז ארגוני ניצולי שואה, מרכז שמעון ויזנטל, תזמורת סימפונית ראשון לציון, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב, אגודת הקומפוזיטורים בישראל, אנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
ריכרד ואגנר, קומפוזיטור ותאורטיקן גרמני שחי בסוף המאה ה-19 היה אנטישמי, גזען, הוגה רעיון הכיליון של העם היהודי, והיה מאבותיו הרוחניים והמוסריים של היטלר והתנועה הנאצית. לכן, פונה ועדת החינוך והתרבות להנהלת פסטיבל ישראל לשקול מחדש את עמדתה ולהמנע מהשמעת יצירתו של ואגנר - "וולקירה" - בפסטיבל ישראל, בירושלים בבנייני האומה ע"י תזמורת גרמנית, המהווה פגיעה בוטה בזכרון השואה ובניצוליה, ופגיעה במאבק באנטישמיות והגזענות כלפי העם היהודי.


ישיבה מס' 269 - תקציב משרד המדע, התרבות והספורט - תקציב הספורט

בתאריך: ט"ז באייר התשס"א, 9.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, הוועד האולימפי, איגוד הכדורסל, איגוד השחיה, איגוד האתלטיקה, ההתאחדות לספורט נכים, מכבי, העמותה לקידום נשים בספורט, ההסתדרות הכללית.
החלטות הועדה:
1. הועדה קובעת שתקציב הספורט הוא עלוב ולא ניתן להשתמש בו כמנוף למהלכים רציניים.
2. הועדה קובעת כי תפקיד משרד המדע, התרבות והספורט היא לנקוט באחריות לאומית ולראות את התקציב הלאומי של הספורט, הועדה תקיים על כך דיון.
3. ועדת החינוך והתרבות תקיים דיון מקיף בנושא עך גל הגורמים בדבר, כולל; הרשויות המקומיות, מפעל הפיס, המועצה להסדרי ההימורים בספורט. הגדלת תקציב הספורט.
4. הועדה תקיים דיון על היקף ומצב מתקני הספורט.
5. הועדה תקיים דיון על הספורט במגזר הערבי.


ישיבה מס' 270 - תקציב משרד המדע, התרבות והספורט - תקציב התרבות

בתאריך: ט"ז באייר התשס"א, 9.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד האוצר, איגוד אמני ישראל, אשכולות, מוזיאון ישראל, התיאטרון הערבי בישראל, אגודת הסופרים, המועצה לספריות ציבוריות, ההסתדרות הכללית.
החלטות הועדה:
1. מטרת ועדת החינוך והתרבות היא הגדלת התקציב.
2. הועדה תמשיך לקיים את הדיון לפי סקטורים שונים: מוזיאונים, תיאטראות וכדומה.


ישיבה מס' 271 - סקירת מדיניות שרת החינוך

בתאריך: כ"א באייר התשס"א, 14.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, הרשות להגנת הצרכן.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את עיקרי המדיניות החינוכית החדשה של שרת החינוך - "להניף דגל חינוכי ערכי".
2. הוועדה מברכת את השרה במדיניות זו ומאחלת לה, למנכ"לית ולעובדי המשרד, הצלחה רבה ביישום המדיניות. הוועדה תעקוב אחר ביצוע המדיניות החדשה.
3. הוועדה ביקשה מהשרה כי במסגרת המדיניות החדשה תנתן התייחסות תקציבית ראויה, של הממשלה בכלל ושל משרד האוצר בפרט, לביצוע חוק יום חינוך ארוך וחוק חינוך חובה חינם לגילאי 3-4, לבעיות הבטיחות במוסדות החינוך, לצרכים המיוחדים של מערכת החינוך ביש"ע, להפחתת האלימות וצמצום השימוש בסמים ובאלכוהול במוסדות החינוך, הפחתת תשלומי הורים ותגבור החינוך היהודי בחו"ל.
4. הוועדה מציינת כי יש עדיין מחסור תקציבי במערכת החינוך ודורשת מהממשלה להעמיד לרשות מערכת החינוך את התקציב הדרוש. הוועדה מביעה התנגדות נחרצת לכל קיצוץ נוסף בתקציב החינוך.


ישיבה מס' 272 - הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל נודלמן, (פ/1956) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: כ"ב באייר התשס"א, 15.5.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה, אוניברסיטת דרבי, התאחדות הסטודנטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 273 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - עידוד הקמת מכללות ושלוחות באזורי ספר), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1810) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב באייר התשס"א, 15.5.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה, אוניברסיטת דרבי, התאחדות הסטודנטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 274 - ירידה במספר הזכאים לתעודות בגרות - הצעה לסדר היום של קבוצת חברי כנסת

בתאריך: כ"ח באייר התשס"א, 21.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, ארגון ההורים הארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מתנגדת בכל התוקף ומגנה את החלטת הממשלה מאתמול על קיצוץ במערכת החינוך. הוועדה קובעת כי מערכת החינוך ראויה לעדיפות מתקנת ולתוספת תקציב באשר היא התשתית הקיומית המבטיחה את עתידה של המדינה.
2. הוועדה רשמה לפניה בדאגה רבה את נתוני משרד החינוך בדבר הירידה בשיעור הזכאים לתעודות הבגרות בסוף שנת הלימודים התש"ס. הועדה מבקשת כי הצגת המידע תכלול בעתיד ניתוח לפי מדד הטיפוח על פי מוסדות חינוך ולא רק על פי רשויות מקומיות.
3. עיקר דאגת הוועדה קשורה לעובדה שקיימת שונות רבה בין שיעורי הזכאים לתעודות בגרות בין תלמידים ממגזרים שונים ויש קשר בין מצב חברתי-כלכלי לבין שיעורי הזכאות.
4. הוועדה רואה חשיבות רבה בהעלאת שיעור הזכאים לתעודות בגרות באשר היא יכולה להיות המכשיר החברתי המשמעותי לצמצום פערים חברתיים-כלכליים ומהווה תנאי הכרחי ללימודים אקדמיים ולהשתלבות בתעסוקה ראויה.
5. הוועדה תובעת ממשרד החינוך לגבש ולהציג בפניה תכנית חינוכית מקיפה לצמצום הפערים בשיעורי הזכאות ולהעלאת שיעורי הזכאות לתעודות בגרות, בתוך שישה חודשים. הוועדה ממליצה למשרד החינוך כי בגיבוש התכנית יש לקחת בחשבון שתהליכים חינוכיים הם ארוכי טווח, היררכיים ולכן יש לתת את הדעת לכל שלבי החינוך ולא רק לשלבים הסופיים בכיתות העליונות של החינוך העל יסודי.
6. הוועדה שוללת מכל וכל את הניסוי החינוכי לתת תגמול כספי לתלמידים המצליחים בבחינות בגרות מטעמים ערכיים וחינוכיים וממליצה כי התגמול יהיה לעידוד מורים ותמרוצם כדי להעלות את שיעורי הזכאים לתעודות בגרות.
7. הועדה תקיים דיון נוסף בנושא זה עם הגשת התוכנית.


ישיבה מס' 275 - ביטוח תלמידים בחו"ל

בתאריך: כ"ט באייר התשס"א, 22.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, "כלל ביטוח", "ענבל", ארגון הורים ארצי, תלמידים מביה"ס רמת השרון, דובר צה"ל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות פונה למשרד החינוך להסדיר, תוך שלושה חודשים, בעל תפקיד שיהיה ממונה לטיפול בתלמידים נפגעים בצד האנושי, חברתי; בדומה לקצין נפגעים בצה"ל. כל תלמיד נפגע ידע שמערכת החינוך מרגישה כלפיו אחריות.
2. הוועדה ממליצה לבחון כיסוי ביטוחי נפרד לתלמידים הנוסעים במשלחות לחו"ל הואיל והתנאים של תלמיד הנפגע בחו"ל שונים לחלוטין מתנאים של תלמיד הנפגע בארץ.
3. הוועדה פונה למנכ"לית משרד החינוך למנות לאלתר איש קשר לירון כדי לסייע לו בכל הנחוץ.
4. הוועדה רשמה לפניה כי מתנהלות תביעות של תלמידים נפגעים כנגד משרד החינוך ואין הוועדה רואה לעצמה אפשרות להכנס לתביעות אלה.


ישיבה מס' 276 - כללי הקולנוע (תנאים להכרה בסרט ישראלי), התשס"א-‏2001

בתאריך: כ"ט באייר התשס"א, 22.5.01.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד המשפטים, פורום היוצרים והמפיקים בקולנוע ובטלוויזיה בישראל, קרן הקולנוע הישראלי, אקו"ם, ההסתדרות הכללית.
החלטות הועדה:
הכללים אושרו.
הוועדה קבעה את הכללים בהם צריך סרט לעמוד כדי שיוכר כסרט ישראלי, ולפיכך יוכל להנות מסיוע כספי מדינה.
עיקר הכללים: מרבית היוצרים של הסרט צריכים להיות ישראלים; 70% מהכסף יוצא בישראל; מרבית ימי הצילום יתקיימו בישראל; השפה העיקרית של הסרט תהיה: עברית, ערבית, יידיש או לדינו.
תוקף הכללים נקבע ל-3 שנים, וזאת כדי שאפשר יהיה, בתום תקופה זו, לבחון הנושא מחדש, לאור הנסיון המצטבר שיירכש עד אז.


ישיבה מס' 277 - הספריות הציבוריות

בתאריך: ח' בסיון התשס"א, 30.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד החינוך, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, המועצה לספריות ציבוריות, ספריית כפר סבא, ספריית עמק חפר.
החלטות הועדה:
1. הספריות הציבוריות הן תשתית תרבותית בסיסית ערכית של מדינת ישראל.
2. ועדת החינוך והתרבות הצטערה לשמוע כי מנובמבר 99, מועד הדיון האחרון בוועדה בנושא, לא חל שיפור בהשתתפות הממשלה בתקצוב הספריות הציבוריות והוא עומד על 8%-5.
3. הוועדה קוראת לממשלה לאשר הצעות החוק של הח"כים: נעמי חזן, ענת מאור וזבולון אורלב, המסדירות תקציב הספריות הציבוריות.
4. הוועדה קוראת לראשי הספריות הציבוריות ולמועצה הציבורית לספריות ציבוריות לפעול להעלאת המודעות, ההכרה וההוקרה של השרים והח"כים בחשיבות קיום הספריות.


ישיבה מס' 278 - שבוע הספר העברי - תשס"א

בתאריך: ח' בסיון התשס"א, 30.5.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, התאחדות הוצאות הספרים בישראל, נציגת הסופרים.
החלטות הועדה:
לא התקבלו החלטות.
הוקראו מס' קטעים מדברי סופרים ומשוררים.
הוצגו קטעים מההצגה "שד קטן" ע"י דודו דותן.


ישיבה מס' 279 - אישור תשלומי הורים לשנת תשס"ב

בתאריך: י"ג בסיון התשס"א, 4.6.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, משרד הבריאות, מרכז השלטון המקומי, "כלל ביטוח", הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, הרשות להגנת הצרכן, איגוד אכסניות הנוער, ועד הורים קריית חינוך עמק חפר, התאחדות המנהלים.
החלטות הועדה:
1. משרד החינוך יפרסם, תוך שבועיים, טופס תשלומים אחיד לכל בתי הספר. בטופס יפורטו התשלומים והאם הם חובה או רשות.
2. המשרד יפרסם רשימת התשלומים לאחר שהיועצת המשפטית לוועדה אישרה נוסחם.
3. לא אושרה גביית תשלום עבור השאלת ספרי עיון (תשלום שבוטל כבר בשנה שעברה).
4. הוועדה תדון בישיבתה בנושא הערכות משרד החינוך לשנת הלימודים תשס"ב בתופעת הורים סרבני תשלום, ובתכנית משרד החינוך בנושא אכיפת גביית התשלומים המאושרים בלבד.


ישיבה מס' 280 - השפעת מערכת ניהול איכות "ISO-9000" כמסייעת לתהליך האיכות בחינוך

בתאריך: י"ג בסיון התשס"א, 4.6.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מכון התקנים, נציבות שירות המדינה, רשת אורט ישראל, מכון להבטחת איכות דנטלית, מנהלי בתי ספר, החברה למתנ"סים, מועצת תלמדיים ונוער ארצית, נציגי IQDent, קופת חולים לאומית, חברת ג'יג'י ירום, רפא"ל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת על ניהול החינוך לאיכות במוסדות החינוך וביחידות משרד החינוך ורואה בו תרבות ראויה ונכונה לקידום מטרות החינוך.
2. הוועדה התרשמה מאוד מדיווח אנשי החינוך, המרכז לשלטון מקומי ובעיקר מדיווח התלמידים על הצלחת החינוך לאיכות במוסדות החינוך.
3. הוועדה ממליצה למשרד החינוך לגבש דרכים כדי להגביר את מספר המוסדות שישתתפו בפרוייקט זה. הוועדה מבקשת לציין במיוחד את העיר אשקלון, המובילה בהיקף מוסדות החינוך הנכללים זה (27 בתי ספר מתוך 40) ואת רשת אורט שהתגייסה לנושא.
4. הוועדה תהיה הוועדה המובילה בכנסת להנהגת תקן איכות.


ישיבה מס' 281 - הזמר העברי - 1. מוסיקה עברית בכלי התקשורת,
2. הזמר העברי במערכת החינוך, 3. השוד המוסיקלי

בתאריך: י"ד בסיון התשס"א, 5.6.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד המשפטים, המשרד לבטחון פנים, משרד החינוך, עמותת שבוע הזמר העברי, אמנות לעם, אקו"ם, אשכולות, איגוד אמני ישראל, אקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים, עמותת עזי"ת, קול ישראל, מועצת הכבלים.
החלטות הועדה:
9. לרגל יום הזמר העברי בכנסת, זו השנה השלישית, מברכת ועדת החינוך והתרבות את היוצרים - המשוררים, המלחינים, המעבדים והמבצעים ומאחלת להם המשך יצירה לקידום הזמר העברי במדינת ישראל. הועדה רואה בזמר העברי מאבני היסוד של תרבות ישראל הראוי לעידוד ממלכתי, בהיותו תחום אמנות ויצירה המביא לידי ביטוי את קשת הסגנונות המוסיקליים הקיימים בעדות ובגילאים השונים, מהווה גורם מאחד ומלכד את העם והיא מתעודות הזהות התרבותיות שלו. הוועדה קוראת למיסוד מסורת ראויה זו.
10. הוועדה תובעת ממערכת החינוך לגבש תמריצים כדי להחזיר שיעורי הזמר העברי לתכנית הלימודים, לעודד מקהלות ולשלב הזמר העברי בסל התרבות. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לערוך השתלמויות בזמר עברי למורים עולים למוסיקה.
11. הוועדה תובעת מכלי התקשורת בכללם ובעיקר מהטלויזיה להעדיף את שילובו של הזמר העברי בתכניותיהם. הוועדה קובעת כי דרושה בדיקה משפטית האם יש צורך בשינוי החוק הקובע חובת הפקות מקור שיבטיח שבכלל זה יהיה מינימום של הפקות מקור בזמר העברי.
הוועדה מברכת את רשת ג' על תרומתה לזמר העברי ודורשת מהנהלת רשות השידור לאפשר לרשת ג' לשדר בכל שעות היממה וברשת האינטרנט.
12. הוועדה רשמה לפניה דיווח משרדי המשפטים והמשטרה באשר לאכיפה והטיפול המשטרתי לעניין הקנין הרוחני וגניבת זכויות יוצרים בזמר. נוכח התופעה הרווחת של גניבת זכויות יוצרים וקנין רוחני תובעת הוועדה מרשויות האכיפה להגן ביתר פעילות על היוצרים והמבצעים ולהקדיש יותר כח אדם לנושא זה בפרקליטות ובמשטרה.
13. הוועדה תתמוך בקידום חקיקה לעידוד הזמר העברי בתחומי שמירת זכויות יצירה ומעמדם התרבותי והכלכלי של הזמר העברי, היוצרים והמבצעים ותבדוק שינוי חקיקה כדי להבטיח הזמר העברי בחובת הפקות מקוריות.
14. הוועדה מודה ומברכת את עמותת שבוע הזמר העברי על ארגון שבוע הזמר העברי ויום הזמר העברי בכנסת.
15. הוועדה תתבע דיווחים ועדכונים על ביצוע החלטותיה ותקיים דיוני מעקב בנושא זה.


ישיבה מס' 282 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - שילוב ילדים חריגים במסגרות רגילות), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1839) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ט"ו בסיון התשס"א, 6.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, ור"ה, הסתדרות המורים, ניצ"ן, צח"י, ית"ד, בזכות, אקי"ם, אלו"ט, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, נציגות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אופק לילדינו, הפורום הירושלמי למען לקויי שמיעה, A.V ישראל, דובר נכים מרותקים לכסאות גלגלים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 283 - רישום ילדי נוף אילון - שלב ב'

בתאריך: כ' בסיון התשס"א, 11.6.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, המועצה האזורית גזר, ישוב נוף אילון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה שמשרד החינוך והמועצה האזורית גזר מכירים בעובדה שמיפוי מערכת החינוך מחייב את לימודם של ילדי נוף אילון, כולל שלב ב', במוסדות החינוך הממלכתיים-דתיים במועצה האזורית גזר.
2. הוועדה סבורה כי על שרת החינוך להסדיר כחוק את יישום המיפוי האמור בסעיף 1. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד החינוך לפיה אם יהיה צורך בכך יוצא צו שרה כדי להבטיח לימודם של ילדי שלב ב' במוסדות החינוך הממ"ד במועצה אזורית גזר.
3. הוועדה תומכת בתביעת המועצה האזורית גזר להסדיר את נושא מימון התלמידים מנוף אילון ב', שאינם משלמים ארנונה למועצה האזורית.
4. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לרכז את הדיונים הדרושים עם משרד הפנים, המועצה האזורית גזר ומזכירות נוף אילון, על-מנת להסדיר את לימודם של ילדי נוף אילון ב' עפ"י המיפוי, לרבות הסדרת נושא המימון ולהודיע תוצאותיה לוועדה עד 15.7.01.
5. הוועדה רשמה לפניה הודעת נציגי משרד החינוך לפיה יבדוק המשרד את נושא הוצאת הפרוגרמה ובינוי גני הילדים בנוף אילון ב' ויודיע על כך לוועדה בתוך חודשיים.


ישיבה מס' 284 - הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד: רבניה ומשורריה, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1877) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ' בסיון התשס"א, 11.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, משרד הדתות, משרד האוצר, הרבנות הראשת, המועצה הלאומית לתרבות הלדינו, מכון יצחק בן צבי, ור"ה, גנזך המדינה.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 285 - העיכובים במתן אישור להתאמות לבחינות הבגרות - הצעת ח"כ תמר גוז'נסקי לדיון מהיר

בתאריך: כ"א בסיון התשס"א, 12.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, צח"י, בזכות, ביח"ד, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שוכנעה כי יש בעיות במתן אישורים להתאמות דרכי ההבחנות של תלמידים לקויי למידה. הבעיות קשורות הן במועד משלוח האישורים, שלעיתים הוא ביום הבחינה עצמו, הן בחוסר היכולת להתייחס לאותם מקרים בהם בית הספר שגה בהעברת האינפורמציה במועד הנדרש למשרד החינוך ועוד.
2. הואיל והבעיה עלתה ונדונה בוועדה תוך קיום בחינות הבגרות, ברור שהשינויים הדרושים בנושא יחולו בעיקרם בשנה הבאה.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי המשרד לפיה מוכן המשרד לבחון מחדש: את התייחסותו וטיפולו בנושא זה; את מערכת היחסים בין משרד החינוך לבתי הספר, לרבות התייחסותו של בית הספר לצרכים המיוחדים של תלמידים לקויי למידה ו/או תלמידים עם בעיות קשב וריכוז; את התייחסותו לטיפול בפרט; את יכולתו להיות גמיש ואת יכולתו לתת פתרונות מגוונים לאוכלוסיות שונות כגון נבחנים חיצוניים.
4. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לגבש את ההערכות החדשה הדרושה לנושא זה, תוך 4 חודשים, ולהציגה בפני הוועדה לא יאוחר מחודש חשון תשס"ב, אוקטובר 2000. במועד זה תקיים הוועדה ישיבת מעקב לדיון בהערכות החדשה של המשרד.


ישיבה מס' 286 - הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1730) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בסיון התשס"א, 13.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, הסתדרות הפסיכולוגים, הסתדרות המורים, ניצ"ן, צח"י, ביח"ד, בזכות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, אגודת היועצים החינוכיים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 287 - חילול בית העלמין היהודי העתיק בחברון, הצעה לסדר היום של ח"כ צבי הנדל וח"כ שאול יהלום

בתאריך: כ"ח בסיון התשס"א, 19.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד הבטחון, המשרד לבטחון פנים, משרד הדתות, הישוב היהודי בחברון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח מפקד משטרת חברון לפיו מסר
2. לו מח"ט חברון, כי בימים הקרובים תוקם בבית העלמין עמדה או מאחז צבאי שיאויש במשך כל שעות היממה. גם נציגת הישוב היהודי בחברון דיווחה לוועדה כי בפגישה עם המח"ט נמסר מידע זה לנציגי הישוב היהודי בחברון. הוועדה מברכת על החלטה זו ורואה בה פתרון ראוי כדי לצמצם המשך חילול בית העלמין.
3. הוועדה דורשת מצה"ל והמשטרה להתקין אמצעי הגנה ומעקב בבית העלמין כדי לאפשר הגנה יעילה יותר, אפשרות חקירה ותפישת מבצעי הפשע.
4. הוועדה רשמה לפניה הודעת נציג משרד הדתות לפיה יטפל המשרד, יחד עם המועצה הדתית בקרית ארבע, בשיקום ותיקון המצבות, כדי להחזיר מצב בית העלמין לקדמותו.
5. הוועדה מבקשת משר הבטחון לשקול בחיוב להתיר למתיישבי חברון לקיים "כולל" בבית הטהרה הנמצא בבית העלמין, בשעות היום וללא לינה, כפי שהסכימו בזמנו מתיישבי חברון, כדי להגביר הנוכחות היהודית והשמירה בבית העלמין.
6. הוועדה מבקשת משר הבטחון ומהשר לבטחון פנים לדווח לה, תוך חודש ימים, על ביצוע החלטות הוועדה ותקיים בנושא ישיבת מעקב כדי להבטיח שננקטו כל האמצעים כדי להפסיק חילול בתי העלמין היהודיים העתיקים בחברון.
7. הוועדה פונה לשר החוץ כדי שיפרסם בעולם את ההתנהגות הברברית של הפלשתינאים הפוגעים במזיד ובכוונה תחילה בקברים הקדושים ליהודים, ומבקשת משר החוץ לפנות לכל הגורמים בעולם כדי להפנות תשומת לבם להתנהגות הפלשתינאים בעניין זה.
8. הוועדה פונה לשר הבטחון כדי שינקוט באמצעי תגמול הולמים כנגד מחללי בית העלמין כדי להבהיר לפלשתינאים, באופן חד משמעי, את משמעות פגיעתם החמורה בקודשי ישראל.


ישיבה מס' 288 - העברת תקציבים להשלמת בניית בית הספר ביישוב מג'דל כרום, הצעת ח"כ טלב אלסאנע לדיון מהיר

בתאריך: כ"ח בסיון התשס"א, 19.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, מועצה מקומית מג'דל כרום.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי על משרדי הממשלה, ובראשם משרד החינוך, למצוא ולגבש פתרון מנהלי ומשפטי כדי להבטיח השלמת מבני החינוך במג'ד אלכרום ולהבטיח קיום חוק לימוד חובה בשנה"ל תשס"ב, שם.
2. הוועדה ממליצה בפני שרת החינוך להשתמש בסמכותה על פי חוק הרשויות המקומיות - ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך ולבקש אישור הועדה לכלול בתוספת לחוק לכלול במסגרת החוק כספים המוקצבים לבינוי מוסדות חינוך כדי להבטיח קיום חוק לימוד חובה או כדי להבטיח בטיחות מוסדות חינוך. הוועדה מבטיחה כי בקשה כזו, לכשתוגש לה, תאושר בו ביום.
3. הועדה גם מבקשת משרת החינוך לפנות בדחיפות ליועץ המשפטי לממשלה כדי לגבש פתרון מנהלי ומשפטי נקודתי אחר, למג'ד אלכרום, על סמך תקדימים הידועים למשרד הפנים, אם היו כאלה בעבר.
4. בנוסף, מבקשת הועדה משרת החינוך לפנות בדחיפות למפעל הפיס ולבקש לגבש פתרון מנהלי ומשפטי על סמך תקדימים בעבר, אם היו כאלה, כדי להבטיח ביצוע ההקצבה והעברת הכספים הדרושים להשלמת מבני החינוך במג'ד אלכרום.
5. הועדה מבקשת כי תשובת שרת החינוך תועבר אליה, תוך שבוע, ולא יאוחר מעשרה ימים, הואיל ומבני החינוך צריכים להיות מושלמים לפתיחת שנת הלימודים ב- 1.9.01.
6. הוועדה תקיים ישיבת מעקב בנושא ביום ג' יב' בתמוז תשס"א, 3.7.01, בשעה 15:00.


ישיבה מס' 289 - השבתת קרית החינוך הדתית בשפיר

בתאריך: ל' בסיון התשס"א, 21.6.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מוסדות אור תורה סטון, המועצה האזורית שפיר, ועד מקומי מרכז שפירא, ועד פעולה הורי שפיר.
החלטות הועדה:
1. מתכונת התוכנית החינוכית המיוחדת לתלמידים, בכל חמשת מוסדות החינוך שטופלו באחריות "אור תורה סטון" תשמר בשנת הלימודים תשס"ב, כפי שהייתה בתשס"א ולשם כך תינתן תוספת ממשרד החינוך, של לא פחות ממאה חמישים שעות.
2. מהשעות שניתנו כתוספת ושאינן שעות הניתנות לתלמידים, יקוצצו כל השעות שניתן לקצץ, בכפוף להסכמים.
3. בכפוף לאישור שרת החינוך יהיה ח"כ זבולון אורלב מגשר בין רשת "אור תורה סטון" ובין משרד החינוך במקרה של חילוקי דעות ביניהם באשר לבקשת תוספת שעות לרשת לביצוע תוכניות חינוכיות נוספות לתשס"ב, שלא היו קיימות בתשס"א.
4. משרד החינוך יעביר בשנת התקציב 2001 שלושה מליון ₪ לרשת "אור תורה סטון" עבור בינוי, פיתוח, שיפוץ והתאמות.
5. ועדה שישתתפו בה: משרד החינוך, המועצה המקומית שפיר, רשת "אור תורה סטון" וההורים, תגבש תוכנית הבראה לרשת. הועדה תשב מאוקטובר 2001 ועד דצמבר 2001.
6. ההחלטות התקבלו על דעת: משרד החינוך, המועצה המקומית שפיר, רשת "אור תורה סטון" וועד ההורים.


ישיבה מס' 290 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ),
התשס"א-2001, של ח"כ משה גפני (פ/2624) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ד' בתמוז התשס"א, 25.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז המשפטים, מרכז השלטון המקומי.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 291 - תקנות הספורט (הוראות לעניין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה) (תיקון), התשס"א-‏2001

בתאריך: ד' בתמוז התשס"א, 25.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד הבריאות, מכבי, הוועד המארגן למכביה ה-16, מכון וינגייט, ההסתדרות הרפואית.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בתקנות.


ישיבה מס' 292 - האפשרות של ביטול המכבייה וביטול הגעתן של משלחות נוער יהודית, הצעה לסדר היום של קבוצת ח"כים

בתאריך: ד' בתמוז התשס"א, 25.6.01.
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד החוץ, משרד התיירות, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, הוועד המארגן למכביה ה-16.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את הוועדה המארגנת של המכביה ואת מכבי העולמי על החלטתם לקיים המכביה ה-16 במועדה, כולל אירוע הפתיחה בירושלים, חרף בעיות הבטחון בארץ וחששות יהדות התפוצות. כן מברכת הוועדה את שר המדע, התרבות והספורט ומנכ"ל משרדו שהביאו להחלטה זו.
2. הוועדה מברכת על קיום המכביה כי היא רואה בו חשיבות רבה. לא רק שהמכביה היא אירוע ספורטיבי, החשוב כשלעצמו, אלא זהו גם אירוע בעל ערך יהודי, עולמי, משמעותי וגורם בגיבוש זהות יהודית עולמית שיש לו משמעות בקשר ובהזדהות יהדות התפוצות עם ישראל.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת שר המדע, התרבות והספורט כי יעזור בסיוע כספי שינתן למכביה בידיעתו ובסיוע משרד ראש הממשלה. כן פונה הוועדה למשרד האוצר להשלים בדחיפות הסיוע הכספי.
4. הוועדה מברכת את הוועדה המארגנת על הכנותיה בארגון הטקסים, המשחקים והאירועים בהתחשב במספר המשתתפים והמשלחות המשתנה.
5. הוועדה מעבירה לוועדה המארגנת את פניית הכנסת ורצונה לתת לה הסיוע המתבקש וכל תמיכה למען קיום תקין ומוצלח של המכביה.
המשך קיום משלחות בני נוער וצעירים לישראל
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הנתונים המדאיגים בדבר ביטול הגעתן לארץ של משלחות נוער יהודיות מהתפוצות (מתוך צפי של 15,500 יגיעו השנה רק כ-7000 ומתוך 360,000 לינות יתבצעו רק 120,000).
2. הוועדה קובעת כי להכרזתו של אריק יופה, נשיא התנועה הרפורמית בארה"ב, בדבר ביטול ביקורן של משלחות הנוער של תנועת "ניפטי" בארץ היה משקל משמעותי בהשפעה על ביטולן של משלחות בני נוער נוספות. התנועה הרפורמית היא התנועה היחידה שכתנועה ביטלה משלחות נוער. הוועדה רואה צורך מיוחד לציין זאת ולגנות זאת.
3. הוועדה קוראת לכל גורמי העם היהודי ובכללם: הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציוניות, הקרן הקיימת לישראל ומשרד החוץ לפעול, ביתר שאת, לעודד ביקורי ראשי קהילות, מנהלי בתי ספר, רבנים, ראשי תנועות נוער ועוד. כל זאת, כדי להראות דוגמא אישית ולעודד המשך הגעת משלחות נוער יהודי לישראל.
4. הוועדה קוראת להמשיך ולהעניק החינוך הציוני בתפוצות.


ישיבה מס' 293 - חינוך לשירות בצה"ל - ירידה במוטיבציה?

בתאריך: ה' בתמוז התשס"א, 26.6.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבטחון, התנועה הקיבוצית.
החלטות הוועדה 1. ועדת החינוך והתרבות רואה בסוגיית הנכונות לשירות בצה"ל נושא בעל חשיבות מהותית לחברה בישראל. הועדה מחייבת את עקרון השוויוניות לשירות ואת הצורך להגביר הכנה בקרב בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל.
2. הועדה רשמה לפניה את נתוני צה"ל לפיהם נשמרת יציבות בשעורי המתגייסים לצה"ל וברמת נכונותם לשרת בצה"ל שירות משמעותי.
3. יחד עם זאת, הוצגו בפני הועדה מחקרים חיצוניים כמו מחקרו של ד"ר ראובן גל (1996) ומחקרו של פרופ' כץ (2000) ומחקר גאוקרטוגרפיה (2000) לפיהם חלה ירידה משמעותית ברמת המוטיבציה לשירות בצה"ל. 4. מבלי לפגוע באמינות הנתונים, הן של צה"ל והן של החוקרים הפרטיים, סבורה הועדה שיש צורך לגבש מתודולוגיה לאומית מוסכמת למדידת שיעור המוטיבציה לשירות בצה"ל והיא תפנה ליחידת המחקר בכנסת לערוך מחקר לאומי בנושא.
5. הועדה רשמה לפניה את פעולות משרד החינוך בנושא ההכנה לצה"ל והנכונות לשירות . הועדה מבקשת ממשרד החינוך לקיים מחקר הערכה מעצבת באשר לתוכניות אלה ולבדיקת הגורמים המשפיעים על הנכונות לשירות בצה"ל והמוכנות לשרת.
6. הועדה מציעה לצה"ל ולמשרד החינוך לשקול פרסום נתוני בתי ספר בנושא הגיוס בצה"ל וזאת במסגרת פרסום נתונים נוספים על בתי הספר.

ישיבה מס' 294 - הצעת חוק הסעות לתלמידים, התש"ס-2000, של ח"כ עופר חוגי (פ/2120) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ה' בתמוז התשס"א, 26.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 295 - ביטול החינוך לזהירות בדרכים ע"י משטרת ישראל, הצעת ח"כ זבולון אורלב לדיון מהיר

בתאריך: ה' בתמוז התשס"א, 26.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התחבורה, המשרד לבטחון פנים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, ועדת בטיחות בדרכים בעיריית קרית ביאליק.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי פעולתם של השוטרים והשוטרות במערכת החינוך, בחינוך לזהירות בדרכים והפעלת "משמרות הזה"ב" היא חיונית והכרחית והיא בגדר פיקוח נפש של תלמידים ומצילה חיי אדם. ביטול התקנים על ידי המשטרה לחינוך לזהירות בדרכים, פירושו ביטול "משמרות הזה"ב" כי המשטרה בלבד אחראית להצבת התלמידים והתמרורים במעברי החציה.
2. הועדה רשמה לפניה את הודעת נציג המשטרה, כי המשטרה טרם קיבלה החלטה בדבר המשך פעילותה בחינוך לזהירות בדרכים בבתי הספר.
3. הועדה קובעת כי מימון הפעלת המשטרה בחינוך לזהירות בדרכים במשמרות הזה"ב, נעשה בעיקר על ידי הקרן למאבק בתאונות הדרכים שליד משרד התחבורה וראוי כי יעשה כך גם בעתיד.
4. הואיל, שהועדה שוכנעה כי פעילותה של המשטרה בחינוך לזהירות בדרכים והפעלת "משמרות הזה"ב" היא מצילת חיים, דורשת הועדה מהשר לביטחון פנים שלא לבטל, ואף לא לצמצם, את פעילות המשטרה במערכת החינוך בנושא זה.
5. הועדה דוחה האפשרות להפעיל שירות זה על ידי מתנדבים, הן מפני החשש שלא ימצאו מתנדבים קבועים בשעות פעילות בית הספר, והן מפני החשש שלמתנדבים אין: הסמכות, הידע המקצועי והנסיון הרב שצברו השוטרים והשוטרות הפועלים כיום במערכת החינוך.
6. הועדה דורשת מהשר לביטחון פנים להודיע לה, קודם החלטתו, אם יחליט, שלא לקבל המלצת הועדה. וזאת, כדי לאפשר לועדה להעלות הנושא במליאת הכנסת ו/או הקמת ועדה משותפת לנושא של ועדת: החינוך והתרבות, הפנים ואיכות הסביבה, כלכלה וכספים.
7. הועדה פונה לארגון ההורים הארצי, למרכז השלטון המקומי, לארגוני המורים ולמועצת התלמידים הארצית להפעיל כל השפעתם הציבורית כדי למנוע החלטה על ביטול החינוך לזהירות בדרכים על ידי המשטרה.


ישיבה מס' 296 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ס-2000, של חה"כ יוסי שריד ואילן גילאון (פ/2190) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ו' בתמוז התשס"א, 27.6.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, התאגדות המכללות האזוריות, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל, עמותת "יתרון", מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות מבקשת מד"ר עמי וולנסקי לדווח לה, מידי חודש, על התקדמות דיוני הוועדה המחליטה בנושא קבלה לאוניברסיטאות (סיום צפוי של הוועדה - שלושה חודשים).
2. הוועדה מציעה לוועדה זו להקשיב להצעה להעדיף חלופה לפיה מי שרוצה יוכל להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה על סמך הבגרות ומי שרוצה יתקבל על סמך מבחן פסיכומטרי, במתכונת המקובלת כיום.


ישיבה מס' 297 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - מניעת הרחקת תלמידים ממוסדות חינוך וחובת דיווח), התשס"א-2001, של ח"כ זבולון אורלב (פ/2619) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ב בתמוז התשס"א, 3.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, התאגדות המנהלים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, החינוך העצמאי.
החלטות הוועדה הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 298 - סכנה להריסת המבנה הארצישראלי ביפו

בתאריך: י"ב בתמוז התשס"א, 3.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי המשרד לאיכות הסביבה, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, עיריית ת"א-יפו, המועצה לשימור אתרים, אוניברסיטת בר אילן.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות שוכנעה בדבר חשיבות שימור בניין המשרד הארצישראלי הראשון והיחיד הקיים ביפו (רח' רזיאל 17) ודורשת מ: משרד המדע, התרבות והספורט; משרד התיירות; הסוכנות היהודית; הקרן הקיימת לישראל ועיריית תל אביב-יפו לגייס את המשאבים הדרושים - כ- 1 מיליון ₪, לבצע עבודות הצלה מידיות לייצובו.
2. הועדה קובעת כי למבנה זה יש ערך היסטורי, ציוני, משמעותי בתולדות הישוב היהודי בארץ ישראל והוא מנכסי צאן הברזל של התנועה הציונית בארץ.
3. הועדה פונה לקרן הקיימת לישראל להוות את המסגרת לדיון בנושא זה ומבקשת ממנה להזמין לדיון את : שר המדע התרבות והספורט, שר התיירות, יו"ר הסוכנות היהודית, יו"ר הקק"ל ואת ראש עיריית ת"א-יפו.
4. הוועדה מבקשת מהמועצה לשימור אתרים לעדכן אותה בהתפתחות הדברים. במידת הצורך, תיזום הוועדה דיון משותף עם וועדת הפנים ואיכות הסביבה כדי להביא להשלמת הפתרון.


ישיבה מס' 299 - העברת תקציבים להשלמת בניית בית הספר ביישוב מג'ד אל כרום - הצעת ח"כ טלב אלסאנע לדיון מהיר

בתאריך: י"ב בתמוז התשס"א, 3.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, מרכז שלטון מקומי, מועצה מקומית מג'ד אל כרום.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווחי משרד החינוך ומשרד הפנים לגבי החלטות הוועדה בישיבתה הקודמת מתאריך כ"ח בסיון התשס"א, 19.6.01.
2. הוועדה קוראת למשרד הפנים ולמועצה המקומית מג'ד אל כרום להשלים בהקדם האפשרי את תכנית ההבראה לצורך מציאת פתרון כולל וקבוע לבעיות המועצה המקומית שבמסגרתו ימצא פתרון גם להשלמת בניית ביה"ס.
3. הוועדה קוראת לשרת החינוך ולמרכז השלטון המקומי לבוא בדברים בנושא הרחבת התוספת לחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות חינוך), התש"ס-2000 ולהביא לוועדה לאישור נוסח מוסכם של התיקון האמור ברוח הנוסח שהוצע ע"י הוועדה.
4. הוועדה רשמה לפניה את עמדת משרד החינוך לפיה תתבצע בדיקה לגבי המצב במג'ד אל כרום והמשרד יגבש פתרון באשר לדיור התלמידים, בהנחה שבניין בית הספר לא יהיה מוכן במועד פתיחת שנת הלימודים.
5. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לדווח לה על התקדמות הדיונים בנושא, תוך שלושה שבועות, עד ה' באב התשס"א,25.7.01.


ישיבה מס' 300 - השבתת קרית החינוך הדתית בשפיר

בתאריך: י"ג בתמוז התשס"א, 4.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מועצה אזורית שפיר, מוסדות "אור תורה", ועד הורים שפיר.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בנושא.


ישיבה מס' 301 - קיצוץ בהשתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים בכרמיאל

בתאריך: י"ח בתמוז התשס"א, 9.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, ארגון הורים ארצי, עיריית נצרת עילית.
החלטות הועדה:
1. ועדה החינוך והתרבות שוכנעה כי שינוי מעמד העיר כרמיאל, לנושא תקציבי חינוך תוך שינוי עדיפות העיר מעדיפות לאומית א', לעדיפות לאומית ב', גורם לה למחסור תקציבי בסך של כ- 1.5 מיליון ₪ בהסעות תלמידים (כ- 1 מיליון ₪ בהסעות לחינוך המיוחד, כ- 300.000 ₪ להסעות לממ"ד ו- 200.000 ₪ לכל היתר).
2. הועדה סבורה כי אין להטיל על רשות מקומית, בבת אחת, מטלה תקציבית בסדר גודל שכזה מבלי להבטיח שיש לה האמצעים הדרושים להמשך ביצוע הסעות המתחייבות לקיום חוק חינוך חובה.
3. הועדה פונה למשרד החינוך כדי לגבש פתרון שיאפשר את המשך קיום ההסעות ובצוע חוק חינוך חובה וחוק החינוך המיוחד.
4. הועדה מבקשת ממשרד החינוך דו"ח בנדון עד סוף חודש יולי ש.ז.


ישיבה מס' 302 - עיכוב תקציבי חינוך לישובים קולטי עליה

בתאריך: י"ח בתמוז התשס"א, 9.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, עיריות: מגדל העמק, אשדוד, נצרת עילית, רמלה, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את התחייבות משרד החינוך לעשר ערים להעברה תקציבית בסך של 15 מיליון ₪ בגין הקצאה מיוחדת למערכת החינוך ביישובים אלה לקליטת עליה (התחייבות מנכ"לית משרד החינוך מ- 16.1.2001).
2. הועדה הצטערה להיוודע שההבטחה השלטונית לא קוימה עד היום.
3. נציג משרד האוצר דיווח לועדה כי ההבטחה השלטונית שהסתמכה על תוספת מיוחדת ממשרד האוצר, הועברה משר האוצר הקודם, אברהם בייגה שוחט, לשר האוצר הנוכחי, סילבן שלום, וביצועה נתון להחלטתו.
4. הועדה שוכנעה כי תקציב זה הוא חיוני והכרחי לתפקוד התקין של מערכת החינוך ביישובים אלה הנתקלים בקשיים רבים בהיותם יישובים עתירי קליטת עליה.
5. כל חברי הועדה, יחתמו אישית, על פניה מיוחדת לשר האוצר כדי לממש ההבטחה השלטונית שניתנה כדין.
6. כמו כן פונה הועדה לשר נתן שרנסקי בתפקידו כיו"ר ועדת השרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות, על מנת לקיים דיון בנושא זה בועדת השרים, בהקדם. הועדה מבקשת דיווח על כך תוך חודש ימים.


ישיבה מס' 303 - הרפורמה ברשות השידור - תכנית השר רענן כהן

בתאריך: י"ט בתמוז התשס"א, 10.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: השר הממונה על רשות השידור, נציגי רשות השידור, אגודת העתונאים, אגודת העתונאים תל-אביב, אגודת העתונאים ירושלים, האיגוד הארצי של עתונאי ישראל, הטלוויזיה החינוכית, פורום היוצרים, האגודה לזכות הציבור לדעת, הסתדרות ההנדסאים במחוז ירושלים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת ומדגישה את חשיבות השידור הציבורי והצורך לעקוב על טיפוחם וחיזוקם של הדמוקרטיה וערכי התרבות היהודית והכללית.
2. רשות השידור נבדקה בעשור האחרון בדו"חות רבים על ידי אנשי מקצוע שמצאו שיש לערוך תוכנית הבראה ברשות כארגון.
3. הועדה רשמה לפניה את תוכנית השינויים של השר הממונה ד"ר רענן כהן ורואה בה מסגרת תוכנית עקרונית ראויה לשינויים הדרושים ברשות ולתוכנית הבראה. הועדה רשמה לפניה כי התוכנית תתבצע בתאום עם כל הגורמים הקשורים לביצועה וכי מבחן הביצוע, יהיה ביישום.כן רשמה הועדה לפניה את כוונת השר להביא הצעת תיקון לחוק רשות השידור.
4. הועדה סבורה שהסיכוי לערוך שינויים ולקיים תוכנית הבראה ברשות השידור, קשור, קודם כל, בשינוי חוק רשות השידור שיכלול: מבנה מנהלי-ארגוני רציונאלי כמקובל בגופים ממלכתיים והרחקת הזיקה והקשר בין הרשות והפוליטיקאים. כך תהיה תקווה גדולה לביצוע השינויים וההבראה.
5. הועדה נותנת גיבוי מלא לתוכנית ותשמח להעניק עזרה לביצוע השינויים.
6. הועדה תקיים דיון מעקב אחר ביצוע השינויים בתאום עם השר.


ישיבה מס' 304 - הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר, התשס"א-2001, של קבוצת חברי כנסת (פ/1413) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: י"ט בתמוז התשס"א, 10.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים, מגן דוד אדום.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 305 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1352) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ט בתמוז התשס"א, 10.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, בי"ס נזירות המושיע נצרת, החינוך העצמאי, רשת חורב.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 306 - הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1730) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ט בתמוז התשס"א, 10.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ור"ה, הסתדרות הפסיכולוגים, ארגון הורים ארצי, ניצ"ן, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, לש"ם, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 307 - א. מדיניות הפיזור של עולי אתיופיה וקליטתם במערכת החינוך
ב. יישום ועדת אביקסיס לקידום חינוך יוצאי אתיופיה
ישיבה משותפת עם ועדת העליה, הקליטה והתפוצות

בתאריך: כ' בתמוז התשס"א, 11.7.01.
ביוזמה משותפת.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, המשרד לקליטת עליה, משרד האוצר, הסוכנות היהודית, מועצה מקומית גדרה, עיריית אשקלון, עיריית לוד, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, איחוד הארגונים של עולי אתיופיה, ארגון הגג של יוצאי אתיופיה, מרכז היגוי עולי אתיופיה, ארגון "מכנף דרום לציון", מכון ברוקדייל, ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה, עמותה לקידום המשפחה והילד האתיופי, שתי"ל, הנהלת בתי הדין לגיור, מכון "שבות עם", על"ם, עמותת "פידל".
החלטות הועדה:
1. הועדה רשמה לפניה דיווחי כל הגורמים.
2. הועדה משוכנעת שהבעיות לפתיחת שנה"ל הקרובה יפתרו אם יושקעו המאמצים הנדרשים לפתרונות שהועלו בישיבה והועדה מוכנה לתרום במאמץ לפתרון.
3. יש צורך בצוותי חשיבה לפתרון הבעיות ארוכות הטווח.


ישיבה מס' 308 - הפגיעה בעתיקות בהר הבית

בתאריך: כ"ה בתמוז התשס"א, 16.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: המשרד לבטחון פנים, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד החוץ, משרד הדתות, עיריית ירושלים, רשות העתיקות, הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת ומאשרת את החלטותיה מישיבותיה הקודמות,בהן הביעה דעתה: הר הבית קדוש לא רק למוסלמים אלא גם לעם היהודי; צורך להשליט בהר הבית את כל חוקי מדינת ישראל - חוקי העתיקות וחוק התכנון והבניה; הוועדה פונה למשרד החוץ להפעיל את אונסק"ו לבדיקת המצב בהר הבית; הוועדה פונה לכלי התקשורת העולמיים המתעלמים מהמתרחש בהר וכן פונה הוועדה למשרד לבטחון פנים לסגור ההר לחלוטין לכניסת כלים וחומרי בניין, העלולים לגרום להרס עתיקות.
2. עפ"י הדיווחים, העובדות והנתונים שהוצגו בפניה שוכנעה הוועדה כי יש דברים בגו - בימים אלה יש פגיעה בעתיקות בהר הבית. הוועדה מציעה לבדוק ולבחון הדברים באופן רציני ע"י רשויות המדינה.
3. הוועדה קוראת לחזק ולגבות את הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית וקוראת למשרד לבטחון פנים ולרשות העתיקות לבדוק את דבריהם.
4. הוועדה תקיים בנושא דיון נוסף ותבקש מהשר לבטחון פנים ומשרת החינוך להשתתף אישית בישיבה זו ולהביע בה את דעתם. אם לא ניתן יהיה לקיים ישיבה כזו, ממליצה הוועדה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא.


ישיבה מס' 309 - השבתת קרית החינוך הדתית בשפיר

בתאריך: כ"ה בתמוז התשס"א, 16.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המועצה האזורית שפיר, ועד הורים שפיר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת "אור תורה סטון" על פרישתה מניהול ותמיכה במוסדות החינוך במועצה האזורית שפיר בשנת הלימודים תשס"ב.
2. הוועדה קובעת שכל החלטותיה מישיבותיה הקודמות מתאריך 21.6.01, ומתאריך 4.7.01, נשארות בעינן, בהתאמה למצב החדש (פרישת רשת "אור תורה סטון").
3. הוסכם שדודיק טוקר, מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, ושמעון אדלר, מנהל מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, ימנו, תוך 48 שעות, פרוייקטור, בהסכמת ראש המועצה האזורית שפיר ובהסכמת ועד ההורים בשפיר.
4. הוועדה תובעת ממשרד החינוך לשחרר לאלתר הכספים המיועדים לפתיחת שנת הלימודים, כולל כספי השיפוצים.


ישיבה מס' 310 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הלעטת מולרדים), התשס"א-‏2001

בתאריך: כ"ו בתמוז התשס"א, 17.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לאיכות הסביבה, המועצה לענף הלול, עמותת אנונימוס לזכויות בעלי-חיים, תנו לחיות לחיות, אגודת צער בעלי חיים בישראל, עמותת "נח", עמותה למען חיות משק, קואליציה נגד פיטום אווזים, אגודה נגד ניסויים בבעלי חיים.
החלטות הועדה:
הוועדה החליטה להחזיר התקנות לשר החקלאות ופיתוח הכפר, תוך דרישה שיביא בפניה נוסח תקנות חדש ובו יכתב במפורש שבתוך שנה יסגר ענף פיטום המולרדים.
כן דרשה הוועדה, כי משרד החקלאות ייערך בפרק זמן זה ויסייע לעוסקים בענף לעשות הסבה לענף חקלאי אחר.


ישיבה מס' 311 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - יום לימודים ארוך בחופשת הקיץ), התשנ"ט-1999, של ח"כ אילן גילאון (פ/442) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ו בתמוז התשס"א, 17.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, אקי"ם, אלו"ט, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 312 - היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשס"ב

בתאריך: כ"ז בתמוז התשס"א, 18.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, המשרד לבטחון פנים, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצה אזורית שומרון, אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה, הרשת לקידום הגיל הרך בנגב, מועצת תלמידים ונוער ארצית, איחוד הכפרים הלא מוכרים בנגב.
החלטות הועדה:
א. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הדיווח המפורט של שרת החינוך באשר להערכות לפתיחת שנת הלימודים התשס"ב.
ב. הוועדה קובעת כי פתיחת שנה"ל עומדת בסימן שאלה בגלל בעיות קשות,שאינן קשורות למשרד החינוך,בנושאים הבאים:
1. מחסור במשאבים לפתרון בעיות בטיחות במוסדות החינוך.
2. החלטת הועד המנהל של מרכז השלטון המקומי שלא לפתוח את שנה"ל בגלל אי קיום הבטחות הממשלה, וקיצוצים בתקציב חינוך.
3. העדר הסכם שכר עם ארגוני המורים, בעיות בטיחות ונושאים נוספים שבמחלוקת עם משרד האוצר.
4. העדר פתרונות חינוכיים, מבנים בטוחים והסעות ממוגנות ביש"ע ובאזורים נוספים שבסיכון.
ג. הועדה דורשת מראש הממשלה לקיים דיון דחוף בממשלה כדי לקבל את ההחלטות הדרושות המבטיחות השלמת ההערכות לפתיחה תקינה של שנה"ל התשס"ב.
ד. הועדה תתכנס תוך שבועיים כדי לקיים מעקב אחר ההכנות לפתיחת שנה"ל.


ישיבה מס' 313 - הגשת דו"ח הוועדה להוראת הקריאה

בתאריך: כ"ח בתמוז התשס"א, 19.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, הוועדה לבדיקת הקריאה, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קיבלה את דו"ח הוועדה להוראת הקריאה שהוקמה בתאריך כ"א בתמוז התש"ס, 24.7.00, ע"י יו"ר ועדת החינוך והתרבות ומנכ"לית משרד החינוך, עפ"י החלטת ועדת החינוך והתרבות מתאריך י"ד בתמוז התש"ס, 17.7.00, ורשמה לפניה את המלצותיה.
2. הוועדה מברכת את חברי הוועדה להוראת הקריאה בראשות פרופ' רינה שפירא על הדו"ח המקצועי, הממצה והרהוט ורואה בו שינוי דרמטי ומשמעותי ביותר בהוראת הקריאה בישראל. הוועדה רואה בהמלצות בדו"ח ועדת הוראת הקריאה את המדיניות והתכנית החינוכית הלאומית הרצויה למערכת החינוך בישראל בתחום הוראת הקריאה.
3. הוועדה קוראת לשרת החינוך ליישם את המלצות הדו"ח במלואן ככתבן וכלשונן, ובכלל זה ממליצה הוועדה לפסול את שיטת "השפה כמכלול" להוראת הקריאה, כמשתמע מהמלצות דו"ח הוועדה, עד אשר ייכללו בה כל המרכיבים עליהם המליצה הוועדה.
4. הוועדה רשמה לפניה את הודעת שרת החינוך ומנכ"לית משרדה בדבר כוונתן ליישם את עקרונות המלצות הדו"ח.
5. הוועדה תקיים ישיבות מעקב על ביצוע הדו"ח.


ישיבה מס' 314 - הדרכים לצמצום פערים בחינוך

בתאריך: ג' באב התשס"א, 23.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי המשרד, משרד האוצר, המועצה המקומית דבוריה, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, אנשי אקדמיה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את סקירות המומחים וקובעת שיש פערים משמעותיים במערכת החינוך הקשורים לרקע התלמיד - רקע חברתי, כלכלי ואתני, הקשור בעיקר להשכלת ההורים.
2. הוועדה רשמה לפניה כי מערכת החינוך אינה משקיעה משאבים דיפרנציאלים משמעותיים לצמצום הפערים (פחות מ-1 מיליארד ₪ מתוך תקציב של 23 מיליארד ₪, תקציב משרד החינוך).
3. הוועדה רשמה לפניה את כוונת משרד החינוך לגבש מדיניות לצמצום פערים.
4. הוועדה תחזור לדון בנושא לאחר ימי העיון שיערוך משרד החינוך בנדון ותשמע מה התכנית הלאומית לצמצום הפערים. תכנית זו צריכה להיות שינוי יסודי ולא תוספת לתכניות קיימות, שתדגיש הבחנה ברורה בהקצאת דיפרנציאציה לצמצום פערים במינימום של 1 ל-3.


ישיבה מס' 315 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - מניעת הרחקת תלמידים ממוסדות חינוך וחובת דיווח), התשס"א-‏2001, של ח"כ זבולון אורלב (פ/2619) - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ד' באב התשס"א, 24.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים.
החלטות הועדה:
החוק אושר בקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 316 - השמעת ואגנר בקונצרט של פסטיבל ישראל, הצעה לסדר היום של ח"כ אליעזר כהן (4750)

בתאריך: ד' באב התשס"א, 24.7.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי המשרד, משרד החינוך, משרד החוץ, משרד התיירות, הסוכנות היהודית, יד ושם, רשות השידור, מרכז שמעון ויזנטל, ארגוני ניצולי שואה.
החלטות הועדה:
א. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי נגינת ואגנר בהדרן בפסטיבל ישראל ע"י המנצח דניאל ברנבוים, חרף פניות ראשי המדינה ובכללם - הנשיא, הכנסת, שר המדע התרבות והספורט, ראש עיריית ירושלים, יד ושם, ארגוני ניצולי השואה, הסוכנות היהודית, מרכז שמעון ויזנטל, הנהלת פסטיבל ישראל ועוד, היא מעשה בלתי דמוקרטי, בלתי תרבותי בעליל, בוטה ואלים, ומהווה מחטף הנוגד כל נורמה ציבורית, והסותר לחלוטין את שהוסכם עמו מראש והיא בגדר גניבת דעת. הועדה מגנה את דניאל ברנבוים בכל לשון של גינוי ומוקיעה את התנהגותו.
ב. הועדה לא קיבלה מהנהלת פסטיבל ישראל הסבר מניח את הדעת מדוע לא מנעה את נגינת ואגנר אף שהיו בידיה ידיעות מוקדמות, וניתן היה לראות את כלי הנגינה המיוחדים לביצוע נגינת ואגנר על הבמה. הועדה קוראת לראשי הפסטיבל לשאת באחריות לכך ולשקול הסקת מסקנות אישיות.
ג. הועדה מגנה את העדרות ראשי הנהלת הפסטיבל מישיבת ועדת החינוך והתרבות ורואה בכך התנהגות ציבורית בלתי ראויה, מזלזלת ומתריסה כלפי הכנסת.
ד. הועדה קוראת למוסדות התרבות בישראל לראות בדניאל ברנבוים אישיות תרבותית בלתי רצויה עד שיתנצל פומבית על מעשהו הנואל.
ה. הועדה מבקשת להביע תמיהה שאישים בכירים מתחום המשפט בחרו להשאר באולם בעת השמעת הדרן ואגנר, התנהגות העלולה להתפרש כהצדקה וכתמיכה להחלטתו של דניאל ברנבוים.
ו. הועדה חוזרת על עמדתה המבטאת הסכמה רחבה במדינת ישראל שההתנגדות לנגינת ואגנר בישראל היא עקרונית ביותר נוכח העובדה שואגנר הוא הסמל לגזענות ואנטישמיות והאב הרוחני של הנאצים בגיבוש הפתרון הסופי כלפי העם היהודי. לדעת הועדה חופש הביטוי והיצירה האומנותית צריך לעצור בגבולות הגזענות והאנטישמיות.


ישיבה מס' 317 - הקמת אולפנה בעיר אלעד, הצעה לסדר של ח"כ שאול יהלום (4622)

בתאריך: ד' באב התשס"א, 24.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, המועצה המקומית אלעד, האולפנה לאמנויות ותקשורת, מועצת הורים - האולפנה לאומנויות ולתקשורת.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את סקירות: ראש המועצה המקומית אלעד, נציגי אולפנת בני עקיבא והח"כים, לפיהם היה סיכום עקרוני חיובי, מתואם עם ראש המועצה המקומית והאחראים על מערכת החינוך, לפיו תקום אולפנת בני עקיבא לבנות לאמנויות באלעד בתשס"ב.
2. הוועדה רשמה לפניה את דברי ההסבר של ראש המועצה המקומית אלעד לפיהם הקמת האולפנה התעכבה עד כה בשל העדר רוב במועצה המקומית להחליט על הקצאת קרקע של 10 דונם להקמת האולפנה, כפי שסוכם עמו.
3. הוועדה רשמה לפניה כי יקויים דיון נוסף בין ראש המועצה המקומית אלעד לבין ראשי האולפנה ונציגי ההורים ודורשת לגבש הדרך האפשרית להקמת האולפנה בתשס"ב באלעד.
4. הוועדה רואה בהקמת האולפנה דרך ראויה ונכונה לקיום החינוך הממלכתי הדתי באזור וקוראת: למועצה המקומית, למשרד החינוך, למרכז ישיבות בני עקיבא ולכל יתר הגורמים להגיע לסיכום שיאפשר הקמת האולפנה.
5. הוועדה מגנה בכל לשון של גינוי את הפשקווילים שהופצו כנגד האולפנה. הוועדה קובעת כי דרך החינוך של האולפנה היא מהמעולות בחינוך הציוני התורני.


ישיבה מס' 318 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס"א-2001, של ח"כ משה גפני (פ/2624) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ד' באב התשס"א, 24.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי, החינוך העצמאי.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 319 - א. הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון - שיעור השתתפות המדינה), התשס"א-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/2302) - הכנה לקריאה ראשונה
ב. הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון), התשנ"ט-1999, של קבוצת ח"כים (פ/219) - הכנה לקריאה ראשונה
ג. הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון - מימון ושירותים), התש"ס-2000, של ח"כ ענת מאור (פ/1197) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ה' באב התשס"א, 25.7.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המדע, התרבות והספורט, מרכז השלטון המקומי, המועצה לספריות ציבוריות, מרכז ההדרכה לספריות בישראל, אוניברסיטת בר-אילן, ספרית עמק חפר, ספרית כפר סבא, ארגון ספרני ישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעות החוק.


ישיבה מס' 320 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות), התשס"א-‏2001, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1839) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ט באב התשס"א, 8.8.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ור"ה, מועצת הפסיכולוגים, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, ניצ"ן, בזכות, אקי"ם, אלו"ט, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הרשות להגנת הצרכן, אופק לילדינו.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 321 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1619) - הכנה לקריאה ראשונה

בהשתתפות: משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה, הרבנות הראשית, מל"ג, ות"ת, הסתדרות המח"ר, האוניברסיטה העברית.
החלטות הוועדה
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 322 - היערכות לפתיחת שנת הלימודים במכללות להכשרת מורים - בינוי, תואר שני, קיצוץ וסדרי העברת תקציב

בתאריך: כ"ו באב התשס"א, 15.8.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, התאחדות הסטודנטים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ביה"ס לחינוך אורנים, מכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללת אחוה, מכללת ירושלים, סמינר הקיבוצים, מכללה לחינוך בית ברל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה בצער שהחלטות הוועדה הקודמות מתאריך כ"ט בחשון התשס"א, 27.11.00, בדבר: הסדרת המעמד המשפטי של המכללות להכשרת מורים, הקיצוצים התקציביים בגובה 6% בשנת 2000 וב-2001 ותקציב מיוחד למסלול תואר שני - לא התקיימו.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד החינוך ומשרד האוצר בדבר הקצאת תקציב חד שנתי בגובה 25 מיליון ₪ לפיתוח ובינוי המכללות להכשרת מורים ותובעת אישור תקציב רב שנתי קבוע לפיתוח המכללות.
3. הוועדה דורשת ממשרד החינוך להסדיר לאלתר את סוגיית הפחתת שכר הלימוד לסטודנטים במכללות להכשרת מורים, במתכונת זהה להפחתה לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, ולתת פתרון יחודי למכללות להכשרת מורים כדי להבטיח שיפוי הפחתת שכר לימוד בתקציב 2001 ו-2002.
4. הוועדה דורשת שלא ייערך שינוי בדרכי תקצוב המכללות להכשרת מורים לקראת שנת הלימודים תשס"ב וכן היא דורשת שהיקף הפעילות יהיה עפ"י היקף התקציב הרשום בתקנות התקציב של המשרד. הועדה שוכנעה, שכל שינוי והעברת תקציב בשקלים לתקציב בשעות, יגרום לפגיעה תקציבית מיידית וחמורה במכללות להכשרת מורים.
5. לאור המצב התקציבי העגום שנפרש בפני הוועדה, יתקיים בוועדה דיון נוסף, עם תחילת מושב החורף, בהשתתפות שרת החינוך, כדי לגבש הצעה לאומית, רב שנתית, באשר למעמדן הקבוע של המכללות להכשרת מורים.


ישיבה מס' 323 - הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשס"ב - אבטחה, בטיחות, פדגוגיה, שעות הוראה, אלימות, סמים, אלכוהול, הימורים ומערכת החינוך ביהודה, שומרון וחבל עזה

בתאריך: כ"ו באב התשס"א, 15.8.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך, משרד האוצר, המשרד לבטחון פנים, משרד הבטחון, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, הרשות להגנת הצרכן, איגוד מנהלי מחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה כי לדעת משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי התקציב הדרוש לתיקון מפגעי בטיחות במוסדות חינוך, הוא 350 מיליון ₪. ואולם, המדינה העמידה לצורך כך רק 20 מיליון ₪. לדעת הוועדה יש חוסר בהירות בחלוקת האחריות בין משרד החינוך ובין מרכז השלטון המקומי בנושא הבטיחות במוסדות חינוך והדבר דורש הכרעה משפטית ברורה. הוועדה חוזרת על המלצתה לוועדי ההורים לדרוש אישור בטיחות למוסד החינוכי בטרם הכנסת תלמידים למוסד החינוכי.
2. למרות המצב הבטחוני החמור במדינה, התרשמה הוועדה כי משרדי הממשלה חוטאים בשאננות בנוגע לבטחון מוסדות החינוך. הוועדה קובעת כי יש להשלים את התקציב הדרוש לגידור ושערים במוסדות החינוך ולשנות ההגדרה של איש הבטחון במוסד החינוך מ"שומר" ל"מאבטח" וכן לקבוע את מקצוע "מאבטח חינוך" כמקצוע מועדף.
3. הוועדה קובעת במשנה תוקף, כי ישנם סימני שאלה על פתיחת שנת הלימודים תשס"ב ביש"ע בגלל נושאים כמו: עלויות ההסעות הממוגנות ביש"ע; מיגון חדרי לימוד ביש"ע וכדומה. הוועדה רשמה לפניה כי משרד החינוך הקצה 23 מיליון ₪ לפתרונות פדגוגיים וחינוכיים ביש"ע ומברכת על כך.
4. הוועדה שמחה על הודעת ארגון המורים העל-יסודיים כי ככל שהדברים תלויים בארגון הם מוכנים לפתיחה סדירה של שנת הלימודים.
5. הוועדה תקיים ישיבת הערכות נוספת לפתיחת שנת הלימודים עוד לפני ה-1.9.01.


ישיבה מס' 324 - הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשס"ב - הקצאת שעות ותכניות פדגוגיות

בתאריך: י' באלול התשס"א, 29.8.01
ביוזמת יו"ר הוועדה.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, הרשות להגנת הצרכן, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
איום ארגון המורים על אי פתיחת שנת הלימודים - נמצא בהסדרה אם לא יוצג הסכם עד מחר בצהריים, תתכנס מחר ועדת החינוך והתרבות עד למציאת פתרון.


ישיבה מס' 325 - א. הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון - שיעור השתתפות המדינה), התשס"א-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/2302) - הכנה לקריאה ראשונה
ב. הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון), התשנ"ט-1999, של קבוצת ח"כים (פ/219) - הכנה לקריאה ראשונה
ג. הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון - מימון ושירותים), התש"ס-2000, של ח"כ ענת מאור (פ/1197) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ח בתשרי התשס"ב, 15.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, המועצה לספריות ציבוריות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 326 - ביטוח תלמידים בחו"ל

בתאריך: כ"ט בתשרי התשס"ב, 16.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, הרשות להגנת הצרכן.
החלטות הועדה:
משרד החינוך יחייב את מוסדות החינוך השולחים תלמידים לחו"ל לדאוג לכך שלכל תלמיד היוצא לחו"ל יהיה ביטוח מקיף הכולל גם כיסוי רחב לתאונות דרכים וביטוח רפואי מלא.


ישיבה מס' 327 - שביתה בבית הספר בני חיל בירושלים

בתאריך: כ"ט בתשרי התשס"ב, 16.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, עירית ירושלים, בית הספר "בני חיל".
החלטות הועדה:
1. על דעת מנכ"לית משרד החינוך מודיעה הוועדה כי המוסד בני חיל, עפ"י אופיו ותפקודו, הוא מוסד חיוני שיש צורך בהמשך קיומו.
2. משרד החינוך יבדוק את הפער בכספים בין מה שהיה צריך המוסד לקבל ובין מה שניתן לו בפועל בתקופה שלא ניתן לו סימול מוסד 07. מנכ"לית המשרד התחייבה לשלם למוסד את הסכום שייקבע כפער בין הסכומים.
3. הוועדה מבקשת שהמשרד יפנה לדרגים הגבוהים ביותר - נציב מס הכנסה, החשב הכללי במשרד האוצר, לעכב העיקולים ממוסד בני חיל ולמצוא הפתרונות להעברת הכספים, בסכומים שייקבעו.
4. הוועדה פונה להורי תלמידי בית ספר בני חיל להפסיק השביתה ולחדש הלימודים מחר בבוקר.


ישיבה מס' 328 - מיפוי בין ישובי

בתאריך: כ"ט בתשרי התשס"ב, 16.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
לקראת הדיון הבא יכין משרד החינוך נתונים ומשמעויות של המיפוי הבין ישובי. המשרד צריך להשלים את כל הדיונים הפנימיים לפני שהוא שולח מכתב לרשויות המקומיות, מכתב דומה לזה ששלח שי כנעני, ב-3.5.01, ובכל מקרה אין לשנות המצב לפני קיום דיון בנושא.


ישיבה מס' 329 - תקציב משרד החינוך - לשנת 2002

בתאריך: כ"ט בתשרי התשס"ב, 16.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מתנגדת, בכל התוקף, לכל קיצוץ שהוא במערכת החינוך בתקציב 2002, ודוחה, מכל וכל, את החלטות הממשלה בדבר קיצוץ בחינוך. מערכת החינוך זקוקה לתגבור ולתוספות כדי למלא מטרותיה, ולא יעלה על הדעת שייערך בה קיצוץ. הוועדה שוכנעה שיש בקיצוץ המוצע פגיעה קשה בחינוך, בתלמידים ובמורים.
2. הוועדה תפנה לראש הממשלה כדי להודיע לו על התנגדותה לקיצוץ תקציב משרד החינוך, התנגדות שתבוא לידי ביטוי בהצבעות בכנסת. בינתיים, פונה הוועדה לראש הממשלה לא להביא את תקציב המדינה לקריאה ראשונה לפני החלטתו על תקציב משרד החינוך.
3. הוועדה תפעל להקמת ועדה סטטוטורית משותפת של ועדת הכספים וועדת החינוך והתרבות כדי לקיים בה את הדיון על תקציב משרד החינוך בדומה למקובל לדיון בתקציב משרד הבטחון.
4. הוועדה מחזקת את ידי משרד החינוך במאבק למנוע הקיצוץ בחינוך.
5. שר האוצר הוזמן לישיבה היום והתנצל שלא יוכל להשתתף. הוועדה תעשה מאמץ לקיים ישיבה נוספת משותפת לשרת החינוך ולשר האוצר.


ישיבה מס' 330 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1619) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ה' בחשון התשס"ב, 22.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הדתות, משרד המשפטים, הרבנות הראשית, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, אנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 331 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ס-2000, של חברי הכנסת יוסי שריד ואילן גילאון (פ/2190) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ו' בחשון התשס"ב, 23.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, מרכז ארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, התאגדות המכללות האזוריות, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה הסכמת כל הגורמים בדבר שהבחינה הפסיכומטרית לא תהיה חובה ותשאר אופציה שתבחר ע"י הסטודנט.
2. הוועדה מקבלת כי הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה צריכה להיעשות עפ"י כללי מיון שיעמדו גם בקני מידה חברתיים.
3. הוועדה תשוב ותדון בנושא בעוד 45 יום. עד אז, ועדה מיוחדת של: ות"ת, ור"ה ומשרד החינוך יגבשו הצעה שיהיה בה לא רק שינוי טכני בכללי הכניסה לאוניברסיטאות אלא שינוי מהותי, שיגע במכלול הנושאים להגברת הנגישות של אוכלוסיות שונות להשכלה הגבוהה ובצורה שתגדיל את הצדק החברתי ותמנע קיפוח תלמידים שהיה להם חסך חינוכי-לימודי.
4. הוועדה מבקשת מות"ת לשקול במסגרת זו גם שינוי בתקצוב לאוניברסיטאות.


ישיבה מס' 332 - הצעת חוק הלוואות לשכר לימוד, התשנ"ט-1999, של ח"כ מיכאל נודלמן

בתאריך: ו' בחשון התשס"ב, 23.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לקליטת עליה, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, התאגדות המכללות האזוריות, התאחדות הסטודנטים, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 333 - הגשת המלצות הוועדה לבדיקת נושא הנכים בספורט

בתאריך: ז' בחשון התשס"ב, 24.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, ההתאחדות לספורט נכים, ארגון נכי צה"ל, חברי ועדת הבדיקה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה את דו"ח הוועדה לבדיקת נושא הנכים בספורט ומאמצת הדו"ח והמלצותיו, כמכלול אחד.
2. הוועדה רואה חשיבות רבה בקידום ספורט נכים בכלל, ובקידום ספורט הנכים ההישגי בפרט.
3. הוועדה מודה ליו"ר הוועדה, לחבריה ולמרכז הוועדה על העבודה הטובה והיסודית שנעשתה. זו הפעם הראשונה שמוגש מסמך ממלכתי מסודר בנושא.
4. הוועדה פונה לשר המדע, התרבות והספורט לאמץ הדו"ח והמלצותיו כמכלול אחד ומבקשת שיציג בפניה תכנית רב-שנתית ליישומן של ההמלצות, תוך שלושה חודשים.
5. הוועדה פונה לשרי: החינוך, האוצר, הבריאות והעבודה והרווחה לאמץ את המלצות הדו"ח הנוגעות לתחום משרדיהם ומבקשת מהם להגיש לה תכנית לשילוב ויישום ההמלצות, תוך שלושה חודשים.
6. הוועדה מאמינה שיישום המלצות הדו"ח, כמכלול אחד, יסדיר את ספורט הנכים כספורט הישגי וישווה מעמדו לספורט ההישגי הרגיל.
7. הוועדה דורשת כי התקציבים המועברים לספורט הנכים יושוו לתקציבים המועברים לספורט הרגיל.
8. הוועדה מברכת את הספורטאים הנכים על הישגיהם המצויינים במשחקים האולימפים וביתר התחרויות הבינלאומיות ובמיוחד על הישגיהם בהשגת מדליות ושבירת שיאי עולם ושולחת להם ברכה חמה.
9. הוועדה מברכת את התאחדות ספורט הנכים ופונה למשרד המדע, התרבות והספורט וליתר רשויות הספורט כדי לראות התאחדות זו כגורם המרכזי המטפל בספורט הנכים, כמומלץ בדו"ח.


ישיבה מס' 334 - הגשת דו"ח הוועדה לבדיקת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

בתאריך: ז' בחשון התשס"ב, 24.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: משרד המדע, התרבות והספורט, חברי ועדת הבדיקה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את המלצות דו"ח הוועדה והחליטה לאמץ אותן.
2. הוועדה מודה ליו"ר הוועדה, לחבריה ולמרכז הוועדה על עבודתם הטובה והיסודית.
3. הוועדה תגיש תיקון הצעת חוק לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994, באופן הבא: תבוטל מגבלת הגיל לילדים לשימוש במכוני כושר; יוסמכו מדריכי ספורט מיוחדים לילדים ולמתבגרים.
4. יו"ר הוועדה, ח"כ זבולון אורלב, יגיש תיקון זה כהצעת כל חברי הוועדה ויחתים עליה את כל חבריה.
5. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד המדע, התרבות והספורט כי הם תומכים בהמלצות הוועדה ובשינוי החוק המוצע.


ישיבה מס' 335 - הסכנה לסגירת "אליצור"

בתאריך: י"ב בחשון התשס"ב, 29.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט, איגוד הכדורסל ואליצור.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות סבורה שיש לפעול, בכל דרך, כדי למנוע סגירת איגוד הספורט הדתי "אליצור" או קריסתו הכספית.
2. הוועדה רשמה לפניה הודעת מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט שהמשרד יעשה, כל הדרוש, על-מנת לפעול למניעת סגירת "אליצור".
3. הוועדה רשמה לפניה את סקירת מזכ"ל "אליצור" באשר לנסיבות והגורמים שבגינם נקלעה האגודה לגרעון כספי בסך 4.5 מיליון ₪, בציון העובדה שעיקר מקור הגרעון אינו קשור בהקצבות המדינה ובהקצבות מועצת ההימורים בספורט.
4. בהסכמת משרד המדע, התרבות והספורט מחליטה הוועדה על תכנית ההבראה הבאה:
א. הסדר נושים (פריסת חובות, ביטול עיקולים). באחריות מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט.
ב. השגת מקורות כספיים מהמדינה ורשויותיה. באחריות מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט.
ג. קיצוצים באגודת "אליצור" - בכח אדם, בהוצאות תפעול וכו'. באחריות מזכ"ל "אליצור" ובפיקוח מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט.
ד. תגבור תקציבי מטעם הכנסת. באחריות יו"ר ועדת החינוך והתרבות.
5. הוועדה תקיים, תוך חודש, ישיבה נוספת אליה יוזמנו אגודות ואיגודי ספורט (בנוסף ל"אליצור") והמועצה להסדר הימורים בספורט.


ישיבה מס' 336 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים,התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1619) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ב בחשון התשס"ב, 29.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרבנות הראשית, המועצה להשכלה גבוהה, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח ואנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 337 - כפילות במרכזיות פדגוגיות ומרכזי מורים אזוריים

בתאריך: י"ג בחשון התשס"ב, 30.10.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, מנהלי מרכזים פדגוגיים ומרכזי מורים.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות נוכחה לדעת שהמרכז הפדגוגי והמרכז למורים אינם בדיוק אותו הדבר ויש מקום לשניהם, כאשר לכל אחד מהם תפקיד אחר. עם זאת, יש להזהר שמרכז אחד לא יגלוש לתפקידי המרכז האחר כי אז נוצרת כפילות ובזבוז משאבים.
2. הוועדה קובעת שחשוב ששני המרכזים ימשיכו לפעול כאשר חשיבות המרכז הפדגוגי היא בנגישות המורה למרכז וחשיבות מרכז המורים היא בהשתלמויות משלימות, ארוכות טווח, ובהטמעת תכני לימודים לבתי הספר ועבודת צוות בין המורים.
3. הוועדה שמעה שמשרד החינוך עורך סקר על המצב הקיים ועל הצרכים הנדרשים. הוועדה קוראת למשרד לסיים הסקר מוקדם ככל האפשר כדי למנוע חפיפה וכפילות, במיוחד בימים אלה שיש קיצוץ בתקציב המשרד.
4. על המשרד להגיש לוועדה מסמך מרכז בנושא שיכלול גם היבט תקציבי על הפעלת מרכזים פדגוגיים ומרכזי מורים, תוך שלושה חודשים ואז תקיים הוועדה דיון נוסף.


ישיבה מס' 338 - שביתה בבתי הספר בערד בשל בעיות בטיחות - הצעת ח"כ יהודית נאות לדיון מהיר

בתאריך: י"ג בחשון התשס"ב, 30.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ראש עיריית ערד ונציגי ועד הורים עירוני ערד.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווחי עיריית ערד, ועד ההורים העירוני ומשרד החינוך בסוגית הבטיחות במוסדות החינוך בערד וקובעת שקיימת בעיית בטיחות במוסדות אלה, שהכל מודים בה.
2. הוועדה קובעת שהואיל שהרשות המקומית והעומד בראשה הם הנושאים באחריות משפטית לשלום התלמידים, יש להעדיף את הטיפול במפגעי בטיחות ובסדרי הקדימויות וההעדפות לתיקון המפגעים, עפ"י קביעת הרשות המקומית.
3. הואיל ותיקוני מפגעי בטיחות הם עפ"י סדרי העדיפויות של עיריית ערד ועלותם הגבוהה נאמדת בכ-400 אלף ₪, ממליצה הוועדה בפני שרת החינוך ומנכ"לית המשרד לגבש פתרון תקציבי מיידי לסיוע, כדי לאפשר תיקון המפגעים, בדחיפות.
4. הוועדה מבקשת מראש העירייה לדווח לה דיווח חודשי בנושא ועפ"י דיווחו תשקול הוועדה המשך טיפולה.


ישיבה מס' 339 - הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1730) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ד בחשון התשס"ב, 13.10.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ור"ה, המרכז הארצי לבחינוך והערכה של האוניברסיטאות, הסתדרות הפסיכולוגים, המועצה לשלום הילד, צח"י, בזכות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, עמותה לקידום מקצוע הריפוי בעיסוק בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 340 - החינוך במגזר הערבי

בתאריך: י"ט בחשון התשס"ב, 5.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ועדת המעקב לחינוך הערבי, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, עמל, שתי"ל, ועד ישוב אלאטרש, המועצה האזורית לכפרים בלתי מוכרים בנגב, האגודה לזכויות האזרח בישראל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך לביצוע תכנית החומש לחינוך במגזר הערבי.
2. הוועדה התרשמה שיש בעיות ביישום תכנית החומש ופונה למשרד החינוך ולוועדת היישום המשותפת למשרד ולמגזר הערבי לטפל ולפתור בעיות היישום.
3. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לא לכלול בתקציב תכנית החומש התחייבויות אחרות של המשרד לחינוך במגזר הערבי כגון: החלטת בג"צ להקצאת כספים לחינוך המיוחד במגזר הערבי. התקציב המיוחד שיועד לביצוע תכנית החומש צריך להיות מוקצב כולו לביצוע תכנית זו בלבד.
4. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לגבש תכנית באשר ליתר הנושאים שאינם כלולים בתכנית החומש ולהכין לוועדה תכנית כיצד בדעת המשרד לטפל בנושאים אלה, בין אם ע"י הקמת ועדה נפרדת לכל אחד מהנושאים או ע"י הקמת ועדה נוספת לנושאים אלה.
5. יו"ר הוועדה, ח"כ זבולון אורלב, הקים ועדה מיוחדת בראשותו, בת שישה ח"כים, למעקב אחר ביצוע תכנית החומש.


ישיבה מס' 341 - 1. הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1730) - הצבעה בלבד
2. הצעת חוק לימודי חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס"א-2001, של ח"כ משה גפני (פ/2624) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ' בחשון התשס"ב, 6.11.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
הצעת חוק לזכויות תלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל אושרה לקריאה ראשונה.
יתקיים דיון נוסף בהצעת חוק לימודי חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ).


ישיבה מס' 342 - הזיקה בין בעלות המדינה לבעלות ציבורית במוסדות חינוך שש- שנתיים

בתאריך: כ' בחשון התשס"ב, 6.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז ישיבות בני עקיבא, רשת "אורט", עמל, אמי"ת, צביה, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ישיבת נחלים.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות הגיעה למסקנה שקיימות בעיות תפעוליות קשות בהפעלת בתי-הספר השש-שנתיים - חטיבת ביניים ותיכון, כתוצאה מאי בהירות ומאי גיבוש הנחיות כוללות לבעלויות על בתי-ספר אלה בדבר הפעלת בתי ספר שש-שנתיים.
2. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להזמין אליו רשתות החינוך והבעלויות כדי לגבש פתרונות זמניים, אד הוק, כדי לאפשר ניהול תקין של בתי הספר, וזאת תוך 45-30 יום ולדווח על כך לוועדה. רשת חינוך או בעלות שלא יימצא עבורה פתרון הולם, רשאית לפנות לוועדה ולבקש סיוע.
3. הוועדה רשמה לפניה שמשרד החינוך יושב על המדוכה כדי לגבש הוראות והנחיות עדכניות וקבועות בנושא. הוועדה מבקשת להשלים גיבוש הפתרונות תוך חצי שנה ולהגישם לוועדה.


ישיבה מס' 343 - פגישה עם מנכ"לי משרדי חינוך ממדינות מתפתחות

בתאריך: כ' בסיון התשס"ב, 6.11.01.
בהשתתפות: האגף לקשרי חוץ במשרד החינוך.
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 344 - קשיים בהפעלת המפת"נים
ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בתאריך: כ"א בחשון התשס"ב, 7.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, מנהלי מפת"נים.
החלטות הועדה:
1. הוועדה המשותפת לועדת החינוך והתרבות ולועדת העבודה, הרווחה והבריאות מעריכה מאוד את עבודת החינוך, הטיפול והשיקום הנעשית ע"י המפת"נים, עובדיהם ומנהליהם הממלאים תפקיד חשוב בחינוך ובשיקום. הוועדה חושבת שהמשך קיום המפת"נים ראוי וחשוב.
2. הוועדה למדה שיש קשיים בתפעול המפת"נים נוכח העובדה שהם באחריות שני משרדים: חינוך ועבודה ורווחה; וזאת חרף דיווח שני המשרדים שחל שיפור משמעותי בשיתוף הפעולה ביניהם.
3. הוועדה למדה שהמעבר לאחריות המפת"נים מאגף החינוך המיוחד במשרד החינוך לאגף שח"ר שם, גרם להפחתת משאבים ניכרת המקפחת את זכויות התלמידים ונוהל זה אינו תקין.
4. הוועדה החליטה על הפתרונות הבאים:
א. הוועדה מטילה על מנכ"לי שני המשרדים להקים ולמנות ועדה בין משרדית קבועה, תוך חודש ימים, שישתתפו בה גם מרכז השלטון המקומי ומשרד האוצר, ובכתב הסמכות שלה יאמר בין היתר שהוועדה תבדוק האם יש לבחור במשרד אחד שעליו תהיה האחריות על המפת"נים, כולל ניהול, תפעול ותקצוב.
ב. הוועדה דורשת ממשרד החינוך לתקן לאלתר את תקציב התלמידים במפת"נים עפ"י זכויותיהם ולפי אפיונם במשרד החינוך, לרבות הענקת קוד 07 לאלה שזכאים לכך, על אף שהם לומדים במפת"ן.
ג. הוועדה דורשת ממשרד החינוך להעביר למפת"נים, לאלתר, כל התקציבים המגיעים להם מ-1.9.01.
5. הוועדה מבקשת מהוועדה הבין משרדית לדווח לה על מסקנותיה תוך שלושה חודשים.


ישיבה מס' 345 - השיבושים הצפויים במכללות האקדמיות להכשרת מורים

בתאריך: כ"ו בחשון התשס"ב, 12.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, נציגי משרד האוצר, התאחדות הסטודנטים, אגודת הסטודנטים בית ברל, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, רמ"א, מכללת דוד ילין, מכללת אורנים, מכללת חמדת הדרום, מרכז שלטון מקומי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי החלטת הממשלה בדבר קיצוץ בסך 450 מיליון ₪ מתקציב משרד החינוך בתקציב 2003, וההחלטות הנוספות הקשורות לקיצוץ זה, מהוות גזירה קשה ביותר למערכת החינוך, שתפגע בעיקר בתלמידים בשכבות החלשות, במעמד הבינוני, תסכן הישגים לימודיים ועלולה להגדיל הנשירה.
2. הוועדה מציינת כי קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ של 700 מיליון ₪ בתקציב 2002 ושל 100 מיליון ₪ נוספים. סה"כ קיצוץ של 800 מיליון ₪.
3. הוועדה רשמה לפניה כי המשרד אינו נוטה, בשלב זה, לכלול בקיצוץ הפחתה בשעות הוראה ובכוונת המשרד לבצע הקיצוץ בהפחתה בעיקר בתקציבי רכישות ותמיכות.
4. הוועדה מבקשת מהמשרד כי לאחר שיגבש מבנה הקיצוץ, ידווח לה על כך, כדי לקיים דיון בהצעת המשרד.
5. במהלך הדיון התברר כי קיימות בעיות בתקציב 2002 העלולות לסכן ולשבש פתיחת שנת הלימודים תשס"ג ובכלל זה הודעת המועצות האזוריות על אי פתיחת שנת הלימודים בגין קיצוץ של 50 מיליון ₪ בהסעות וכן הודעת ארגוני המורים הנוגעת לקיצוץ השעות למערכת החינוך.
6. הוועדה פונה שוב למשרד החינוך לבוא בדברים עם מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי וארגוני המורים על-מנת לחדש הדרכים הראויות ולמצוא פתרונות תקציביים כדי להבטיח פתיחה תקינה של שנת הלימודים תשס"ג.


ישיבה מס' 346 - תקציב משרד החינוך - לשנת ‏2002

בתאריך: כ"ו בחשון התשס"ב, 12.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, נציגי משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, שתי"ל, יד ושם, החברה למתנ"סים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי החלטת הממשלה בדבר קיצוץ בסך 450 מיליון ₪ מתקציב משרד החינוך בתקציב 2003, וההחלטות הנוספות הקשורות לקיצוץ זה, מהוות גזירה קשה ביותר למערכת החינוך, שתפגע בעיקר בתלמידים בשכבות החלשות, במעמד הבינוני, תסכן הישגים לימודיים ועלולה להגדיל הנשירה.
2. הוועדה מציינת כי קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ של 700 מיליון ₪ בתקציב 2002 ושל 100 מיליון ₪ נוספים. סה"כ קיצוץ של 800 מיליון ₪.
3. הוועדה רשמה לפניה כי המשרד אינו נוטה, בשלב זה, לכלול בקיצוץ הפחתה בשעות הוראה ובכוונת המשרד לבצע הקיצוץ בהפחתה בעיקר בתקציבי רכישות ותמיכות.
4. הוועדה מבקשת מהמשרד כי לאחר שיגבש מבנה הקיצוץ, ידווח לה על כך, כדי לקיים דיון בהצעת המשרד.
5. במהלך הדיון התברר כי קיימות בעיות בתקציב 2002 העלולות לסכן ולשבש פתיחת שנת הלימודים תשס"ג ובכלל זה הודעת המועצות האזוריות על אי פתיחת שנת הלימודים בגין קיצוץ של 50 מיליון ₪ בהסעות וכן הודעת ארגוני המורים הנוגעת לקיצוץ השעות למערכת החינוך.
6. הוועדה פונה שוב למשרד החינוך לבוא בדברים עם מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי וארגוני המורים על-מנת לחדש הדרכים הראויות ולמצוא פתרונות תקציביים כדי להבטיח פתיחה תקינה של שנת הלימודים תשס"ג.


ישיבה מס' 347 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - יום לימודים ארוך בחופשת הקיץ), התשנ"ט-1999, של ח"כ אילן גילאון (פ/442)- הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז בחשון התשס"ב, 13.11.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, אלו"ט, בזכות, אקי"ם, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 348 - הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד: רבניה ומשורריה, התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1877) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ז בחשון התשס"ב, 13.11.01.
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, נציגי משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד החינוך, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, גנזך המדינה, המועצה הלאומית לתרבות הלדינו, מכון יצחק בן צבי.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 349 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס"א-2001, של ח"כ משה גפני (פ/2624) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ח בחשון התשס"ב, 14.11.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 350 - שביתת הסגל האקדמי באוניברסיטאות

בתאריך: כ"ח בחשון התשס"ב, 14.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, ארגון הסגל האקדמי הבכיר, הסגל האקדמי הזוטר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות תומכת בתביעת הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות לשמירת שכרם ומניעת שחיקתו. הוועדה קובעת כי יש לשכר הסגל האקדמי הבכיר השפעה ישירה ומכרעת על הרמה האקדמית, המדעית והטכנולוגית של מדינת ישראל.
2. שביתת הסגל האקדמי הבכיר פוגעת בציבור של כ-100,000 סטודנטים באוניברסיטאות ההופכים לקורבנות חינם של מאבק שאינם קשורים בו והמשך השביתה מסכן את קיום לימודי הסמסטר ועל-כן פונה הוועדה לסגל האקדמי הבכיר להפסיק השביתה (הנמשכת 11 ימים).
3. הוועדה דורשת ממשרד האוצר, ועד ראשי האוניברסיטאות, המועצה להשכלה גבוהה, וועדת תכנון ותקצוב לנהל משא ומתן רצוף ואינטנסיבי עם הסגל האקדמי הבכיר להשגת הסכם שכר על בסיס פשרה בין הצעת האוצר (מדד + 0.5%) לבין דרישת הסגל האקדמי הבכיר (מדד + 4%), או בדרך של מו"מ ישיר בין הצדדים או בדרך של בוררות.
4. הוועדה קובעת שהסטודנטים צודקים בתביעתם שלא להמשיך ולשלם שכר הלימוד כל עוד נמשכת השביתה ופונה לועד ראשי האוניברסיטאות לבוא להסכם עם הסטודנטים בנדון.
5. הוועדה קוראת לשרת החינוך, למועצה להשכלה גבוהה ולועד ראשי האוניברסיטאות להביע את עמדתם הברורה באשר לדרישת הסגל האקדמי. לדעת הוועדה השמעת דעתם תקצר השביתה ותשמש זרז להשגת הסכם פשרה.
6. הוועדה דורשת מהאוצר, ועד ראשי האוניברסיטאות והסגל האקדמי לדווח לה, עד יום ראשון בשעה 09:00 על תוצאות המו"מ ועפ"י הדיווח תשקול הוועדה המשך טיפולה.


ישיבה מס' 351 - תקציב מינהל התרבות - 2001, הצעה לסדר היום של ח"כ יחיאל לסרי (4208)

בתאריך: ד' בכסלו התשס"ב, 19.11.01.
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, משרד האוצר, איגוד אמני ישראל, אקו"ם, אגודת הסופרים, חאן, ניסן נתיב, עזי"ת, עיריית ירושלים, פורום אמנים צעירים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות תסייע להגדלת תקציב תרבות לשנת 2002 כדי לתת פתרונות בעיקר: למוסדות תרבות חדשים, לבתי ספר לאמנויות, למעמד האומן, היוצר והסופר ולספריות ציבוריות.
2. הוועדה דורשת ממשרד המדע, התרבות והספורט לא להפלות לרעה את תקנת ירושלים ולהחיל עליה אך ורק את הקיצוץ האחיד שהיה במשרד ולא יותר מכך, אחרת הדבר יעמיד בספק את קיום מוסדות התרבות בירושלים.
3. הוועדה מבקשת ממשרד האוצר וממשרד המדע, התרבות והספורט לשקול בחיוב פירוט תקציב התרבות בספר התקציב כדי להבטיח שקיפות ולהביא לידיעת הציבור חלוקת הכספים.
4. הוועדה תקיים דיון נוסף בהצעתו לסדר היום של ח"כ יחיאל לסרי על תכני ומהות פעילות התרבות.


ישיבה מס' 352 - תפקוד ותקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט

בתאריך: ד' בכסלו התשס"ב, 19.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ונציגי משרדו, הוועד האולימפי, המועצה להסדר ההימורים בספורט, מכבי, אליצור, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה בצער את העובדה שתקציב 2001 של המועצה להסדר ההימורים בספורט טרם אושר ע"י שר האוצר. בעקבות זאת, טרם אושר התקציב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, כנדרש בחוק.
2. הוועדה רשמה לפניה כי עפ"י התקציב המוצע לשנת 2001 יש כ-30 מיליון ₪ נוספים לחלוקת מוסדות ספורט עפ"י קריטריונים ועיכוב התקציב מונע חלוקת הכספים, דבר הפוגע בספורט.
3. הוועדה מוחה שנציג משרד האוצר לא הופיע לישיבה על אף שהודיע מראש על השתתפותו.
4. הוועדה תובעת משר האוצר לאשר לאלתר תקציב 2001 של המועצה להסדר ההימורים בספורט וכן פונה לשרי המדע, התרבות והספורט והאוצר להשלים בדחיפות את הרכב המועצה להסדר ההימורים בספורט.
5. הוועדה רשמה לפניה הודעת מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט שהמשרד שוקל להביא את תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לאישור ועדת הכספים, עוד השבוע, גם ללא אישור וחתימת שר האוצר.
6. הוועדה תקיים ישיבת מעקב, תוך שבועיים-שלושה, כדי לוודא אישור התקציב. מנכ"ל משרד המדע, התרבות והספורט ידווח לה על אישור התקציב, אם יהיה כזה. אם יתברר, שטרם אושר תקציב 2001 למועצה להסדר ההימורים בספורט, שוקל ח"כ זבולון אורלב, יו"ר ועדת החינוך והתרבות , בחיוב הגשת בג"צ כנגד שר האוצר על אי אישור תקציב 2001 למועצה.


ישיבה מס' 353 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס"א-2001, של ח"כ משה גפני (פ/2624) - רויזיה

בתאריך: ה' בכסלו התשס"ב, 20.11.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 354 - הגילויים החדשים בנוגע לחפירות בהר הבית, הצעה לסדר היום של קבוצת חברי כנסת

בתאריך: ה' בכסלו התשס"ב, 20.11.01.
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, השר לבטחון פנים ונציגי משרדו, משרד הפנים, רשות העתיקות, הרבנות הראשית, עיריית ירושלים, יועץ ראש העיר לענייני ערבים, הוועד למניעת הרס עתיקות בהר הבית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות התרשמה שמאז כינון הממשלה הנוכחית יש שינוי מהותי בגישה של משרדי הממשלה ובעיקר המשרד לבטחון פנים בנקיטת צעדים כדי למנוע פגיעה בעתיקות הר הבית, שבאים לידי ביטוי גם בתגבור הפיקוח המשטרתי, במניעת הכנסת חומרי בניה להר, במניעת הוצאת חומרים מההר, וכדומה. הוועדה מברכת על כך ומבקשת מהשר לבטחון פנים להמשיך בפעולה מבורכת זו.
2. הוועדה קובעת, יחד עם שרת החינוך, שהעובדה שמאז ספטמבר 2000 אין פיקוח ארכיאולוגי על הנעשה בהר הבית איננה מאפשרת לקבוע האם נעשות פגיעות ארכיאולוגיות שם ואין יכולת לוודא הטענות בדבר פגיעות כאלה.
3. הוועדה חוזרת ומבקשת מהממשלה להסדיר הפיקוח הארכיאולוגי על הר הבית, שהרי עתיקות הן ערך תרבותי אוניברסלי ללא קשר לויכוח המדיני. פיקוח ארכיאולוגי חייב להיות.
4. הוועדה פונה למשטרה כדי לקיים קשר עם הוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית ולשמוע את טענותיו באופן ישיר כפי שעושה זאת רשות העתיקות ובלבד שהדבר נעשה ע"י הנציגים המקובלים ע"י המשטרה, שהרי אנו רואים ערך חשוב שהמידע שיש בידי המשטרה יהיה גם מידי אנשי מקצוע, כמו ארכיאולוגים, שאין להם מניעים פוליטיים מדיניים אלא שמירת הנכסים התרבותיים של האנושות בכלל, כולל האסלאם, והעם היהודי בפרט.
5. הוועדה תשוב ותקיים ישיבה בנדון רק אם תקבל מידע ותשתכנע שיש שינוי במצב ויש צורך בקיום ישיבה כזו.
החלטות הוועדה התקבלו שלא על דעת ח"כ עבד-אלמאלכ דהאמשה (רע"ם).


ישיבה מס' 355 - שמירה על גני ילדים בשכונת פסגת זאב

בתאריך: ה' בכסלו התשס"ב, 20.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לבטחון פנים, עיריית ירושלים, ועד הורי הילדים בגן.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות התרשמה שיש הצדקה ברורה להסדיר אבטחה צמודה בגני הילדים בקו התפר בירושלים בכלל ובגן הילדים ברח' רחמילביץ' 30 בפסגת זאב בפרט, נוכח סיכונים ואיומים ומשמעותה של ירושלים במאבק המדיני.
2. גם נוכח ידיעת המגבלות התקציביות והאחרות, פונה הוועדה למשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל, עיריית ירושלים ומשרד החינוך לגבש פתרון להסדרת האבטחה בשכונת פסגת זאב ולעדכן הוועדה בתוך שבועיים ימים.
3. נוכח העובדות שנחשפו בדיון זה תקיים הוועדה דיון מקיף בסוגיית אבטחת מוסדות חינוך נוכח הלחימה הנמשכת ותתמקד במוסדות החינוך בקו התפר, לרבות גני ילדים ומוסדות חינוך קטנים.
4. הוועדה פונה למשרד האוצר כדי לסייע בידי המשרד לבטחון פנים ולהעביר לו תקציב חירום כדי לתת מענה מיידי לפתרון בעיות דחופות נוכח המצב הבטחוני המיוחד בירושלים ובקו התפר.


ישיבה מס' 356 - 1. מניעת קליטתם של ילדים המתגוררים בלוד במערכת החינוך, הצעה לדיון מהיר של ח"כ תמר גוז'נסקי
2. יום לימודים ארוך בגן יעל בלוד

בתאריך: י"א בכסלו התשס"ב, 26.11.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ראש עיריית לוד, נציגי הורי הילדים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מציינת בצער ובדאגה את המציאות לפיה תלמידי משפחות פטמה ויעקב אלמצרי ושפיקה וג'מו אלמצרי, אף שנרשמו בעיריית לוד ללימודים, עוד בחודש אוגוסט, טרם נמצא להם מקום לימודים למלא אחר חוק לימוד חובה חינם.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת ראש העירייה ונציגי משרד החינוך לפיה יוכנסו התלמידים ללימודים כחוק, תוך ימים ספורים.
3. הוועדה רשמה לפניה את התיאור הקודר והעצוב על מצב החינוך בלוד ובמיוחד מצב המבנים, בכל המגזרים, והצפיפות בכיתות ותובעת ממשרד החינוך להציג בפניה תכנית רב-שנתית לפתרון בעיות החינוך בלוד, בתוך ששה חודשים.
4. הוועדה קובעת כי תפקידו של משרד החינוך, מכוח החוק, להיות מופקד על הלימודים הסדירים של תלמידים ובידו הסמכויות החוקיות והאמצעים התקציביים להסדיר לימודי כל התלמידים. הוועדה מצטערת שבמקרה זה לא ניצל המשרד את סמכויותיו.
5. באשר לגן יעל ודומיו (גני ילדים שהוחל בהם יום חינוך ארוך ללא אמצעי תמיכה) הבטיח ראש העירייה לבדוק הנושא ולהשיב לוועדה תוך שבעה עד עשרה ימים.


ישיבה מס' 357 - 1. הצעת חוק העתיקות (תיקון - החמרת עונש לשודדי עתיקות), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1296) - הכנה לקריאה ראשונה
2. הצעת חוק העתיקות (תיקון - צמצום היקף הסחר בעתיקות), התש"ס-2000, של קבוצת חברי כנסת (פ/1836) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: י"ב בכסלו התשס"ב, 26.11.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, המשרד לבטחון פנים, משרד המשפטים, רשות העתיקות, רשות הגנים הלאומיים, מוזיאון ישראל, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, סוחרי עתיקות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 358 - שיעורי הזכאות לתעודת בגרות וסיכויי ההשכלה הגבוהה בנגב

בתאריך: י"ב בכסלו התשס"ב, 27.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, ועד ראשי האוניברסיטאות, הרשות לפיתוח הנגב, ראשי מועצות מקומיות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה שאחוז התלמידים הניגשים והזכאים לתעודת בגרות בדרום, קטן בממוצע בכ-10% מהממוצע הארצי מגזר הבדואי בדרום, הישגי התלמידים נמוכים ב- 50% מהממוצע הארצי.
2. הוועדה רשמה לפניה שאיכות תעודת הבגרות המושגת ע"י התלמידים בדרום, במקרים רבים, נמוכה מדי ואינה מאפשרת לתלמידים כניסה למוסדות להשכלה גבוהה. בעיה זו בדרום, קשה יותר מבמחוזות אחרים.
3. קידום החינוך בנגב ייעשה ע"י:
א. שיפור משמעותי באחוזי הזכאים לתעודות בגרות.
ב. שיפור נגישות התלמידים להשכלה גבוהה והשגתם את התואר האקדמי הראשון.
לצורך כך זקוק הנגב לעדיפות שתבוא לידי ביטוי בתקציבים או ע"י:
1. בידול שיתבטא ע"י, למשל שיפור באיכות המורים (חוזים אישיים).
2. טיפול נקודתי.
4. ועדת החינוך והתרבות מתנגדת לכל קיצוץ בחינוך ובודאי לקיצוץ בחינוך בדרום.


ישיבה מס' 359 - בעיות הבינוי במגזר החינוך בנגב

בתאריך: י"ב בכסלו התשס"ב, 27.11.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, הרשות לפיתוח הנגב, ראשי מועצות מקומיות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את נתוני הפיתוח של מוסדות חינוך בנגב. הוועדה ברכה על הנעשה, ואולם, היא מודאגת מקצב הבינוי, שספק אם הוא מדביק את קצב הגידול הטבעי בנגב, בעיקר במגזר הבדואי. הועדה מבקשת ממשרד החינוך מסמך מסודר ומפורט בנדון.
2. הועדה מבקשת ממשרד החינוך לכלול באופן אינטגרלי בתקציבי בינוי מוסדות חינוך, גם השינויים והתאמות מבנים, לרבות בטיחות, בכל מוסדות החינוך, כולל בגני הילדים.
3. הועדה מבקשת לדעת את תוכניות משרד החינוך בנושא בינוי אולמות ספורט.
4. הועדה רשמה לפניה את הודעת שרת החינוך לפיה בתקציב 2002 תומר בניית 60 כיתות (30 מיליון ₪) למיזוג כיתות, בעיקר בדרום.


ישיבה מס' 360 - השביתה בבית הספר אלפרעה שבנגב, הצעה לדיון מהיר של
ח"כ טלב אלסאנע

בתאריך: י"ב בכסלו התשס"ב, 27.11.01.
בהשתתפות:
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה כי בבית הספר נווה דקלים - נפתר הסכסוך. העמותה שפעלה עד כה בבית הספר, הוצאה משם. אם היא ממשיכה לפעול, זו פעילות מחוץ לביה"ס.
2. הועדה רשמה לפניה כי הסכסוך בבית הספר אלאטרש - נפתר. ההורים הגיעו להבנה באשר למנהל שם.
3. הועדה רשמה לפניה כי הסכסוך בבית הספר אלפרעה - נפתר. אתמול פרש מנהל ביה"ס לגימלאות והדבר אושר ע"י מנהלת המחוז. מנהל חדש ימונה לביה"ס, בהקדם.


ישיבה מס' 361 - זכויות עובדי הוראה נפגעי פעולות טרור - שוקרון יפה

בתאריך: י"ח בכסלו התשס"ב, 3.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ביטוח לאומי, הסתדרות המורים, עיריית בית שמש.
החלטות הועדה:
1. באמצעות המקרה של המורה יפה שוקרון, שנפגעה בפעולת איבה באסון נהריים, בו נהרגו 7 תלמידות מביה"ס המקיף דתי אמי"ת ע"ש פירסט בבית שמש, מתברר שיש פגיעה בזכויות עובדי הוראה שנפגעים בפעולת טרור בעת מילוי תפקידם. הפגיעה בזכויות באה לידי ביטוי: באי השלמת שכר להיקף המשרה הקבועה; בניצול ימי מחלה; בביטול תמריצים; קידום; שנות ותק; בהשתתפות בקרן השתלמות ובביטול גמולים שונים.
2. מהמקרה של יפה שוקרון התברר שבמסגרת הכללים הקיימים היום, אין פתרון למורים נפגעי פעולות איבה ולכן יש צורך לקיים דיון לשינוי הכללים כדי לתת מענה הולם לבעיה. אף שהוועדה דנה בסוגיית פגיעה בזכויותיה של המורה יפה שוקרון מדובר בבעיה עקרונית שנכונה גם לגבי עובדי הוראה אחרים, במקרים דומים, ונקווה שלא נצטרך לקיים על כך דיון נוסף.
3. הוועדה קובעת שאין זה מתקבל על הדעת שעובד הוראה שנפגע בפעולת טרור תוך כדי מילוי תפקידו ייפגע בשכרו או בזכויותיו ולכן דורשת הוועדה לקיים דיון אצל מנכ"לית משרד החינוך, שבו ישתתפו: נציגי המשרד, הביטוח הלאומי, נציבות שירות המדינה, אגף התקציבים במשרד האוצר, הממונה על השכר במשרד האוצר וארגוני המורים, כדי לגבש פתרון שיסדיר את הזכויות.
4. הוועדה מבקשת להציג בפניה הפתרון תוך חודש ימים ולא יאוחר מ-45 יום.


ישיבה מס' 362 - מוזיאון לוחמי הגטאות - תקציב ‏2002

בתאריך: י"ח בכסלו התשס"ב, 3.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, מוזיאון לוחמי הגטאות, יד ושם.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שבית לוחמי הגטאות ממלא תפקיד לאומי חשוב בתעוד השואה והגבורה ובהנחלת מורשתה לכלל אזרחי מדינת ישראל והמבקרים בה. הוועדה מציינת כי המאבק לשמירת תקציב ראוי לתפעולו וקיומו של המוזיאון הוא רב שנים וכלל גם ביקור של ועדת החינוך והתרבות שם בקדנציה הקודמת. באותו ביקור התרשמו הח"כים מאיכות פעילותו ותרומתו של המוזיאון.
2. הוועדה הצטערה להוודע כי עקב שינוי התבחינים של מועצת המוזיאונים הקודמת (שסיימה תפקידה במרץ 2001) הופחת תקציב בית לוחמי הגטאות ב-1 מיליון ₪ בתהליך רב שנתי (כ-10% לשנה).
3. הוועדה הצטערה להוודע כי התבחינים החדשים אינם מקנים עדיפות לערך השואה והגבורה, אינם נותנים הדגש הראוי למיקום הפריפריאלי של בית לוחמי הגטאות ואינם מבחינים באופי המיוחד של מוזיאון שואה ותיק.
4. הוועדה קובעת כי אין לפגוע בתקציב בית לוחמי הגטאות והיא דורשת כי עד למינוי מועצת מוזיאונים חדשה, שתדון מחדש בתבחינים ובמוזיאון, יוקפאו התבחינים הנוכחיים כלפי מוזיאוני השואה והם יוכלו לקבל תקציב 2001 עפ"י התבחינים הישנים.
5. הוועדה גם רשמה לפניה את דברי נציגי המוזיאון ויו"ר יד ושם כי שמעו משר המדע, התרבות, והספורט כי דעתו אינה נוחה מקיצוץ זה והוא סבור שאין לקצץ תקציב בית לוחמי הגטאות.
6. הוועדה פונה למשרד החינוך ומבקשת לקיים דיון מיוחד כדי לבדוק בחיוב האפשרות להגדיל שעות ההוראה המופעלות במוזיאון לוחמי הגטאות (לא על חשבון מוזיאונים אחרים לשואה) ובהתחשב בכך שעד 1997 עמד לרשות המוזיאון תקציב של 300 שעות שבועיות.
7. הוועדה מבקשת לקבל דיווח ממשרד המדע, התרבות והספורט בנדון עד ה-20.12.01, וממשרד החינוך תוך 45 יום.


ישיבה מס' 363 - פעולות חינוכיות למניעת איידס

בתאריך: י"ט בכסלו התשס"ב, 4.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, הועד למלחמה באיידס, פרוייקט איידס ירושלים, תלמידי אורט רחובות.
החלטות הועדה:
החלטות ועדת החינוך והתרבות מהדיון בשנה שעברה נשארות בעינן:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שהחינוך למניעת איידס הוא בגדר מאבק להצלת חיים ולכן ראוי שמערכת החינוך תגביר מאמציה ותקציביה כדי לחנך למניעת איידס.
2. הוועדה קובעת בצער שההבטחה משנה שעברה לביצוע סקר ע"י משרד החינוך ומשרד הבריאות בנושא בקרב בני נוער, טרם בוצע. הוועדה רשמה לפניה הודעת משרד הבריאות שהוא מוכן להקציב 50% התקציב לביצוע הסקר וכן את הודעת משרד החינוך שהנושא ייבדק בחיוב. הוועדה מבקשת תשובת משרד החינוך, תוך חודש.
3. הוועדה קובעת בצער שמשרד החינוך לא תקצב השנה 150 אלף ₪ לפעולות משותפות עם ארגונים למניעת איידס כבתקציב 2000 ומבקשת ממשרד החינוך לשקול מחדש תקצוב זה.
4. הוועדה הצטערה להוודע שאין פורום בין משרדי קבוע העוסק במאבק למניעת איידס ופונה למשרד הבריאות להקים לאלתר צוות בין משרדי שיכלול נציגי המשרדים: בריאות, חינוך, עבודה ורווחה, צה"ל וגופים נוספים, ככל שהוועדה תמצא לנכון, כדי לגבש מדיניות לאומית מסודרת ולהוות פורום מקצועי לחילופי מידע ועוד.
5. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך למסד ולקבוע בתכנית "כישורי חיים" את החינוך למניעת איידס ולהקדיש לכך יחידות זמן כדי לטפל בנושא האיידס במערכת הלימודים כנושא חובה.


ישיבה מס' 364 - ניסויים בבעלי חיים - הצעה לסדר היום של חה"כ איתן כבל (5156), יוסי שריד (5161)

בתאריך: י"ט בכסלו התשס"ב, 4.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד הבריאות, משרד המדע, התרבות והספורט, המשרד לאיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית, הטכניון, נח, האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, העמותה למען מדע מוסרי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות תקיים דיונים נוספים בנדון.
2. הוועדה תקיים סיור פתע באתר שבו מתבצע בניסוי מדעי, לעמידה על תנאי הניסוי.


ישיבה מס' 365 - צמצום הפער הדיגיטלי

בתאריך: כ' בכסלו התשס"ב, 5.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד התקשורת, רשת אורט, ראש עיריית אריאל, פרוייקט מחשב לכל ילד, פרוייקט הבית האינטרנטי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שנושא המחשוב במערכת החינוך צריך לעמוד בסדר עדיפות גבוה ביותר ובפרט הצורך במאבק לצמצום הפער הדיגיטלי. בחברה המודרנית השימוש במחשב ובאינטרנט הוא תנאי יסודי והכרחי להישגים לימודיים וחברתיים.
2. הוועדה למדה בדאגה: יש מחסור של 60 אלף מחשבים במערכת החינוך, ל-600 אלף תלמידים; חל צמצום תקציבים בתקשוב: הפחתה בהשתלמויות מורים; הפרת ההסכם של מפעל הפיס לרכישת מחשבים ועוד. כן למדה הוועדה שהפער הדיגיטלי גדל והולך ורק שליש מבתיה"ס מחוברים לאינטרנט, ורק 200 אלף ילדים נגישים לאינטרנט במערכת החינוך וגם הם בסכנה כי אין המשך תקציב לתפעול ותחזוקת הקיים.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציג פרוייקט מחשב לכל ילד כי בשבועות הקרובים יחתם ההסכם שימשיך הפרוייקט לחלוקת מחשבים אישיים לתלמידים.
4. הוועדה משבחת את פרוייקט התקשוב של מערכת החינוך באריאל ומציעה לראותו כמודל ראוי בחינוך וברשויות המקומיות, דבר שהוועדה נוכחה בו בביקורה שם ב-2.9.01.
5. הוועדה סבורה שיש צורך בגיבוש תכנית לאומית, רב שנתית, שתאגם משאבים ותראה תמונה לאומית רחבה לתקשוב מוסדות החינוך ומחשוב תלמידים בבתיהם, יחד עם אותם מרכזי הדרכה קהילתית.
6. הוועדה מאמצת את המלצות דו"ח הוועדה להגדרת מדיניות התקשוב במערכת החינוך.
7. הוועדה רואה הצורך לצמצם הפער הדיגיטלי במתן העדפה מתקנת לאוכלוסיות בהן הפער והמחסור גדול יותר, ולהביא שם למחשוב ביחס של מחשב 1 לכל 5 תלמידים, במקום מחשב 1 לכל 10 תלמידים, שהוא היחס הרגיל בארץ. כן יש לסייע שם בהשקעות בהקמה ובתפעול.
8. הואיל ונחשפו בעיות ותכניות נוספות כמו הבית האינטרנטי תקיים הוועדה דיון מקיף נוסף במשותף עם ועדת המשנה לאינטרנט בראשות ח"כ מיכאל איתן על תכניות אלה כדי לנסות ולגבש תכנית לאומית מקיפה. לדיון זה תזמן הוועדה גם את מפעל הפיס בטענה של הפרת ההסכם מ-1998 לפיו היה הפיס אמור ליעד תקציב מיוחד למחשוב מערכת החינוך.


ישיבה מס' 366 - אחדות - האם בכל מחיר?

בתאריך: כ"ה בכסלו התשס"ב, 10.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, אמונה, הסתדרות המורים, אוניברסיטת בר אילן.
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 367 - דו"ח ועדת הקריאה - דיווח יישום דו"ח ועדת הקריאה

בתאריך: כ"ה בכסלו התשס"ב, 10.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, חברי הוועדה לבדיקת הקריאה, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
ועדת החינוך והתרבות מברכת את משרד החינוך על אימוץ דו"ח הבנת הנקרא ועל הקמת ועדה ליישום הדו"ח.


ישיבה מס' 368 - שבוע תרבות בסימן הספרות העברית - חנוכה, מועד פטירתו של אליעזר בן יהודה, מחיה השפה העברית

בתאריך: כ"ה בכסלו התשס"ב, 10.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, המועצה הציבורית לתרבות ואמנות, האקדמיה ללשון העברית, אגודת הסופרים, הליקון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את משרד המדע, התרבות והספורט על היוזמה לקיים את שבוע הספרות והתרבות ועל היקפו ומגוונו הרחב.
2. הועדה רשמה לפניה ההצעות שהוצעו בישיבה כמו בדיקת האם המצב החוקי הקיים עונה לצרכים.
3. הועדה תבדוק הרעיון לקיום יועץ לשוני בכנסת.
4. הועדה תשתדל לעזור לכל פעולה המקדמת את השפה העברית.


ישיבה מס' 369 - הצעת חוק הספורט (תיקון - הסמכת בעלי תעודת הוראה), התש"ס-2000, של ח"כ זבולון אורלב (פ/1739) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ו בכסלו התשס"ב, 11.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, בית הספר לחינוך גופני ע"ש זינמן, מסלול לחינוך גופני במכללת קיי, בית הספר למאמנים, סמינר הקיבוצים, מכון וינגייט, אוניברסיטת תל-אביב.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 370 - הסכנה לקיום גנזים

בתאריך: כ"ו בכסלו התשס"ב, 11.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, אגודת הסופרים, גנזים, גנזך המדינה.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה חשיבות רבה במכון גנזים שהוא מאבני היסוד לתרבות, לספרות ולחינוך בישראל. הוועדה מוקירה את המכון ועובדיו העושים מלאכת קודש בשימור נכסי התרבות ובהעברתם לדורות הבאים.
2. הוועדה שמעה על תמונת המצב הכספית העגומה הקיימת במכון חשוב זה, דבר המאיים על שורשי ויסודות התרבות הישראלית עד כדי סכנה לשמירת הנכסים המצויים בגנזים.
3. כיום, נוצר מצב שאיננו מאפשר העברת כספים, מסיבות שונות שנוצרו באגודת הסופרים. לפתרון המיידי, רשמה הוועדה לפניה את הודעת אגודת הסופרים שהיא תפנה בכתב לגנז המדינה שיתערב להפעלת גנזים, ויחד עם משרד המדע, התרבות והספורט ימצא הדרך לקיים המכון ולהמשיך תפקודו. לפתרון ארוך הטווח, ממליצה הוועדה למצוא פתרון בין על ידי הקמת ישות משפטית נפרדת לגנזים (מבלי להכנס לעניין הבעלות) או ע"י פתרון אחר.
4. הוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד המדע, התרבות והספורט לפיה הוא שומר התקציבים המיועדים לגנזים לפרוייקט המזעור והסריקה.
5. הוועדה מבקשת לקבל דיווח, תוך שלושה חודשים, ממשרד המדע, התרבות והספורט ומגנז המדינה על הפתרונות שנמצאו. אם בתוך פרק זמן זה יהיו משברים, מבקשת הוועדה לקבל על כך דיווח מכל הגורמים.


ישיבה מס' 371 - הצעת חוק סיווג וסימון שידורים (תיקון) (איסור שידורים מזיקים), התשס"ב-2001, של חה"כ משה רז - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ב' בטבת התשס"ב, 17.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד התקשורת, משרד החינוך, משרד המשפטים, הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, המועצה לשלום הילד, yes, האגודה לזכות הציבור לדעת, ישראל 10, המועצה לשידורי כבלים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 372 - פיטורי עובדים ברשות העתיקות, הצעה לסדר היום של חה"כ דוד לוי ואופיר פינס-פז

בתאריך: ב' בטבת התשס"ב, 17.12.01.
בהשתתפות: שרת החינוךונציגי משרדה, משרד האוצר, רשות העתיקות, הסתדרות המח"ר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה חשיבות רבה במדע הארכיאולוגיה לישראל, לערכי יהדות וציונות, ולעמי העולם בכלל וכן את הערכים הנובעים מארכיאולוגיה גם למערכת החינוך, התיירות והתעסוקה. הוועדה מברכת על החלטת אונסק"ו להכיר במצדה ובעכו כאתרי תרבות עולמיים.
2. הוועדה רשמה לפניה את העובדות על הקיצוץ ברשות העתיקות: בשנת 2001 היה תקציב הרשות 50.5 מיליון ₪ בהרכב של 35 מיליון ₪ בסיס התקציב; 8 מיליון ₪ תוספות ממשרד האוצר וממשרד החינוך ו-7.5 מיליון ₪ ע"י אגרות ששולמו אף הן ממשרד האוצר ומשרד החינוך. לשנת 2002 תקציב הרשות עומד על 34 מיליון ₪. זהו קיצוץ נומינלי של 16 מיליון ₪ אך ריאלית מדובר על קיצוץ של קרוב ל-19 מיליון ₪ שהם 33% קיצוץ. זהו קיצוץ בלתי מתקבל על הדעת, חסר פרופורציה וללא תקדים בקיצוץ בתאגידים אחרים.
3. הוועדה מבקשת להביא בפני שר האוצר ושרת החינוך את בקשתה לפיה יחול על רשות העתיקות אחוז הקיצוץ הממוצע שחל על משרד החינוך (כ-2%). את התקציב החסר ישלימו משרדי האוצר והחינוך עפ"י הפרופורציות שהיו בתקציב 2001.
4. הוועדה מבקשת לבחון בחיוב שהתוספת תהיה בבסיס התקציב.
5. הוועדה מבקשת לקבל תשובה ממשרד האוצר וממשרד החינוך, תוך שבוע ימים, ואז תקיים ישיבת מעקב.
6. הוועדה מבקשת להודיע כי אם לא יוסדר תקציב רשות העתיקות, תוגש הסתייגות לתקציב המדינה ע"י סיעות הבית כדי להבטיח תקציב הרשות לשנת 2002.


ישיבה מס' 373 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס-2000, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1619)

בתאריך: ג' בטבת התשס"ב, 18.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרבנות הראשית, המועצה להשכלה גבוהה, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח.
החלטות הועדה:
הוועדה מבקשת עמדת משרד המשפטים.


ישיבה מס' 374 - סגירת אולפני הגיור של משרד החינוך - הצעה לסדר היום של חה"כ אבשלום וילן (5326), שאול יהלום (5312)

בתאריך: ג' בטבת התשס"ב, 18.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, המשרד לקליטת עליה, הסוכנות היהודית, ארגוני העולים "שבות עם", "מכנף דרום לציון" ו"נתיב".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מציינת את חשיבות אולפני הגיור ותפקידם הלאומי והציוני.
2. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגי משרד החינוך לפיה הורה המשרד לא לפטר מורים באולפני הגיור, ולא לסגור כיתות גיור בגלל בעיות תקציב. וכן, כי לשנת 2002 יש בכוונת שרת החינוך להקצות 4 מיליון ₪ לאולפני הגיור, בהסתמך על כך שיתקבלו עוד 4 מיליון ₪ מהאוצר. משרד החינוך ימשיך להתייחס לאולפני הגיור כמו לאולפנים ללימוד עברית.
3. אם וכאשר יהיה שינוי בעמדת משרד החינוך, דורשת הוועדה נמרצות לבוא ולדווח לה על כך בטרם יוחלט בנדון על-מנת שתספיק לפעול.


ישיבה מס' 375 - התאמות לסטודנטים לקויי למידה - הגשת דו"ח מכון סאלד

בתאריך: ד' בטבת התשס"ב, 19.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, לש"ם, ביח"ד, מכון סאלד, מרכז אלבאום, סטודנטים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את עיקרי ממצאי המחקר שהוזמן ע"י המחלקה למחקר ומידע של הכנסת ובוצע ע"י מכון סאלד ומברכת את החוקרים על הדו"ח. מעיקרי ההמלצות: אחידות במדיניות טיפול בסטודנטים לקויי למידה בכל המוסדות; התארגנות טיפול וליווי לסטודנטים במהלך לימודיהם; התאמות בלימודים ובבחינות; שימוש בטכנולוגיה תומכת ובתכנית לימודים מיוחדת; תמיכה כספית ייחודית לסטודנטים ולמוסדות; ודרכי פרסום על התכניות והפעילויות.
2. הוועדה רשמה לפניה את דיווח יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה ועמותת לש"ם ומברכת על תהליכי השיפור הראשונים החשובים שננקטו במוסדות להשכלה גבוהה בתחום הסטודנטים לקויי הלמידה. הוועדה מברכת על השינוי באבחון הסטודנטים; על תקצוב מיוחד למוסדות בנושא; על הקמת צוות תאום והתקדמות הטיפול בנושא.
3. הוועדה רשמה לפניה שלטווח הבינוני, 3-2 שנים, מתגבש פתרון ע"י הות"ת לנושא האבחון. הוועדה מבקשת כי גם לזמן הקצר, 3 חודשים, לקראת שנת הלימודים הקרובה, יינתן פתרון הולם בנושא זה.
4. הוועדה תובעת התייחסות מיוחדת לנושא הסטודנטים הערבים, כולל תקציב צבוע מיוחד לכך, ויפה שעה אחת קודם, בטרם בג"צ.
5. הוועדה רשמה לפניה שמלבד ות"ת יש הסכמה של כל הגורמים כולל: נציגי ועד ראשי האוניברסיטאות, מומחים, אנשי מוסדות אחרים להשכלה גבוהה, אגודות שונות - לגיבוש הצעת חוק בנדון. הוועדה מזמינה את כל הגורמים להעביר ליועצת המשפטית לוועדה הערות, תוך שבועיים, בטרם תגיש החוק.
6. הוועדה פונה לשרת החינוך בתפקידה כשרת החינוך וכיו"ר המועצה להשכלה גבוהה לפנות לבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות ולהבטיח לימודים בנושא לקויי למידה כתנאי לקבלת תעודת הוראה ו/או רשיון הוראה.


ישיבה מס' 376 - פערים בציוני בחינות שונות בין התלמידים היהודים לערבים - דיון מהיר של חה"כ עיסאם מח'ול

בתאריך: ט' בטבת התשס"ב, 24.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ועדת המעקב לחינוך הערבי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מכירה בעובדה שיש פערים ניכרים בהישגים הלימודיים בין המגזר היהודי והערבי והדבר מתבטא בעיקר בתוצאות בחינות הבגרות, כאשר אחוז הזכאות אצל היהודים עומד על 54 ואילו אצל ערבים - 41 (בתש"ס).
2. הוועדה קובעת כי מתקיים תהליך של צמצום הפערים ההישגיים.
3. אין לוועדה את מלוא הנתונים המוסמכים באשר לפערים לימודיים חוץ מבחינות הבגרות ועל כן מבקשת הוועדה ממשרד החינוך לקיים עבודה מקצועית שתכלול מבחני משוב ופרמטרים נוספים לבדיקת הפערים. המשרד מתבקש להגיש תוצאות עבודה זו, תוך שלושה חודשים.
4. לאחר שמשרד החינוך יציג לוועדה הנתונים שיכללו גם את מתכונת הקבלה להשכלה הגבוהה, תקיים הוועדה דיון נוסף שיכלול גם דיון מעמיק יותר בסוגיה וכן את הגורמים לה ומה הדרכים לפתרונה.


ישיבה מס' 377 - ההכנות לאולימפיאדת אתונה 2004

בתאריך: ט' בטבת התשס"ב, 24.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, הוועד האולימפי, ההתאחדות לספורט נכים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה, בצער עמוק, העובדה שחרף החלטות ראשי ממשלה קודמים, לא העבירה הממשלה הנוכחית ב- 2001, 10 מיליון ₪, לצורך ההכנות האולימפיות באתונה 2004, אלא, 2 מיליון ₪ בלבד. עובדה זו, פוגעת פגיעה קשה בהכנות האולימפיות שמתבטאות גם בפרישת ספורטאים וגם בהכנות המקצועיות ויש בכך הפרה שלטונית בוטה. הועדה פונה בתביעה נמרצת למשרד האוצר להשלים ההקצבה המובטחת (8 מיליון ₪) כתוספת לתקציב משרד המדע, התרבות והספורט בשנת 2001 ולהבטיח את התוספת לשנת 2002.
2. הועדה מבקשת ממשרד המדע, התרבות והספורט לקיים דיון חוזר באשר לשיטת התקצוב, תוך המלצה להתחשב בעובדה כי השיטה שנהגה לקראת אולימפיאדת סידני 2000, היא שיטה שהוכיחה את עצמה, וההישגים בסידני 2000, מדברים בעד עצמם. הוועדה מבקשת להציג בפניה, תוך שלושה חודשים, תוצאות הדיון. אם לא יוסכם על השיטה בין המשרד והוועד האולימפי, תקיים הוועדה דיון מיוחד.
3. הוועדה פונה לח"כים להגיש הסתייגות לחוק התקציב 2002, על מנת להבטיח תקצוב ההכנות האולימפיות בסך 15 מיליון ₪ לאולימפיאדת אתונה 2004. הסכום יכלול תמיכה גם לאולימפיאדת הנכים. וזאת, כתוספת לתקציב הרגיל של הוועד האולימפי.
4. לאור נסיון העבר הגיעה הוועדה למסקנה שיש צורך עקרוני לעגן ההכנות האולימפיות ותקציבן בחוק מיוחד על-מנת להבטיח ההכנות האולימפיות והתקצוב לגופים השונים. הוועדה פונה לכל הגופים להגיש לה תגובות על טיוטת הצעת החוק בנדון.
5. הוועדה שמעה כי משרד המדע, התרבות והספורט העביר בשנת 2000 רק 8.2 מיליון ₪ ועדיין יש גרעון של 1.8 מיליון ₪. הוועדה תובעת ממשרד זה ומהאוצר לכסות סכום זה.


ישיבה מס' 378 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ס-2000, של חה"כ יוסי שריד, אילן גילאון (פ/2190) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: י' בטבת התשס"ב, 25.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לקליטת עליה, המועצה להשכלה גבוהה, ור"ה, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה הסכמת כל הגורמים בדבר שהבחינה הפסיכומטרית לא תהיה חובה ותשאר אופציה שתבחר ע"י הסטודנט.
2. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הסכמת משרד החינוך, ועד ראשי האוניברסטאות, וועדת תכנון ותקצוב לשנות ולהגמיש את תנאי הכניסה לאוניברסיטאות ולמוסדות להשכלה גבוהה, כדי להגדיל נגישות ולתת העדפה מתקנת לאוכלוסיות מיוחדות, כאמור במסמך הוועדה המשותפת למשרד החינוך ולור"ה מתאריך 19.10.01; מסמך יו"ר ועדת החינוך והתרבות מתאריך 24.12.01 ומסמך "דרכים להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה" שות"ת הניחה היום על שולחן הוועדה. בתנאים אלה, ועל בסיס עקרונות אלה, מעדיפה הוועדה הסכמה בין כל הגורמים הנ"ל על פני חקיקה כאמור בהצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ס-2000, של חברי הכנסת יוסי שריד ואילן גילאון (פ/2190). ולכן, מבקשת הוועדה מגורמים אלה לקבל, תוך 60 יום ולא יאוחר מ-90 יום, תכנית מלאה וכוללת לרבות תקציב ולוח זמנים לביצועה ולהציגה בפני הוועדה. עם הצגת התכנית השלמה תתקיים הצבעה על הצעת החוק.
3. אם תקבל הוועדה את ההסכמה של כל הגורמים בעניין זה תראה הוועדה את החלטת הממשלה מס' 676 מתאריך 2.9.01 בעניין זה, כמיותרת.


ישיבה מס' 379 - דיון בנתונים המתפרסמים בשנתון הסטטיסטי על ילדים בישראל - 2001
ישיבה משותפת עם ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ועדת העליה, הקליטה והתפוצות והוועדה לקידום מעמד הילד
בתאריך: י' בטבת התשס"ב, 25.12.01.
ביוזמת משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, המועצה הלאומית לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית, נציגי בני נוער, הנוער העובד.
החלטות הועדה:
1. הועדה המשותפת לוועדה לקידום מעמד הילד, ועדת החוקה, חו ומשפט, ועדת החינוך והתרבות, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת העלייה, הקליטה והתפוצות רושמת לפניה את נתוני השנתון הסטטיסטי - ילדים בישראל לשנת 2001, שמתפרסם על-ידי המועצה הלאומית לשלום הילד, ומברכת את המועצה על יוזמתה בהוצאת השנתון ועל פעילותה בכלל.
2. הוועדה המשותפת רואה בחומרה רבה ויתרה את העובדה כי התהליך והדינמיקה הרב-שנתיים מובילים את המדינה להחמרה נוספת ולקיטוב גובר במצבם של ילדים בישראל.
3. הוועדה המשותפת קוראת לכל ועדות הכנסת לפעול ולהמשיך ולפעול בנחישות ובהתמדה הן בחקיקה והן בתפקידיהן כמפקחות על משרדי הממשלה ויכולתן לעצב את סדר-היום הלאומי ואת סדרי הקדימויות לקדם ולשפר את מצבם של ילדים בכל תחומי החיים.
4. הוועדה המשותפת רואה בדאגה עמוקה את החלטת הממשלה בדבר קיצוץ קצבאות ילדים והקיצוצים במשרדי החינוך, העבודה והרווחה, הקליטה והבריאות, העלול להחמיר את מצבם הגרוע בלאו-הכי של ילדים משכבות חברתיות כלכליות חלשות, ולהכניס למעגל העוני והמצוקה ילדים רבים נוספים.


ישיבה מס' 380 - תקציב משרד המדע, התרבות והספורט - כנס חירום לאור הקיצוץ

בתאריך: י"א בטבת התשס"ב, 26.12.01.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, איגוד אמני ישראל, אקו"ם, קרן הקולנוע הישראלי, איגוד מפיקי הקולנוע, עזי"ת, מוזיאון ישראל, האופרה הישראלית, הבלט הישראלי, תיאטרון בית לסין, החאן, אמנות לעם, הקאמרי, גשר, תזמורת סימפונט רעננה, סטודיו ניסן נתיב, הוועד האולימפי, התאחדות ספורט הנכים, איגוד ישראלי לספורט לא אולימפי, מרכז שלטון מקומי, מכללת בית ברל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי הקיצוץ בשיעור של 10%-8 במוסדות התרבות והספורט, מהווה סכנה ואיום מוחשיים לסגירה וקריסת מוסדות אלה. וזאת, כי בנוסף לקיצוץ ממשלתי זה, ישנו קיצוץ גם ברשויות המקומיות; יש ירידה בהכנסה של אנשים פרטיים שיצרכו פחות תרבות; ירידה בתרומות וכן ירידה בתמיכות מגופים שונים. עיקר הפגיעה במוסדות תבוא לידי ביטוי בפיטורין של אנשי תרבות, אמנים ויוצרים. בראש הפיטורין יעמדו החדשים - העולים, שאין להם חלופה אחרת.
2. ועדת החינוך והתרבות קוראת לממשלה ולכנסת לבטל כל קיצוץ בתרבות ובספורט.
3. הוועדה מעודדת ומחזקת המאבק הציבורי וקוראת לאמנים וליוצרים להחלץ, אישית, למאבק כדי לשכנע את מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה. נחישות המאבק תכריע את גורלו.
4. הפתרון הקבוע לשמירת תקציבי התרבות יימצא ע"י חקיקה שתקדם מעמד התרבות ותעגן את תקציבו בחוק.
5. הוועדה תעשה מאמץ לגיבוש הסתייגות קולקטיבית לחוק התקציב כדי שלא תהיה פגיעה נקודתית בתרבות. החפזון שבו קיבלה הממשלה החלטת הקיצוץ בתרבות, מבלי שחברי הממשלה אולי הבינו את משמעות הקיצוץ נראית, על פניה, מעוותת.


ישיבה מס' 381 - הצעת חוק מוסד ביאליק, התשס"א-2001, של קבוצת חברי כנסת - הכנה לקריאה שניה ושלישית

בתאריך: ט"ז בטבת התשס"ב, 31.12.01.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, הסוכנות היהודית, מוסד ביאליק, אקו"ם.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את סיכום הדיון שנערך בלשכת שר האוצר ביום 21.2.01 לפיו התחייבה הממשלה להגדיל תמיכתה במוסד ביאליק בסכום של 125 אלף דולר, מעבר לתמיכה הרגילה. התחייבות זו היא לחמש שנים (בהתאמה תתמוך ההסתדרות הציונית במוסד, בסכום זהה).
2. הוועדה מבקשת משר המדע, התרבות והספורט שיבדוק האפשרות לעגן בהחלטת ממשלה ההסכם הנ"ל, הכולל התחייבויות לתקצוב מוסד ביאליק ומוסדות תרבות שונים, שהיו באחריות המוסדות הלאומיים, והכולל גם הפעלת המוסדות ותקצובם בצורה קבועה ומסודרת וזאת בשיתוף עם המוסדות הלאומיים. כמו כן מבקשת הוועדה להודיעה האם יש הסדר בין משרד המדע, התרבות והספורט ומשרד האוצר לתקצוב המוסד לשנת 2002.
3. צוות בראשות עו"ד מירב ישראלי, היועצת המשפטית לוועדת החינוך והתרבות, יכין טיוטה לנוסח הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית, בשיתוף עם ההסתדרות הציונית העולמית, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים ומוסד ביאליק.
4. הוועדה מבקשת להשלים את ביצוע ההחלטות הנ"ל תוך 45 יום ובתום מועד זה תקיים הוועדה ישיבה לאישור נוסח הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 485 - תכניות נוער שוחר מדע

בתאריך: ח' בתמוז התשס"ב, 18.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, אוניברסיטאות, העמותה לקידום החינוך המדעי בישובי אצבע הגליל, הסתדרות המורים, האקדמיה הלאומית למדעים, בשער.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות מודה על הצגת פרוייקט נוער שוחר מדע שיצרה אצלה מודעות חדשה לנושא.
2. הוועדה תבדוק מקור תקציבי נוסף לתמיכה בנוער שוחר מדע בפניה לועדת תכנון ותקצוב לפיה, במפתח תקצוב הות"ת יוכר פרוייקט זה כמרכיב בנגישות והעדפה מתקנת, דבר שיגדיל תקצוב הות"ת למוסד שמקיים תכנית זו.
3. הוועדה תפנה למשרד החינוך לשקול מחדש את סוגיית קיצוץ תקצוב פרוייקט נוער שוחר מדע נוכח חשיבותו הרבה.
4. הוועדה מבקשת תשובה בכתב מהגב' יפה ויגודסקי, מנהלת מינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך, מדוע לא התכנסה ועדת התמיכות מחודש מרץ ועד היום. לא מן הנמנע כי עקב התשובה תמליץ הוועדה להעביר הסכום הנמצא שם, לות"ת.
5. הוועדה תפעל לעורר דעת קהל ויחסי ציבור לפרוייקט נוער שוחר מדע כדי לעזור בהעלאת המודעות, לבלימת ההקיצוץ בתקציב הפורייקט.


ישיבה מס' 486 - 1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 27) (הגבלות על
משדרים פורנוגרפיים), התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים-
הכנה לקריאה שניה ושלישית.
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 82) (הגבלות
על משדרים למבוגרים), התשס"ב-2002 של חה"כ מיכאל איתן.

בתאריך: ט' בתמוז התשס"ב, 19.6.02.
בהשתתפות: נציגי משרד התעשיה והמסחר, משרד החינוך, משרד המשפטים, המועצה לשידורי כבלים, yes, תבל, ערוצי זהב, האגודה לזכות הציבור לדעת, המועצה לשלום הילד, נעמ"ת, אמונה, האגודה לזכויות האזרח, שדולת הנשים, play t.v., איגוד מרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, פורום הנשים, הקואליציה נגד פורנוגרפיה, התנועה לגבריות חדשה, הקשת הדמוקרטית.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 487 - דו"ח מלץ - שינוי בניהול האוניברסיטאות

בתאריך: י"ד בתמוז התשס"ב, 24.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ועדת תכנון ותקצוב, ועד ראשי האוניברסיטאות, הוועד הבין-סנאטית, חברי ועדת מלץ.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות מוטרדת מסדרי שלטון בלתי תקינים כאשר הממשלה מחליטה החלטות ללא הדברות מוקדמת, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה בעניין דו"ח מלץ, עם השר הנוגע בדבר, במקרה זה שרת החינוך.
2. הוועדה מברכת את ההשכלה הגבוהה על הישגיה המרשימים העומדים גם בביקורת ובתקנים בינלאומיים. לפיכך, רואה הוועדה בדאגה את החלטת הממשלה בעניין דו"ח מלץ, העלולה לערער את יציבות ההשכלה הגבוהה וליצור שם אי שקט.
3. הוועדה רואה במועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולא בממשלה, את הכתובת העיקרית והמשמעותית לשינויים בהשכלה הגבוהה, כולל שינויים ארגוניים. הממשלה יכולה להציע שינויים בהשכלה הגבוהה ואולם, המל"ג היא הממונה על-פי חוק לשינויים, כולל שינויים ארגוניים ומבניים. גם כאן רואה הוועדה בדאגה את הלחץ הבלתי הוגן של הממשלה על המל"ג.
4. הוועדה רשמה לפניה את דיווח שרת החינוך, יו"ר המל"ג, בדבר טיפולה בדו"ח, כולל הערתה בממשלה כי בדו"ח תטפל המל"ג ולא ועדת תכנון ותקצוב. השרה ביקשה הערות האוניברסיטאות לדו"ח עד חודש אוקטובר 2002. המל"ג יחל בדיון בדו"ח מנובמבר 2002. הוועדה מבקשת דיווח מהשרה עם סיום הדיונים במל"ג.
5. הוועדה רואה חשיבות רבה בקיום תכנית חומש תקציבית למל"ג ורואה בה תכנית ראויה שבמסגרתה ניתן לקדם את המצוינות האקדמית, נגישות למוסדות להשכלה גבוהה וכן פיזור אי הוודאות לאורח חיי הסטודנטים. הוועדה פונה ודורשת אישור תכנית החומש לקראת שנת הלימודים תשס"ג ולא לתשס"ד וזאת, כיוון שהדיונים בנושא התחילו כבר בנובמבר 2000.
6. הוועדה חוזרת וקובעת כי התניית משרד האוצר לאשר תכנית החומש התקציבית של ההשכלה הגבוהה בביצוע דו"ח מלץ אינה מקובלת עליה כלל ועיקר.
7. הוועדה פונה לשרת החינוך להביא הנושא להחלטת ממשלה על-מנת להבטיח אישור הדו"ח כיאות.


ישיבה מס' 488 - הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשס"ג - שעות תקן, בטיחות

בתאריך: י"ד בתמוז התשס"ב, 24.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, הרשות להגנת הצרכן, איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות.
החלטות הוועדה בטיחות מוסדות חינוך
1. גם ערב פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, תשס"ג, תמונת המצב של בטיחות מוסדות חינוך - חמורה. להערכת הוועדה לענייני ביקורת המדינה מדובר בצורך של כ-400 מיליון ₪ לתיקון לקויי בטיחות חמורים.
2. ועדת החינוך והתרבות חוזרת וממליצה בפני ועדי ההורים כי לפני פתיחת שנת הלימודים ידרשו מהרשות המקומית דו"ח בטיחות על מבנה מוסד החינוך.
3. הוועדה רשמה לפניה את הודעת נציגת הלשכה המשפטית של משרד החינוך כי מהבחינה המשפטית, הרשות המקומית היא הנושאת באחריות המשפטית לבטיחות מוסדות חינוך.
4. לאור המצב החמור בנושא סוגיית בטיחות מוסדות חינוך יציע יו"ר הוועדה להסדיר את נושא האחריות בחוק ויתקן את חוק רישוי עסקים על מנת להרחיבו כך שיחול גם על מוסדות חינוך כדי להבטיח חובה בחוק לשמירת בטיחות המוסדות והתלמידים.
5. הוועדה דורשת ממשרד האוצר לשחרר לאלתר את 90 מיליון הש"ח לצורך ביצוע השיפוצים הדחופים לפתיחת שנת הלימודים תשס"ג.

שעות תקן ועדת החינוך והתרבות מתנגדת נחרצות להעלאת תקן הכיתה החסרה, דבר שיפגע במיוחד באוכלוסיה חלשה, בפריפריה ובבתי ספר יחידים בישוב ומבקשת ממשרד החינוך לשקול ההחלטה שנית.


ישיבה מס' 489 - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 27) (הגבלות על משדרים פורנוגרפיים), התשס"ב-2002 של קב' ח"כים.

בתאריך: ט"ז בתמוז התשס"ב, 25.6.02.
בהשתתפות: משרד המשפטים, המועצה לשידורי כבלים, שדולת הנשים, אמונה, שוויון ייצוג נשים, קואליציית ארגונים נגד פורנוגרפיה, התנועה לגבריות חדשה, YES, PLAY T.V..
החלטות הועדה:
הצעת החוק הועברה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 490 - 1. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - לימוד חובה עד כיתה י"ב), התשס"ב-2001, של חה"כ זבולון אורלב (פ/3101) - הכנה לקריאה ראשונה
2. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - לימוד חובה עד כיתה י"ב), התשס"ב-2002, של חה"כ חיים דרוקמן (פ/3410) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט"ו בתמוז התשס"ב, 25.6.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, מרכז שלטון מקומי, ביטוח לאומי, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, רשת עמל, איגוד המוסכים, הנוער העובד והלומד.
החלטות הוועדה הצעות החוק אושרו לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 491 - הצעת חוק רשות השידור, התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים (פ/3402) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט"ו בתמוז התשס"ב, 25.6.02.
בהשתתפות: נציגי רשות השידור, האיגוד הישראלי לפרסום, האיגוד הבינלאומי לפרסום, האגודה לזכות הציבור לדעת, שידורי פרסומת מאוחדים, איגוד המפרסמים.
החלטות הוועדה הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 492 - סיכום ועידת האזרחים השלישית בנושא - השפעת האזרחים על השלטון: שקיפות, בקרה, נגישות ויצירת חברה אזרחית
בתאריך: ט"ז בתמוז התשס"ב, (26.6.02).
בהשתתפות: יו"ר הכנסת, משרד המשפטים, מרכז ציפורי, נציגי ועידת האזרחים.
החלטות הועדה:
הוגש דו"ח האזרחים.


ישיבה מס' 493 - תקציב הסמינרים לבנות "בית יעקב", הצעה לסדר היום של חה"כ שמואל הלפרט (6408)
בתאריך: כ"א בתמוז התשס"ב, 1.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה מנציגי משרד החינוך כי בתשס"ג יהיה קיצוץ בסמינרים של בית יעקב של 13% מול 9% אחוז קיצוץ שיהיה בסמינרים הממלכתיים (בספטמבר 2002 לעומת ספטמבר 2000). וזאת, כתוצאה מכך ש-11 מליון ש"ח שהועברו לסמינרי בית יעקב מהרזרבה התקציבית כתוספות בשנת 2001, לא נכנסו לבסיס תקציב 2002.
2. מערכת החינוך מכירה בצורך של המגזר החרדי שבנותיו ילמדו בשיעורים גבוהים בסמינרי בית יעקב וזאת בהעדר חלופות לימודיות אחרות.
3. הוועדה דורשת ממשרד האוצר להמשיך בתשס"ג ההסדר כפי שהיה בעבר, לאחרונה, לפיו הכספים לסמינרי בית יעקב יהיו בבסיס התקציב. הוועדה מבקשת תשובה תוך שבועיים.
4. אם תוך שבועיים לא תתקבל תשובה חיובית ממשרד האוצר (לסעיף 3) תפנה הוועדה לוועדת הכספים להקמת ועדה משותפת למציאת הסדר קבע לנושא.
5. בנושא קיצוץ שעות גמול למורות בבתי ספר על יסודי בית יעקב עבור הכנת תלמידותיהן לבחינות במכון סאלד, בחינות המקבילות לבחינות הבגרות, יפנה יו"ר הוועדה לשרת החינוך כדי לקבל הסבר ולנסות לגבש הסדר לפתרון הבעיה.


ישיבה מס' 494 - הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 6) (שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות), התשס"ב-2001, של חה"כ זבולון אורלב - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: כ"א בתמוז התשס"ב, 1.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, צח"י, ית"ד, בזכות, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, אופק לילדינו, a.v. ישראל.
החלטות הועדה:
הצעת החוק פוצלה.


ישיבה מס' 495 - דו"ח הוועדה לקידום ההשכלה הגבוהה באוכלוסיה הערבית בישראל

בתאריך: כ"ב בתמוז התשס"ב, 2.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי המועצה להשכלה גבוהה, האגודה לקידום החינוך, הוועדה לקידום ההשכלה הגבוהה באוכלוסיה הערבית בישראל, ארגון המורים העל-יסודיים, העמותה להכוון לימודים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את ועדת המשנה של ועדת התכנון והתקצוב (ות"ת) לקידום ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסיה הערבית והעומד בראשה, פרופ' מאג'ד אל חאג', על סיום עבודתה. הוועדה מאמצת את המלצות הוועדה וקוראת למועצה להשכלה גבוהה, לות"ת ולועד ראשי האוניברסיטאות וראשי המוסדות להשכלה גבוהה לשתף פעולה ביישום המלצות הוועדה.
2. הוועדה רשמה לפניה את דיווח יו"ר הוועדה לתכנון ותקצוב בדבר ההכנות ליישום המלצות הדו"ח בהדרגה, תוך תקצובם כבר בשנת הלימודים תשס"ג.
3. הוועדה מדגישה במיוחד את חשיבות שילוב הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה משלב הקליטה ועד לסיום לימודיהם וקוראת לסייע בהעלאת מספר הסטודנטים בתכניות קדם אקדמיות וע"י סיוע ותמיכה.
4. הוועדה קוראת להגברת המאמץ בקליטת אקדמאים ערבים כמרצים וכעובדים במוסדות להשכלה גבוהה כולל ברמת המינהל והשירותים.
5. הוועדה רואה בגישור על פערים בנושא החינוך כאחד הכלים החשובים ביותר לגישור על פערים בכלל ומדגישה במיוחד את הייצוג, הנמוך יחסית, של הסטודנטים והמרצים הערבים כאינדיקטור לפער הזה שצריך לגשר עליו ולכן היא גם מקבלת את המלצות הוועדה.
6. הוועדה קוראת למועצה להשכלה גבוהה ולעומד בראשה לקדם את הדיונים בדבר הקמת מכללה למגזר הערבי בנצרת.
7. הוועדה מבקשת מיו"ר הות"ת להגיש לה דו"ח חצי שנתי על ביצוע ההמלצות, ותקיים על כך דיוני מעקב שוטפים.


ישיבה מס' 496 - 1. הצעת חוק הספורט (תיקון - זכויות שידור באירועי ספורט מרכזיים), התשנ"ט-1999, של חה"כ אבשלום וילן, אברהם יחזקאל (פ/524) - הכנה לקריאה ראשונה
2. הצעת חוק שידור משחקי כדורגל (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2001,
של חה"כ חיים כץ (פ/2997) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: כ"ב בתמוז התשס"ב, 2.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, רשות השידור, הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים, קשת, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל, האגודה לזכות הציבור לדעת.
החלטות הועדה:
1. מוסכם על הכל שיש לשדר "שידורי ספורט מרכזיים" לציבור הרחב.
2. מוסכם על הכל כי בהגדרת "שידורי ספורט מרכזיים" נכללים: משחקי כדורגל וכדורסל (כולל כדורסל נשים) שמשתתפות בהם נבחרות ישראל במשחקים רשמיים וכן משחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה.
3. ועדת החינוך והתרבות מציעה לנסח אמנה שתהיה ברצון טוב בין כל המעורבים בנושא שידורי ספורט בערוצי טלויזיה. האמנה תנוסח ע"י: ח"כ אבשלום (אבו) וילן וח"כ חיים כץ מטעם ועדת החינוך והתרבות; משרד המדע, התרבות והספורט; רשות השידור; הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו; המועצה לשידורי כבלים; התאחדות הכדורגל ואיגוד הכדורסל.
4. באמנה יסוכם, בנוסף להגדרה כוללת מהם "שידורי ספורט מרכזיים" גם העניין הכלכלי. לרשות השידור ולערוץ 2 תהיה זכות ראשונה להציע מחיר לשידור שידורי הספורט המרכזיים עפ"י התבחינים: התקשרויות קודמות והמחיר המקובל בעולם. אם ערוצים אלה לא יוכלו, מסיבה כלשהיא, לשדר שידורי ספורט אלה, תעבור הזכות לשידור לכבלים.
5. האמנה תנוסח תוך 30 יום ולא יאוחר מ-60 יום.
6. תוך שבוע יודיע כל גוף למנהלת ועדת החינוך והתרבות את נציגו לניסוח האמנה.


ישיבה מס' 497 - שימור המתחם ההסטורי בשרונה - תל אביב

בתאריך: כ"ג בתמוז התשס"ב, 3.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד האוצר, המועצה לשימור אתרים, עמותת האדריכלים, עיריית תל-אביב.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה בדאגה רבה את הסכנה לפגיעה במתחם שרונה במסגרת פיתוח הקריה בתל-אביב והיא רואה במקום אתר בעל חשיבות הסטורית תרבותית ערכית ראשונה במעלה שיש לו ציון דרך בתולדות הארץ והמדינה.
2. הוועדה קוראת למינהלת הפרוייקט לא לעשות באתר שום פעולה ולהפסיק כל פעולה שיש בה פגיעה באתר ושאינה מתיישבת עם השימור וזאת עד להשלמת כל ההליכים.
3. הוועדה קוראת למינהלת הפרוייקט לגבש מיד צוות שימור כדי להתחיל ולטפל באותם מבנים שאין עליהם מחלוקת בדבר השימוש כיוון שגם לגביהם יש חשש שיינזקו מחוסר טיפול בהם.
4. הוועדה תבקר באתר, תוך שבועיים שלושה, ולסיור זה תזמין את כל הגורמים כולל מינהלת הפרוייקט, מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים ועוד.
5. באשר לעתיד המועצה לשימור אתרים תקים הוועדה ועדה משותפת עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה כדי לבדוק מחדש את ההחלטה, מלפני 17 שנים, על הקמת המועצה ולעדכן את המעמד, הכלים והתקציבים העומדים לרשות המועצה.


ישיבה מס' 498 - הצעת חוק סטודנטים בשירות מילואים, התשס"ב-2001, של חה"כ זאב בוים (פ/3206) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ח בתמוז התשס"ב, 8.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד הבטחון, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, התאגדות המכללות האזוריות, התאחדות הסטודנטים, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 499 - 1. הצעת חוק חינוך מיוחד (שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות), התשס"ב-2002, של חה"כ זבולון אורלב - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: כ"ט בתמוז התשס"ב, 9.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, ית"ד, בזכות, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.
החלטות הועדה:

נקבעה עלות החוק.


ישיבה מס' 500 - הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - הגבלות על ביצוע ניסויים ושקיפות מידע), התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים (פ/3672) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ט בתמוז התשס"ב, 9.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע, התרבות והספורט, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התעשייה והמסחר, משרד המשפטים, נציגי אוניברסיטאות, הסתדרות הרופאים הווטרינריים, ועדה לנסויים בבעלי חיים, התאחדות התעשיינים, תנו לחיות לחיות, אגודת צער בעלי חיים בישראל, "נח", האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, האקדמיה הלאומית למדעים, הפורום הבינאוניברסיטאי, חברת סטיגמה - התאחדות התעשיינים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 501 - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - קביעת עונש מזערי), התשס"ב-2001, של חה"כ אברהם פורז (פ/3141) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ט בתמוז התשס"ב, 9.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לבטחון פנים, משרד המשפטים, מערכת בתי המשפט.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 502 - חילול בית העלמין היהודי העתיק בחברון, הצעה לסדר היום של
חה"כ צבי הנדל (4204), שאול יהלום (4175)

בתאריך: כ"ט בתמוז התשס"ב, 9.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד הבטחון, משרד הדתות, המשרד לבטחון פנים משרד המשפטים, ועד הישוב היהודי בחברון.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מביעה הערכה: לועד הישוב היהודי בחברון המגלה דאגה לשלמות בית העלמין; למועצה הדתית בקרית ארבע ולכוחות הבטחון הפועלים לשמירת בית העלמין.
2. הוועדה הצטערה להיוודע על פגיעות קשות, חוזרות ונשנות, שחיללו את בית העלמין העתיק בחברון ורשמה לפניה את דיווח נציג המשטרה לפיו מתנהלת חקירה כנגד שלושה חשודים.
3. הוועדה הגיעה למסקנה כי כדי לצמצם, ככל האפשר, את האפשרויות לחלל בעתיד את בית העלמין, יש צורך: להתקין מערכת טלויזיה במעגל סגור שתקיף את שלושת בתי העלמין; להשלים את הגידור; לנעול את השערים ולהציב תאורה.
4. הוועדה ממליצה למשרד הדתות לפנות לאפוטרופוס הכללי ולוועדת העזבונות כדי לבקש הקצבה, חד פעמית, לטלויזיה במעגל סגור. במקביל, תפנה גם הוועדה לועדת העזבונות בנדון.
5. הוועדה פונה לשר הבטחון על-מנת שיטיל על עוזרו לענייני התיישבות לרכז מאמץ תקציבי של משרדי הממשלה הבאים: הבטחון, בטחון פנים, דתות. כן פונה הוועדה למתאם הפעולות בשטחים כדי לבצע הפעולות הנ"ל.
6. הוועדה תמשיך לקיים מעקב בנושא ומבקשת גם מהמשטרה לדווח לה על המשך החקירה בנדון.


ישיבה מס' 503 - הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: א' באב התשס"ב, 10.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, הסתדרות הפסיכולוגים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ניצ"ן, פורום הורים לתלמידים עם לקויות למידה, אורטון דיסלקציה, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, עמותה לקידום מקצוע הריפוי בעיסוק בישראל, רשת אורט.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 504 - הבטחת פתיחת שנת הלימודים בגני החובה ובבתי הספר, הצעה לסדר היום של חה"כ מרינה סולודקין (6848)
בתאריך: א' באב התשס"ב, 10.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, פורום הורים עולים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה בדאגה רבה כי עקב הקיצוץ בשעות הלימוד במערכת החינוך בכלל, ובחינוך העל יסודי בפרט, יש חשש סביר לפתיחת שנת הלימודים תשס"ג כתוצאה מהשבתה ע"י ארגוני המורים.
2. הוועדה תפעל, בכל הכלים הפרלמנטריים והציבוריים העומדים לרשותה, על-מנת לצמצם הקיצוץ בשעות הלימוד, ככל האפשר, כדי להסיר את עילת סכנת ההשבתה.
3. הוועדה חוזרת על עמדתה הקבועה השוללת ומתנגדת להשבתת תלמידים בכלל, ובראשית שנת לימודים, בפרט.
4. הוועדה רשמה לפניה את הודעת ארגוני המורים לפיה הם מוכנים לדון בהצעת יו"ר הוועדה לפתוח את שנת הלימודים תשס"ג חמישה ימים לפני 1.9.02 כהוראת שעה כדי להתחשב בלוח השנה העברי, תוך החזרת ימים אלה במהלך שנת הלימודים. ארגוני המורים יודיעו תשובתם תוך ימים ספורים.


ישיבה מס' 505 - הגשת האמנה לשידורי הטלויזיה לילדים ולנוער
בתאריך: ו' באב התשס"ב, 15.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, רשות השידור, הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים, הטלויזיה החינוכית, המועצה לשלום הילד, ערוצי ילדים, אקדמיה.
החלטות הועדה:
האמנה נחתמה ע"י כל נציגי הגופים המשדרים.


ישיבה מס' 506 - 1. אישור כללי המועצה להשכלה גבוהה לביצוע תיקון מס' 11 לחוק המל"ג (שלוחות זרות)
2. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - פיקוח אקדמי על שלוחות),
התשס"ב-2001, של קבוצת ח"כים (פ/3211) - הכנה לקריאה ראשונה

בתאריך: ו' באב התשס"ב, 15.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שירות המדינה, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל.
החלטות הועדה:
אישור כללים
1. ועדת החינוך והתרבות דוחה את הדיון בכללי המועצה להשכלה גבוהה לביצוע תיקון מס' 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (שלוחות זרות).
2. הוועדה פונה למועצה להשכלה גבוהה לקיים דיונים עם נציגי השלוחות באשר לכללים אלה.
3. הכללים החדשים שיגובשו ע"י המועצה להשכלה גבוהה ונציגי השלוחות, יובאו לדיון ולאישור ועדת החינוך והתרבות, תוך שלושה חודשים.
4. עד לאישור הכללים החדשים הללו, נוהגים הכללים הישנים בלבד. הכללים שהובאו לאחרונה ע"י המועצה להשכלה גבוהה, אינם תקפים.

הצעת חוק פיקוח אקדמי על שלוחות
ח"כ זבולון אורלב, מיוזמי ומציעי הצעת החוק, הודיע כי ידחה את העלאת החוק להצבעה, בשלושה חודשים.


ישיבה מס' 507 - הזיקה בין בעלות המדינה לבעלות ציבורית במוסדות חינוך שש-שנתיים

בתאריך: ז' באב התשס"ב, 16.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מרכז ישיבות בני עקיבא, רשת אורט, רשת עמל, רשת צביה, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל יסודיים.
החלטות הועדה:
1. בהמשך להחלטות ועדת החינוך והתרבות בנדון מנובמבר 2001, שכולן תקפות, רשמה הוועדה בצער שהמשרד טרם גיבש הוראות והנחיות קבועות בסוגיה. עובדה זו גורמת לשיבושים בהפעלת בתי הספר השש-שנתיים.
2. הוועדה רשמה לפניה שמשרד החינוך ערוך ומוכן לתת תשובות נקודתיות. ועל כן פונה הוועדה לרשתות, לבעלויות ולארגוני המורים לפנות בכתב למנהלת המינהל הפדגוגי במשרד החינוך על-מנת לגבש פתרונות נקודתיים לבעיות, אם קיימות כאלה.
3. המשרד קיבל על עצמו לגבש פתרונות קבע עד 31.1.03 וזאת, לאחר הידברות וגיבוש הסכמות עם הבעלויות והרשתות. הפתרון צריך להיות מוסכם גם על חשב משרד החינוך.
4. אם במשך גיבוש פתרונות הקבע יתגלו בעיות שאי אפשר יהיה להתגבר עליהן מבקשת הוועדה שיודיעו לה על כך עד סוף חודש נובמבר והוועדה תעזור למציאת פתרונות הולמים.


ישיבה מס' 508 - היערכות לפתיחת שנת הלימודים התשס"ג
א. אכיפת תשלומי הורים
ב. שעות תקן
ג. בינוי
ד. תכניות פדגוגיות - יישום דו"חות שנהר וקרמניצר

בתאריך: ז' באב התשס"ב, 16.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, ועדת המעקב לחינוך הערבי, איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות.
החלטות הועדה:
בינוי ובטיחות
1. ועדת החינוך והתרבות שמעה כי מההכרזה הגדולה לקראת 2002 לפיה ייבנו 5000 כיתות מסתבר כי עומדים לבנות רק 4000 ובפועל נבנות רק 940 כיתות. 2300 כיתות נמצאות עדיין בהליכי מכרז במפעל הפיס; 1000 כיתות אמורות להבנות בשיטת PFI שהמכרז בגינם יתפרסם ב-1.8.02. כתוצאה מכך, בפתיחת שנת הלימודים פרוייקטים גדולים לא יהיו גמורים ותלמידי בתי ספר ילמדו באתרי בניה מסוכנים. כן יתבצע בזבוז משאבים כי בינתיים יוצבו מבנים יבילים שזו הוצאה נוספת ומיותרת.
2. הוועדה קובעת שבזבוז משאבים זה נובע מסיבה בירוקרטית מיותרת כאשר כל אחד רואה את חלקו בלבד ואינו לוקח אחריות כוללת. להשערת הוועדה, הדבר קורה, בין היתר, מפאת מערכת היחסים המעורערת הקיימת בין משרד החינוך ומשרד האוצר, שיש לה תרומה לעיכובי תקציבים קיימים.
3. הוועדה קוראת לראש הממשלה לזמן דיון מיוחד בין שרי החינוך והאוצר להסדיר מערכת היחסים ביניהם ולהתגבר על הבעיות הבירוקרטיות כדי לאפשר לנצל תקציבי הבינוי הקיימים.
4. הוועדה קוראת לממשלה לאשר בקשת שרת החינוך לאשר תקציב מיוחד לבטיחות מוסדות חינוך.
5. הוועדה פונה לועדי ההורים לדרוש אישורי בטיחות ממוסדות החינוך כדי לוודא שילדיהם לומדים במוסדות בטיחותיים.

יישום דו"חות קרמניצר ושנהר
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה בסיפוק את התקדמות המשרד ביישום דו"חות קרמניצר ושנהר - לימודי דמוקרטיה ויהדות.
2. הוועדה רושמת לפניה את הודעת מנכ"לית משרד החינוך לפיה תבדוק אפשרות להשוות שעות לימוד הדמוקרטיה בבתי הספר הטכנולוגיים לשעות הלימוד בבתי הספר העיוניים.
3. הוועדה מבקשת להמשיך ולקבל דיווח ממשרד החינוך על המשך היישום.


אכיפת תשלומי הורים
1. עפ"י הממצאים שיש בידי ועדת החיונך והתרבות, תופעת גביית תשלומי הורים בלתי חוקיים ע"י הבעלויות, ועדי הורים ומנהלים נפוצה מאוד, לצערה.
2. הוועדה רשמה לפניה שמשרד החינוך פרסם לוח תשלומים אחיד לבתי הספר על תשלומי ההורים בצירוף גובה התשלומים ודברי ההסבר. זהו החוזר היחיד שרשאים בתי ספר לשלוח להורים.
3. הוועדה רשמה לפניה את הצהרת מנכ"לית משרד החינוך על כוונתה לפעול בנחישות בשנת הלימודים תשס"ג כנגד גביית תשלומי הורים בלתי חוקיים.
4. הוועדה קוראת למשרד החינוך לבחון הנושא המשפטי. אם סבור המשרד שאין לו האמצעים המשפטיים הראויים, מוצע למשרד להציע תיקון לחוק כדי להסדיר סמכויותיו בנדון. במקביל, תבדוק גם הוועדה אפשרות הגשת הצעת חוק בנושא.
5. הוועדה תדון ביוזמת איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות בנדון, לכשתגיע.
6. הוועדה תמשיך לעקוב בנושא ותקיים המשך מאבק רצוף לביטול תשלומי ההורים הבלתי חוקיים. כן ידרוש יו"ר הוועדה, אישית, מיצוי הליכים משפטיים כנגד עובדי הוראה הדורשים תשלומי הורים בלתי חוקיים.
7. הוועדה חוזרת ומדגישה את חובת הבעלויות ומנהלי בתי הספר לפרסם להורים בסוף שנת לימודים דו"ח הכנסות והוצאות על השנה החולפת בטרם יבקשו בקשת התשלום לשנת הלימודים הבאה.


ישיבה מס' 509 - עמותת "תמיכה לימודית לילדים מרותקים" (תללי"ם), הצעה "לדיון מהיר" של חה"כ עבד אלמאלכ דהאמשה
בתאריך: ח' באב התשס"ב, 17.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים, עמותת "קו אור", עמותת תללי"ם.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת שעמותת תללי"ם, הנותנת שירות לילדים חולים מזה 12 שנה, ממלאת תפקיד חינוכי חיוני במערכת החינוך ומברכת אותה על פועלה.
2. משרד החינוך קיבל על עצמו לגבש פתרון בתיאום עם משרד המשפטים כדי לאפשר קיום השירות בתשס"ג ולדווח לוועדה על פתרון זה, תוך שבועיים.
3. לקראת שנת הלימודים תשס"ד, אם וכאשר תתעורר בעיה, ותתקבל על כך הודעה ממשרד החינוך, או תללי"ם או מכל גורם אחר, תחזור הוועדה לדון שנית בנושא.


ישיבה מס' 510 - הצעת חוק מרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: י"ג באב התשס"ב, 22.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, גנזך המדינה, המועצה הלאומית לתרבות הלדינו, יד יצחק בן צבי, מרכז מורשת יהדות בבל, האקדמיה ללשון העברית.
החלטות הועדה:
הצעת החוק פוצלה.
בשלב זה מעלים להצבעה רק הקמת מועצה מייעצת.


ישיבה מס' 511 - הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך להכרת האמנויות), התשס"א-2001, של קבוצת ח"כים (פ/2865) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: י"ג באב התשס"ב, 22.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, תיאטרון אורנה פורת, אמנות לעם, סל תרבות ארצי.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 512 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס-2000, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1619) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: י"ד באב התשס"ב, 23.7.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, הסתדרות האקדמאים במח"ר, המרכז לפלורליזם יהודי, אנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 513 - קבלת ספרי תורה מוולס


ישיבה מס' 514 - אלימות במערכת החינוך מזווית הראיה של התלמידים - תשס"ב - דו"ח בנבנישתי
בתאריך: י"ד באב התשס"ב, 23.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לבטחון פנים, משרד העבודה והרווחה, משרד ראש הממשלה, המועצה לשלום הילד, עיריית ירושלים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מביעה סיפוק מנתוני הירידה ברמת האלימות במוסדות החינוך. עדיין, שיעורי האלימות גבוהים מאוד ומדאיגים ויש צורך להמשיך לפעול, ביתר שאת, כדי לצמצם האלימות. הוועדה מברכת גם את מערכת החינוך ואת המשטרה על הרחבה משמעותית של הפעילות החינוכית לצמצום האלימות.
2. הסיבות לירידה בנתוני האלימות לא ידועות כי לא נחקרו והוועדה ממליצה לשקול בדיקת הסיבות כדי לאפשר שהמשך הפעילות יהיה משמעותי ויקבל משמעות טובה יותר בעתיד.
3. הוועדה שמעה בסיפוק שיש מגמה של הגברת שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה לצמצום האלימות.
4. הוועדה מבקשת לקבל דיווח ממשרד החינוך על היקף המורים המשתלמים בהשתלמויות בית ספרית ובהשתלמויות חוץ בית ספריות במכללות האקדמיות להכשרת מורים בנושא אלימות והתמודדות עם האלימות.
5. הוועדה מודאגת מאוד מהנתונים בדבר הקיצוצים במערכת החינוך, עליית המובטלים ועליית אי השוויון בהכנסות ונתוני העוני הם סימנים מדאיגים על החמרת האלימות, ועל מערכת החינוך לתת על כך דעתה.


ישיבה מס' 515 - דו"ח הוועדה המייעצת בעניין עתיד הטלויזיה הלימודית

בתאריך: י"ד באב התשס"ב, 23.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, הטלויזיה החינוכית, הוועדה המייעצת, אגודת העיתונאים, איגוד המפיקים, אנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 516 - הכוונה לסגור את הטלויזיה החינוכית,
הצעה לסדר היום של קבוצת ח"כים

בתאריך: כ' באב התשס"ב, 29.7.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, הטלויזיה החינוכית, נציבות שירות המדינה, המועצה לשלום הילד, איגוד התסריטאים, איגוד המפיקים, איגוד העובדים בקולנוע ובטלויזיה - פורום היוצרים, ההסתדרות הכללית, אנשי אקדמיה ורוח.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי לטלויזיה החינוכית יש תפקיד מרכזי ומשמעותי במערכת החינוך ובחיי התרבות ויש לשמור על גוף זה ועצמאותו המקצועית, מכל משמר.
2. הוועדה השתכנעה כי יש צורך לערוך שינויים ארגוניים בטלויזיה החינוכית על-מנת לאפשר מילוי המטרות החינוכיות והתרבותיות שלה באופן יעיל יותר. ובכלל זה, צמצום מספר העובדים תוך משא ומתן, עד כדי שליש והגדלת הפקות החוץ עד כדי 50%. הוועדה רשמה לפניה כי העובדים מוכנים להכנס למו"מ על ביצוע שינויים ארגוניים לרבות צמצום מספר העובדים בטלויזיה החינוכית.
3. הוועדה קובעת כי המלצות "דין וחשבון הוועדה המייעצת לעניין עתיד הטלויזיה הלימודית" כפי שהן, אינן מקובלות עליה. בין היתר, הן מפני מחלוקת על בסיס הנתונים עליהם הסתמכו ההמלצות, הן מפני החשש שהפרטת 100% ההפקות יפגע באיכות השידורים והן מפני ביטול העצמאות המקצועית של הטלויזיה החינוכית. הוועדה חוששת כי יישום ההמלצות, ככתבן וכלשונן, יביא לסגירה בפועל של הטלויזיה החינוכית ולביטול בפועל של השידור החינוכי הציבורי.
4. הוועדה רושמת לפניה את הודעת שרת החינוך כי הטלויזיה החינוכית לא תסגר וכי בדעתה להקים צוות מעבר שמסקנותיו יובאו לדיון בוועדת החינוך והתרבות.


ישיבה מס' 517 - הסכנה לסגירת התכנית לסטודנטים פעילי ציבור במוסדות להשכלה גבוהה

בתאריך: ד' באלול התשס"ב, 12.8.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, ועד ראשי האוניברסיטאות, הסוכנות היהודית, קרן גרוס, תכנית פעילי ציבור, מרכז ציפורי, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות תקיים ישיבה נוספת בהשתתפות המועצה להשכלה גבוהה, ועדת התכנון והתקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה ופר"ח.
2. הוועדה קובעת שתכנית פעילי ציבור הפועלת מזה 28 שנים, פועלת בהצלחה גדולה ומשמשת מטרות אקדמיות וחברתיות וראוי לברכה על כך, ולהמשיך בה.
3. הוועדה מציינת בצער את צמצום התכנית ע"י הסוכנות היהודית והקהילות היהודיות בחו"ל, ומציעה לסוכנות היהודית לשקול עמדתה בנדון מחדש.
4. הוועדה ממליצה על תקציב ייעודי לפרוייקט וניהולו ברמה ממלכתית כאשר המלצת הוועדה היא שהניהול יתקיים בתוך המועצה להשכלה גבוהה. עם זאת, אין בסמכות הוועדה לקבוע זאת סופית בטרם תבוא בדברים עם המועצה להשכלה גבוהה.
5. הוועדה מבקשת מהסוכנות היהודית לקבל מסמך ובו נתונים על השתתפות הסוכנות ב-10 השנים האחרונות, בכל דרך, בתקציבים לסטודנטים להשכלה גבוהה. עפ"י התשובה תשקול הוועדה כיצד היא יכולה להשפיע על הסוכנות היהודית בנושא זה אולי ע"י פניה ישירה של הוועדה לקהילות היהודיות ואולי ע"י מנהיגים בארץ לקהילות בחו"ל.
6. הוועדה מוקירה ומברכת את קרן גרוס ואת מרכז ציפורי על תרומתם לסטודנטים.


ישיבה מס' 518 - תקציב משרד החינוך - הקיצוץ המוצע לשנת 2003

בתאריך: ד' באלול התשס"ב, 12.8.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, מרכז המועצות האזוריות, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, המועצה לשלום הילד, שתי"ל, הטלויזיה החינוכית.
החלטות הועדה:
7. ועדת החינוך והתרבות קובעת כי החלטת הממשלה בדבר קיצוץ בסך 450 מיליון ₪ מתקציב משרד החינוך בתקציב 2003, וההחלטות הנוספות הקשורות לקיצוץ זה, מהוות גזירה קשה ביותר למערכת החינוך, שתפגע בעיקר בתלמידים בשכבות החלשות, במעמד הבינוני, תסכן הישגים לימודיים ועלולה להגדיל הנשירה.
8. הוועדה מציינת כי קיצוץ זה מתווסף לקיצוץ של 700 מיליון ₪ בתקציב 2002 ושל 100 מיליון ₪ נוספים. סה"כ קיצוץ של 800 מיליון ₪.
9. הוועדה רשמה לפניה כי המשרד אינו נוטה, בשלב זה, לכלול בקיצוץ הפחתה בשעות הוראה ובכוונת המשרד לבצע הקיצוץ בהפחתה בעיקר בתקציבי רכישות ותמיכות.
10. הוועדה מבקשת מהמשרד כי לאחר שיגבש מבנה הקיצוץ, ידווח לה על כך, כדי לקיים דיון בהצעת המשרד.
11. במהלך הדיון התברר כי קיימות בעיות בתקציב 2002 העלולות לסכן ולשבש פתיחת שנת הלימודים תשס"ג ובכלל זה הודעת המועצות האזוריות על אי פתיחת שנת הלימודים בגין קיצוץ של 50 מיליון ₪ בהסעות וכן הודעת ארגוני המורים הנוגעת לקיצוץ השעות למערכת החינוך.
12. הוועדה פונה שוב למשרד החינוך לבוא בדברים עם מרכז המועצות האזוריות, מרכז השלטון המקומי וארגוני המורים על-מנת לחדש הדרכים הראויות ולמצוא פתרונות תקציביים כדי להבטיח פתיחה תקינה של שנת הלימודים תשס"ג.


ישיבה מס' 519 - טכס פתיחת שנת הלימודים התשס"ג


בתאריך: כ' באלול התשס"ב, (28.8.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך, נציגי משרד החינוך, תלמידים שעולים לכיתה א', מועצות תלמידים ונוער מרחבי הארץ, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מרכז שלטון מקומי.
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 520 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס - 2000, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1619)
בתאריך: כ' באלול התשס"ב (28.8.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, נציגי משרד האוצר, נציגי משרד המשפטים, הרבנות הראשית, משרד הדתות, המועצה להשכלה גבוהה.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 521 - מעצרם של שופטי כדורגל בחשד להטיית משחקים (הצעה לסדר היום של חברי הכנסת: זבולון אורלב, עבד-אלמאלכ דהאמשה, אבשלום וילן, אמנון כהן, אופיר פינס-פז)
בתאריך: ג' בתשרי התשס"ג, (9.9.02).
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, המשרד לבטחון פנים, משרד האוצר, ההתאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, המועצה להסדר ההימורים בספורט, חברת חקירות ארגוס.
החלטות הועדה:
1. יש הסכמה רחבה שיש בארץ הימורים בלתי חוקיים בספורט הנאמדים במיליארדי שקלים. תופעה מושחתת זו גורמת לנזק רב: למשחקי הספורט הקיימים, לפגיעה בקידום הספורט ולהעלמת מס.
2. ועדת החינוך והתרבות סבורה שיש מחדל ושיתוק במשרדי הממשלה: בטחון פנים (משטרה), אוצר, מדע תרבות וספורט ומשפטים שאינם מטפלים ברצינות במאבק בהימורים בלתי חוקיים בספורט אף שהתופעה ידועה ואף שהתריעו בפניהם, פעמים רבות, כולל העברת חומר. ועדות לכך, שהמשטרה אינה מסוגלת לספק לוועדה נתונים ספציפיים באשר לתיקים הנוגעים להימורים בלתי חוקיים בספורט.
3. הוועדה מגנה את התנהגות הגורמים הבכירים: שר המדע התרבות והספורט, ראש אגף חקירות במשטרה, מנכ"ל משרד האוצר שלא הופיעו לישיבה.
4. הוועדה סבורה שהדרך העיקרית לפתרון הבעיה היא הקמת יחידה משטרתית מיוחדת למאבק בהימורים הבלתי חוקיים בספורט. היחידה תמומן על ידי: הממשלה, המועצה להסדר הימורים בספורט ומפעל הפיס.
5. הוועדה פונה לשר המדע התרבות והספורט להציע הצעות חוק כדי לאפשר כלים משפטיים יעילים למאבק בתופעה.
6. הוועדה פונה לשר האוצר לבחון בחיוב מתן היתרים למשחקי הימורים נוספים בספורט כדי לאפשר אפיקים חוקיים להימורים ובדרך זו לצמצם תופעת ההימורים הבלתי חוקיים בספורט.
7. הוועדה תקיים ישיבה נוספת במושב החורף בהשתתפות: שר המדע התרבות והספורט, שר האוצר או מנכ"ל משרדו, היועץ המשפטי לממשלה או נציג בכיר מטעמו, שר לביטחון פנים או סגנו או מפכ"ל המשטרה.


ישיבה מס' 522 - תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ב-2002

בתאריך: ח' בחשון התשס"ג, (14.10.02)
בהשתתפות: נציגי משרד התקשורת, משרד החינוך, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים, המועצה לשלום הילד, YES, האגודה לזכות הציבור לדעת, חברות הכבלים, מועצת תלמידים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 523 - הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים), התשס"ב-2002, של חברי הכנסת: זבולון אורלב, תמר גוז'נסקי, מוחמד ברכה, עסאם מח'ול - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: ט' בחשוון התשס"ג, (15.10.02).
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, מכון וינגייט, חבר הוועדה לבדיקת מכוני כושר, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, אוניברסיטת ת"א.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 524 - הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 4) (הסמכת בעלי תעודת הוראה), התשס"ב-2002, של חבר הכנסת זבולון אורלב, הכנה לקריאה שנייה ושלישית
בתאריך: ט' בחשוון התשס"ג, (15.10.02).
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, מכון וינגייט, ההתאחדות לכדורגל, איגוד הכדורסל, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, אוניברסיטת ת"א.
החלטות הועדה:
אושרה לקריאה שנייה ושלישית


ישיבה מס' 525 - משחק שחמט סימולטני עם הנבחרת הלאומית של ישראל ואישים מתחומים שונים
בתאריך: ט' בחשוון התשס"ג, (15.10.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר המדע, התרבות והספורט, ח"כים, אנשי ציבור, רבי אומנים ושחקני שחמט, האיגוד הישראלי לשחמט.
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 526 - הצעת חוק התרבות והאמנות, התשס"ב-2002, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1238)
בתאריך: י' בחשוון התשס"ג, (16.10.02).
בהשתתפות: משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד המדע, התרבות והספורט, עמותת עזית, איגוד הציירים והפסלים, אמנום לעם, מועצת התרבות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 431 - תקנות לחוק זכויות התלמיד

בתאריך: כ"ח באדר התשס"ב, 12.3.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המועצה לשלום הילד.
החלטות הוועדה התקנות אושרו.


ישיבה מס' 432 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס-2000, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1619) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ח באדר התשס"ב, 12.3.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הדתות, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרבנות הראשית, המועצה להשכלה גבוהה, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 433 - אבטחת מוסדות חינוך

בתאריך: כ"ב בניסן התשס"ב, 4.4.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: סגן השר לבטחון פנים ונציגי משרדו, משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, איגוד מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, המוסד לביטוח לאומי.
החלטות הוועדה
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת וקובעת כי לנוכח מצב בטחון הפנים יש צורך באבטחה צמודה של כלל מוסדות החינוך הכוללים גם: בתי ספר קטנים, אשכולות גנים, גני ילדים ומעונות יום.
2. הועדה רשמה לפניה כי בדעת המשטרה לפתוח בשבוע הבא במבצע אבטחה, רב היקף, של מוסדות החינוך לשני ימי הלימודים הראשונים.
3. הועדה רשמה לפניה את הודעת מנכ"ל משרד ראש ה ממשלה לפיה במוסדות חינוך בהם מתקיימת אבטחה, תתקיים האבטחה עד לגמר הפעילות בבית הספר, כפי שקבע משרד החינוך.
4. הועדה לא קיבלה תשובות מספקות בתחומים הבאים:
א. תמיכת הממשלה בהכרה במקצוע מאבטח מוסדות חינוך כמקצוע מועדף מחיילים משוחררים, כבר בשנה"ל תשס"ב.
ב. אבטחת: מוסדות חינוך קטנים, אשכולות גנים, גני ילדים ומעונות יום.
ג. הועדה קובעת כי מאחר שאין אבטחה במוסדות הנ"ל (סעיף 4 ב') היא קוראת לא לקיים בהם לימודים כל עוד אין שם אבטחה צמודה, כפי שיקבע על ידי המשטרה.
ד. הועדה מציעה לגייס כוחות אבטחה למוסדות החינוך מבין: המובטלים, הסטודנטים במכללות להכשרת מורים, וכן לשקול גיוס יחידות פיקוד העורף לצורך אבטחת מוסדות חינוך.
ה. הועדה קוראת להורים להתנדב, ככל האפשר, לשמירה במוסדות חינוך על מנת לתגבר האבטחה ובהתנדבות זו לבוא במקום אבטחה מקצועית ומסודרת.
ו. הועדה רשמה לפניה כי בעלות של כ- 20 מיליון ₪ ניתן להסדיר האבטחה בבתי ספר קטנים, ובאשכולות גנים, למשך 54 הימים שנותרו עד לסיום שנה"ל הנוכחית.


ישיבה מס' 434 - 1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 27) (הגבלות על מישדרים פורנוגרפיים), התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 28) (הגבלות על מישדרים למבוגרים), התשס"ב-2002, של חה"כ מיכאל איתן - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: כ"ח בניסן התשס"ב, 10.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התעשייה והמסחר, משרד המשפטים, המועצה לשידורי כבלים, yes, תבל, המועצה לשלום הילד, שדולת הנשים, התנועה לגבריות חדשה, מכון תודעה.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעות החוק.


ישיבה מס' 435 - הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: ג' באייר התשס"ב, 15.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, אורטון דיסלקציה, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, בזכות, ביח"ד, הסתדרות הפסיכולוגים, ניצ"ן, לש"ם, עמותה לקידום מקצוע הריפוי בעיסוק בישראל, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, צח"י, בית ספר למנהיגות חינוכית.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 436 - הקלות לסטודנטים מגויסים

בתאריך: ו' באייר התשס"ב, 18.4.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד הבטחון, המועצה להשכלה גבוהה, ועדת תכנון ותקצוב, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים.
החלטות הוועדה
1. לאור הגיוס שנערך בצו 8 למבצע "חומת מגן" רואה ועדת החינוך והתרבות חשיבות מיוחדת להבטיח לסטודנטים המגוייסים שלא ייפגעו לימודיהם האקדמיים עקב שירותם ומאמינה שכל מערכת ההשכלה הגבוהה רואה שירות זה צו 8 אזרחי.
2. הוועדה רשמה לפניה את השירותים המיוחדים וההקלות הניתנים לסטודנטים המשרתים במילואים, כפי שגובשו בהסכמה בין המועצה להשכלה גבוהה, צה"ל, התאחדות הסטודנטים והמוסדות להשכלה גבוהה. הוועדה מבקשת כי בנוסף לשירותים שצוינו יש לגבש הקלות באשר לתשלום שכר הדירה למעונות, לדרכי הקבלה וההיבחנות בכניסה לאוניברסיטאות ולחוגים השונים וכן באשר למעקב אחר יישום ההמלצות.
3. הוועדה רשמה לפניה כי הוקמה ועדה ליישום ההמלצות בריכוזו של משה אהרוני מהוועדה לתכנון ותקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה ומבקשת לקבל דיווח חודשי על פעולות הוועדה.
4. הוועדה מציינת את האווירה והרוח הטובה שהתגלתה במערכת ההשכלה הגבוהה כדי לסייע ולהקל על סטודנטים במילואים וקוראת למוסדות להשכלה גבוהה לעשות כל דבר דרוש ואפשרי כדי למלא את ההמלצות במלואן.
5. הוועדה רואה חשיבות רבה בפרסום רחב של ההקלות לסטודנטים המשרתים במילואים וקוראת למועצה להשכלה גבוהה, להתאחדות הסטודנטים ולצה"ל לבחון כל דרך פרסום המונית אפשרית כדי להביא זאת לידיעת הסטודנטים.
6. הוועדה תקיים יום מיוחד לקו פתוח לסטודנטים המשרתים במילואים בהשתתפות המועצה להשכלה גבוהה, ועדת תכנון ותקצוב, התאחדות הסטודנטים וצה"ל כדי לתת תמיכה וגיבוי לכל הגורמים בסיוע לסטודנטים.
7. הוועדה מגנה בכל לשון של גינוי את אותם אנשי הסגל האקדמי הקוראים ומעודדים סרבני שירות מילואים בצה"ל ורואה בקריאתם זו מעשה אזרחי פסול מעיקרו.


ישיבה מס' 437 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - פיקוח אקדמי על שלוחות), התשס"ב-2001, של קבוצת ח"כים (פ/3211) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט' באייר התשס"ב, 21.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משד המשפטים, המשרד לקליטת עליה, המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שירות המדינה, ארגון המורים העל-יסודיים, נציגי שלוחות אוניברסיטאות מחו"ל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 438 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ס-2000, של חה"כ יוסי שריד, אילן גילאון (פ/2190) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט' באייר התשס"ב, 21.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, המשרד לקליטת עליה, משרד המדע, התרבות והספורט, המועצה להשכלה גבוהה, ועדת תכנון ותקצוב, ועד ראשי האוניברסיטאות, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, ארגון המורים העל-יסודיים, נציגי שלוחות מחו"ל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 439 - הצעת חוק הרשות ללימודים תורניים גבוהים, התש"ס-2000, של חה"כ זבולון אורלב (פ/1619) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: י' באייר התשס"ב, 22.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרבנות הראשית, המועצה להשכלה גבוהה, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 440 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 24) (תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס"ב-‏2002, של חה"כ משה גפני - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: י' באייר התשס"ב, 22.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 441 - 1. הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון - הדרכת ילדים ומתבגרים), התשס"ב-2002, של חה"כ זבולון אורלב (פ/3325) - הכנה לקריאה ראשונה
2. הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון - ביטול הגבלת גיל), התשס"ב-2002, של חה"כ תמר גוז'נסק, מוחמד ברכה, עסאם מח'ול (פ/3294) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: י"ג באייר התשס"ב, 25.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, הוועד האולימפי, מכון וינגייט, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, הוועדה לבדיקת מכוני כושר.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 442 - הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל

בתאריך: ט"ז באייר התשס"ב, 28.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, אורטון דיסלקציה, בזכות, הסתדרות הפסיכולוגים, לש"ם, ניצ"ן, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 443 - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס' 24) (תשלומים עבור תלמיד חוץ)

בתאריך: י"ז באייר התשס"ב, 29.4.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 444 - תשלומי הורים לשנת הלימודים תשס"ג

בתאריך: י"ח באייר התשס"ב, 30.4.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, הרשות להגנת הצרכן.
החלטות הועדה:
אושרו תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשס"ג.


ישיבה מס' 445 - מיסוי מלגות מחקר

בתאריך: י"ט באייר התשס"ב, 1.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד התשתיות הלאומיות, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, ועדת תכנון ותקצוב, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה חשיבות עליונה בקיום המחקר המדעי, בעידודו ובפיתוחו ע"י תלמידים הלומדים לתארים מתקדמים - לתואר שני ושלישי.
2. הוועדה שוכנעה, מעל כל צל של ספק, שאין כל בסיס חוקי למיסוי מלגות הניתנות לצורך לימודים לתארים מתקדמים. הואיל ואין נדרשת מהסטודנט כל תמורה שהיא ואין האוניברסיטה מקבלת מהמלגאי כל האדרה מיוחדת כתוצאה מלימודי הסטודנט המלגאי בהשוואה לסטודנט שאינו מלגאי.
3. הוועדה מבקשת מנציבות מס הכנסה לשקול מחדש את הנושא לאור הדיון בוועדה וללמוד מקרוב יותר על התנאים למתן המלגות. וכן, להנחות בכתב את המוסדות להשכלה גבוהה מהם התנאים הנדרשים, לדעתה, עפ"י החוק, כדי שהמלגות תהיינה פטורות ממס.
4. הוועדה סבורה כי גם במסגרת החוק הקיים יש לפטור ממס מלגות לצורך לימודים מתקדמים. אך, אם תגיע נציבות מס הכנסה למסקנה אחרת, מבקשת הוועדה כי בטרם ביצוע החלטה, תקבל הוועדה הודעה על כך מהנציבות. כיוון, שבכוונת הוועדה לשנות החקיקה כדי להבטיח שמלגות מחקר לצורך לימודים לתארים מתקדמים, לא ימוסו.


ישיבה מס' 446 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ס-2000, של חה"כ יוסי שריד, אילן גילאון (פ/2190) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ד בניסן התשס"ב, 6.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, המשרד לקליטת עליה, משרד המדע, התרבות והספורט, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, המרכז הארצי לבחינות והערכה של האוניברסיטאות, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה את הודעת ועד ראשי האוניברסיטאות והסכמת המועצה להשכלה גבוהה לשנות את כללי הקבלה לאוניברסיטאות החל מהקבלה לשנת הלימודים תשס"ד.
2. הכללים החדשים:
א. הבחינה הפסיכומטרית לא תהיה עוד תנאי חובה לקבלה לאוניברסיטה אלא תהיה חלופה אפשרית בידי המועמד.
ב. במקום הבחינה הפסיכומטרית תהיה למועמד האפשרות להתקבל על סמך הבחינות החיצוניות של הבגרות באחד משני המצרפים הבאים:
1. שפת אם (עברית / ערבית), אנגלית והסטוריה.
2. שפת אם (עברית / ערבית), אנגלית ומתימטיקה.
מובהר, כי האוניברסיטה היא הבוחרת את המצרף הרלוונטי לתחום הלימודים, לצורך קבלת המועמד.
3. בידי המועמד ללימודים, תשאר האפשרות לגשת לבחינה הפסיכומטרית, אם יחשוב שהיא משפרת את סיכוייו לקבלה.
4. מודגש בזאת כי ההסדר החדש הוא כבר לקראת הקבלה לשנת הלימודים תשס"ד.
5. הוועדה רשמה לפניה את הודעת שרת החינוך במכתבה ליו"ר ועדת החינוך והתרבות מתאריך 23.4.02, כי המשרד ערוך במתן ציוני הבגרות לאוניברסיטאות, לצורך הפעלת הסדר זה, עד ל-1.6.02.
6. מצרפי בחינות הבגרות הרשומים לעיל הם, בשלב זה, הוראת מעבר. הוועדה ממליצה שבתוך 3 שנים תבוא לידי ביטוי גמישות מירבית בבניית מצרפים נוספים עפ"י תחומי הלימוד והדעת של המועמדים.
7. הוועדה רושמת לפניה את הודעת נציגי ור"ה שלצורך קבלת מועמד לאוניברסיטה, יילקח בחשבון הציון המיטבי בין הבחינה הפסיכומטרית וציוני מצרפי הבגרות.
8. הוועדה רשמה לפניה כי יש להעמיד לרשות המועמד את כל המידע הדרוש כדי שיוכל לשקול את דרך הפעולה המועדפת על ידו לקבלה לאוניברסיטה.
9. הוועדה מבקשת מוועדת הקבלה הבין אוניברסיטאית שתדון בסוגיית מועמדים עולים לאוניברסיטאות שאין להם ציוני בגרות חיצוניים, על מנת למצוא להם דרך הקבלה הראויה ומבקשת מהוועדה להודיע לה המלצותיה.
10. אם יתקבלו בוועדה המשותפת למשרד החינוך ולור"ה החלטות בדבר שינויים במצרפי בחינות הבגרות, מבקשת הוועדה לקבל הודעה על כך מבעוד מועד.
11. כל ההחלטות הנ"ל הן בנוסף לחבילת ההעדפה המתקנת שנוקטות בה האוניברסיטאות. הועדה מבקשת עידכונים שוטפים בנדון.
12. עקב ההסכמה הנ"ל הוריד ח"כ יוסי שריד, יוזם הצעת החוק, את ההצעה משולחן הוועדה.


ישיבה מס' 447 - תשלומי הורים תשס"ג - טיולים

בתאריך: כ"ד בניסן התשס"ב, 6.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, הרשות להגנת הצרכן, מנהלי בתי ספר.
החלטות הועדה:
מחירי כלכלה בטיולי תלמידים כבאשתקד: לטיול בן יומיים - מקסימום 67.4 ₪ ולשלושה ימים - מקסימום 134.8 ₪


ישיבה מס' 448 - תוצאות מחקר - הגיר מסרטן

בתאריך: כ"ה באייר התשס"ב, 7.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את סקירתם של ד"ר ג'רי וסטין וד"ר אליהו ריכטר מביה"ס לבריאות הציבור שליד ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים, הדסה עין כרם, בדבר מידע שסיליקה גבישית חופשית הוכרזה כחומר מסרטן ע"י IARC - הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן כגורם מסרטן, ועל פי בדיקותיהם, חומר זה מצוי בחלק מהגירים שמשתמשים בהם במוסדות חינוך בארץ.
2. לדעת חברי הועדה, המידע שהוצג בדבר הקשר בין סיליקה גבישית חופשית ובין הגיר, אינו שלם ומחייב ברור מדעי נוסף.
3. הועדה רשמה לפניה את בקשת משרד הבריאות וגופים נוספים, להשלים את הבדיקות לסוגיה זו תוך חודש ימים ותוך בדיקת חלופות אפשריות לשימוש בגיר. הועדה תקיים דיון בממצאים, לכשיתקבלו, תוך חודש.
4. כדי לנקוט במידת הזהירות המונעת, ממליצה הועדה, על דעת משתתפיה, לצמצם ולהימנע, ככל הניתן, את השימוש בגיר המכיל סיליקה גבישית ולבדוק בחיוב אפשרות להשתמש בחלופות אחרות כגון בגיר נטול סיליקה גבישית.
5. הועדה פונה לועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי וממליצה בפניה לקיים דיון מקיף בסוגיית השימוש בסיליקה גבישית בכלל מקומות העבודה בארץ, שאינם מוסדות חינוך.


ישיבה מס' 449 - משמרות הזה"ב - אחריות פלילית למנהלים

בתאריך: כ"ה באייר התשס"ב, 7.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התחבורה, המשרד לבטחון פנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח נציגי משרד החינוך באשר למאמציהם, עד כה, כדי להסדיר את סוגיית אחריות המנהלים ועובדי ההוראה בהפעלת משמרות הזה"ב.
2. הואיל, ועדיין אין הסכמה בסוגיה זו עם הסתדרות המורים, הוחלט להטיל על משרד החינוך לקיים דיון נוסף בראשותו ובהשתתפות: משרד המשפטים (מחלקת יעוץ וחקיקה, פרקליטות), משטרת ישראל, משרד התחבורה, מרכז שלטון מקומי, ארגוני המנהלים וארגון ההורים הארצי, כדי לגבש נהלים במטרה להגדיר את גבולות האחריות של מנהלי מוסדות חינוך ועובדי הוראה בפעילות משמרות הזה"ב.
3. הוועדה רשמה לפניה את הסכמת כל הגורמים להשלים את האמור בסעיף 2 לעיל, תוך חודש ימים, ותובעת לדווח לה בתום תקופה זו.
4. הוועדה חוזרת ומציעה לשרת החינוך להתערב אישית ולבוא בדברים בנדון עם היועץ המשפטי לממשלה ומפכ"ל המשטרה כדי להבטיח פתרון ראוי של סוגיה זו.


ישיבה מס' 450 - דו"ח מלץ - שינוי במבנה הארגוני של האוניברסיטאות

בתאריך: כ"ז באייר התשס"ב, 8.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, המועצה להשכלה גבוהה, ועד ראשי האוניברסיטאות, הוועדה הבין-סנאטית, חברי ועדת מלץ.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רואה בחומרה רבה שמשרד האוצר מתנה את אישורו לתכנית החומש באוניברסיטאות בהתחייבות ועדת התכנון והתקצוב לקידום יישום דו"ח מלץ. להתניה זו אין לדעת הוועדה שום בסיס חוקי וענייני.
2. הוועדה מבקשת ממשרד האוצר לענות לה על כך, בכתב, תוך שבוע.
3. הוועדה תקיים דיון נוסף בדו"ח מלץ בהשתתפות שרת החינוך.


ישיבה מס' 451 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מניעת סבל בהמתה), התשס"ב-2002
בתאריך: ב' בסיון התשס"ב, 13.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, הסתדרות הרופאים הווטרינריים, עיריית ירושלים, עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים, עמותת "נח", העמותה למען החתול.
החלטות הועדה:
התקנות אושרו. אם בתוך שבוע ימים יתקבלו הערות מהסתדרות הרופאים הוטרינריים, מהמשרד לאיכות הסביבה, ומהעמותה למען החתול שיימסרו גם למשרד החקלאות ובלבד שיניחו את דעתה של עו"ד מיכל סגן כהן, ישקול יו"ר הוועדה לחדש את הדיון. אם לא יוחלט לחדש את הדיון התקנות מאושרות.


ישיבה מס' 452 - קשיים בהפעלת המפת"נים
ישיבה משותפת עם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בתאריך: ג' בסיון התשס"ב, 14.5.02.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, המועצה לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית, מנהלי מפת"נים.
החלטות הועדה:
1. הוועדה המשותפת לועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה, הרווחה והבריאות מאוכזבת מאוד ממשרד החינוך וממשרד העבודה והרווחה על שלא יישמו את החלטותיה מישיבתה הקודמת בנדון מתאריך כ"א בחשון התשס"ב, 7.11.01.
2. הוועדה חוזרת ומאשרת את החלטותיה הנ"ל מהישיבה הנ"ל.
3. הוועדה הגיעה למסקנה שיש צורך בישיבה נוספת בהשתתפות: שרת החינוך, שר העבודה והרווחה ומנכ"לי שני משרדים האלה.
4. הוועדה חוזרת ומדגישה את שני העניינים הכספיים החיוניים לקיום מפת"נים: תקצוב המפת"נים על בסיס חינוך על יסודי ולא החינוך היסודי; העברת תקציב עפ"י קוד 07 (לחינוך המיוחד) כפי שהיה למפת"נים בהיותם באגף החינוך המיוחד במשרד החינוך ובטרם העברתם לאגף שח"ר שם.


ישיבה מס' 453 - ציון הופעת עיתון "מבט לחינוך"

בתאריך: ג' בסיון התשס"ב, 14.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, נציגי עיתון "מבט לחינוך".
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 454 - מעצרם של שופטי כדורגל בחשד להטיית משחקים, הצעה לסדר היום של קבוצת חברי כנסת
בתאריך: ג' בסיון התשס"ב, 14.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, המשרד לבטחון פנים, משרד האוצר, התאחדות הכדורגל, המועצה להסדר ההימורים בספורט.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווחי משרד המדע, התרבות והספורט, המועצה להסדר ההימורים בספורט והתאחדות הכדורגל.
2. הוועדה תקיים ישיבה נוספת בנושא בהשתתפות שר המדע, התרבות והספורט, ראש אגף חקירות במשטרה, מנכ"ל משרד האוצר ונציג מהמכס וכן איגודי ספורט נוספים.
3. עד לישיבה זו מבקשת הוועדה ממשרד המדע, התרבות והספורט להעביר לה מידע בדבר מצב החקיקה הקיים כיום ובאשר לתיקוני חקיקה מוצעים; מהמועצה להסדר ההימורים בספורט כל חומר שיש בידה.


ישיבה מס' 455 - הפגיעה בחופש האקדמי במדינת ישראל בעקבות הסרבנים, הצעה לדיון מהיר של חה"כ זהבה גלאון
בתאריך: ד' בסיון התשס"ב, 15.5.02.
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, ועד ראשי האוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, האגודה לזכויות האזרח, חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, המרכז הבינתחומי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מגנה בחריפות את אנשי סגל האקדמי בישראל שחתמו על עצומה בינלאומית הקוראת להטיל חרם תרבותי ואקדמי על המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, על מחקרים וחוקרים ישראליים וכן להטיל חרם על חברות אמריקאיות העוסקות באספקה אסטרטגית למדינת ישראל. לדעת הוועדה אם חותמים אלה היו עקביים וישרים עם חתימתם, היה עליהם להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר ממשרותיהם במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
2. הוועדה רואה בתופעת הסרבנות ובתמיכה בה ראויים לכל גנאי, במיוחד בתקופה קשה זו בה מתמודדת מדינת ישראל עם טרור רצחני, הגובה מחיר דמים כבד.
3. הוועדה סבורה כי אין לחופש האקדמי ולחופש הביטוי, שיש לשמור עליהם מכל משמר, כל קשר לעצומות הסגל האקדמי התומכות בסרבני השירות בצה"ל, עצומות שהן ביטוי פוליטי מובהק, בלי שום קשר לאקדמיה. הוועדה סבורה כי אין זה ראוי שאנשי סגל אקדמי ישתמשו במעמדם האקדמי כדי לתמוך בסטודנטים סרבני שירות, תמיכה העלולה לפגוע בסטודנטים המשרתים בצה"ל והתלויים בלימודיהם באותם אנשי סגל אקדמי. אין כל מניעה שאיש סגל אקדמי יביע דעתו כאזרח, במסגרת חופש הביטוי העומד לרשות כל אזרח.
4. הוועדה רואה בפניית שרת החינוך ליועץ המשפטי לממשלה, בסוגיית תמיכת אנשי סגל אקדמי בסרבנות, פניה לגיטימית, שאין בה כל פגיעה בחופש האקדמי.


ישיבה מס' 456 - שמירה בבית הספר "נתיבות משה" בקדימה, הצעה לדיון מהיר של חה"כ משה גפני
בתאריך: ט' בסיון התשס"ב, 20.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לבטחון פנים, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, מועצה מקומית קדימה, ארגון הורים ארצי, החינוך העצמאי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה שהצדדים ינסו למצוא פתרון מוסכם על סמך ההצעות שהוצעו. ההצעה העיקרית היא של ח"כ גפני לפיה המדינה תעביר 63% מעלות השמירה, כמקובל: ראש המועצה המקומית קדימה יפנה למשטרת ישראל לבקש כסף זה; יתר 37% מעלות השמירה ימומנו באופן יחסי ע"י מועצת קדימה, עבור תלמידי קדימה ומיתר הרשויות המקומיות עבור תלמידיהן).
2. ח"כ זבולון אורלב וח"כ אפי אושעיה ירכזו הטיפול בנושא.
3. ראש המועצה המקומית קדימה יבדוק אפשרות יישום ההצעות וייתן תשובה לוועדה תוך ימים ספורים.


ישיבה מס' 457 - הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - פיקוח אקדמי על שלוחות), התשס"ב-2001, של קבוצת ח"כים (פ/3211) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט' בסיון התשס"ב, 20.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שירות המדינה, התאחדות הסטודנטים, ארגון המורים העל-יסודיים, נציגי שלוחות אוניברסיטאות מחו"ל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 458 - שליחת מכתבי נאצה ושטנה כנגד הערבים, ליחידת צה"ל והשפעת מבצע "חומת מגן" על תלמידים בישראל, הצעה לדיון מהיר של חה"כ קולט אביטל
בתאריך: ט' בסיון התשס"ב, 20.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המרכז לפלורליזם יהודי, ראש הישיבה התיכונית "אדרת" בת ים, מנהל בית הספר הממ"ד "מעלות נריה" בבני ברק.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את טיפול מנהלי: הישיבה התיכונית "אדרת" בבת ים ובית הספר הממלכתי דתי "מעלות נריה" בבני ברק באשר לטיפולם בעניין הנקודתי של מכתבי התלמידים שנשלחו לחיילים.
2. הוועדה רשמה לפניה את הבטחת ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך כי תוך 10 ימים יעביר לוועדה את פעולות משרד החינוך בחינוך הממ"ד בנושאי דו קיום וחינוך לדמוקרטיה.
3. לאור תשובת שרת החינוך למכתבי המרכז לפלורליזם יהודי, תשקול הוועדה דיון יסודי בכל נושא התייחסות מערכת החינוך, לאור מצב המלחמה, לחיי אדם והיחס לערבים.


ישיבה מס' 459 - הקיצוצים בחינוך - הכוונה לפטר 1500 מורים, הצעה לסדר היום של חה"כ זבולון אורלב (6298), דוד מגן (6327)
בתאריך: ט' בסיון התשס"ב, 20.5.02.
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, התאחדות הסטודנטים, מכללת אורנים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת ומביעה את דאגתה העמוקה מהמשך הקיצוץ התקציבי במשרד החינוך של כ-750 מיליון ₪ (כולל הקיצוץ בתקציב פיתוח) בשנת התקציב 2002. המשך קיצוץ זה גובה נזק חינוכי, לימודי וערכי בלתי הפיך, הפוגע בתשתית החשובה ביותר של מדינת ישראל - האוצר האנושי. הוועדה קוראת לממשלה לקיים דיון מיוחד במעמד מערכת החינוך, כדי לחזקה, לטפחה, לפתחה, לעודדה ולתקצבה בהתאם.
2. הוועדה רשמה לפניה את דיווח שרת החינוך באשר לקיצוצי התקציב במשרדה ומשמעויותיהם באשר לפיטורי מורים צעירים, והפחתת שעות הוראה לתלמידים (עד כה, טרם פוטרו מורים קבועים). הוועדה תמתין לסיום ההדברות שבין שרת החינוך ושר האוצר, ולאחר שתקבל דיווח באשר למשמעויות הקיצוצים, תקיים הוועדה דיוני הערכות לשנת הלימודים תשס"ג שאז תדון בין היתר גם בקיצוץ דיפרנציאלי (אם ימשיך ויתקיים הקיצוץ); מניעת פגיעה בחלשים ועידוד פרישה מוקדמת מרצון למורים.
3. הוועדה קוראת לשר האוצר להיענות בחיוב לפניית שרת החינוך באשר להקצאת שעות הוראה לגידול טבעי, כבעבר, והמשך הקצאת שעות הוראה ליום חינוך ארוך בישובי קו העימות וביש"ע, כבעבר.
4. הוועדה קוראת: לשרת החינוך, להסתדרות המורים, לארגון המורים העל-יסודיים, לארגון ההורים הארצי, למרכז השלטון המקומי, למוסדות האקדמיים להכשרת מורים ולארגוני החינוך, להתארגן ולפעול יחדיו להקמת מסגרת קבע שתפעל כדי להבטיח את מעמד החינוך בסדר העדיפות הראוי לו במדינת ישראל. הוועדה תפעל בשיתוף פעולה מלא במסגרת זו ותתמוך בה.


ישיבה מס' 460 - הזמר העברי - שימור הנכסים והזכויות של הזמר העברי

בתאריך: י' בסיון התשס"ב, 21.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, המשרד לבטחון פנים, רשות השידור, אמ"י, הפדרציה לתקליטים, תנועת הנוער מחנות עולים, ראשי מועצות אזוריות, רשת ג', גלי צה"ל, הפדרציה למוסיקה ישראלית, חברות תקליטים, מית"ר, אקו"ם, עמותת עזי"ת, אמנות לעם, קשת, מכללת תלפיות, הספריה הלאומית, חברות תקליטים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת ומציינת את חשיבות הזמר העברי, המהווה נכס צאן ברזל, בתעודת הזהות של הישראליות. כן עומדת הוועדה על החשיבות שהיא רואה בחינוך, שימור והפצת הזמר העברי.
2. הוועדה מברכת את: היוצרים, מבצעים, אמנים, גופים מסחריים וציבוריים וכל העוסקים בזמר העברי על תרומתם המשמעותית לעיצוב התרבות הישראלית והעברית.
3. הוועדה מבקשת משר המדע, התרבות והספורט להקים צוות בינמשרדי שיכלול את: הספריה הלאומית, רשות השידור, הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו ויתר הגופים, כדי למפות ולאגור מידע בכדי לדעת מה קיים בתחום השימור של הזמר העברי - מה קיים והיכן; מהן נקודות התורפה, הבעיות והצרכים. וזאת, כדי להגיש לוועדה, תוך חצי שנה, מסמך לאומי הממפה את המצאי של הזמר העברי ולגבש המלצות לפתרון.
4. הוועדה ובעיקר יו"ר הוועדה לוקחים על עצמם לבוא בדברים עם: משרד המדע, התרבות והספורט, בית הספרים הלאומי, רשות השידור, הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו כדי להסדיר בחוק את חובת שימור הזמר העברי. הוועדה מקווה כי הצעת חוק זו תונח על שולחן הכנסת עוד במושב זה.
5. הוועדה מבקשת מרשות השידור ליחד תקציב לשימור נכסי הזמר העברי ותבוא בדברים עם ועדת המשנה בראשות ח"כ נחום לנגנטל להסדרת תקנה תקציבית ברשות השידור לצורך זה.
6. הוועדה מציינת בהערכה את: יוצרי אתר "מומה", אמנות לעם, קשת וגופים משמרים נוספים כמו: מכללת בית ברל ומכללת לוינסקי שתרמו כסף, זמן ומאמץ לשימור הזמר העברי.


ישיבה מס' 461 - היערכות הבינוי והפיתוח של מערכת החינוך לשנת תשס"ג
א. סוגיית הבעלות על קרקעות לצורך בינוי מוסדות חינוך
ב. חידוש מבנים במערכת.
ג. שיטות מימון בניית כיתות - pfi, מפעל הפיס.
ישיבה משותפת עם ועדת הכספים

בתאריך: י"א בסיון התשס"ב, 22.5.02.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז שלטון מקומי, מפעל הפיס, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, התאחדות הקבלנים, מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל, ישיבת גבעת שמואל, דנקנר נכסים בע"מ, ג'רביס ישראל, עמותות חינוך.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות וועדת הכספים רואות בחומרה את אי הופעת יו"ר ו/או מנכ"ל מפעל הפיס ואת אי הופעת סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר.
2. הועדות קובעות שכל הרשאות הבניה למבני חינוך המיועדים לשנה"ל תשס"ג כאשר הקצאות הקרקע הוסדרו לפי הכללים שהיו לפני ספטמבר 2001, יחולו עליהם הכללים שהיו נוהגים עד לשינוי הכללים בראשית 2001. וזאת כדי להבטיח קורת גג לתלמידים בפתיחת שנה"ל תשס"ג. החלטה זו נתמכה ע"י נציג משרד המשפטים.
3. הועדות תובעות שכל ההסדרים שחלו במפעל הפיס, עד לשינוי שהחל לפני חודשים ספורים, על מבני חינוך שיש בהם צורך לתשס"ג ימשכו כבטרם קבלת ההחלטה על השינויים. ההחלטות החדשות יחולו רק לעתיד.
4. הועדות תובעות שהתבחינים שחלים במשרד החינוך על בינוי מוסדות חינוך, יחולו גם על מפעל הפיס, ללא שינוי. אם מפעל הפיס מבקש לשנותם עליו להציג השינויים המבוקשים בועדות הכספים והחינוך והתרבות של הכנסת.
5. הועדות קובעות שפניה תקציבית מס' 33 של משרד האוצר שנועדה להוסיף סך של 50 מיליון ₪ בהרשאה להתחייב על מנת לאפשר התקשרויות להקמת מרכזי תקשוב קהילתיים, צריכות להיות מועברות - 20 מיליון ₪ לתיקון לקויי בטיחות ו- 30 מיליון ₪ לחידוש מבני מוסדות חינוך.
6. הועדות מברכות על ניסוי בניית מבני חינוך בשיטת PFI וממליצות בפני עורכי המכרז להתחשב בהערות שהושמעו בישיבה. כן מבקשות הועדות שיערך ניסוי בנייה על פי מודלים שונים באוכלוסיות שונות ובהתאמות. כן מבקשות הועדות להרחיב את שיטת PFI, ככל האפשר בדרך שהיזמים יקבלו עליהם ככל הניתן.
7. הועדות מבקשות תשובה מפעל הפיס מדוע אינם יכולים להשתלב בבניית מבני חינוך בשיטת PFI בירושלים.
8. הועדות מבקשות ממפעל הפיס תשובה משפטית ממי הוא מקבל הוראות ובקשות בניה - ממשרד האוצר או ממשרד החינוך, ומה האסמכתא לכך.


ישיבה מס' 462 - 1. הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון - הדרכת ילדים ומתבגרים), התשס"ב-2002, של חה"כ זבולון אורלב (פ/3325) - הכנה לקריאה ראשונה
2. הצעת חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון - ביטול הגבלת גיל), התשס"ב-2002, של חה"כ תמר גוז'נסקי, מוחמד ברכה, עסאם מח'ול (פ/3294) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ט"ז בסיון התשס"ב, 27.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הפנים, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, הוועדה לבדיקת מכוני כושר, החברה למתנ"סים.
החלטות הוועדה
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 463 - הצעת חוק הספריות הציבוריות (תיקון) (מטרת החוק והשתתפות במימון), התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: י"ז בסיון התשס"ב, 28.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, המועצה לספריות ציבוריות, ספריית עמק חפר.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 464 - מניעת עישון בקרב תלמידים

בתאריך: י"ז בסיון התשס"ב, 28.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן, עיריית ירושלים, הסתדרות המורים, המועצה לשלום הילד, מועצת תלמידים ונוער ארצית, "פיליפ מוריס" אינטרנשיונל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מוטרדת מאוד מהיקף תופעת העישון בקרב הנוער.
2. הועדה קוראת לכל הגורמים העוסקים בנדון לקיים תאום ביניהם כדי לייעל המאבק.
3. הועדה מודה ומעריכה את הרעיון החיובי של פעילות תלמידים, בקרב תלמידים לצמצום מימדי העישון.


ישיבה מס' 465 - 1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 27) (הגבלות על מישדרים פורנוגרפיים), התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 28) (הגבלות על מישדרים למבוגרים), התשס"ב-2002, של חה"כ מיכאל איתן - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: י"ז בסיון התשס"ב, 28.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד התקשורת, משרד התעשייה והמסחר, משרד המשפטים, רשות השידור, המועצה לשידורי כבלים, yes, תבל, האגודה לזכות הציבור לדעת, המועצה לשלום הילד, ויצ"ו, נעמת, אמונה, האגודה לזכויות האזרח, שדולת הנשים, מכון תודעה, play t.v., איגוד מרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, קואליציית ארגוני הנשים, עיריית ירושלים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעות החוק.


ישיבה מס' 466 - הסכנה לקיום גנזים

בתאריך: י"ז בסיון התשס"ב, 28.5.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, אגודת הסופרים.
החלטות הועדה:
1. נחה דעתה של ועדת החינוך והתרבות שהסכנה המיידית לסגירת גנזים והדאגה לחוסר יכולתה לפעול במינימום האפשרי - חלפה.
2. הוועדה שותפה לדאגה לעתיד מכון גנזים.
3. הוועדה תשוב ותדון בנושא גנזים, ישיבת מעקב, בעוד כחצי שנה, אלא אם תיזעק לנושא קודם לכן.


ישיבה מס' 467 - הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: י"ח בסיון התשס"ב, 29.5.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד, בזכות, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, אורטון דיסלקציה, לש"ם, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תלמידי בית ספר הימלפרב, ירושלים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 468 - 1. תיקון טעות בחוק סיווג וסימון שידורים (תיקון), התשס"ב-2002
הצעת חוק שנת הלימודים העברית, התש"ס-2000, של חה"כ חיים דרוקמן (פ/1644) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ג בסיון התשס"ב, 3.6.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות תקיים ישיבה נוספת לאחר ה-15.7.02, שהוא מועד ישיבת הוועדה שדנה בנושא במשרד החינוך.
2. לישיבה זו יוזמנו: ממשרד החינוך - ראש המינהל הפדגוגי או סגנו; סמנכ"ל כח אדם ובקרה ומנהל כח אדם בהוראה; ממשרד האוצר - הממונה על השכר או סגניתו; יו"ר ארגון ההורים הארצי, מזכ"ל הסתדרות המורים או סגנו ויו"ר ארגון המורים העל-יסודיים.


ישיבה מס' 469 - הבדלים בין מוסדות חינוך השייכים למשרד החינוך, לבין מוסדות השייכים למשרד העבודה והרווחה
ישיבה משותפת עם ועדת העבודה הרווחה והבריאות

בתאריך: כ"ג בסיון התשס"ב, 3.6.02.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה, ההסתדרות הכללית, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, רשת אורט, רשת עמל.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך וועדת העבודה, הרווחה והבריאות תובעות ממשרד החינוך להחיל לאלתר את כל הזכויות שיש לתלמידים במערכת החינוך לצורך בחינת הבגרות, גם על התלמידים שלומדים במסגרת פיקוח משרד העבודה והרווחה. הוועדות דורשות תגובה לכך תוך 60 יום.
2. הוועדות שוכנעו כי התלמידים שלומדים במערכת שבפיקוח משרד העבודה והרווחה מקופחים בתקציבים. הם לא מקבלים את הרמה התקציבית כפי שמקבלים תלמידי מערכת החינוך. בנוסף לכך הכפילות של שתי המערכות גורמת לבזבוז כספי ציבור.
3. הוועדות דורשות משני המשרדים להגיע לאלתר להסדרים של תקצוב שווה בכל, ועל כך הוועדות מבקשות דיווח בתוך חודש. והיה ושתי הוועדות לא תקבלנה דיווח, או תקבלנה דיווח כי הדברים לא הוסדרו ואין עדיין שוויון מלא, הן תיזומנה שינוי בחקיקה כדי להבטיח שבתי הספר לחניכות ובתי הספר התעשיתיים וכל יתר התלמידים אשר לומדים במסגרות המוסדיות של משרד העבודה והרווחה, יועברו לפיקוח ותקצוב של מערכת החינוך, לרבות כל השינויים החקיקתיים המתחייבים מכך.


ישיבה מס' 470 - 1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 27) (הגבלות על מישדרים פורנוגרפיים), התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 28) (הגבלות על מישדרים למבוגרים), התשס"ב-2002, של חה"כ מיכאל איתן - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: כ"ג בסיון התשס"ב, 3.6.02.
בהשתתפות: חברי כנסת.
החלטות הועדה:
לאחר הצבעה התקבלה הצעתו של ח"כ יגאל ביבי כהצעת הוועדה.


ישיבה מס' 471 - הצעת חוק הרישום למוסדות להשכלה גבוהה, התש"ס-2000, של חה"כ יהודית נאות, קולט אביטל (פ/1394) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: כ"ד בסיון התשס"ב, 4.6.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, המועצה להשכלה גבוהה, התאחדות הסטודנטים.
החלטות הועדה:
1. בהמשך להחלטות ועדת החינוך והתרבות מישיבתה בתאריך 21.1.02 רשמה הוועדה לפניה כי הוקמה ועדה משותפת לבדיקת הקמת מרכז רישום ארצי של: ועדת החינוך והתרבות, ועדה לתכנון ותקצוב, ועד ראשי האוניברסיטאות והתאחדות הסטודנטים, שמונתה ב-23.5.02. ועדת החינוך והתרבות מבקשת לקבל המלצות ועדה זו, בתום דיוניה, תוך שלושה חודשים.
2. ועדת החינוך והתרבות מבקשת שכתב סמכות הוועדה לבדיקת הקמת מרכז רישום ארצי יקבל גם ברכת המועצה להשכלה גבוהה.
3. ועדת החינוך והתרבות מבקשת להבהיר לחברי ועדת הבדיקה כי עבודתם נעשית בזיקה להצעת חוק פרטית של חברי הכנסת יהודית נאות וקולט אביטל בסוגיה זו, העומדת על סדר יומה של הוועדה לצורך הכנתה לקריאה ראשונה.

ישיבה מס' 472 - קבלת פנים לזוכי תחרות בינלאומית ברובוטיקה

בתאריך: 4.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, רשת אורט.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מברכת את התלמידים הזוכים בתחרות הבינלאומית ברובוטיקה על זכייתם במקומות הראשונים בתחרויות בארץ ובעולם.
2. הועדה מאחלת להם ולחבריהם המשך הצלחה רבה.


ישיבה מס' 473 - כוונה לסגור את בית הספר "ורדים" לחינוך מיוחד ביפו

בתאריך: כ"ה בסיון התשס"ב, 5.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, עיריית תל-אביב - יפו, מנהל ומורי בית הספר "ורדים", ועד הורי בית הספר "ורדים".
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את הודעת עיריית תל-אביב - יפו ומשרד החינוך כי הורים שילדיהם זכאים לחינוך מיוחד מעדיפים בתי ספר אחרים ואינם שולחים את ילדיהם לבית ספר ורדים.
2. יו"ר הוועדה - ח"כ זבולון אורלב, חה"כ המציע - ח"כ מוחמד כנעאן וח"כ חוסניה ג'בארה יכתבו להורים שילדיהם זכאים לחינוך מיוחד על האפשרויות העומדות בפניהם, כולל לימודים בבית ספר ורדים. במידת הצורך יפגשו חברי הכנסת עם ההורים.


ישיבה מס' 474 - חידוש הדיון בהצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 6) (שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות) לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת
בתאריך: ל' בסיון התשס"ב, 10.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
החלטות הועדה:
הוועדה החליטה לחדש את הדיון בהצעת החוק.


ישיבה מס' 475 - הכשרת מורים - דו"ח ועדת בן פרץ
בתאריך: ל' בתמוז התשס"ב, 10.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, הסתדרות המורים, התאחדות הסטודנטים, נציגי מכללות.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רושמת לפניה את עיקרי המלצות דו"ח הוועדה לבדיקת הכשרת המורים בישראל בראשות פרופ' מרים בן-פרץ ומודה ליו"ר הוועדה ולחבריה. הוועדה מצטרפת למשרד החינוך לאימוץ עיקרי ההמלצות.
2. הוועדה מודעת לכך שהמלצות הדו"ח מוגבלות ואין בהן מענה כולל לבעיית מעמד המורים בישראל. ולכן, חוזרת הוועדה וקוראת לשרת החינוך להציע לממשלה להקים ועדה ממלכתית חדשה לבדיקת מעמד המורה, כיוון שהוועדה חושבת שהמורים הם הציר החשוב ביותר לקביעת גורל מערכת החינוך.
3. הוועדה מברכת על קידום התואר השני במכללות האקדמיות וחושבת שיש צורך להכיר בכך גם בנושא התקציבים.
4. הוועדה מתריעה על שיטת תקצוב המכללות האקדמיות ורמת תקציביהן: בתקצוב השוטף, בהצטיידות ובפיתוח. לדעת הוועדה תקצוב מכללות אלה הוא מתחת לכל ביקורת ואינו מתקרב לתקצוב שאר מוסדות ההשכלה הגבוהה, גם לא לתקצוב המכללות האקדמיות האזוריות. הוועדה ממשיכה לתבוע פתרון תקציבי הולם. אם לא יעשה כן, כנראה, לא תהיה אפשרות אחרת אלא להסדיר זאת בחקיקה ולהעביר מכללות אלה לועדת תכנון ותקצוב.


ישיבה מס' 476 - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - קביעת עונש מזערי), התשס"ב-2001, של חה"כ אברהם פורז (פ/3141) - הכנה לקריאה ראשונה
בתאריך: ל' בסיון התשס"ב, 10.6.02.
בהשתתפות: נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המשפטים, המשרד לאיכות הסביבה, המשרד לבטחון פנים, "נח".
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 477 - איום על המשך הפעילות של "הפוך על הפוך" וארגון "ידידים" למען הנוער והחברה - ארגונים המטפלים בנוער בסיכון
ישיבה משותפת עם ועדת העליה, הקליטה והתפוצות, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה לקידום מעמד הילד
בתאריך: א' בתמוז התשס"ב, 11.6.02.
ביוזמה משותפת
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, המשרד לקליטת עליה, המשרד לבטחון פנים, עיריית ת"א, הסוכנות היהודית, על"ם, "הפוך על הפוך", ארגון "ידידים", המועצה הלאומית לשלום הילד, הג'וינט, יוצאי "טיבליסי, לשכת הקשר - "נתיב".
החלטות הועדה:
1. הוועדות רואות ברכה רבה בעבודת על"ם ו"ידידים" עם נוער בסיכון ונוער עולה , התורמות תרומה חשובה ביותר, ואין לה תחליף לעבודה ישירה של הממשלה.
2. הוועדות השתכנעו שפעולות עמותות אלה נמצאות על סף קריסה בגלל שמשרדי הממשלה: החינוך, העבודה והרווחה, קליטת עליה והמוסד לביטוח לאומי אינם מתקצבים את פעולותיהן כפי שעשו בעבר וכפי שראוי היה לעשות לעמותות שעברו את מבחן "אשלים".
3. הוועדות קובעות שכל משרדי הממשלה לא נתנו היום תשובות מספקות.
4. הוועדות קובעות שלא מתקבל על הדעת שעמותות אלה תקרוסנה בגלל שהממשלה לא נותנת הכסף המגיע להן ובכך ייגרם נזק בלתי הפיך.
5. ארבע ראשי הוועדות ייפגשו עם שר האוצר ומנכ"לי משרדי הממשלה הנוגעים בדבר למציאת פתרון לבעיה בלוח זמנים דחוף, בהול וקצר.
6. הוועדות מקימות ועדת משנה בראשות יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, ח"כ תמר גוז'נסקי, כדי לעקוב באורח קבוע אחר הנעשה בנושא.


ישיבה מס' 478 - תוצאות מחקר - הגיר מסרטן

בתאריך: א' בתמוז התשס"ב, 11.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התעשייה והמסחר, משרד העבודה והרווחה, הסתדרות המורים, הרשות להגנת הצרכן, בית הספר לרפואה הדסה עין כרם.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מאמצת את החלטותיה בנדון מישיבתה בתאריך 7.5.02.
2. ועדת החינוך והתרבות מודה למזכ"ל הסתדרות המורים שזירז אותה בדיון בנושא זה; לד"ר ג'רי וסטין, ד"ר אליהו ריכטר ולד"ר אנריקה ביצ'אצ'י שהביאו ממצאיהם בפני הוועדה. כן מודה הוועדה למשרדי: החינוך, הבריאות והעבודה והרווחה על הנכונות והסיוע בנושא.
3. הוועדה רושמת לפניה כי בעקבות המידע שנמסר לה ינחה משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים תשס"ג להמנע משימוש בגיר שיש בו סיליקה גבישית חופשית. כן ינחה המשרד שימוש בפתילונים (טושים). כדי להבטיח שאין בהם חומרים מזיקים משרד העבודה והרווחה יבדוק אותם.
4. הוועדה מבקשת ממשרד העבודה והרווחה לאסור כליל על המפעלים בארץ המייצרים גיר כתיבה להשתמש, בכל דרך שהיא ובכל כמות שהיא, בחומרים שיש בהם סיליקה גבישית חופשית ובחומרים נוספים כגון ניקל, כרום, קדיום וארסן, הידועים או המוכרים כחומרים מסרטנים.
5. הוועדה פונה לשרת התעשייה והמסחר כדי למנוע יבוא של גיר כתיבה המכיל כמות כלשהיא של סיליקה גבישית חופשית וכן חומרים מסרטנים אחרים.
6. הוועדה פונה למכון התקנים לבטל התקן הקיים (מס' 574) לגיר כתיבה ולקבוע איסור מוחלט של המצאות סיליקה גבישית חופשית וכן חומרים מסרטנים אחרים בגיר כתיבה בישראל.
7. הוועדה מברכת את כוונת משרד העבודה והרווחה להרחיב הבדיקות בסוגיה זו בקרב עובדי ההוראה וממליצה בפני משרד החינוך והסתדרות המורים להעמיד לרשותו כל העזרה הדרושה לביצוע בדיקות אלה.


ישיבה מסק 479 - חינוך בישוב ניצן

בתאריך: א' בתמוז התשס"ב, 11.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המועצה האזורית חוף אשקלון, ועד נציגי הישוב ניצן.
החלטות הועדה:
1. בנסיבות הקיימות, יש הצדקה חינוכית מלאה לאשר את מיפוי החינוך העל יסודי של הישוב ניצן לרחובות. וזאת, בהסתמך על מכתבו של חזי משולם, מנהל אגף החינוך בעיריית רחובות, אל מר יצחק לוי, מנהל המחלקה לחינוך במועצה האזורית חוף אשקלון, מתאריך 25.3.02. לדעת הוועדה כל חלופה אחרת לשנת הלימודים תשס"ג תפגע בתלמידים ותמנע מהם להקלט כראוי במוסדות החינוך.
2. הוועדה רשמה לפניה כי בגלל אי הבנה לא אושר תכנון גן ילדים בישוב ניצן ולא נכלל התקציב לבנייתו לשנת התקציב 2002. הוסכם כי מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית חוף אשקלון יקבל הדרכה מד"ר שי כנעני ממשרד החינוך כדי להביא לאישור התכנית ולהשלמת ההליכים הדרושים כדי לכלול בינוי גן הילדים בתקציב 2003.
3. באשר למבנה בית הספר הממ"ד האזורי בישוב ברכיה, רשמה הוועדה לפניה את הודעת ראש המועצה האזורית חוף אשקלון כי ועד מושב ברכיה חתם על העברת קרקע בית הספר לרשות המועצה האזורית וכן הציג בפני הוועדה את הודעת מיכאל דיין, מנהל מחלקת עסקות חקלאיות במינהל מקרקעי ישראל, אל ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, מתאריך 22.5.02, לפיה מטפל מינהל מקרקעי ישראל בהשלמת העברת הקרקע לרשות המועצה האזורית.
4. הוועדה רשמה לפניה את הודעת ד"ר שי כנעני ממשרד החינוך לפיה הוא מעדיף בינוי בית ספר חדש על פני חידוש בית ספר קיים בשנת 2003.
5. אם וכאשר לא תושלם חתימת ההסכם להעברת הקרקע למועצה האזורית חוף אשקלון, יודיע על כך ראש המועצה האזורית ליו"ר הוועדה שיפעל אישית עם מינהל מקרקעי ישראל להשלמת ההעברה.


ישיבה מס' 480 - איום השבתת בתי הספר על ידי ארגון המורים העל יסודיים
בתאריך: ב' בתמוז התשס"ב, 12.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שרת החינוך ונציגי משרדה, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות חוזרת וקובעת כי הקיצוץ המתמשך בחינוך בכלל ובשעות הוראה בפרט, ובמיוחד בעת שכזו, פוגע באופן קשה ביותר ביכולת להשיג את המטרות הלימודיות, החינוכיות, החברתיות והערכיות של מערכת החינוך ויש לפעול בכל דרך ציבורית ופרלמנטרית לשנות את הקיצוץ, המהווה נזק בלתי הפיך לתלמידים ולמערכת החינוך, ולפעול נגדו.
2. הוועדה מתנגדת באופן נחרץ להשבתת לימודים גם אם היא נעשית מסיבות מוצדקות במאבק כנגד הקיצוץ, באשר אין לפגוע בתלמידים עקב החלטות בלתי מוצדקות שגרמו לקיצוץ בחינוך ולכן פונה הוועדה לארגון המורים העל-יסודיים, מבקשת ומפצירה בו לשמוע לפניית הכנסת, וועדת החינוך והתרבות הקשובה תמיד והעומדת לימין המורים, להפסיק השביתה.


ישיבה מס' 481 - אזורי רישום ובחירת הורים
בתאריך: ב' בתמוז התשס"ב, 12.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: מנכ"לית משרד החינוך ונציגי משרדה, מרכז שלטון מקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, מועצת תלמידים ונוער ארצית, שתי"ל, איגוד מנהלי מחלקות לחינוך ברשויות המקומיות, המועצה לשלום הילד, פורום הורים לשיפור מערכת החינוך בירושלים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 482 - מאה שנות ציונות דתית - יבול של חינוך, מסקטוריאליות לממלכתיות?
בתאריך: ז' בתמוז התשס"ב, 17.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המרכז לחינוך דתי, הסוכנות היהודית, רשת אמי"ת, מרכז ישיבות בני עקיבא, אמונה.
החלטות הועדה:
1. במלאת 100 שנים לתנועת המזרחי - תנועת הציונות הדתית - מברכת ועדת החינוך והתרבות את מערכת החינוך הממלכתית דתית - הציונית דתית על כל שלביה, מרכיביה וחלקיה.
2. הוועדה מברכת את מערכת החינוך הממלכתית דתית - הציונית דתית על הישגיה החינוכיים והערכיים הבולטים בחינוכם של דור הכיפות הסרוגות לשמירת אורח חיים ציוני דתי, תורה עם דרך ארץ, תורה ומדינה, תורה ומדע, תורה ועבודה ומימוש ערכי משנת הציונות הדתית, מגילת העצמאות והיות מדינת ישראל מדינת העם היהודי ומדינה דמוקרטית.
3. הוועדה מברכת את מערכת החינוך הממלכתית דתית - הציונית דתית על הישגיה המרשימים בקיום אינטגרציה חברתית, ובהישגים לימודיים גבוהים הבאים לידי ביטוי באחוז זכאות גבוה בבחינות הבגרות.
4. הוועדה מאמצת את עקרונות משנת החינוך הממלכתית דתי - הציוני דתי הקובעת כי: "שילובם המלא של הדת והלאומיות, הממלכתיות והדתיות, תורה ועבודה, תורה ודרך ארץ, קודש וחול, היחיד והיחד של כלל ישראל - שילוב זה הינו המייחד את דרכנו החינוכית, ואין זה שילוב של שני יסודות שונים, אלא איחוד של מרכיבים שטבעם הנכון הוא באיחוד גמור...".
5. הוועדה מעודדת את מערכת החינוך הממלכתית דתית - הציונית דתית להמשיך להדגיש את הגישה הממלכתית עם הפנים לכלל ישראל, המגלה אחריות לאומית רוחנית, ערכית וחברתית - כלכלית רחבה תוך מתן ביטוי הולם לאופיים הרוחני השונה של קהילות ציוניות דתיות כנגד מגמות המתבדלות באופן רוחני או חברתית - כלכלי והמעדיפות גישה של "אני את נפשי הצלתי".
6. הוועדה רואה במדיניות חינוכית זו אבן יסוד והמשך חזונם של מחוללי תנועת המזרחי שחרטו על דגלם את האחריות לכלל ישראל ואת הדאגה לעיצוב זהותה היהודית של מדינת ישראל כולה.
7. הוועדה מברכת את מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, רשתות החינוך הציוני דתי על כל חלקיה, מרכז ישיבות בני עקיבא, אמי"ת, אמונה, נועם, צבי"ה, הוועדה לעלית הנוער הדתי וכפרי הנוער, אור תורה, המרכז לחינוך דתי ועוד - כל אלה מממשיכי הדרך של תנועת המזרחי, וכן את ארגון המורים הדתיים ואת ארגון ההורים הדתי בתוך ארגון ההורים הארצי.


ישיבה מס' 483 - הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ב-2002, של קבוצת ח"כים - הכנה לקריאה שניה ושלישית
בתאריך: ח' בתמוז התשס"ב, 18.6.02.
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ועד ראשי האוניברסיטאות, מרכז מורשת יהדות בבל, הרשות הלאומית לתרבות היידיש, מכון יצחק בן צבי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 484 - העברת כספי מפעל הפיס לבניית כיתות לימוד - בעלות על הקרקע
בתאריך: ח' בתמוז התשס"ב, 18.6.02.
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, מפעל הפיס, עיריית ירושלים, ראשי מועצות.
החלטות הועדה:
1. ועדת הכספים וועדת החינוך והתרבות רושמות לפניהן כי יש חשש כבד לפתיחת שנת הלימודים תשס"ג, ויתכן גם לפתיחת שנת הלימודים תשס"ד, על רקע מחסור בכיתות לימוד בשל שינוי הנהלים בנושא בניית כיתות ע"י משרד החינוך ומפעל הפיס.
2. הוועדות נחושות בדעתן שיש לרשות המבצעת חובה מוחלטת למצוא פתרונות לתלמידים. התלמידים לא יהיו קורבן לרשות המבצעת ולנהלים אלא יש להתאים הנהלים לתלמידים.
3. הוועדות דורשות מסמנכ"ל לפיתוח במשרד החינוך, מר שמחה שניאור, לקיים דיון דחוף בהשתתפות: משרדי החינוך, האוצר והמשפטים ומפעל הפיס על מנת להציג להן דיווח בכתב, תוך שבוע ימים, על פתרון בינוי כיתות לשנת הלימודים תשס"ג. אם לא תקבלנה הוועדות דיווח שהכיתות נבנות, תצאנה במאבק.
4. כן מבקשות הוועדות לקבל דיווח, תוך 60 יום, באשר לכיתות לימוד הדרושות לפתיחת שנת הלימודים תשס"ד. אם לא יימצא פתרון, על הדיווח לכלול רשימת הבעיות. על-פי תוצאות הדיווח יקבעו הוועדות המשך טיפולן.


ישיבה מס' 527 - הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 13), התשס"ב-2002 של חה"כ זבולון אורלב, קולט אביטל, אפי אושעיה, זאב בוים, יחיאל לסרי, רחמים מלול, יהודית נאות
בתאריך: ט"ו בחשוון התשס"ג, (21.10.02).
בהשתתפות: רשות השידור, איגוד חברות הפרסום, זכות הציבור לדעת
החלטות הוועדה
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.

ישיבה מס' 528 - הערכות בינוי מוסדות חינוך לפתיחת שנה"ל תשס"ד

בתאריך: ט"ו בחשוון התשס"ג, (21.10.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז שלטון מקומי, מפעל הפיס, התאחדות הקבלנים, ועדת המעקב לעניני החינוך הערבי.
החלטות הוועדה
1. החלטות ועדת החינוך והתרבות מהיום באות להוסיף על החלטות הוועדה מישיבותיה המשותפות עם ועדת הכספים שהתקיימו ב- 22/05/02 וב-18/06/02
2. הוועדה דווחה שהכיתות האמורות לאבטחת קורת גג לשנה"ל תשס"ד, האמורות להיבנות מתקציבי משרד החינוך ומפעל הפיס, נמצאות בהליכים ובשלבי ביצוע שיש בהם מענה סביר שיהיו מוכנות לפתיחת שנה"ל תשס"ד. נציגת החשב הכללי במשרד האוצר מסרה לוועדה כי מתוך כ-400 כיתות שתכנן משרד החינוך לבנות במסגרת PFI ושהיו אמורות להיות מוכנות ב-01/09/03, קרוב לוודאי שכיתות בתי הספר לא תהיינה מוכנות. יש סבירות גבוהה שכיתות הגן, תהיינה מוכנות.
3. משרד החינוך הבטיח כי אותם פרוייקטים של בתי הספר שהיו אמורים להיבנות ב-PFI ל-01/09/03 ואשר סביר להניח שלא יהיו מוכנים, יועברו בהקצאות חלקיות לתקציב משרד החינוך כדי להבטיח קורת גג בראשית שנה"ל תשס"ד.
4. הוועדה מתריעה כבר היום, כי סדר ההליכים של ה-PFI מעורר ספק אם הפרוייקטים של בניית בתי הספר יהיו מוכנים בשלמותם לשנה"ל תשס"ה.
5. הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לדווח לה, תוך 90 יום, אם וכאשר תהיינה בעיות באשר להבטחת קורת גג ל-01/09/03 והכל בהתאם למציאות שתיווצר אז.
6. מפעל הפיס דיווח כי, למיטב ידיעתו, כל אותם הפרוייקטים שעוכבו בגלל בעיות אי הלימה בהנחיות בנהלי משרד החינוך ונהלי מפעל הפיס, באו על פתרונם.


ישיבה מס' 529 - הצעת חוק סטודנטים בשירות מילואים, התשס"ב-2201- של חה"כ זאב בוים
בתאריך: ט"ז בחשוון התשס"ג, (22.10.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הביטחון, המועצה להשכלה גבוהה, התאחדות הסטודנטים, משרד המשפטים, מכללות אזוריות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 530 - הצעת חוק העתיקות (תיקון מס' 3) (צמצום היקף הסחר בעתיקות), התשס"ב-2002 קבוצת חברי כנסת
בתאריך: ט"ז בחשוון התשס"ג, (22.10.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, רשות העתיקות, אספנים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.


ישיבה מס' 531 - הכנות מערכת החינוך נוכח איום וסכנת מתקפת טילים מעירק על העורף בישראל
בתאריך: י"ז בחשוון התשס"ג, (23.10.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, ארגון המורים העל-יסודיים, הסתדרות המורים, ארגון ההורים הארצי.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך ופיקוד העורף באשר להיערכות מערכת החינוך נוכח האיום וסכנת מתקפת טילים מעירק על העורף מישראל.
2. הוועדה הביעה דאגה כי היקף המקלוט הפיסי במוסדות החינוך אינו מכסה את כלל תלמידי ישראל, לרבות במגזר הערבי.
3. מהדיווחים של ארגוני המורים, ההורים וחברי הכנסת, עולה דאגה שיש פער בין היערכות משרד החינוך ברמת המטה, המשרד הראשי והמחוזות, ובין המציאות השוררת במוסדות החינוך. הוועדה פונה למשרד החינוך לזרז את הטמעת ההיערכות במוסדות החינוך, מוקדם ככל האפשר.
הוועדה תבקר במוסדות חינוך על מנת לעמוד מקרוב על ההיערכות בשטח ברמת בית הספר.


ישיבה מס' 532 - כללי הקלות לחירש (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו) (תיקון), התשס"ג-‏2002
בתאריך: כ"ב בחשוון התשס"ג, (28.10.20).
השתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד התקשורת, רשות השידור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים, רשת, קשת, טלעד, אגודת החרשים, ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים בישראל.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת.

ישיבה מס' 533 - תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ב-‏2002
בתאריך: כ"ב בחשוון התשס"ב, (28.10.02)
בהשתתפות: שר התקשורת ונציגי משרדו, משרד החינוך, רשות השידור, המועצה לשידורי כבלים, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, חברות הכבלים, ערוצי זהב, הטלוויזיה החינוכית, זכות הציבור לדעת, YES, קשת, טלעד.
החלטות הוועדה על פי תקנות אלה שידורי הטלוויזיה שבהם יש תכנים של מין, אלימות, אכזריות, עידוד לעבריינות ולשימוש בסמים מסוכנים, יסומנו בסימנים מיוחדים. סימונים אלה יידעו את הציבור שהשידורים המסומנים אינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 8, מתחת לגיל 14 ומתחת לגיל 18. (יהיו שלושה סימונים בהתאם לגילאים הנ"ל). כך יהיה בידי ההורים, מראש, מידע על תכני השידור בטלוויזיה וכך יוכלו לנתב טוב יותר את צפיית הילדים.

ישיבה מס' 534 - פתיחת תערוכת ציורים של תלמידי המגמה לאמנות- תיכון משותף - הקיבוץ הדתי
בתאריך: כ"ב בחשוון התשס"ג, (28.10.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי הקיבוץ הדתי
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 535 - המשבר בטיולי בתי הספר נוכח המצב הביטחוני והכלכלי
בתאריך: כ"ג בחשוון התשס"ג, (29.10.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: שר התיירות ונציגי משרדו, משרד החינוך, המשרד לביטחון פנים, החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, איגוד המדרשות ליהדות, קרן קיימת לישראל, התאחדות בתי המלון, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, המועצה לשלום הילד, אגד תיור ונופש.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות מחזקת את נושא ערך הטיול במערכת החינוך מתוך סיבות ערכיות, לאומיות וחברתיות.
2. הוועדה מביעה דאגה נוכח המשבר בהיקף טיולי בתי הספר נוכח המצב הבטחוני והכלכלי. תחושת הוועדה, שעם הזמן, הסיבות הכלכליות גוברות על הסיבות הבטחוניות.
3. על פי הרגשת הוועדה, על משרד החינוך לעשות יותר כדי להטמיע את ערך הטיול בקרב מקבלי ההחלטות במערכת החינוך: מנהלי בתי ספר, מורים, ועדי הורים ועוד, כדי לראות את ערך הטיול וחשיבותו שהוא אינו פחות משיעור אנגלית או מתמטיקה.
4. לדעת הוועדה, המצב הנוכחי מחייב חשיבה יצירתית להתארגנות שונה לטיולים: קיצור טיולים, לינה בשטח וכדומה.
5. הוועדה מאמצת את הצעת מנכ"ל משרד התיירות להגדיר מספר מסלולים, 2-3 בכל איזור - צפון, מרכז, דרום וירושלים, שיוגדרו ויוכרזו כמסלולים בטוחים, שם תהיה אבטחה מוגברת וסבסוד כספי.
6. הוועדה קוראת להקמת צוות בינמשרדי לבדיקת סוגיית הטיולים עם כל הגורמים.
7. הוועדה מציעה פתרונות לסבסוד טיולים: סבסוד ממשלתי להוזלת כניסות לאתרים, שינוי בסדרי עדיפויות בתקציב המדינה כך שתשלומים יופחתו מאוכלוסיות חזקות ויועברו לאוכלוסיות חלשות כמו ביטול קצבת ילדים, לתקופה מסויימת, משני העשורים העליונים.
8. הוועדה מודה לכל הגופים הנוגעים לתיירות: משרד התיירות, משרד החינוך וכן גם לגופים וולנטריים ומסחריים עבור מלאכת הקודש שהם עושים בתחום חשוב זה.


ישיבה מס' 536 - הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ב-2002 (של קבוצת חברי כנסת)
בתאריך: כ"ג בחשוון התשס"ג, (29.10.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, ור"ה ניצ"ן, בזכות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, אורטון דיסלקציה, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרכז הטיפולים באמנויות, ארגון הורים ארצי, רשת אורט, אוניברסיטת דרבי.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת בהצעת החוק.

ישיבה מס' 537 - הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - הגבלות על ביצוע ניסויים ושקיפות מידע), התשס"ב-2002, חה"כ זבולון אורלב, עבד אלמאלכ דהאמשה, אברהם הירשזון, עופר חוגי, איתן כבל, יוסי שריד
בתאריך: כ"ד בחשוון התשס"ג, (3.10.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, המועצה לניסויים בבעלי חיים, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד המדע, התרבות והספורט, המשרד לאיכות הסביבה, אגודת צער בעלי חיים, העמותה למען מדע מוסרי, "נח", הפורום הבין-אוניברסיטאי, ור"ה, המועצה להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינים, האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים.
החלטות הועדה:
החוק פוצל.
הוועדה רשמה לפניה בקשה לרוויזיה של חה"כ שריד.


ישיבה מס' 538 - תקנות סיווג סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ב-2002, בקשה לרוויזיה, חה"כ זבולון אורלב
בתאריך: כ"ט בחשוון התשס"ב, (4.11.02).
החלטות הועדה:
בקשת הרוויזיה התקבלה.
תתקיים ישיבה נוספת לדיון ברויזיה.


ישיבה מס' 539 - זכויות שידור באירועי ספורט מרכזיים - גיבוש אמנה
בתאריך: כ"ט בחשוון התשס"ג, (4.11.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: משרד המדע, התרבות והספורט, משרד המשפטים, רשות השידור, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים ולווין, טלעד, ערוץ הספורט, התאחדות הכדורגל, איגוד הכדורסל, הוועד האולימפי, ישראל 10, הטלוויזיה החינוכית, שדולת הנשים.
החלטות הועדה:
1. הועדה מבקשת מהממונה על ההגבלים העסקיים להכין חוות דעת תוך שבוע ימים.
2. תתקיים ישיבה לחתימת האמנה.


ישיבה מס' 540 - מצב לימודי המתמטיקה

בתאריך: א' בכסלו התשס"ג, (6.11.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, נציגי אוניברסיטאות: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת ת"א, ור"ה, רשת אורט, אמי"ת, הסתדרות המורים.
החלטות הועדה:
1. ועדת החינוך והתרבות רשמה לפניה את דיווח משרד החינוך בעניין התמודדותו בנושא לימודי המתמטיקה בבתי הספר.
2. הוועדה מביעה דאגה עמוקה וסימני שאלה האם מערכת החינוך נמצאת בדרך הנכונה בהתמודדות עם כשלון תלמידי ישראל בלימודי המתמטיקה נוכח חוסר ידיעת המתמטיקה ומקומה הנמוך של ישראל במדרג הבינלאומי (מקום 28). וזאת, כיוון שהוועדה רואה את המתמטיקה כתחום דעת חשוב ביותר וקריטי בהבטחת עתיד התלמידים בדומה לחשיבות הבנת הנקרא.
3. הוועדה מקימה ועדת משנה בראשות ח"כ ד"ר יורי שטרן ובהשתתפות ח"כ פרופ' יהודית נאות שתבדוק הנושא לעומק ותגיש המלצותיה, עוד בכנסת הנוכחית.


ישיבה מס' 541- הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 4) (הסמכת בעלי תעודת הוראה), התשס"ב - 2002, חה"כ זבולון אורלב
בתאריך: ו' בכסלו התשס"ג, (11.11.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, הוועד האולימפי, משרד הפנים.
החלטות הועדה:
אושר תיקון בחוק.


ישיבה מס' 542 - כללי הקלות לחירש (הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו) (תיקון), התשס"ג-‏2002
בתאריך: ו' בכסלו התשס"ג, (11.11.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המועצה לשידורי כבלים ולווין, נציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים, רשות השידור, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, טלעד, רשת, קשת, ערוץ 10, אגודת החירשים בישראל, ארגון "בקול", ארגון "בזכות", חברת החדשות, ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים.
החלטות הועדה:
הכללים אושרו.


ישיבה מס' 543 - תקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ב-‏2002

בתאריך: ו' בכסלו התשס"ג, (11.11.02).
בהשתתפות: נציגי משרד התקשורת, משרד החינוך, הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, חברות הכבלים, ערוץ 10, קשת, טלעד, YES, האגודה לזכות הציבור לדעת,.
החלטות הועדה:
בפשרה שגיבש ח"כ אורלב אושרו היום כללים להקלת הצפייה בטלוויזיה לחרשים ולכבדי שמיעה.
על פי הכללים: החל מפברואר 2003 35% מהשידורים ברשות השניה יהיו בעלי תרגום לשפת סימנים או בעלי כיתוביות, והחל ביולי 2003 - 50% מהמשדרים יהיו כאלה (כולל בפריים טיים).
כללים אלה טעונים אישור מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו.
בחברת החדשות:
בכל יום במהדורה המרכזית תהיינה כותרות, בכל יום תהייה תמצית כותרתית של הכתבות המרכזיות, פעמיים בשבוע יהיה תרגום לשפת סימנים של מהדורת חדשות חצות, שלוש פעמים בשבוע כתבה אחת במהדורה מרכזית תהיה עם כיתוביות ובאולפן שישי שתי כתבות עם כיתוביות.
כל הכללים הנ"ל יהיו נהוגים עד חקיקת חוק בנושא כללי הקלות לחרש.


ישיבה מס' 544 - הצעת חוק העתיקות (תיקון מס' 3)(צמצום היקף הסחר בעתיקות), התשס"ב-‏2002
בתאריך: ז' בכסלו התשס"ג, (12.11.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, המשרד לביטחון פנים, משרד הביטחון, משרד המשפטים, רשות העתיקות, רשות שדות התעופה, רשות הנמלים והרכבות.
החלטות הועדה:
הצעת החוק הועברה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 545 - הצעת חוק מרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ב-2002- קבוצת חברי כנסת
בתאריך: ז' בכסלו התשס"ג, (12.11.02)
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד החינוך, הרבנות הראשית, נציגי יד יצחק בן צבי, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר-אילן.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 546 - תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס"ג-2002.
בתאריך: ז' בכסלו התשס"ג, (12.11.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הפנים, משרד המשפטים, איגוד מנהלי מחלקות ;חינוך, הרבנות הראשית.
החלטות הועדה:
לא התקבלה רוויזיה, התקנות מאושרות.


ישיבה מס' 547 - הצעת חוק חינוך מיוחד (שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות רגילות), התשס"ב-2002 (של חה"כ זבולון אורלב) (פ/1839)
בתאריך: ז' בכסלו התשס"ג, (12.11.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון הורים ארצי, איל"ן, ית"ד, בזכות, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, אגודת היועצים החינוכיים, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.
ההצהרה על עלות החוק שהיא פחותה מ- 5 מיליון ₪. התקבלה.


ישיבה מס' 548 - הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, התשס"ב-2002 (של קבוצת חברי כנסת) (פ/1730)
בתאריך: ח' בכסלו התשס"ג, (13.11.02).
בהתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, בזכות, פורום הורים לילדים עם נכויות רב תחומיות, פורום הורים לתלמידים בעלי לקויות למידה, עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק, אגודת היועצים החינוכיים בישראל, אורטון דיסלקציה, רשת "אורט", המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 549 - הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), סעיף 37 - תיקון חוק רשות השידור
בתאריך: כ"א בכסלו התשס"ג, (26.11.02).
בהשתתפות: משרד האוצר, רשות השידור, האגודה לזכות הציבור לדעת, איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל, איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, אקו"ם.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 550 - טקס פתיחת מבצע איסוף צעצועים כדמי חנוכה לילדים עניים

בתאריך: כ"א בכסלו התשס"ג, (26.11.02).
ביוזמת יו"ר הוועדה
בהשתתפות: כוכבי סדרת הטלוויזיה "הקטנטנות", אנשי תקשורת, עמותת "גשר".
החלטות הועדה:


ישיבה מס' 551 - הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה לשהגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), סעיף 63 - תיקון חוק הלוואות לשכת לימוד והוראה מיוחדת
בתאריך: כ"א בכסלו התשס"ג, (26.11.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, ארגון סטודנטים ואקדמאים בישראל, שלוחות מוסדות אקדמיים מחו"ל.
החלטות הועדה:
הועדה הצביעה על הצעת האוצר בכפוף לשני תיקונים.


ישיבה מס' 552 - הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), סעיף מס' 37 - תיקון חוק רשות השידור
בתאריך: ל' בכסלו התשס"ג, (5.12.02)
בהשתתפות: משרד האוצר, רשות השידור, אגודת העיתונאים ירושלים, הסתדרות ההנדסאים במרחב ירושלים, האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל, האגודה לזכות הציבור לדעת, קרן "גשר"
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 553 - תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מניעת סבל בהמתה), התשס"ב-‏2002.
בתאריך: ל' בכסלו התשס"ג, (5.12.02)
בהשתתפות: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, הסתדרות הרופאים הווטרינריים, אגודת צער בעלי חיים בישראל, עמותת אנונימוס, האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, "נח".
החלטות הועדה:
התקנות מאושרות כפוף להסתייגויות שהתקבלו בישיבה.

ועדות מיוחדות ומשותפות
ועדה משותפת לוועדת החינוך ולוועדה למאבק בנגע הסמים ולעדת החינוך והתרבות


ישיבה מס' 1 - הצעת חוק איסור שימוש בסמים מסוכנים, סמי מרץ ותרופות הרגעה (בילדים מתחת לגיל 18), התש"ס-200
בתאריך: כב' בכסלו התשס"א, (19.12.00)
בהשתתפות: משרד המשפטים, משרד הבריאות, המשרד לביטחון פנים, נציגי משרד החינוך, משרד העבודה ורווחה, עמותת מגן לזכויות אנוש, ור"ה, עמותה לקידום פנימיות טיפוליות ושיקומיות בישראל, ארגון הורים ארצי, ביחד, המועצה לשלום הילד, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, בזכות, עמותת לב לאחים, עמותת הורים לילדים לקויי למידה, צב"י שירותי בריאות כללית, רשות למלחמה בסמים, ההסתדרות הרפואית, בתי חולים שערי צדק - אסף הרופא, עמותת אור, עמותה לקידום פנימיות טיפוליות ושיקומיות בישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת

ועדה מיוחדת של ועדת החינוך והתרבות

ישיבה מס' 1 - טיפול בבעיות תלמידים לקויי שמיעה

בתאריך: ט"ז בכסלו התש"ס, (25.11.99)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון הורים ארצי, אגודות לחרשים: אגודת החירשים בישראל, "בקול", שתי"ל, צח"י, מיח"א פורום לקויי שמיעה, שמ"ע, שמע קולנו, A.V. בישראל, המכון לקידום החרש, דרך, אגודות הורים לחרשים במגזר הערבי.
החלטות הועדה:
הדיון ימשך במליאת הועדה תוך גיבוש הצעת חוק.


ישיבה מס' 1 - ועדת משנה לחוק זכויות התלמיד

בתאריך: כ"ב באדר ב' התש"ס, (29.3.00)
בהשתתפות: משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד,
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 2

בתאריך: י"ח באייר התש"ס, (23.5.00)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, מועצת תלמידים ונוער ארצית, המועצה לשלום הילד.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.

ישיבה מס' 1 - ועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה לחוק ייחוד כספי הקצבות בחינוך

בתאריך: י"א באייר התש"ס, (16.5.00)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, ארגון ההורים הארצי
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 2

בתאריך: י"ח באייר התש"ס, (23.5.00)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 3

בתאריך: י' בסיון התש"ס, (13.6.00)
בהשתתפות: משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים.
החלטות הועדה:
הצעת החוק של חברי הכנסת ע. מחו'ל, מ. ברכה, ו-ת. גוז'נסקי אוחדה עם הצ"ח של ח"כ ז. אורלב, ו-ד. אזולאי.
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.


ישיבה מס' 4

תאריך: כ"ט בתמוז התש"ס, (1.8.00)
בהשתתפות: משרד החינוך, משרד האוצר, משרד הפנים, משרד המשפטים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל-יסודיים, מועצת תלמידים ונוער ארצית
החלטות הועדה:
הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית.


ישיבה מס' 1 - ועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לנושא הפסקת פרוייקט מחשב לכל ילד
בתאריך: ט"ז בתמוז התש"ס, (19.7.00)
בהשתתפות: נציגי משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד העבודה והרווחה, משרד האוצר, ארגון המורים העל יסודיים, מרכז שלטון מקומי, עמותת פרוייקט מחשב לכל ילד.
החלטות הועדה:
הועדה דורשת להמשיך בפרוייקט.


ועדה משותפת לוועדת החינוך והתרבות ולוועדת הכספים
ישיבה מס' 1 - הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), סעיף 64 - תיקון חוק הספריות הציבוריות
בתאריך: כ"ו בכסלו התשס"ג, (1.12.02).
בהשתתפות: נציגי משרד המדע, התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, המרכז לשלטון המקומי, המועצה לספריות ציבוריות, ארגון ספרני ישראל.
החלטות הועדה:
לבקש להוציא את התיקון לחוק ההסדרים במשק לשנת 2003 כיון שאין לתיקון עלות תקציבית לשנת 2003.


ישיבה מס' 2 - הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), סעיף 65 - תיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה
בתאריך: כ"ו בכסלו התשס"ג, (1.12.02).
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, מכללות ישראליות, מכללות זרות.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת לאחר ברור עלות החוק לשנת הכספים 2003.


ישיבה מס' 3
בתאריך: י"א בטבת התשס"ג, (16.12.02)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, מכללות ישראליות, מכללות זרות.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ישיבה מס' 4

בתאריך: ז' בכסלו התשס"ג, (17.12.02)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, המועצה להשכלה גבוהה, נציבות שירות המדינה, אוניברסיטת דרבי, המכללה לישראל.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת בכנסת ה- 16.


ישיבה מס' 1 - ועדה מיוחדת בנושא מצב לימודי המתמטיקה

בתאריך: יג' בכסלו התשס"ג, (18.11.02)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, מופת, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר-אילן, מפ"ת, אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות שונות.
החלטות הוועדה תתקיים ישיבה נוספת.


ועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות והוועדה לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי
ישיבה מס' - 1 הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון-סימון מוצרים), התשס"ב-2001
בתאריך: ח' בתמוז התשס"ב, (18.6.02)
בהשתתפות: נציגי משרד הבריאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע, התרבות והספורט, המשרד לאיכות הסביבה, משרד המשפטים, האוניברסיטה העברית ירושלים, ור"ה, התסתדרות התעשיינים, הסתדרות הרופאים הווטרינריים, ארגון צער בעלי חיים, האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, הפורום הבינאוניברסיטאי, מועצה לאומית לניסויים בבעלי חיים.
החלטות הועדה:
תתקיים ישיבה נוספת.


ועדה משותפת לוועדת החינוך והתרבות ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות
ישיבה מס' 1

הצעת חוק שירות המדינה (גימלאות)(תיקון - גימלה למורים ולגננות, התשס"ב-2001 של חברי הכנסת מ. כנעאן ות. חטיב פ/3123
הצעת חוק פרישה מוקדמת למורים, התשס"א-2001 של חברי הכנסת ח. ג'בארה וא. גילאון פ/2848
בתאריך: כ"ח בתמוז התשס"ב, (8.7.02)
בהשתתפות: נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים, נציבות שירות המדינה, מרכז שלטון מקומי, ארגון המורים העל-יסודיים,
החלטות הועדה:
משרד האוצר התבקש להגיש הערכה תקציבית עתידית אקטוארית לעלות החוק.
תתקיים ישיבה נוספת.
© כל הזכויות שמורות, 2003, מדינת ישראל
נשמח לקבל את הערותיכם והצעותיכם לכתובת: feedback@knesset.gov.il